Gravsten (1655) i Øster Skerninge Kirke over herredsfoged Lauritz Andersen, Ullemose

Gravsten (1655) i Øster Skerninge Kirke over herredsfoged Lauritz Andersen, Ullemose

herredsfoged Laurids Andersen

Laurids Andersen svarer 1624 xii daler i husbondhold af den jordegne bondegård Ullemose som faderen Anders Mortensen fradøde

Kilde: Nyborg lensregnskaber 1624

Inskription ifølge præsteindberetning 1769: Herunder hviler ærlig og velagte mand Lauritz Andersen, som boede i Ullemose, herreds-foget i Sunds herred, som døde 16--, med sine hustruer, ærlige og gudfrygtige qvinde, Sophie Juels daatter, som døde anno 1653 d. 24 novembris, og Anne Rasmusdatter, som døde 1655 d 15 februarij. Gud give dem paa dommedag en glædelig, og ærefuld opstandelse. Salige ere de døde, som døe herefter i Herren; ia aanden siger, at de hvile af deres arbeyde, men deres gierninger følge med dem Apoc: 14. (?) Paa alle 4re kanter af steenen staaer: St. Matthæus, St. Marcus, St. Lucas. St. Johannes.