Borgere i Stenstrup

Borgere i Stenstrup
Fra venstre sadelmager Otto Hansen, tømrer Thorvald Hansen, købmand Carl Andersen og Carl Sørensen, Stelfabrikken.