36 år med Egebjerg Kommune 2. del. 1970 - 1973

| | |

Den spændende start Egebjerg 1970 - 1973

Fællesudvalget, der – som tidligere nævnt – bestod af i alt 19 medlemmer fra de gamle små sogne, holdt sit første møde den 4. juni 1968 og det sidste den 16. marts 1970 i alt 18 møder. Dertil kom et stort antal møder i de tre underudvalg, så der var ingen uger uden mødeaktivitet.

Torben Laursen (C), der var udpeget af Kirkeby sogneråd til fællesudvalget, kan i dag tydeligt huske forhandlingerne i dette udvalg og i underudvalgene. Han kan bl.a. fortælle:

- Vi kom alle sammen fra de helt små kommuner. Og det med kommune-sammenlægninger kom lidt bag på os – at nu skulle det være! Og jeg tror nok, at mange af os – ikke mindst mig selv – havde svært ved at overskue, hvad det indebar, hvilken administration, man skulle have bygget op osv. Vi kom jo fra kommuner, hvor der var en kommunekasserer og en vejmand. Og lige pludselig skulle der laves nogle administrative enheder. Det gik først op for os hen ad vejen, hvad det skulle blive til. Selvfølgelig var der enkelte, der havde overblikket og vidste, hvad vi skulle arbejde hen imod: Mads Weber og selvfølgelig Jørgen Reuter og Rasmus Pedersen og enkelte andre.
Den gang var der en lille nord-syd problematik, som bl.a. gav sig udtryk i, hvor kommunekontoret skulle ligge, men også i ansættelser. Nu blev Jørgen Reuter fra Ollerup-Skerninge kæmner. Det kunne lige så godt være blevet kommunesekretær Rasmus Petersen, Stenstrup. De var lige kvalificerede. Men det var de nordlige kommuner mod de sydlige. Det kunne man fornemme. Så der var noget der skulle glattes ud – og som blev det! ikke mindst takket være Mads Weber.
Vi blev efterhånden overbevist om, at vi ikke kunne bruge ét af de gamle kommunekontorer, og at vi var nødt til at bygge en helt ny administrationsbygning, og at den skulle ligge, hvor den kom til at ligge. Mads Weber kom lige pludselig en dag og sagde: - Nu har jeg fundet grunden. Og der bygger vi et nyt hus!
Den unge arkitekt Lars Mindedal fik opgaven at tegne bygningen. Ikke alle kunne lide hans stil, men det var han nu ligeglad med. Det blev et godt og velfungerende hus. Ikke alle synes om det udefra. Og det kom i daglig tale til at hedde »Ørkenfortet«.

Der var altså knaster! Men det mest glædelige, jeg vil fremhæve fra perioden, er Mads Weber, som kompromisets og formidlingens mand. Jeg har tit tænkt på det bagefter, at han gjorde det fantastisk dygtigt. Han fik alle disse modstridende meninger bøjet mod hinanden. Der var fordomme hos mange af de gamle sognerødder, som kom ind i et sådant udvalg. Der var forsøg på at mele egen kage. - Det var der ingen tvivl om!
Det mest opløftende var hans måde at tackle hele formidlingsprocessen på. Han kunne se, hvor vi skulle hen. Og han kunne styre os derhen.

Springet – fra de små sogne til Egebjerg kommune – var større den gang, end det er i dag med den nye Svendborg kommune. Der blev opbygget nogle administrationer med professionelle folk. Det havde vi slet ikke den gang. Nu bliver administrationerne bare større og bliver samlet og får nye opgaver fra amtet.
Den kamel, der skulle sluges den gang, var nok så stor, som den er i dag. Men den var nødvendig – som nu!
Sådan sluttede Torben Laursen. Og tak til ham.

PS.
Det bliver ikke sidste gang – kære læsere – I vil støde på begrebet »nord – syd« problematikken. Det fremgår tydeligt af nogen af alle de mange avisartikler – dog især læserbrevene, der er samlet i ringbind på rådhuset gennem de 36 år.

Den første valgperiode var fra starten selvsagt præget af at få hele administrationen til at fungere frem til, den blev samlet under ét tag i den nye administrationsbygning den 6. marts 1971 og så hele byggeprocessen af rådhuset, men også af mange andre ting.
I begyndelsen af marts måned 1970 indrykkede Mads Weber på vegne af fællesudvalget en annonce i de lokale aviser:

Egebjerg kommune

Praktiske oplysninger i forbindelse med etableringen af Egebjerg kommune den 1. april 1970:

