Alterstage dateret 1581 Kirkeby kirke

Alterstage dateret 1581 Kirkeby kirke

Alterstager i Kirkeby kirke

På alterstagerne i Kirkeby kirke er indgraveret 4 navne: sognepræst Niels Juul, herredsfoged Hans Hellesen, Egebjerg, jordegen bonde Jørgen Ipsen, Slæbækgård og kirkeværge Hans Friis, Svendborg