Bidragydere og långivere til køb af Dalum Højskole efter Kolds død i 1870

| | |
"Gaver og Laan til Fortsættelse af "Kolds Skole"" - Nyt: nekrolog over J.P. Lebæk (1840-1915) i Højskolebladet af P.R. Møller
Om BørneskolenOm Børneskolen

 

Kold i DalbyKold i Dalby

 

Niels Lindbergs maleri af Christen Kolds højskole i RyslingeNiels Lindbergs maleri af Christen Kolds højskole i Ryslinge

Breve fra Asta Grundtvig til Stine og Christen Kold i marts 1870 kort før Christen Kolds død den 6. april 1870

 

St. Tuborg den 14de Marts 1870

 

Kjære Stine Kold!

 

Da jeg har hørt at Deres kjære Mand og vores kjære Kold er syg, saa vilde jeg saa gjerne gjennem Dem selv have at vide, og fra Kold af, hvorledes han betragter denne Sygdom, om den er saa alvorlig at vi maaske ikke beholder ham længe blandt os.

Vi vilde jo gjerne, om det ellers er Guds Villie, beholde ham hos os en Stund endnu, for det kjære danske Folks Skyld hvem han gjør saa meget Gavn og som jeg synes af os kan undvære endnu.

Nu er De vel saa god kjære Stine Kold, at lade mig vide, hvorledes det gaaer, om det og kun er et Par Ord saa vil jeg være glad derved.

Fra Grundtvig har jeg de varmeste Hilsener til Kold, ogsaa ham gjør det saa ondt at Kold er syg.

Fra mig maa De hilse Kold rigtig saa mange Gange, og sige ham at vore bedste Ønsker følge ham, hvad enten saa Vorherre vil lade ham leve eller ikke, at han saa maatte have det godt, i Vorherres Jesu velsignede Navn. Lev vel-

Deres Asta Grundtvig

 

 

Tuborg den 28de Marts 1870

 

Kjære Kold!

 

Da jeg har hørt af Fru Jensen som er hos os i Vinter, at De har gjort et lille Uddrag af Grundtvigs Verdenshistorie til eget brug, og De nok vil laane det ud at andre kunde faae Gavn af det, saa vilde jeg spørge Dem om, om jeg maatte laane Deres Udtog, og om jeg maatte skrive det af, for selv at kunne benytte det, og maaske ogsaa fornøie Andre dermed.

Med inderlig bedrøvelse hører jeg at Deres Kræfter kun ere faae. Gud Fader i Himmerig gjøre det baade for Dem og os, som det er det Bedste (?)

Men Trøst for Dem og alle Guds Børn er, hvad enten vi leve eller vi dør hører vi Herren til. Saa far da vel i Vorherres Jesu velsignede Navn baade i Liv og i Død.

Sov sødt Barnelille

Lig rolig og stille

Og nyn paa det Navn

Med Naaden i Favn,

Al Jorden til Salighed givet

Nyn: Jesus er min

Saa favr og fin

Min Jesus er Lyset og Livet

 

En hjertelig Hilsen til Deres Kone

Deres hengivne A. Grundtvig

 

Fra Grundtvig har jeg de hjerteligste Hilsener til Dem og sige Dem, at forenede sine Bønner, vistnok med mange Andres, om at det maatte forundes os at beholde Dem en Stund endnu blandt os.

 

Lærermøde på Kolds højskole 1865Lærermøde på Kolds højskole 1865

 

Christen Kolds gravsted på Dalum KirkegårdChristen Kolds gravsted på Dalum Kirkegård

Ved et møde i Dalum i påsken 1874 blev der overrakt en mindegave til Kolds Højskole. Det var Asta Grundtvig som stod i spidsen for en pengeindsamling i København. For pengesummen indkøbtes en kultegning efter Constantin Hansens maleri Yduns Ankomst til Asgaard.


