Kværndrup kirke

Kværndrup kirke
Stednavneforskerne er meget i vildrede med om de 6 afladsbreve, i virkeligheden ikke var udstedt til Kærum kirke, og ikke Kværndrup kirke. I Svendborg Amts Bebyggelsesnavne (1958), s. 48 medtages afladsbrevene, hvorimod Trap, (1957), Svendborg Amt, s. 695 ikke omtaler afladsbrevene. Ifølge Trap er kirken viet til Skt. Mikael og ikke som nævnt i afladsbrevene til Skt. Laurentius.