Defekt pigtærsker fra Sydfyn

Defekt pigtærsker fra Sydfyn