 

 

 

 

Skolemand og landbruger Jens Peter Lebæk og Marie KoldSkolemand og landbruger Jens Peter Lebæk og Marie KoldFolkebladet Fylla 2.7. 1870 

  

Indbydelse til Venner af Kolds Skole

Dalum Højskole 1868-69Dalum Højskole 1868-69Christen KoldChristen KoldDalum højskoleDalum højskoleDa Kold var død, gik det fra mund til mund, hvad skal der blive af hans skole?
At beholde den i folkeoplysningens tjeneste og snart at se skolegerningen fortsat i den, lå alle skolens venner på hjerte; og da man vidste, vi agtede at begynde på en pigeskole, blev det ønske, både delt og udtalt af mange, at Kolds skole måtte stå til afbenyttelse for os enten ved køb eller leje. Det gjorde os godt og gav os mod til at håbe, at nu er tiden kommen og lejligheden givet, hvor vi, med Guds hjælp, må få gjort alt, hvad vi formå og forstå, til danske pigers gavn og glæde!

Derfor bede og indbyde vi alle venner ad den sag til virksom deltagelse!

Ejendommen er at få til købs for 24 000 Rd., hvoraf de 9000 Rd. står fast som første prioritet. Kolds enke vil lade 6000 rd. stå som anden prioritet; selv kan vi skaffe 2000 rd., og resten 7000 rd., som skal betales i tvende terminer, må sagens venner hjælpe os til, dels ved rentefrit lån - som gives tilbage, når enkens penge er udbetalt - og dels ved bidrag, hvis denne gerning skal gennemføres af os.

Marie Kold g.m. skolemanden og landmanden J.P. LebækMarie Kold g.m. skolemanden og landmanden J.P. LebækRevninge friskole den 16. juni 1870.
J.P. Lebæk og Marie Lebæk, født Kold.

Foranstående indbydelse tillade vi os at anbefale til venner af Kolds skole, unge som gamle, samt til venner af folkeoplysningen og folkelivet, med bøn om, at tilbagesende den til medundertegnede pastor Hagen i Kerteminde inden den 20. juli d. å., da handelen om ejendommen skal afgøres i de dage, og det er derfor nødvendigt, da at vide hvor mange penge der er til rådighed til december termin 1870 og samme termin 1871.

GrundtvigGrundtvigBonde og politiker Christen LarsenBonde og politiker Christen LarsenLægprædikant Peter Larsen SkræppenborgLægprædikant Peter Larsen SkræppenborgVilhelm BirkedalVilhelm Birkedal

 

Vilhelm Birkedal med frueVilhelm Birkedal med frue

V. Birkedal, præst ved Nasaretskirken i Ryslinge
Peder Dons, gårdejer i Dons,
N.F.S. Grundtvig, biskop,

L.C. Hagen, præst ved Emauskirken i Kerteminde,
L. Helveg, præst i Odense,
Niels Jensen, gårdmand i Over Kærby,
Jens Jensen, gårdejer i Trunderup,
Jens Jørgensen, gårdejer, Bjerregård,
N.F. Larsen, handskemager i København,
Kristen Larsen, gårdmand i Dalby,

Dalum Pigehøjskole 1872-73Dalum Pigehøjskole 1872-73Dalum LandbrugsskoleDalum LandbrugsskoleNote: Indsamlingen lykkedes og i årene fra 1870-83 drev J.P. Lebæk og hans hustru Marie Kold en kvindehøjskole på Dalum Højskole. I 1886 solgte de skolen til initiativtagerne til Dalum Landbrugsskole. Lebæk og Marie Kold flyttede herefter til Vester Skerninge, hvor de havde købt Bøjlsgård. En søn Svend Lebæk efterlod sig en del arkivalier fra Dalum-tiden, der nu opbevares på Videnscenteret for Fri Skole i Ollerup.

Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skoleGaver og lån til fortsættelse af Kolds skoleGaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (2)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (2)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (3)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (3)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (4)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (4)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (5)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (5)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (6)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (6)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (7)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (7)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (8)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (8)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (9)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (9)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (10)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (10)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (11)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (11)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (12)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (12)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (13)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (13)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (14)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (14)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (15)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (15)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (16)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (16)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (17)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (17)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (18)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (18)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (19)Gaver og lån til fortsættelse af Kolds skole (19)
BilagStørrelse
Dalum_Landbrugsskole.pdf533.27 kB
Skolemanden_Christen_Kolds_arkivsamling_på_Rigsarkivet.pdf25.36 kB
Christen_Kolds_sygdom-og-død-1870.pdf26.27 MB
Christen_Kolds_sygdom-og-død-1870-2.pdf17.72 MB
Christen_Kolds_sygdom-og-død-1870-3.pdf22.68 MB
Jens Peter Lebæk - lærer og gårdejer.pdf2.51 MB