Baagøe & Riber, Svendborg

| | | |

(Artikel i Illustreret Tidende, årgang 58 (1917)
 
Baagøe og Riber's købmandsgård i SvendborgBaagøe og Riber's købmandsgård i SvendborgDet gamle Firma Baagøe & Riber i Svendborg, der den dag i dag hører til byens ældste og mest ansete firmaer. Forretningen grundlagdes i 1747 af R.P. Brandt, der dengang kun var 20 år gammel. Han døde i 1770, og hans enke, Karen Sørensdatter fortsatte kun forretningen alene et år, idet hun da giftede sig med forretningens betroede skipper, Købmand Peiter Johansen SchalkamKøbmand Peiter Johansen SchalkamPeiter Schalkam, der var født i 1740. Karen Fru Karen Sørensdatter kaldet Karen Peiters, SvendborgFru Karen Sørensdatter kaldet Karen Peiters, SvendborgPeiter Schalkam og hendes mand var dygtige, flittige mennesker, som drev virksomheden godt frem, ikke mindst gennem skibsfart på Norge, og den var da i stadig voksende fremgang, da manden døde i 1807, og hun for anden gang enke overlod forretningen til søstersønnen H.J. Baagøe. Karen Peiters, som hun kaldtes, døde i 1811 - 86 år gammel.

 

 

 

 

Købmand Hans Jørgen BaagøeKøbmand Hans Jørgen BaagøeKøbmand H.J. Baagøe med familieKøbmand H.J. Baagøe med familieH.J. Baagøe - født i 1783 - overtog forretningen i krigstider. De gode Svendborg købmænd fik på de tider lov for, at de forstod at sejle og få deres varer godt afsat i de preussiske havnebyer, det var da også en guldalderens tid for byen, og den gamle forretning, hvorom der her er tale, gik under H.J. Baagøe frem med kæmpeskridt. Han døde i 1867, men allerede 1855 havde sønnen Jens Peter Baagø overtaget virksomheden, og dermed begyndte den nyformning indenfor denne, der har skabt dens nyeste historie.

 

 

Købmand Jens Peter BaagøeKøbmand Jens Peter BaagøeI de forholdsvis få år, der gik, indtil J.P. Baagøe i 1886 delvis afstod forretningen, begyndte han den direkte import og udvidede i betydeligt omfang trælastforretningen, og da J.P. Baagøes svigersøn Ludvig Riber, søn af købmand, klasselotterikollektør G.K. Riber, i dette år overtog virksomheden i Møllergade med dens landbrug og brænderi, var der et fortrinligt grundlag at bygge videre på i denne del af den. Ludvig Riber, som i 1879 var blevet gift med Baagøes datter, var født i Svendborg 27. september 1850. Oprindelig uddannet i manufakturfaget, som han var, og efter at have været bestyrer i Vett & Wessels Udsalg i 11 år, var det naturligvis ikke let for ham pludselig at blive chef i en så modsat virksomhed. Riber assimilerede sig imidlertid hurtigt med den gamle forretning, som ved ham kom ind i et mere moderne tempo, og allerede 10 år efter overtog Riber den samlede virksomhed, hvor korn- og foderstoffer, trælast, tømmerhandel og markfrø var hovedartiklerne.
Brænderiet blev nu nedlagt, og trælasthandelen fik et betydeligt omfang - ikke mindst ved sin store handel med amerikanske træsorter. Også foderstofforretningen gik frem, og den gamle butiksforretning, der forøgede sin store kundekreds på egnens mange herregårde, men samtidig bibeholdtes noget af den gamle tid, idet virksomhedens landbrug først i 1908 blev nedlagt.

Konsul Ludvig M. RiberKonsul Ludvig M. RiberJ.P. Baagøe døde i 1902 skattet og afholdt af alle. Ludvig Riber, der har været norsk vicekonsul for Svendborg amt siden 1906, er en mand, som ved mange bånd er fast knyttet til sin by og dens erhvervsliv. Konsul Riber er således formand i bestyrelsen for A/S Svendborg Maskinfabrik, medlem af repræsentantskabet for Svendborg Bank og af bestyrelsen for A/S De Danske Spritfabrikker, Svendborg Bryghus m.fl. Og også indenfor erhvervslivet har byen lagt beslag på hans dygtige arbejde bl.a. som formand i Handelsforeningen og Købmandshjemmet, som medlem af bestyrelsen for Borgerstiftelsen og amtsmuseet for hvilket sidste han har haft stor interesse.
Konsul Ludvig Ribers søn, Jens Peter Baagøe Riber er optaget som deltager i virksomheden. Den gamle købmandsgård har dermed på ny set indledningen til en ny fremtid holde sit indtog indenfor de gamle minderige mure og har sikkert budt den nye tid velkommen.