Nazarethkirken i Ryslinge

| | | |

Nazarethkirken i RyslingeNazarethkirken i RyslingeGitterlåge med de sagnomvundne granitpæleGitterlåge med de sagnomvundne granitpæleVindfløj med byggeåret 1866Vindfløj med byggeåret 1866NazarethkirkenNazarethkirkenNazarethkirken, den første valgmenighedskirke i landet, er opf. 1866, efter at Vilh. Birkedal, der blev sgpr. i Ryslinge 1849, havde fået sin afsked 1865, og menigheden ikke ville skilles fra ham  (efter afskeden prædikede han en tid i præstegårdsladen, derpå i en lade på Boltinggård, Ringe sogn). Kirken indviet 8/8 1866, bestod opr. af et langhus, m. kamgavle, og et lille spir over skibets v. gavl; men sen. tilbyggedes et lavt tårn m. pyramideformet tag og to tværskibe, og 1898 blev bygn. stærkt ændret efter tegn. af arkt. C. Brummer. Koret tilbyggedes, tårnet forhøjedes, murene kalkedes; gavlene er glatte m. en enkelt toptinde, vinduerne rundbuede.

KirkerumKirkerumKirkerumKirkerumKirkerumKirkerumKor m. altertavleKor m. altertavleAltertavleAltertavleFløjte-emils alterramme - der pløjesFløjte-emils alterramme - der pløjesFløjteemils alterramme - der høstesFløjteemils alterramme - der høstesAlterbordAlterbordSmed Skjold's kunstfærdige kor-gelænderSmed Skjold's kunstfærdige kor-gelænderSmed Skjold's kunstfærdige kor-gelænderSmed Skjold's kunstfærdige kor-gelænderKorbue -udsmykningKorbue -udsmykningKorbue-friseKorbue-friseKorbue -friseKorbue -friseDet indre har tøndehvælving af træ; den runde korbue er af hugne kridtsten og dek. m. kalkmalerier: Alterpartier er 1954-55 udsmykket af Emil Hansen. Alterbilledet, den hellige familie, er malet af Dalsgaard.

Mosaik-vinduerMosaik-vinduerMosaik-vinduerMosaik-vinduerOrgelOrgelStolestaderStolestaderVikingestilVikingestilVikingestilVikingestilDøbefont m. Grundtvig's dåbsfadDøbefont m. Grundtvig's dåbsfadFløjte-Emil's prædikestolFløjte-Emil's prædikestolFløjte-Emil's prædikestolFløjte-Emil's prædikestolFløjte-Emil's prædikestolFløjte-Emil's prædikestolFløjte-Emil's prædikestol -huj hej her kommer jegFløjte-Emil's prædikestol -huj hej her kommer jegGranitfont. Prædikestol, udskåret 1938 af Emil Hansen.

Valgmenighedspræst Vilhelm BirkedalValgmenighedspræst Vilhelm BirkedalValgmenighedspræst Karl PovlsenValgmenighedspræst Karl PovlsenValgmenighedspræst Vilhelm BirkedalValgmenighedspræst Vilhelm BirkedalValgmenighedspræst Karl PovlsenValgmenighedspræst Karl PovlsenValg- senere frimenighedspræst Thorkild Skat RørdamValg- senere frimenighedspræst Thorkild Skat RørdamValgmenighedspræst Thorvald KnudsenValgmenighedspræst Thorvald KnudsenFrimenighedspræst Tage RydalFrimenighedspræst Tage RydalEmil Hansen (+1980) (Fløjte-Emil)Emil Hansen (+1980) (Fløjte-Emil)Mindesten for komponist og organist Thorvald AagaardMindesten for komponist og organist Thorvald AagaardMalerier af Vilh. Birkedal, Karl Povlsen og Torkild Skat Rørdam. (Se Højskolebladet 1898 Nr. 51). S. f. kirken står et 1894 afsl. mindesmærker for Birkedal, +1892, og hustru, en granitstøtte i middeald. stil efter tegn. af N. Skovgaard (Se Tidsskr. for Kundstind. 1895. 84), og smst. står et 1920 rejst mindesmærke over valgmenighedspræst Karl Povlsen, +1918, granitstøtte m. relief efter tegn. af N. Skovgaard.- Ved kirken er begr. valgmenighedspræsterne Vilh. Birkedal, +1892 og Karl Povlsen, +1918 og frimenighedspræsterne Torkild Skat Rørdam, +1939 og Tage Rydal Kristensen, +1953.

Ryslinge frimenigheds præstegårdRyslinge frimenigheds præstegårdFrimenighedspræst Skat Rørdam's stenhøjFrimenighedspræst Skat Rørdam's stenhøjSom følge af valgmenighedspræst Torkild Skat Rørdams teologiske særmeninger udskilte en del af valgmenigheden sig 1921 og dannede en ny valgmenighed, kaldet Ryslinge grundtvigske Valgmenighed; den nye menighed fik brugsret til kirken, der tilhørte den ældre menighed. 1925 trådte Rørdam ud af folkekirken, hvis dåbsritual han ikke ville bruge; den herved opståede frimenighed fik ejendomsret til kirke og præstegård, medens den grundtvigske valgmenighed, der antog navnet Ryslinge valgmenighed, fik brugsret til kirken. Ved vejen til valgmenighedens præstegård mindesten for valgmenighedspræst Thorvald Knudsen, +1933. (Asger Højmark og Uffe Hansen. De grundtvigske Fri- og Valgmenigheder. 1944. 162-83.).