Svendborg bys historie

| | |
Svendborg 1762-1783 Acciseregnskaber

 Svendborg HavnSvendborg Havn Accise regnskab 1769Accise regnskab 1769"Fartøier til byen er 36 a 37 stk. Gallioter og Jagter fra 30 til 4 læster drægtig foruden 6 a 7 store Baade hver paa 1 læst., hvilke alle hører under dette Toldstæd.    

Handelen drives fornemelig med Landets Producter Korn og feede Vahre, Smør, Ost, Flesk, Kiød og endeel Frugt, som føres til Kiøbenhafn, Norge og Udenrigs Stæder, derimod hiemføres Tømerlast, Fisk, Jern, Tiere og deslige Vahre, som behøves til Jndvaanerne og Bonden".

"Udskrift af Atlas Dan. F. 3, pag. 590ff" i læg mrk. "Sunds herred". (Hans de Hofman 1771). (Top. Saml. LAO)

 Land og by før 1660

Tåsinge skifter 1642-60 - mange regnskabsopgørelser med Svendborg handlende

 Kornsalg, håndværkerkontrakter, driftsregnskab m.v. 1681-1734 - Vester Skerninge Præstegård

 Pergamentsbreve

 Kongebreve 1719-1779

Egeskov MølleEgeskov Mølle Milepæl ved EgeskovMilepæl ved Egeskov Vejbro ved Hågerup ÅVejbro ved Hågerup ÅEgeskov MøllegårdEgeskov MøllegårdEgeskov MølleEgeskov MølleSynsforretninger i tingbøgerne antyder at der var et trafikknudepunkt ved Egeskov Mølle, hvor Svendborg- Assens landevejen krydsede "Kongevejen" fra Nyborg til Bøjden.

 Sallinge kro i Hillerslev sogn (indberetning 1779) lå bekvemt for dem, der rejste til og fra Fåborg, Odense, Kerteminde og Hindsholm, og især ved vintertide med onde veje og snefog tog de rejsende logementer der. Den lå også ved vejen mellem Assens og Svendborg , mellem Middelfart og Svendborg og  i almindelighed mellem Båg og Vends herreder og Svendborg, hvorfra de fleste fede varer kommer til Svendborg bys købmænd, og dette har formodentlig været anledningen til kroens første indretning".

 Se også breve til ejeren af baronierne Lehn og Guldborgland, Povl Abraham Lehn 1757-1804

 Se købmand Peder Jørgensen Graae 1763-67

Se også boet efter godsejer og skibsreder Gregers Leopold til Løjtved 1774-1778

 Se også Rødkilde's skibsbro ved Fjellebroen

Rigsarkivet.
Reviderede Regnskaber. Toldregnskaber 1661-1837 Svendborg

Se også Morgengavebrevet dateret 1229 .

Se også Svendborgs købstadsprivilegier m.v. 1253-1584 

Se også Hertug Valdemars benådningsbrev til Svendborg 1287

Se også Ridder Tyge Vind af Haldager 

Se også Uddrag af Danmarks Riges Breve 1362-94

Se også Da Svendborg stod i livlig handelsforbindelse med Hansestæderne 

Se også Guldsmedenes lav i Svendborg

Se også den tidlige adel i Svendborg 

Se også Træk af adelens liv i Svendborg

Se også Kong Hans' gavebrev 1500 på 5 gårde i Heldager, Tved sogn

Se også Kongebreve 1508-1664

Se også Fynske registre og tegnelser 1471-1699

Se også indkomne breve til Fyns biskop 1519-1621 

Se også Provstens kopibog i Sunds herred ca 1565-1842

Se også Toldregnskab fra Svendborg 1519-21 

Se også Svendborg Torv

Se også Øresundstolden 

Se også En dramatisk begivenhed på Gudme herredsting 1543

Se også Striden om de sydfynske havne

Se også Da præsten og bønder forbrød sig mod næringsloven (1594)

Se også Svendborg bylov 1619 (1572) (Byloven findes også gengivet hos Joachim Begtrup: Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstad (1823), s. 15ff)

Se også Anders Pedersen Perlestikkers levnedsbeskrivelse

Se også Svendborg byfogedregnskaber 1607-1661

Se også Brudstykker af Svendborg toldregnskab 1625-58 

Se også Svendborg 1634

Se også  Svenskekrigen 1658-60 

Se også Svendborg Rådstueprotokol 1664-1699

Svendborgs borgerskab 1665-1689

Sognepræst Lauritz Nielsen Hellevad, Sankt Nicolaj kirke, Svendborg 1667.

