Royalt besøg i Kværndrup omkring 1500

|

Af Hans Nørgaard 

Dronning ChristineDronning ChristineIblandt mine seneste boganskaffelser er Dronning Christines Hofholdningsregnskaber udgivet 1904 under redaktion af William Christensen.

 Heri er der 4 regnskabsposteringer hvor Kværndrup er nævnt. Første gang Kværndrup optræder i dronning Christines hofholdningsregnskaber er den 1. februar 1506, da hun lejede en vogn fra Kværndrup og ind til Svendborg for 4 sk. og ved en anden lejlighed den 3. maj 1511 gav hun 10 album for, at en vognmand kørte hendes fadebursterne fra Svendborg til Kværndrup. Den mest interessante postering  synes dog at være den på side 313 fra regnskabsåret 1509: "Item 8 sk. gaff jeg vogenmend i Swineburgh, som aage dywr fraa Swineburg oc till Qwerndrvp vdimoed fastelauendt".
Det kunne jo tolkes i retning af, at Kværndrup i århundreder som man også antager, har været centrum for handel med husdyr. Tidspunktet passer jo godt nok ikke med september måneds Egeskov marked. (Hofman 1771 om Svendborg: "Markeder holdes aarlig tre in Julio, Sept og Oct:, som aarlig i Almanaken anförer Dagen; J Fasten hver Fredag Heste Market; Dagen efter Mikaelsdag er et stor Market".)

Det største problem er manglen på konkret dokumentation for Kværndrup kirkeKværndrup kirkeKværndrup/Egeskovs tidlige historie. Præsten skrev 1554 at han i Kværndrup boede ved Alfarvej og en efterreformatorisk præst Peder Claudianus skrev ca 1700 at Kværndrup kirke i katolsk tid blev begavet med offergaver fra hele landet og vel også at der ved kirken var et rigt handelsliv.

Svendborg Gråbrødre klosterkirke (nedbrudt 1828)Svendborg Gråbrødre klosterkirke (nedbrudt 1828)  Dronningen regnskaber viser, at hun i 1507 overnattede i Årslev på vej fra Svendborg/Tranekær. En tydeligt vidnesbyrd om hvor uvejsomt det var for 500 år siden. På den tid kunne man åbenbart ikke gøre en rejse fra Svendborg til Odense på 1 dag, hvilket man dog måske kunne i 1635. "Kæmner Søren Andersens Regnskab: 28. Nov. var min Vogn paa Hvidkilde med Tyge Brahe, frem og tilbage, derfor 3½ Daler".

 

 

 

 

HerrestedHerrested  Herrested kirkeHerrested kirkeNiels Bild til RavnholtNiels Bild til RavnholtI sidste halvdel af 1500 årene eller omkring 1600 var Herrested tilsyneladende et vigtigt trafikknudepunkt. Herrested der i middelalderen havde købstadsprivilegier og torverettigheder, som varede indtil omkring 1400 - tilbage var en birkeret - Herrested birk som i 1600 årene blev til Ravnholts birk. I Odense apoteker Cornelius Hamsforts (1546-1627) materiale til den fynske bispekrønike er en del "bilag" i form af udkast, skitser og tegninger over købstæder, kirkelandsbyer og hovedgårde på Fyn, Øst- og Sønderjylland,  [Kall. Saml. nr. 668, Kgl. Bibliotek].

 

 

 

Gislev kirkeGislev kirke  LykkesholmLykkesholm Ellested kirkeEllested kirkeKirkeby kirkeKirkeby kirkeEn skitse over Svendborg egnen viser som kirke- og landevejsbyer Kirkeby, Kværndrup, Gislev, hvorefter nævnes Lykkesholm hovedgård, så Ellested og Herrested. Fra Herrested går vejen til Odense igennem Ferritslev, Rolfsted og Fraugde.

 

 

 

Ringe kirkeRinge kirkeHillerslev kirkeHillerslev kirke  SteensgårdSteensgårdFra Tøjstrup gods i Ryslinge sogn, hvis ejer er Niels Henriksen Sandberg (+ 1576) kommer Ringe, så Boltinggård hvis ejer Peter Thott også omtales. Næste stop er Hillerslev, Øster Hæsinge og Arreskov gods, Svanninge, Damsgaard (Damsbo gods?) og Steensgård gods før man når til Faaborg.

 

 

 

Ørbæk kirkeØrbæk kirke  ØrbæklundeØrbæklundeFrørup kirkeFrørup kirke HesselagergårdHesselagergård Gudme kirkeGudme kirke Brudager kirkeBrudager kirke Tved kirkeTved kirke Øksendrup kirkeØksendrup kirkeHesselager kirkeHesselager kirke En anden vej fra Herrested til Svendborg følger ruten Ørbæk, "Lundegaard" (Ørbæklunde), Frørup, Øksendrup, Hesselager, Gudme, Brudager og Tved før vi når Svendborg.

 Nr. Broby kirkeNr. Broby kirke  Nr. Broby kirkeNr. Broby kirkeSdr. BrobySdr. BrobyBrobyværkBrobyværkEn anden vejføring fra Odense til Faaborg passerer "Dalum Kloster", Stenløse, Fangel, Nr. Broby, Sdr. Broby, Jordløse, Damsbo gods, Falsled, Steensgård gods, Svanninge og endelig Faaborg. 

BilagStørrelse
Herrested_birk.pdf4.22 MB