Dagvognen mellem Fåborg og Svendborg

| | |

Kroen i Vester Skerninge (1908)Kroen i Vester Skerninge (1908)Dagvogn ved Vester Skerninge kroDagvogn ved Vester Skerninge kroDagvognen under ophold i OllerupDagvognen under ophold i OllerupPastor  L. Bøttiger: Vester Skerninge- Ulbølle og Omegn (1924), s. 254: En tohjulet enspændervogn med en stor, jernbeslået lade med jernlås og medtagende indtil 3 passagerer - "Mellemmadsposten" kaldet i Vester Skerninge - bragte brevposten, indtil noget ind i 1860'erne en diligence fra Nyborg til Assens, den kom til Vester Skerninge ved midnatstid, mens den privatkørende Christen Post fra Knarrebjerg i Ollerup sogn medtog formiddagsposten. 1. april 1882 afløstes diligencen af Jeppe Jeppesens "Omnibus" - dagvognen kaldet, som kørte 2 gange dagligt til og fra Svendborg og fra 1894 tillige til Fåborg, indtil Fåborg-Svendborg-banen kom i gang 1916.

Guldbryllupfest for Jeppe Jeppesen (Dagvogn) og hustru 1937Guldbryllupfest for Jeppe Jeppesen (Dagvogn) og hustru 1937Dagvognen mellem Fåborg og Svendborg -erindringerDagvognen mellem Fåborg og Svendborg -erindringerDagvognen mellem Fåborg og Svendborg -erindringer (2)Dagvognen mellem Fåborg og Svendborg -erindringer (2)Dagvognen mellem Fåborg og Svendborg -erindringer (3)Dagvognen mellem Fåborg og Svendborg -erindringer (3) 

Kildemateriale venligst lånt af organist og tidligere museumsinspektør Aksel Dencker Jensen's arvinger.