Gudme sogn

| | | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap(1957), Svendborg amt, s. 862ff.:

Gudme sogn består af byerne: Gudme (*1348 Guthum; udskiftet 1801); m. kirke;  m. udst. om Gudmekongens kongsgård; Galdbjerg (1462 Gialdbergh); udskiftet 1808);

Samlinger af gårde og huse: Egsmose (*1372 Eghsmosæ); Tommered; Galdjerg Kohave; Gudme Kohave.
Gårde: hovedgård Broholm (*1326 Broholm); Stubbeshovedgård. Broholm Vandmølle.

Om en forsvunden landsby Torp på Gudme Nørremark vidner marknavnet Taarpes Agger, nævnt 1682.
Fredede oldtidsminder: Ved Galdbjerg et dyssekammer uden dæksten. Sløjfet: To stengrave, den ene nord for Gudme, den anden på Broholms mark. 19 høje, hovedsagelig i sognets nordlige del.
På Møllegårdsmarken nordøst for Broholm undersøgte F. Sehested 1875-81 en stor gravplads fra ældre og yngre romersk jernalder med ca. 380 grave, hovedsagelig urnegrav og brandpletter, flere med romerske importsager. På Broholms mark findes også en  betydelig boplads m talrige affaldsgruber fra samme tid. I sognet er gjort talrige guldfund fra jernalderen, i alt 18, bl.a. 9 romerske guldmønter (Constantin d. Store -Constantius II) mundblik til sværdskede, ellers mest betalingsguld (brudstykker af ringe). F. Sehested skabte på Broholm en meget betydelig oldsagsamling, hvoraf sagerne fra bronze- og jernalder nu er solgt til Fyns Stiftmuseum i Odense.

Litt: F. Sehested. Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Broholm. 1878. Sa. Archæologiske Undersøgelser. 1878-81. 1884.

Et hospital oprettedes 1810 i Gudme af Marie Vibeke v. Pultz, enke efter Anders Sehested til Broholm, med et hus til 8 fattige. 1870 overtoges huset af kommunen.
På Broholm fødtes 1813, arkæologen, kmh. F. Sehested, 1840 hans datter historikeren Thyra Sehested, 1842 hendes broder konsejlspræsidenten, kmh. Hannibal Sehested, 1850 deres broder landbrugsminister, kmh. Knud Sehested, 1858 deres søster komponisten Hilda Sehested, i Gudme sogn i øvrigt 1885 ingeniøren, elektroteknikeren R.Johs. Jensen