Mikaelskirkerne på Fyn

Mikaelskirkerne på Fyn

Reproduceret efter Odense bys historie, bd. I, s. 133

Heri hedder det side 131: "I den ældste kristne tid måtte dåb kun finde sted i et begrænset antal hovedkirker, som derfor blev kaldt dåbskirker. Disse blev i Nordeuropa hyppigt indviet til ærkeenglen Sct. Mikael og lå på steder, der var midtpunkt i en større region".

På kortet er ikke medtaget Kværndrup kirke, der i henhold til Trap (1957), Svendborg Amt, s. 695, også er en Mikaelskirke. En måling (ved Kraks netbaserede vejviser) af afstanden til den nærmeste anden Mikaelskirke på kortet Oure kirke, viser en afstand på 16 km. Så det passer jo som fod i hose til argumentationen i Odense byhistories kapitel om Bebyggelsen og missionstidens Mikaelskirker s. 128-134.

Sankt Mikael's kamp m. dragen (ca. 1500) Oure kirkeSankt Mikael's kamp m. dragen (ca. 1500) Oure kirke