Svendborg by ca 1820

Svendborg by ca 1820
Gåsetorvet  er anført som "Nr. 9" på kortet ved Brogaden (nr. 8) og Kullinggade (nr. 11)