Partiet Venstres lederskikkelser før 1900

Partiet Venstres lederskikkelser før 1900
Fra venstre øverst Frede Bojsen, nederst Viggo Hørup, i centrum Chresten Berg, øverst (th) Sofus Høgsbro og nederst Holstein