Fortegnelse over skibe u. Svendborg tolddistrikt 1769

| | |
Diverse dok vedr. skattevæsenet 1741-1864 Svendborg Magistrats Arkiv LAO
Skibe hjemmehørende i Svendborg 1769Skibe hjemmehørende i Svendborg 1769