Da Egense delte præst med Ollerup

| |

Kilde:Register paa præsternes underholdning i Nyborg len 1554. (Wad: Fra Fyens Fortid, bd. 1 (1916), s. 132f.

Ollerup kirkeOllerup kirkeOlderup. Her Iørgen. Nøgis then stundt hand och hans eptherkomere maa nyde Egens sognere (?), men fordye hans eptherkomere haue ther ingen visth ther paa, da men hand syn prestgaardt att verre all for rynge tiill Olderup, fordye ther tiill ligger enniste item Bromarck vj ørtug land, xvj less eng, i Fulbegsmarck v ørtug land, x less eng, Prestmarck x ørtug land, xv less eng.
Thiende iij pund rog iij pundt bøg, xxx skepper haure, iiij mk tiill offer.

Præster i Egense (Liber copiarum 1565- (LAO)Præster i Egense (Liber copiarum 1565- (LAO)Egense kirkeEgense kirkePræstetavle Egense kirkePræstetavle Egense kirkeEgense kirke hvortil Eiler Rønnow til Hvidkilde siden 1529 havde haft jus patronatus, må efter 1554, antages at  være betjent fra Ollerup, sålænge pastor Jørgen Pedersen var i embedet, dvs. til han i 1574 blev afsat pga "forsømmelighed".(Wibergs præstehistorie nr. 870)