Hvidkilde Skifteprotokol VI, 1812-1828 Baroniet Lehns skifteprotokol

| | |
Hvidkilde Skifteprotokol VI og VII, 1812-1828 Baroniet Lehns skifteprotokol
 • Anne Hansd., Egebjerg, VI-3b, 08.10.1812
 • oo Anders Frandsen, husmand i Egebjerg
 • søster Karen Hansd. oo husmand Johan Jacobsen i Vester Skerninge
 • søster Inger Hansd. oo husmand Morten Jespersen i Øster Skerninge
 • halvbroder Poul Hansen, er død i Odense og har efterladt sig 2 børn
 • halvbroder Christen Hansen, død i København har efterladt sig 2 børn på Lolland
 • halvbroder Hans Hansen i Ollerup, er død
 • Henrich Hansen, 41 år, indsidder i Tinghuset ved Lunde
 • Hans Christian Hansen, 38 år, husmand i Ulbølle
 • halvsøster Eva Hansd. oo Offer Jensen i Egeskov, er død
 • Jens Offersen, 40 år, tærsker på Nakkebølle
 • Hans Offersen, 40 år, udkommanderet på kanonbådene
 • enkemandens broder Mads Frandsen bor på Langeland
 • Karen Jacobsd., Heldager, VI-4b, 11.10.1812
 • oo husmand Hans Pedersen i Heldager
 • søster Anne Cathrine Jacobsd. oo gårdmand Hans Trovelsen i Hundtofte
 • halvbroder Jacob Rasmussen, gårdmand i Stenstrup, 35 år
 • en halvbroder Niels Rasmussen, gårdmand i Ulbølle, 54 år
 • halvsøster Johanne Rasmusd. oo husmand Anders Pedersen i Ulbølle Strandhuse
 • Marie Elisabeth Stub, jomfru, i Sct. Jørgens Hospital, VI-6, 12.10.1812
 • en broder krigsråd Stub
 • søstersøn Kasper Krøyer, begge i København
 • Anne Andersd., Sørup, VI-7, 24.10.1812
 • oo gårdmand Diderich Christensen Albjerg i Sørup
 • Poul Diderichsen, 36 år, er på stedet, fæste nu gården
 • 2 . Maren Diderichsd. oo gårdmand Rasmus Juul i Kogtved
 • Hans Hansen, indsidder i Slæbæk, VI-9, 08.11.1812
 • oo 1 Anne Nielsd.
 • Hans Hansen, 22 år tjener i Krarup
 • Niels Hansen, 17 år, tjener i Ollerup
 • Kirsten Hansd., tjener på Rødkilde
 • Johanne Hansd., tjener i Krarup
 • oo 2 Kirsten Gregersd., lavværge broder gårdmand Lars Gregersen i Oure
 • Rasmus Larsen, Skovsbo, gårdmand Rasmus Juuls stedfader, VI-14b, 22.11.1812
 • Testamente, hvorefter alt tilfalder gårdmand Svend Rasmussen i Skovsbo uden registrering
 • Johanne Rasmusd., Skovsbo, VI-15, 30.11.1812
 • oo indsidder Jørgen Larsen, Skovsbo
 • broder Anders Rasmussen Graa, 28 år på rejse til Norge
 • en broder Peder Rasmussen, 30 år, gårdmand i Strandby ved Fåborg
 • en søster Anne Rasmusd. oo gårdmand Peder Andersen, gårdmand i Vester Skerninge
 • Mads Larsen Toftemand, gårdmand i Ollerup, VI-15b, 01.12.1812
 • oo Helleborg Thomasd.
 • Thomas Madsen, 30 år, er hjemme
 • Søren Madsen, 24 år
 • Hans Madsen, 21 år
 • Anne Dorthea Madsd., 33 år
 • Maren Madsd., 18 år
 • Værge farbroder Hans Larsen Bruun, Øster Skerninge
 • Birthe Iversd., Orte Mølle, VI-18, 08.12.1812
 • oo Johan Hermandsen
 • søn Rasmus Johansen, 35 år, skolelærer i Øxendrup
 • søn Herman Hansen (?Johansen), 34 år, er hjemme
 • søn Jens Andreasen, 32 år, bosiddende i Kiel
 • søn Anders Johansen, 31 år er hjemme, er fæster af stedet
 • søn Hartvid Gothfredsen Johansen, 27 år, møllersvend i Lydinge Mølle
 • datter Anne Johansd. oo postmester Duus i Hals i Vensyssel
 • Lars Marqvardsen, husmand i Egebjerg, VI-19b, 21.12.1812
 • oo Marie Larsd.
