Søren Jørgensen i Egsmose og Frands Brockenhuus 1558

Søren Jørgensen i Egsmose og Frands Brockenhuus 1558

Kilde: Kongens rettertings dombog 1558 (RA)

Søren Jørgensen i Egsmose og Frands Brockenhuus 1558 (2)Søren Jørgensen i Egsmose og Frands Brockenhuus 1558 (2)Søren Jørgensen i Egsmose og Frands Brockenhuus 1558 (3)Søren Jørgensen i Egsmose og Frands Brockenhuus 1558 (3)