Gårdejer Hans Hansen Højte, Vårø

Gårdejer Hans Hansen Højte, Vårø
Havde i 30 år været præstegårdsforpagter og havde endnu ved sin død den Bjerreby præstegård tilhørende jord i forpagtning. Virkede med interesse for det konservative parti uden dog at ville modtage særlige tillidsposter.