 • en broder Niels Marqvardsen, indsidder i Lunde
 • en broder Anders Marqvardsen, gårdmand i Lunde
 • en søster Maren Marqvardsd. oo Simon Pedersen, husmand i Rødme
 • en søster Anne Marqvardsd. oo aftægtsgårdmand Peder Iversen i Lunde
 • en søster Mette Marqvardsd. oo Peder hansen, indsiddder i Brandstrup
 • en halvbroder Mads Marqvardsen, husmand i Lunde
 • en halvbroder Rasmus Marqvardsen, gårdmand i Lunde
 • en en halvbroder Knud Marqvardsen, gårdmand i Hesselager
 • Ellen Jørgensd., enke efter Hans Christophersen i Holmdrup, VI-25b, 13.01.1813
 • datter Johanne Nielsd. oo gårdmand Peder Pedersen Kirkemand i Skårup
 • datter Maren Nielsd. oo husmand Jacob Davidsen i Mynderup
 • søn Jens Nielsen Rytter, hjemme i fødegården
 • datter Anne Rasmusd. oo skræder Anders Jørgensen i Svendborg
 • datter Anne Lisbeth oo gårdmand Hans Nielsen i Vejstrup
 • søn Niels Rasmussen, 43 år tjener i fødegården
 • disse arvinger er avlet med hendes anden mand Rasmus Jensen.
 • Kirsten Rasmusd., Holmdrup, VI-27b, 23.01.1813
 • oo Peder Lydersen, husmand i Holmdrup
 • Hans Pedersen, 32 år, tjener i Holmdrup
 • Rasmus Pedersen, 28 år soldat i Helsingør
 • Peder Pedersen, 14 år
 • Mette Marie Pedersd. oo gårdmand Rasmus Rasmussen, indsidder i stervboen
 • Catharina Pedersd., 19 år, tjener i Svendborg
 • Niels Christensen Hovmand, Ollerup, VI-31, 13.02.1813
 • oo Margrethe Kirstine Hansd.
 • hans broder gårdmand Rasmus Christensen af Ballen
 • Christopher Hansen Schiøtte, Egense, VI-32, 25.02.1813
 • oo Jytte Kirstine Andersd., lavværge faderen Anders Jensen Juul, her af byen
 • Karen Margrethe Christophersd., 1 år
 • Værge farbroder Henrich Hansen
 • Jørgen Knudsen, gårdmand i Egense, VI-33, 08.03.1813
 • oo Else Rasmusd., værge broderen Hans Rasmussen Thygesen, gårdmand i Egense
 • Jørgen Rasmussen, 28 år, hjemme i fødegården
 • Søren Jørgensen, 26 år, soldat i Helsingør
 • Anne Kirstine Jørgensd., 24 år, hjemme
 • Knud Jørgensen, 17 år, hjemme
 • Johan Jørgensen, 15 år, hjemme
 • Maren Jørgensd., 13 år, hjemme
 • Tilsynsværge husmand og karetmager Christian Clausen i Egense
 • Christen Pedersen, husfæster i Fiskop, VI-34b, 12.03.1813
 • oo Anna Jørgensd.
 • Testamente, enken bliver i uskiftet bo.
 • Povl Hansen, gårdmand i Egense, VI-33, 16.03.1813
 • oo Marie Hansd., lavværge gårdmand Frands Rasmussen Thygesen af Øster Skerninge
 • Hans Povlsen, 21 år
 • Peder Povlsen, 19 år
 • Lisbeth Povlsd., 14 år
 • Tilsynsværge farbroder husmand Peder Hansen af Fiskop
 • Johanne Jørgensd., Holmdrup, VI-35b, 13.04.1813
 • oo gårdmand Hans Iversen, Holmdrup
 • Peder Hansen, 5 år
 • Lars Hansen, 1½ år
 • Anne Kirstine Hansd., 8 år
 • Karen Hansd., 6 år
 • Tilsynsværge morfaderen Jørgen Rasmussen Skovgård, på Bjørnemose gods i Skårup
 • Povl Jensen, husmand i Heldager, VI-39, 28.05.1813
 • oo Johanne Povlsd., lavværge broderen gårdmand Rasmus Povlsen her af byen
 • Claus Povlsen, 13 år
 • Sille Povlsd., 8 år
 • Tilsynsværge gårdmand Peder Andersen i Heldager
 • Elisabeth Hansd., Fiskop, VI-39b, 12.07.1813
 • oo husmand Hans Broch i Fiskop
 • I boet var effekter som tilhørte enkemandens datter Kirsten Hansd.
