Vejstrup kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, s. 858f.:

Vejstrup kirkeKirken, der ligger på en højning i byens vestlige del, fremtræder nu som en gotisk langhusbygning med et lille tårn og våbenhus mod syd. Ældst fra romansk tid, er skibets østlige del af rå marksten med tilhugne hjørnekvadre; ingen synlig sokkel. Begge oprindelige døre er tilmurede, men kan spores i murene.

Senere hen i middelalderen er det romanske kor nedrevet og et nyt opført i skibets bredde, af kampesten med udflyttede hjørnekvadre. Korgavlen har gavltrekant af munkesten med sengotiske blændinger og trappekamme; et stort fladbuet østvindue er nu tilmuret og til dels dækket af korets i 1500tallet indbyggede, stærkt puklede krydshvælv. Korets fladbuede sydvindue har skaktavlmurede karmhjørner. I gotisk tid er også skibet forlænget mod vest, ligeledes af marksten, men suppleret med tegl; den nye vestgavl muredes helt af munkesten og prydedes med blændinger og kamtakker. Endnu 1589 var kirken kullet (Jacob Madsens Visitatsbog, ed. Crone. 182), men ikke længe efter opførtes det nu stående lille slanke vesttårn, der hviler på buer over hjørnepiller. Buerne har indtil ny tid stået åbne, men er nu tilmurede. I det derved fremkomne tårnrum er indrettet våbenhus. Tårnet har enkle murblændinger og trappegavle. Tårnrummet har gipset loft, skibet moderne bjælkeloft. Et sengotisk våbenhus ved skibets sydside, der var reduceret ved talrige istandsættelser, blev 1939 nedrevet og erstattet af et nyt, der som forgængeren anvendtes til ligkapel. På skibets vægge tre indvielseskors.

Alterbord med renæssancepaneler fra 1600-1620. Moderne alteropstilling (Hans Rasmussen 1942) med anvendelse af kirkens sengotiske trumfkrucifiks og Maria- og Johannesfigurer. Den ældre tavle, et korsfæstelsesmaleri af C.A. Zehngraf fra 1850, er ophængt i skibet. 1500tals alterstager. Romansk døbefont af granit med ranke under mundingen og løverelieffer på foden. Svært dåbsfad, sydtysk arbejde fra o. 1550. Smuk prædikestol i ungrenæssancestil, fra 1579 med adelsvåben, bl.a. Jens Baad til Tiselholt. Nyere stolestader og orgelpulpitur. Moderne orgelhus. Kirkens store klokke, der har morsomme skægmasker på hankene er støbt 1556 af Gert van Mervelt; lille klokke fra 1796. På korets nordvæg ligsten over kancelliass. Niels Brinck til Tiselholt, +1755.


Gdr. og sognefoged Hans Christensen (+1868) - Vejstrup kirkegårdGdr. og sognefoged Hans Christensen (+1868) - Vejstrup kirkegårdHøjskoleforstander Jens Lund (+1922) Vejstrup kirkegårdHøjskoleforstander Jens Lund (+1922) Vejstrup kirkegårdGodsejer Carl Ulrich Jörgensen (+1861) Vejstrup kirkegårdGodsejer Carl Ulrich Jörgensen (+1861) Vejstrup kirkegårdGodsejer Flemming Garde-Jørgensen - Vejstrup kirkegårdGodsejer Flemming Garde-Jørgensen - Vejstrup kirkegårdGodsejer Hans Bredahl Møller's familiegravsted VejstrupGodsejer Hans Bredahl Møller's familiegravsted VejstrupGodsejer Peder Christiansen (+1959) - Vejstrup kirkegårdGodsejer Peder Christiansen (+1959) - Vejstrup kirkegårdGodsejer Poul Teisen (+1951) Vejstrup kirkegårdGodsejer Poul Teisen (+1951) Vejstrup kirkegårdPå kirkegården er begravet politikeren Hans Christensen, +1868, og højskoleforstander Jens Lund, +1922.