Munk ved Brahetrolleborg kirke (Holme Kloster)

Munk ved Brahetrolleborg kirke (Holme Kloster)