Sagntræer

| | |

Af Hans Nørgaard

Efter egne optegnelser og  efter Mads Lidegaard: Danske træer fra sagn og tro. 1996 Svendborg Amt (m. en kommentar)

Hvidkilde LadegårdHvidkilde Ladegård  1035-1 Egense sogn Svendborg kommune. Lige uden for indkørslen til avlsgården på Hvidkilde på et grønt område mellem to veje stod tidligere en kastanje, der var brandtræ for avlsgården. Påsken 1960 blev den hærget af en storm, og det meste af kronen faldt, men greven lod den stå. Ved en vejomlægning omkring 1990 fjernede man resten, der stod i vejen for arbejdet. Meddelelse Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

1035-2 Ved en lille vej 1.5 km øst for Hvidkilde stod tidligere flere pesttjørne, som nu alle er forsvundet, vist efter sidste krig.

 

 

Egehuset nord for Hvidkilde - den sidste eg faldt i 1999Egehuset nord for Hvidkilde - den sidste eg faldt i 1999  Trægruppe nord for NielstrupTrægruppe nord for Nielstrup1035-4. Nord for Hvidkilde har stået flere ege, der ikke måtte fældes, da der så ville ske ulykker (DFS). På stedet, 1 km øst for godset ved ejendommen Egehuset, står i vejkanten en stor udgået eg med strittende nøgne grene - og så meget mere malerisk, hvorfor greven da også lader den stå. Den er sidste rest af en gruppe gamle ege. Indtil for få år siden var der tre. Lokalhistoriker Hans Nørgård, Egebjerg har fra nu afdøde Vilhelm Madsen Egebjerg fået to historier om disse træer. De foreligger begge på bånd. Den ene går ud på, at en prinsesse engang havde besøgt Hvidkilde og af en eller anden grund havde plantet egene. Den anden fortæller, at en kæmpe er begravet på stedet med en stor eg ved hvert af kistens hjørner.

 

 

 

Lærere og elever i Egebjerg friskole på skovtur til Folehaven (1912-1919)Lærere og elever i Egebjerg friskole på skovtur til Folehaven (1912-1919)  TankefuldTankefuldTankefuldTankefuldTankefuldTankefuld  TankfuldTankfuldTankefuldTankefuldTankefuldTankefuldTankefuldTankefuldTankefuldTankefuldTankefuldTankefuld1035-5. På en gammel festplads i skoven Folehaven nord for Hvidkilde på en højtliggende banke stod tidligere en kreds af gamle bøge. Kun to er tilbage, metertykke og 25-30 m høje, fyldt med indskæringer. Fra stedet var der, før tilplantning ødelagde udsigten, frit udsyn over landet. Påviser Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

1035-6. I skoven Tankefuld ved Svendborg Sund, tilhørende Hvidkilde, ligger en gammel festplads, omkranset af metertykke 25 meter høje bøge fyldt med indskæringer. De er fredet. Stedet ligger meget smukt og vår derfor fint egnet som festplads. Samtidig brugtes træerne som sømærker. Oprindelig var Tankefuld navnet på en stor eg, men blev så overført til et traktørsted på pladsen. Påviser: Som foregående,

 

 


Nielstrup Nielstrup 1840Nielstrup 1840 NielstrupNielstrupNielstrupNielstrupTil den gl. ruin ved Nielstrup knytter sig beretninger om indemuret jomfru og fund af overnaturlige menneskeskeletterTil den gl. ruin ved Nielstrup knytter sig beretninger om indemuret jomfru og fund af overnaturlige menneskeskeletter1037 Ollerup sogn. Uden for herregården Nielstrup stod to linde, hvorunder lindormen gemte sig. Den ville bryde ud og anstifte ulykker, hvis lindene blev fældet (DFS) Lige foran hovedbygningen står to metertykke linde, 25 m høje. En endnu ældre og større står alene, lidt mod vest. Hverken ejeren, eller de tidligere skovfogder kendte historien, men fru Birthe Larsen, Humlebæk. arkitekt Mindedals datter og gift med K.E. Larsen, som er barnefødt i Ollerup, kan huske, at man i hendes barndom fik de to linde udpeget som ormetræerne.

 

 

 

Udsigt mod avlsgård og fjord ved Nakkebølle1054-1 Aastrup sogn er to gamle linde i vejknækket 500 m øst for Aastrup på vejen til Nakkebølle, hvor en grusvej går lige ud til avlsgården, 1.5 m tykke og 18 m høje, knudrede og tæt bevoksede med ris og grene. Træerne er brandtræer for Nakkebølle og må ikke røres. 

 

 


 
Ulykkesbusk ved Syltemae CampingUlykkesbusk ved Syltemae Camping1055 Vester Skerninge sogn Ulykkestjørn ved Syltemae Campingplads. (Meddeler Hans Nørgaard) (Note: Mads Lidegaards fremstilling er dog ikke helt i overensstemmelse med den beretning, jeg havde fået overleveret af Gunnar Kjær Mortensen)

 

 

 


Lindetræet ved bystævnet i UlbølleLindetræet ved bystævnet i Ulbølle Bystævnepladsen i UlbølleBystævnepladsen i Ulbølle1056 Ulbølle sogn er en lind ved bystævnet over for forsamlingshuset, 70 cm tyk og 16 m høj med en smuk bred krone, stående i et stenanlæg med forskellige mindesten. Den gamle lind døde i 1878, hvorefter denne blev plantet (Br. 2, 328)

Tornfred i Ollerup sogn. På ejendommen Tornfred i Ollerup sogn skal have stået en pesttjørn. Ejendommen har navn efter tjørnen, som ikke eksisterer længere. (Meddelt Hans Nørgaard af Evald Jensen, Rårud).