Lundeborg Teglværk - Lunndborg teigelgaard (1610)

Lundeborg Teglværk - Lunndborg teigelgaard (1610)

Nyborg len Regnskaber 1605-11 (RA)

Oure Teglgård - Offre Thegelgaardt (1598): Kilde: Nyborg Len regnskaber 1598-99 (RA)Oure Teglgård - Offre Thegelgaardt (1598): Kilde: Nyborg Len regnskaber 1598-99 (RA)Lundeborg Teglværk - Lunndborg teigelgaard (1610) (2): Nyborg len regnskaber 1605-11 (RA)Lundeborg Teglværk - Lunndborg teigelgaard (1610) (2): Nyborg len regnskaber 1605-11 (RA)