Gravsten Svendborg Vor Frue - Oluf Gaas (+1618) (Vejstrupgård) og Magdalene Nielsdatter Sandberg

Gravsten Svendborg Vor Frue - Oluf Gaas (+1618) (Vejstrupgård) og Magdalene Nielsdatter Sandberg
Svendborg Vor Frue regnskab 1589 - Oluf Gaas' (+1618) testamente: Kilde: Svendborg Vor Frue kirkeregnskab 1575- (LAO)I testamentet hedder det bl.a. ""Och derfor er samtycket af Borgmester och raad, att hand och hans Hustru fru Magdalene Nielsen skall haffue deris Leiested i samme Vor Frue Kirke, sønden op thill Høy Alter".Svendborg Vor Frue regnskab 1589 - Oluf Gaas' (+1618) testamente: Kilde: Svendborg Vor Frue kirkeregnskab 1575- (LAO)I testamentet hedder det bl.a. ""Och derfor er samtycket af Borgmester och raad, att hand och hans Hustru fru Magdalene Nielsen skall haffue deris Leiested i samme Vor Frue Kirke, sønden op thill Høy Alter".

Oluf Gaas' gravsten

Dagbladet 5. maj 1884
I torsdags åbnedes ifølge Svendborg Amtstidende i Frue Kirke i Svendborg i overværelse af Kirkeinspektionen en del gravhvælvinger i koret, under hvilket der nu skal lægges en kælder til varmeapparatet. I den nordre side af koret fandtes således GRAA'ernes familiebegravelse i en muret hvælving, der indeholdt adskillige hensmuldrede kister, mens ligene var endnu mere fortærede.


I den søndre side af koret henimod ydervæggen, fandtes adelsmanden Ole Gaas' begravelse. Den mægtige marmorligsten, som i sin tid har dækket graven, blev bragt frem for lyset. Her ses Ole Gaas og hans hustru Magdalene Sandberg, fremstillede i ophøjet arbejde og i legemsstørrelse; ovenover billederne er fire våben, hvoraf det yderste tilvenstre er GAAS'ernes våben. Denne Ole Gaas var ældste søn af magister Hans Gaas, som på Grevefejdens tid først var prior ved Gråbrødreklosteret i Svendborg og senere bev luthersk præst ved Frue Kirke. Hans kloge og besindinge opførsel i Grevefejden, da han fik Svendborgenserne til at falde fra Lybekkerne og lagde byen under Christian III, gjorde denne konge til hans ven; han blev ophøjet i adelsstanden og senere biskop i Trondhjem 1549; han døde 1578. Af hans 2 sønner erhvervede den ældste, Ole, Vejstrupgård, den yngste blev rektor i Trondhjem. Det er denne ejer af Vejstrupgård, hvis grav nu er funden. Gården var i hans, hans søns og sønnesøns eje; men derefter uddøed familien.
På væggen ovenover denne grav har man afdækket nogle malede våben; det ene af disse synes at være Gaas'ernes. På enkelte steder har afskrabningen af kalken bragt billeder frem, således på en hjørnepille ind til sideskibet en figur, der synes at have været en engel med flammesværd.