Gamle minder fra stavnsbåndets dage

| | | | | | | | | |
Friskolelærer Rasmus Hansen (+1883)

Friskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupFriskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupFolkeminde samleren Rasmus HansenFolkeminde samleren Rasmus HansenFriskolelærer Rasmus Hansen VejstrupFriskolelærer Rasmus Hansen Vejstrup "Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og attende Aarhundrede I og II Stavnsbaandets Dage. Gengivne efter mundtlige Fortællinger af Rasmus Hansen, fhv. Friskolelærer i Vejstrup. Odense 1883".

DFS 1922/138. Rasmus Hansen: Efterladte manuskripter (1922/138). 2 pk, ca. 1860-83.
De efterladte manuskripter rummer div. kulturhistoriske skildringer især vedrørende Fyn. Friskolelærer Rasmus Hansen (d. 1883) i Vejstrup ved Svendborg udgav Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og attende Aarhundrede, gengivne efter mundtlige Fortællinger, Odense 1882-83.

 

 

 

Bonde i arbejdstøj og træsko overfor godsejeren med pisk og våbenskjold (kalkunsk hane symboliserer tegn på dumhed)Bonde i arbejdstøj og træsko overfor godsejeren med pisk og våbenskjold (kalkunsk hane symboliserer tegn på dumhed)Til venstre en ridefoged, til højre en bonde der træder ridefogdens pisk under fodeTil venstre en ridefoged, til højre en bonde der træder ridefogdens pisk under fodeIndvielsen af frihedsstøtten 1797Indvielsen af frihedsstøtten 1797

Indhold:
Folketroen
Helligdagenes Afskaffelse og Kvægsygen 
Fra en Stræng Vinter i forrige Aarhundrede
Fra en Børnekoppesygdom
Ved Barselgilder
1. Svøbegildet
2. En Nat i en Barselstue
3. Konerne kom med Barselmad
4. Fra Barselgildet (Barnsøl)
Træk fra Bylavet og Huslivet fra Midten af forrige Aarhundrede:
1. Ornegildet
2. Kirkelammet
3. Samtaler fra Bylavet
4. Et Ordskifte ved Spinderokken
5. Om Oldermandsgjærningen og Oldermandskiftet
Minder og Sagn fra Juletiden:
1. Stemning før Julen
2. Naar der blev skiftet Tjeneste
3. Banssøndagene
4. Om Juleaften
5. Julelegene og Mellemdagene
6. Ved Nytaar
7. Ved Helligtrekongersdag
8. Om Julemærker
Forskjellige Minder og Sagn:
1. Om Vinteraftener
2. Et meget gammelt Sagn
3. Om Kartegilder
4. Om at ride til Svin
5. Om at bjærge Træ i Skoven
6. Om Fastelavns Lege
7. Om Forholdene mellem Karle og Drenge
8. Om Gaardøgene
9. Om den ny Naadigherre og hans Frue
10. Nymarker og Udmarker
11. Om Malkefærd
12. Om Taterne
13. Naar Lam og Gæs kom i Marken

BilagStørrelse
Rasmus Hansen. Gamle Minder. Fra Herregaard og Bondeby.pdf23.49 MB
Rasmus Hansen. Gamle Minder. Nogle Træk fra Bondestandens mørkeste Dage.pdf7.44 MB
Rasmus Hansen. Gamle Minder. Tiderne skifte.pdf7.45 MB
Rasmus Hansen. Gamle Minder. En Historie fra Landeværnets første Aar.pdf4.86 MB
Rasmus Hansen. Gamle Minder. En Kulturkamp fra Stavnsbaandets Dage.pdf29.8 MB
Frydendahls samling - Rasmus Hansens Mindebog.pdf17.28 MB
Rasmus Hansen Sagn og Folketro oprindeligt trykt i Morten Eskesens Fylla.pdf15.71 MB
Christen Hansens korrespondance med Hans Ellekilde.pdf54.35 kB
Rasmus Hansen- Gamle Minder. Anden Samling.pdf29.83 MB
Rasmus Hansen- Gamle Minder. Anden Samling-2.pdf29.13 MB
Rasmus Hansen- Gamle Minder. Anden Samling-3.pdf29.32 MB
Rasmus Hansen- Gamle Minder. Anden Samling-4.pdf29.1 MB
Rasmus Hansen- Gamle Minder. Anden Samling-5.pdf29.22 MB
Rasmus Hansen- Gamle Minder. Anden Samling-6.pdf28.72 MB
Rasmus Hansen- Gamle Minder. Anden Samling-7.pdf29.55 MB
Rasmus Hansen- Gamle Minder. Anden Samling-8.pdf29.29 MB
Rasmus Hansen- Gamle Minder. Anden Samling-9.pdf28.87 MB
Rasmus Hansen- Gamle Minder. Anden Samling-10.pdf29.48 MB
Rasmus Hansen- Gamle Minder. Anden Samling-11.pdf11.9 MB
Friskolelærer Rasmus Hansen - Mindebog - Minder fra min barndom.pdf27.85 MB
Friskolelærer Rasmus Hansen - Mindebog -Til Kolds mindekrans.pdf22.16 MB
Friskolelærer Rasmus Hansen - Mindebog -Sange og mindetaler ved RH jordefærd 1883.pdf10.3 MB