Gravfane o. Anders Skeel til Birkelse og Mullerup (+1702)- Gudbjerg kirke

Gravfane o. Anders Skeel til Birkelse og Mullerup (+1702)- Gudbjerg kirke
Topografisk saml. (LAO) Nyborg Amt 1743, s. 197f. "Anders Scheel som uforvarendes skiød sig selv ihiel paa Jagten 1702 dend 2den May hand var Een Søn af Jørgen Scheel og Lisbeth Bille. Frue Sophie Amalie Vind som lod Mullerup Ombygge og døde 1742".