Hørupgård og Hørup Mølle

| | | | |

Hørup MølleHørup MølleHørup Mølle - taksation 1920Hørup Mølle - taksation 1920 Hørupmølle og den forsv. Hørupgaard (1664 Høeppegaard) er rimeligvis vidnesbyrd om en forsv. landsby Hørup

Mark syd for Amalienlund - Hørupgård lå muligvis i dette områdeMark syd for Amalienlund - Hørupgård lå muligvis i dette områdeHørupgaard, forsv. gd. M (atriklen) 1664 Høeppegaard; M (atriklen) 1688 Høirupgaard; VSKOrig (Videnskabernes Selskabs Kort 1780-83); DAtl (Den Danske Atlas 1774). - Hørupgaard og Hørupmølle er rimeligvis vidnesbyrd om en forsvunden landsby Hørup, hvis navn er sammensat af adj. høj eller subst. høj "gravhøj" og torp." (Kilde: Svendborg Amts Bebyggelsesnavne, 1958, side 41).

 

 

 

 

 

AmalienlundAmalienlundAmalienlund, der ligger ca 1/2 km S. for Vejen fra Stenstrup til Hundstrup er formentlig en gammel Selvejergaard. Ældst kendt af dens Ejere er Peder Larsen, der 1824 solgte til Forpagter Gjellerup paa Bjørnemose for 3.600 Rbd. Han solgte atter 1845 Ejendommen til Marineløjtnant M. Harboe, som imidlertid allerede 18. Febr. 1848 solgte til Christen Larsen. (Hans Jacob Hansen overtog Amalienlund 20. novbr. 1888.)
Oprindelig laa Gaarden noget længere mod S. og kaldtes den Gang "Hørupgaard", men i Slutningen af det 18. Aarhundrede flyttedes den til sin nuværende Plads og fik samtidig Navnet Amalienlund. (Kilde: La Cours Danske Gårde, 2. samling, Bd. Svendborg Amt, side 33) AmalienlundAmalienlund

AmalienlundAmalienlundAmalienlundAmalienlundEnsilagesiloer ved AmalienlundEnsilagesiloer ved AmalienlundDaglejer-grafitti på murværk ved AmalienlundDaglejer-grafitti på murværk ved Amalienlund