Fortegnelse overde børn der siden 1. maj 1852 har søgt Dalby Friskole

Fortegnelse overde børn der siden 1. maj 1852 har søgt Dalby Friskole
Materiale skyldes Carsten Oxenvad