36 år med Egebjerg Kommune 10. del. Efterskrift

| | |

Efterskrift

Kun det bedste er godt nok!

Af Lars Erik Hornemann

Pr. 1.1. 2007 borgmester i Svendborg kommune

Borgmester Lars Erik HornemannBorgmester Lars Erik HornemannEfter læsningen af dette lille skrift med pluk fra de sidste 36 år af Egebjerg kommunes historie – ja, så kan jeg ikke undgå at føle en smule ydmyghed over for det store engagement, som så mange over årene har udvist. Vi ved det jo egentlig godt. Vi, der til daglig færdes i kommunerne. Alligevel er det ganske overvældende, når det præsenteres på én gang!
I dét lys har vi faktisk været forudseende, da vi besluttede, at den ny kommune skulle tage det bedste med fra de 3 »gamle«: Egebjerg, Gudme og Svendborg. Jeg er derfor glad for, at vi i de par år, vi har bokset med kommunesammenlægningen stædigt har holdt fast ved netop dette princip. Takket være den holdning – og den kolossale arbejdskraft så mange i og uden for kommunerne har præsteret – så er vi kommet flot fra start. Det lover rigtig godt for den ny kommune.

Det er jo nemlig ingen hemmelighed, at der fra forskellig side har været nogen skepsis ved kommunesammenlægningen i vort hjørne af Danmark – en skepsis, der vel ikke mindst kom fra de små landkommuner: Risikerer vi nu ikke at blive glemt i den ny storkommune? Vil yderområderne sygne hen? Og hvad med vort sprudlende foreningsliv? Med andre ord: Vil der i den ny kommune være plads til den type virkekraft, som er lagt frem i Egebjerg-skriftet?
Jeg er imidlertid helt sikker på, at denne skepsis vil blive gjort til skamme! Rent bortset fra, at den ny kommune simpelt hen ikke kan undvære dette store folkelige engagement – så har vi allerede »stillet skarpt« på disse sider af den kommunale verden.

Et par eksempler:

Vi vil straks i den ny kommune nedfælde vores idéer for nærdemokrati, lokalområder, frivillighed. For blot at nævne nogle initiativer. Og vi vil som noget naturligt inddrage borgerne i dette arbejde – også for at sikre, at idéerne ikke blot forbliver ord, men at de omsættes i konkrete handlinger. Og dermed giver mulighed for fortsatte, kreative initiativer inden for de nye rammer.
Jeg er derfor overbevist om, at den ny kommune vil blive en homogen størrelse – hvor vi alle høster frugterne af de mange forskellige styrker, som både landdistrikterne og byerne tilbyder.

På vej mod SvendborgPå vej mod SvendborgSå til borgerne i Egebjerg kommune vil jeg ønske jer et stort til lykke med alle de resultater, I har opnået gennem årene. Og jeg vil byde jer alle velkommen i den ny Svendborg kommune.

Jeg er sikker på, at I med jeres gejst og ildhu vil yde et værdifuldt bidrag til, at vi sammen kan opbygge en kommune, vi alle kan være stolte af!