Langeskov Hovedgård

| | | |

Beskrivelse fra Trap (1957) Svendborg amt, side 743: 

Langeskov er oprettet i slutn. af 1700t. af Jens LangeJens Langejustitsråd Jens Lange til Rødkilde (+1790) på en parcel af herregden Løjtved, som han ejede fra 1775 til 1787, da han solgte L. og Løjtved til Johan LangeJohan Langesønnen Johan Lange (+1829). 

Denne skødede n.å. de to gde til kammerjunker Sti Tønsberg Schøller v. Krogh (+1817), som 1795 solgte L. fra. 1809 købtes gden af tidl. forp. Peder Lollesgaard (+1856 på L.), fra hvem den kom til sønnen Rasmus Lollesgaard (+1874) og dennes søn Peder Lollesgaard; sidstn. solgte 1905 L. for 230.000 kr. til propr. Erik S. Holberg.

1914 købtes den for 370.000 kr. af propr. Seyr Hansen, som n.å. solgte den til kammerjunker Jacob de Neergaard (+1932); denne mageskiftede 1918 gden til sin moder hofjægermesterinde Jacobine Adamine Jeanina de Neergaard, f. Estrup (+1937), som n.å. solgte den til dir. Hans Jacob Blichfeldt, der beholdt gden til sin død 1922. Hans enke solte den 1923 til hofjægerm. Alexander Oxholm (+1955), hvis enke hofjægermesterinde Kirsten Marie Oxholm, f. Ewald, nu (1956) ejer gden.

Litt: DLandbr. III. 1930. 244f.

Hovedbygningen set fra havenHovedbygningen set fra havenHovedbygningen set fra gårdenHovedbygningen set fra gårdenHovedbygn. (opf. 1862) består af en hovedfløj, der m. korte mure i stump vinkel er forbundet til to sidefløje (opf. 1857 og 77). Alle fløje er i eet stokv. m. kælder og er hvidkalkede. Hovedfløjen er dækket af cementtagsten, sidefløjene af røde tegl. I hovedfløjens midte er gennemgående frontispice og en ottekantet, spånbeklædt tagrytter. Frontispice, såvel som gavlene og de murede kviste på hver side af frontispicen mod gården, har svungne former.

Indkørsel til gårdspladsenIndkørsel til gårdspladsenAvlsgårdenAvlsgårdenDen gulkalkede, trefløjede avlsgård, der åbner sig mod hovedbygn.s fløje og sa.m. disse danner et lukket anlæg, er if. årstal opsat over midtfløjens monumentale indkørsel til gårdspladsen, opf. 1852-1912. Til gården hører en stor have m. gl. træer og vandløb