Hesselager kirkelade

Hesselager kirkelade
Fredningsstyrelsen:Østre hospitalsbygning (Lille Hospital, opr. kirkelade, ca. 1550), vestre hospitalsbygning (Store Hospital, ca. 1596) samt udhuset (ca. 1770). F. 1918.*