Amerikansk pigtærsker fra 1816

Amerikansk pigtærsker fra 1816