 1. Kommunekontorerne i Hundstrup, Kirkeby, Lunde og Ulbølle ophører som kommunekontorer fredag den 20. marts.
 2. På grund af regnskabsomlægninger vil kontorerne i Ollerup og Stenstrup være lukket i perioden 21. – 31. marts.
 3. Alle forfaldne ydelser og restancer til kommunerne bedes betalt inden den 20. marts.
 4. Regningskrav for tilgodehavender hos kommunerne må indgives senest den. 17. marts til de respektive kommuner.
 5. Administrationen i Egebjerg kommune åbner onsdag den 1. april med kontorer således:
  Ind- og udbetalinger samt socialvæsen forefindes i kommunekontoret, Assensvej 25, Stenstrup (telf. 26 15 22).
  Skattevæsen, Folkeregister, Sekretariat og Borgmesterkontor forefindes i: Kommunekontoret, Svendborgvej 38, Ollerup (telf. 24 14 38)
  Kommuneingeniørens kontor er uændret: Stationsvej 21, Stenstrup (tlf. 26 15 22)
  Alle 3 steder vil der være følgende ekspeditionstider: Daglig kl. 10 – 13, torsdag tillige kl. 15 – 18. Lørdag lukket.
  Henvendelse til administrationen bedes rettet til det kontor, hvor sagen henhører. Er De i tvivl om sagsområdet, så vil sekretariatet (telf. 24 14 38) være Dem behjælpelig.
 6. Fra 1. april er Egebjerg kommune bemyndiget til at indkassere og kvittere for de enkelte kommuners udestående fordringer.
 7. Der vil blive udsendt saldomeddelelser til hver enkelt skatteyder, der pr. 20/3 1970 resterer med skatter. Denne meddelelse bedes medbragt ved skatteindbetaling.
 8. Det kan ikke udelukkes, at der i en overgangsperiode vil forekomme fejl at forskellig art. Skulle De blive udsat for noget sådan, bedes De venligst snarest rette henvendelse til kommunekontoret.
 9. (Bemærk hvordan sproget – også det på skrift – har ændret sig

          siden 1970)

Det nye rådhus

Egebjerg Rådhus set fra østEgebjerg Rådhus set fra øst»Værs’go’! Her er et rådhus til 37 kr. pr. næse de næste 10 år«
Det var overskriften på et interview den 4. marts 1971 i »Svendborgposten« med kæmner Jørgen Reuter. Han besvarer en lang række kritiske spørgsmål mht. til rådhusbyggeriet og altså også om prisen. De 37 kr. kom han frem til ved at foretage et simpelt regnestykke: tre millioner divideret med 8.500 (indbyggertallet i Egebjerg) er lig med ca. 370,- kr. Og regnes der med en forrentningstid på 10 år, bliver det altså 37,- kr. pr. næse, som han udtrykker sig.
Det er nu 352,94 kr.! Hvor »regnefejlen« er, ved jeg ikke, men journalisten må ikke have regnet efter – udøvet kritisk journalistik!

Samme dag – altså 4. marts – bliver arkitekt Lars Mindedal interviewet i samme avis. Og han bliver bl.a. spurgt om rådhusets udseende?
- Det kommer jo an på øjnene, der ser. Jeg tror nok, at en arkitekt bedømmer på en anden måde end lægmanden. For mig er det udtryk for en konstruktion og byggemåde, der er spændende at arbejde med. Vent bare, til det hele vokser op omkring bygningen. At den ligner en fabrik, kan jeg ikke gå med til – selvfølgelig!
- Det ligner da et utraditionelt rådhus?
- Og det er det på sin vis også. Det er faktisk lavet efter byggeklodssystemet med søjler og lægter, der er fyldt ud med mure og vinduer. Det lyder enkelt, men er slet ikke så ligetil at konstruere. - Er det denne byggeform, der har bevirket, at rådhuset er så billigt, som det hævdes?
- Det er hurtigt – og dermed billigt. En byggetid på ti måneder kan bestemt ikke siges at være for meget i betragtning af, at det tog halvandet år at beslutte byggeriet og dets beliggenhed. (og til slut i interviewet)
- Alt i alt synes De, at Egebjerg-borgerne skal være glade for det nye rådhus? - Helt afgjort. Det er funktionelt og billigt. Hvad angår udseendet skal man trods alt vænne sig til alt nyt – og det gælder navnlig inden for byggeri...

Rådhuset tages i brug

Svendborgvej i OllerupSvendborgvej i OllerupI dagspressen kan man læse, at personalet har sparet kommunen for et beløb på ca. 20.000 kr., idet personalet over tre dage selv har stået for flytningen fra kommunens kontorer rundt om til den nye administrationsbygning.
Så arbejdet startede som planlagt den 6. marts 1971. Selve den officielle indvielse fandt først sted senere, da man endnu ikke havde fået det nye møblement til kommunalbestyrelsens mødelokale.
Men den 24. og 25. april blev Egebjergs borgere i annoncer inviteret indenfor for at se på herlighederne og til en kop kaffe med brød til, og der var sodavand til børnene på kommunens regning.
Det blev kaldt en utraditionel indvielse, da der ikke blev sendt indbydelser ud. Kommunalbestyrelsen mente ikke, der skulle bruges penge på enkelte grupper: højtstående embedsmænd og andre honoratiores, som dermed fik særbehandling. Borgmester Mads Weber sagde i den anledning, at rådhuset er bygget for borgernes skyld og for deres penge. Og da det er sparetider, vil de, der ønsker at se den nye bygning være velkomne og få en kop kaffe.
Det blev til mange kopper kaffe, for over 4.000 borgere i alt kom på besøg de to dage. En succes over al forventning blev der sagt, for det betød, at knapt halvdelen af kommunens beboere kom og så på.

