Sygehusinspektør Chr. Hansen, Svendborg

Sygehusinspektør Chr. Hansen, Svendborg
Overtog 1901 H. Rosenthals isenkramforretning i Møllergade. Havde fra 1921 i nogen tid den merkantile ledelse af L. Lange & Co., derefter formand for dette selskabs bestyrelse. Udnævntes i 1926 til sygehusinspektør. Medlem af Borgerforeningens bestyrelse.