Proprietær P.L. Mayntz, Ny Klingstrup

Proprietær P.L. Mayntz, Ny Klingstrup
Fra 1837 sammen med to morbrødre ejer af Klingstrup, som han bestyrede. Medstifter 1852 af Sparekassen for Svendborg og Omegn. 1853 overtog han 1/3 af Klingstrup, som han kaldte Ny Klingstrup, og opførte dens hoved- og ladebygninger. Medstifter af Svendborg Amts landøkonomiske Forening, i hvis 3. distrikt han valgtes til formand 1857; udfoldede i det hele taget stor virksomhed i offentlige forhold. Legatstifter