Sognepræst Lucas Madsen Friis, Vor Frue kirke, Svendborg 1667 

"Medtjener" Jacob Pedersen, Sankt Nicolaj kirke, Svendborg 1667 

Skolemesteren ved Svendborg Latinskole 1667

"Medtjener" Anders Christensen, Vor Frue kirke, Svendborg 1667 

Sognepræst Poul Jacobsen Langeland, Vor Frue kirke, Svendborg 1690

Rektor Clemen Clausen, Svendborg Latinskole 1690 

Sognepræst Hans Lauritzen Hellevad, Sankt Nicolaj kirke, Svendborg 1690 

Se også Hjemmehørende skibe i Svendborg tolddistrikt 1632-92

Se også Svendborg toldsted 1690

Se også Relationer over Fyns Stifts Tilstand 1735

Se også ekstrakt af toldregnskab fra Svendborg 1740-42 o. udført korn, smør etc. 

Se også Svendborg købstad 1743

Fynske købstæder 1747

Se også Skibe hjemmehørende i Svendborg 1769 

Se også Svendborg købstad 1771 ved Hans de Hofman

Se også "Noget liidet angaaende Svendborg", samlet af sognepræst Laurits Pedersen Næraae, 1771

Se også Beskrivelse over Svendborg Kjøbstad 1776

Henvisning til Center for dansk byhistorie:Et øjebliksbillede af skibsfarten i Danmark 1787 og Provinsens søfart 1720-1832

Se også August v. Hennings sørejse fra Flensborg til Skelskør 1786

Se også Svendborg omkring 1800

Se også Kammerherre Frederik Juel's (Valdemar Slot) indlæg efter

Englandskrigene, forfattet 1815

Se også Konkursboet efter Christen Hansen Thurøe, Troense

Se også Joachim Begtrup: Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstad (1823)

Se også redaktør Ove Thomsens beretning fra Tåsinge og skibsbyggeriet i Troense 13. juli 1838 

Se også Kornsalgsperioden 1840-1870erne

Se også skibsfører Anders Hansens papirer 1863-69

Se også Danmarks Handelsflåde 1871

Se også: H.J. Krøyers Enke, Svendborg 1767 - 3. marts - 1917

Se også  Baagøe & Riber i Svendborg 

Se også Mindesten og grave på Svendborg Assistenskirkegård  

A.E. Sørensens rederi

Læs også Svendborgs historie

Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (2)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (2)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (3)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (3)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (4)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (4)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (5)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (5)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (6)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (6)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (7)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (7)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (8)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (8)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (9)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (9)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (10)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (10)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (11)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (11)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (12)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (12)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (13)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (13)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (14)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (14)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (15)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (15)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (16)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (16)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (17)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (17)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (18)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (18)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (19)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (19)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (20)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (20)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (21)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (21)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (22)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (22)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (23)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (23)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (24)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (24)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (25)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (25)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (26)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (26)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (27)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (27)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769  (28)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (28)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (29)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (29)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769(30)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769(30)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769(31)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769(31)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (32)Svendborg Byes Acciseregnskab for Anno 1769 (32)
BilagStørrelse
Svendborg bys accise- regnskab 1763.pdf27.25 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1763-1767.pdf27.74 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1767-1769.pdf29.5 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1769-1770.pdf27.07 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1770-1771.pdf26.01 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1771-1772.pdf25.22 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1772-1773.pdf24.97 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1773-1774.pdf27.01 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1774-1775.pdf29.76 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1775.pdf29.21 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1775-1776.pdf26.42 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1776-1777.pdf27.62 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1777-1778.pdf26.84 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1778-1779.pdf23.07 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1780 -1781.pdf27.8 MB
Svendborg bys accise- regnskab -1780.pdf27.7 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1781 -1782.pdf27.04 MB
Svendborg bys accise- regnskab 1782 -1783.pdf28.94 MB
Svendborg-toldregnskaber-registratur.pdf3.55 MB
Svendborg-toldsted-1741-1769.pdf9.87 MB
Svendborg-toldsted-1741-1769-02.pdf9.66 MB