Teglværksejer Laurits Laursen R.af D., Dbm., Stenstrup

Teglværksejer Laurits Laursen R.af D., Dbm., Stenstrup
Direktør for De forenede Teglværker siden 1916, arbejdsgiverforeningens leder indenfor teglværksindustrien. Medlem af landstinget 1918-32. Formand for Maskinfabrikken Svendborg, medlem af repræsentantskabet for Sydfyenske Jernbaner fra 1935; talrige andre tillidshverv. Stærkt nationalt interesseret og meget virksom indenfor skyttesagen, hvor han var nordisk mesterskabsskytte.