Hesselager kirke - marmormindetavle over Friisernes slægt

Hesselager kirke - marmormindetavle over Friisernes slægt
Af Niels Friis er i sydkapellet ved dettes opførelse indmuret en marmormindetavle over Friisernes slægt, kopieret efter Johan Friis' nu tilintetgjorte monument fra 1540 i Gråbrødre kirke i Odense.