Alterparti - Brudager kirke

Alterparti - Brudager kirke

Læs videre her

Opdatering af viden siden Trap Danmarks beskrivelse i 1957:

Tak for din omtale af Brudager kirke på fynhistorie.dk, men beskrivelsen af altertavlen er ikke rigtig,
"
Altertavlen, der er skænket 1919 af kmh. Hannibal Sehested, er en kopi af Carl Blochs opstandelsesmaleri,
udført af H.H. Schou. I skibet er ophængt midtskabet af en gotisk fløjaltertavle fra ca. 1475 med Gud Fader
og Gud Søn mellem to helgeninder; fløjene, hvorpå der er 1700tals malerier (Moses og Jesus) er anbragt i tårnrummet. "

"Carl Blochs" altertavle blev ved indvendig restaurering af kirke i 1996 udskiftet med de tre nævnte fløjtavler der ellers var anbragt dels i
skibet dels i tårnrummet, de blev samlet til en ny altertavle, det burde du også kunne se på de billeder der er vist på siden.

"Carl Bloch" maleriet (lærredet) befinder sig i dag på Gudme lokalhistorisk arkiv i Gudme og rammen befinder sig i Brudager kirke,

maleriet fremtidige skæbne er dog i dag uvis.

med venlig hilsen

Knud Luther

Formand for Brudager menighedsråd.

www.brudagerkirke.dk