Drejø Sogns LokalArkiv Om Arkivet

| | | | |

Adresse
Drejø Brovej 14, Drejø, 5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 01 82 (Ons- og torsdag kl.15-17)
E-mail: drejoarkiv@gmail.com
Formand: Birgit Hjeresen
Drejø Skovvej 5
Tlf.: 6221 0621
Arkivleder: Else Hjort Nielsen
Drejø Skov 1
Tlf.: 6222 1248
Kasserer: Susanne Jacobsen
Husmandsvej 15
Tlf.: 6221 5942
Arkivdag hver torsdag
fra kl. 14.00 – 17.00
(Sommerlukket fra
1. maj – 1. oktober)
Arkivmedarbejder: Astrid Andersen
Drejø Skovvej 13
Tlf.: 6221 0402
Lokalhistorisk Arkiv for øerne i Drejø Sogn Drejø, Skarø, Hjortø og Birkholm
i Det sydfynske Øhav.
Alle er velkommen på Arkivet, men da den ugentlige arbejdsdag mest er forbeholdt registrering m.m. ser vi meget gerne man aftaler besøg i forvejen. - I november er der en Åben-Arkivdag for alle lokalarkiver i Svendborg Kommune.
Et medlemskontingent til DSLA koster 20,-kr. /pr. år./pr. husstand.

Hvad er Drejø Arkiv?

Arkivet startede i 1998 under Drejø Lokalhistoriske Forening under museet Gl. Elmegaard, men flytte-de i år 2000 til Drejø bibliotek, som en selvstændig forening med egne vedtægter, og blev til Drejø Sogns Lokalarkiv (DSLA). Siden år 1999 har Arkivet været medlem af Landsorganisationen – SLA - samt SLA-Fyn og er fra 2006 med i opstart af Sammenslutningen af sydfynske Arkiver SCHACK.

Den årlige generalforsamling afholdes i marts.

Drejø Sogns LokalArkiv dækker alle 4 øer i det tidligere Drejø Sogn – Drejø, Skarø, Hjortø og Birkholm. Med Kommunesammenlægningen i 1964 kom de 3 øer under Svendborg, mens Birkholm kom under Marstal Kommune. Skarø og Hjortø hører dog stadig under Drejø pastorat.
Vi er p.t. en kasserer og 3 frivillige, ulønnede, medarbejdere til hele registreringsarbejdet. Arkivet får årligt  samme kommunale tilskud som andre arkiver. Det giver lige til indkøb af det mest nødvendige, da vi ikke betaler husleje, men står under Bibliotek. Gennem fonde har vi søgt og fået mange uundværlige hjælpemidler, såsom scanner, PC, telefon- og internetforbindelse, digitalt kamera, et brandsikret skab samt microfich til aflæsning af kirkebøger og folketællinger på microkort. Arkivet udgiver og sælger 3 mindre publikationer. Vi har til huse på Drejø Bibliotek i den tidligere Drejø skole, som Svendborg Kommune ejede indtil  år 2004, hvor skolen blev solgt til Per Lüder Dale fra Drejø. Efter Per`s ønske kan arkivet vederlagsfrit blive på Den gamle Skole, så længe der er bibliotek.

Hvad er formålet med et LokalArkiv?

Formålet med lokalarkivet er, at bevarer sognets historie for eftertiden, ved at indsamle og registrere arkivalier d.v.s. gamle film, videoer, papirer, fotos, regnskaber, dokumenter m.m. Det er ikke alle, der ønsker at aflevere originalen, her må vi så stille os tilfreds med en kopi. Det vigtigste er, at arkivalier bliver bevaret og betrykkende opbevaret. Det har Drejø Arkiv gode muligheder for, idet vi har syrefri kasser/kuverter og et brandsikret skab, samt mulighed for at indscanne de originale fotos, som vi kun har til låns. Alle vore arkivalier registreres på PC efter SLA`s system, men er også samlet i Indkomst-og Registreringsjournaler. Vi håber med tiden, at få del i Arkibas-systemet, som alle større arkiver bruger.

  1. Hvad er offentligt tilgængeligt?
    Brug af samlingerne sker under opsyn, og må ikke forlade huset.
    Kun Registreringsjournaler er offentlige, samt microkort eller afskrift af folketællinger og kirkebøger. For personfølsomme sager - først efter 90 år, og fotos, hvor indlevereren ikke har gjort bemærkninger.
  2. Hvad er formålet med et arkiv, hvor ikke alt er offentligt tilgængeligt?
    Alle Arkivers medarbejdere har tavshedspligt. Vi skal kunne garantere de personer, der afleverer materiale, at hvad der èn gang er afleveret til et Arkiv til offentligt eje og registreret som sådan, ingensinde vil blive udskilt til privateje, samt at fortrolige oplysninger ikke stilles til fri disposition.

Hvad er arkivalier?

Det er alt - lige fra:

- et fotos af Drejø By, der brændte i 1942.
- kopi af den gamle Bysens Lov fra 1705.
- et gammelt foto af Drejø folkedragter.
- eller blot en gammel købmandsregning.

Arkivalier er alle de papirer, der fortæller øernes historie.
Det kan også være: et postkort, poesi- og dagbøger, fotos – selv om man ikke kender personen. Smid det ikke ud - giv det til dit lokalarkiv.
Afleveres der personfølsomme sager, må disse først åbnes efter 90 år.