Købmand E.P. Hoffgaard, Svendborg

Købmand E.P. Hoffgaard, Svendborg
Stammede fra Nordslesvig. Havde i mange år en manufakturforretning i Møllergade. Det var i en for Sparekassen for Svendborg og Omegn vanskelig periode, han valgtes til direktør, hvilken stilling han beklædte til sin død 1896.