Møntfund i Egebjerg 1863, Kirkeby sogn

|
Terrænet i Egebjerg hvor Egebjergskatten blev fundet i 1863Terrænet i Egebjerg hvor Egebjergskatten blev fundet i 1863

På en mark i Egebjerg fandtes 1863 en pengesum på 787 mønter fra Erik Mændveds og Christoffer II.s tid, nedlagt ca. 1325.

På hjemmesiden "Dansk Mønt" hedder det: "Egebjerg-skatten
Hauberg anfører om dette fund: 
Egebjerg, Sunds Herred, Fyen. 1863. Fundet ...... idet ogsaa her de jydske Typer ere tilstede i mindre Antal. Af Fundets 22 Typer med 676 Stkr. ere 14 med 506 Stkr. sjællandske fra Erik Menved og Christopher II; dennes 2 Typer alene udgjøre et Antal af 333 Stkr. Af hans lollandske Typer findes 2 med 118 Stkr. 111 Stkr. ere forslidte og utydelige. Fundet er nedlagt c. 1326."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) sætter nedlæggelsestidspunktet til ca. 1325."   Hauberg, P.: Danmarks Myntvæsen og Mynter i Tidsrummet 1241-1377 (1884)