Lærermøde på Dalum højskole 1865 v. Christen Kold

Lærermøde på Dalum højskole 1865 v. Christen Kold

Fra venstre som nr. 6 med lyst hår og skæg ses Nikolaj Dam, En tid lærer i Egebjerg friskole, og siddende som nr. 4 fra højre ses Klaus Berntsen. Med albuen på bordet må være Morten Eskesen og mellem ham og Dam er det formentlig Peder Olsen Sibast, Lunde friskole.