Bejerholm

| | | | | |

Voldsted v. BejerholmVoldsted v. BejerholmBejerholm, Ollerup sognBejerholm, Ollerup sognI Trap Danmark (nyeste udgave) under Ollerup sogn, står der om Bejerholm:
"Bejerholm synes i middelalderen at have været en hovedgd. 1372 nævnes væbn. Godekinus af B. 1674 tilhørte gden (efter 1688-matr. knap 13 tdr hartk.) rådmand i Odense Jørgen Wichmann og Elisabeth Mule, der havde fået den i betaling af Erik Kaas til Lindskov og d.å. skødede den til byfoged i Fredericia Peder Nielsen Wissing, hvis enke Sophie ejede den 1690, skønt hendes mand 1681 havde skødet den til major Mathias Brandt. 1719 nævnes Jens Hansen på B., der af Kronen købte noget af det gl. ryttergods. 1745 solgte Niels Basse til Frederiksgave B. m 8 hse samt Åhuset i Ollerup so. til Anna Margrethe Sprang, enke efter Oberst Ludvig Christoff Enselin (+ 1713). Senere var B. en avlsgård under Nakkebølle, indtil den 1800 af Catharina Elisabeth Cicignon (+ 1815) enke efter gehejmeråd Fr.  Chr. Skeel (+ 1798) solgtes til tidligere gesandt Peter Chr. Schumacher (+ 1817), som boede her til sin død. 1848-52 tilhørte B. birkedommer i Lehns Birk Jens Wengel Tornøe (+ 1866)
Litteratur: Svendborg Amts Historiske Samfunds årbog 1917.pp. 148-70