Indskr. (1559) o. indgangsportal til Nakkebølle Hovedgård

Indskr. (1559) o. indgangsportal til Nakkebølle Hovedgård
Ifølge Trap (1957) står der: Nederst: "Anno Dmi, 1559"; øverst: "Anno Dmi. 1559 lod erlig og welbørdige mand Jacob Brockenhus opbøgge thette Hws."