Mindestøtte for kmh, hofjægermester og arkæolog N.F.B. Sehested (+1882)

Mindestøtte for kmh, hofjægermester og arkæolog N.F.B. Sehested (+1882)