Status efter det første år som storkommune

»Det har stort set gået, som vi havde forventet«, sagde Mads Weber til Fyns Amts Avis ved udgangen af 1971, og han føjede til: - Det at få hele den kommunale administration samlet har gjort det lettere at overse. Kommunen har nu en størrelse, så vi nu kan løse de opgaver, der fra amt og ministerium pålægges kommunen.«
Han fremhæver, at det gode samarbejde mellem de folkevalgte og embedsmændene har været upåklageligt. Han nævner tillige at udviklingen har taget et opsving, som ingen havde drømt om. F.eks. har der været stor byggeaktivitet og salget af grunde er gået hurtigere end ventet, så der sættes alt ind på, at få byggemodnet mere jord.
Af fremtidsplaner nævner han bl.a. etableringen af et biologisk rensningsanlæg i den sydlige del af kommunen.
Som nytårsønske har han, at udviklingen, der er sat i gang må fortsætte, så Egebjerg kommune virkelig vil blive en attraktiv kommune for borgerne, som han udtrykker sig.

En stolt og tilfreds borgmester!

En paradeforestilling?

Dette er en iøjnefaldende overskrift fra Fyns Amts Avis fra den 17. februar 1972.
En klasse fra Den Frie Lærerskole havde overværet et kommunalbestyrelsesmøde, da man i klassen arbejdede med kommunalpolitik. Deres lærer Niels Marinus Jensen overværede også mødet.

Efter mødet blev eleverne af en journalist spurgt, om mødet havde svaret til forventningerne? Svaret var enstemmigt: Nej! Man var skuffet over, at der ikke havde været nogen debat medlemmerne imellem: - »Man har indtrykket af, at det hele er afgjort på forhånd, og at det hele er en paradeforestilling, som skal holdes, sagde Lærerskolens elever. Selv ikke til så vigtig en sag som oprettelse af enhedsskolen i Egebjerg var der kommentarer. Vi er klar over, at spørgsmålet er behandlet i udvalg, men alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan da ikke have deltaget i disse møder, sagde man.« Eleverne manglede en markering – som de udtrykte sig – fra de enkelte medlemmer. »Det er forfærdende, sagde én af eleverne, at man går hen og stemmer på en person til kommunalvalgene, og når man møder ham i et kommunalbestyrelsesmøde, aner man ikke, hvad han står for.« Eleverne betegnede i øvrigt mødet som overordentlig kedeligt og uinteressant.

Det var, hvad der gemte sig bag overskriften!
Spændende kunne det være, at konfrontere journalisten og de »gamle« mænd/kvinder med dette ordskifte 34 år senere, men det lader sig ikke gøre. Hvad blev der sagt ved evalueringen i klassen efterfølgende? Hvad sagde Niels Marinus Jensen til sine elever? Vi får det ikke at vide!
I de ni år, jeg overværede kommunalbestyrelsesmøderne, kan det ikke påstås, at der manglede debat medlemmerne i mellem – tvært imod! (Det kan være, at procentdelen af lærere er steget siden?)

1972 - 73 var også årene

 • Hvor Vester Skerninge kro fylder 200 år.
 • Hvor man for første gang med TV undersøger en defekt hovedkloakledning.
 • Hvor et vigende børnetal får politikerne til at tænke på at nedlægge Hundstrup skole.
 • Hvor der også »hviskes« i krogene om at lukke Lunde skole: Mange, mange avisartikler og ikke mindst mange læserbreve følger de kommende år!
 • Hvor narkotika »officielt« ikke er noget problem.
 • Hvor Egebjerg får en dispositionsplan, der får betegnelsen: Levende og i kontakt med udviklingen.
 • Hvor Egebjerg kommune har et overskud på 2 mill. kr. (1972)
 • Hvor enhedsskolen indføres i en »tillempet« form, som det udtrykkes.
 • Hvor Fyns Amt kræver ulovligt hus nedrevet.
 • Hvor pensionister kan få middagsmaden sendt hjem.
 • Hvor Ulbølle SG&I fejrer sit 70 års jubilæum.
 • Hvor »Den glemte sø som perle i stort fritidsområde« – Ollerup sø er perlen.
 • Hvor Mads Weber bliver hyldet på sin 50 års fødselsdag.