Overretssagfører J. Jacobsen, Svendborg

Overretssagfører J. Jacobsen, Svendborg
Overtog sagfører Gregersens forretning i Svendborg i 1874. Medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af større Sparekasser i Danmark. Formand for A/S Svendborg Maskinfabrik og Svendborg Trælasthandel. Formand i sagførerrådet og for den lokale forening af sagførere. Højt anset jurist.