 • Arvingerne var den afdødes søskende:
 • en søster Karen Hansd. oo Søren Sørensen Præst, husmand i Fiskop
 • en broder Hans Hansen, 50 år, husmand i Dongshøjrup
 • en søster Dorthe Hansd. oo husmand Peder Jensen i Holmdrup
 • en broder Rasmus Hansen, husmand i Holmdrup
 • Hans Povlsen, husmand i Pasop, VI-41b, 23.08.1813
 • oo Anne Hansd., lavværge broder husmand Peder Hansen i Fiskop
 • Povl Hansen, 28 år, soldat på Sjælland
 • Hans Hansen, 26 år, soldat i Sjælland
 • Rasmus Hansen, 22 år, hjemme
 • Peder Hansen, 19 år, tjener i Tved
 • Lisbeth Hansd., 20 år tjener i Svendborg
 • Ellen Kirstine Hansd., 15 år, tjener på Bjørnemose
 • Marie Hansd., 12 år
 • Tilsynsværge farbroder Rasmus Povlsen, gårdmand i Heldager
 • Maren Larsd., Rårud, VI-43b, 24.08.1813
 • oo 1 Rasmus Pedersen Foged
 • Bodil Rasmusd., 50 år, ugift og hjemme
 • Karen Rasmusd. oo gårdmand Hans Hansen Gemahl i Gundestrup
 • oo 2 gårdmand Jens Joensen af Rårud
 • Marqvar Mortensen, gårdmand i Ollerup, VI-46, 21.09.1813
 • oo Mette Jespersd., lavværge broderen Jørgen Jespersen, gårdmand iog sognefoged i
 • Vester Skerninge
 • halvsøster Karen Mortensd. oo gårdmand Jens Andersen Ulv i Rødskebølle
 • halvsøster Anne Susanne Larsd. oo husmand Niels Olsen på Vester Skerninge Mark
 • enkens broder Rasmus Jespersen som er politibetjent i København har en kiste stående
 • enkens datter Marie Jørgensd. har også en kiste stående
 • enkens søn Peder Jørgensen har et egesengeskab
 • enkens døtre Maren og Grethe har 3 stole og sengeklæder
 • Niels Nielsen, tjenestekarl hos Rasmus Juul i Skovsbo, VI-49,22.11.1813,
 • søster Anne Nielsd., 20 år tjener på Hvidkilde
 • broder Rasmus Nielsen 15½ år tjener i Egense
 • en halvsøster Ellen Marie Rasmusd. oo indsidder Hans Hansen i Egense
 • en halvsøster Anne Kirstine Christiansd. tjener i København
 • Peder Jørgensen, indsidder i Gundestrup, VI-50, 14.12.1813
 • en søn Jørgen Pedersen, 56 år, indsidder ved Brendegård på Trolleborg gods
 • en datter Johanne Marie, 54 år, tjemme hos faderen, er krøbling
 • en datter Anne Margrethe, 40 år oo husmand Anders Pedersen i Hundtofte
 • en datter Karen Pedersd. oo Peder Hansen, husmand i Syltemaen i Vester Skerninge
 • Lars Andersen, indsidder i Dongshøjrup, VI-53, 15.01.1814
 • Broderen sognefoged Hans Andersen i Dongshøjrup anmeldte dødsfaldet.
 • Henvisning til testamente af 16.09.1813
 • Anna Margrethe Mortensd., Rantzausminde, VI-53, 29.01.1814
 • oo husmand Niels Pedersen væver i Rantzausminde
 • Testamente af 04.09.1800
 • Hans Povlsen, husmand i Holmdrup, VI-53, 26.02.1814
 • oo Maren Hansd.
 • broder Hans Povlsen, 70 år, indsidder hos husmand Niels Rasmussen i Holmdrup
 • halvsøster Maren Andersd. er død
 • Niels Rasmussen, 49 år husmand i Holmdrup
 • Anne Rasmusd. oo husmand Peder Pedersen i Holmdrup
 • Malene Rasmusd., 44 år tjener broder Niels Rasmussen
 • Karen Rasmusd., 36 år oo husmand Peder Frandsen i Heldager
 • Povl Rasmussen, 43 år, er i Odense
 • Anne Kathrine Hansd., Øster Skerninge, VI-55, 25.03.1814
 • oo Mads Jørgensen, gårdmand i Øster Skerninge
 • Rasmus Madsen, 9 år
 • Niels Madsen, 7 år
 • Jesper Madsen, 5 år
 • Tilsynsværge morbroder Diderich Nielsen af Vester Skerninge
 • Hans Andersen, husmand på Belvedere, VI-57, 13.04.1814
 • oo Anne Kirstine Hansd., værge hendes broder Rasmus Hansen Pave, husmand i Heldager
 • Anders Jørgen Hansen, 4 år
 • Tilsynsværge ældste farbroder indsidder i Sørup
 • Rasmus Madsen smed, Skovsbo, VI-58b, 27.05.1814
 • oo Johanne Kirstine Pedersd., lavværge Ole Juul af Skovsbo
 • Maren Rasmusd., 15 år
 • Anne Rasmusd., 10 år
 • Karen Rasmusd., 6 år
 • Værge farbroder Søren Madsen smed i Øster Skerninge
 • Anne Cathine Nielsd., Kirkeby, VI-59b, 28.06.1814
 • oo 1 Hans Jensen
 • Jens Hansen, 22 år, soldat
 • Bodil Hansd., 20 år tjener i Kirkeby
 • Maren Hansd., 18 år tjener i Dongshøjrup
 • oo 2 Niels Pedersen, indsidder i Kirkeby
 • Anne Nielsd., 13 år
 • Tilsynsværge morbroderen Lars Nielsen Ringer i Kirkeby
 • Trine Nielsd., Heldager, VI-60b, 05.07.1814
 • oo husmand Peder Ollerup
 • en søster Anne Nielsd. oo indsidder Peder Andersen i Kogtved
 • en søster Birthe Nielsd. oo Peder Hansen, husmand i Tved
 • Lars Rasmussen gårdmand i Gudme
 • Karen Nielsd. har været oo Jens Pedersen, indsidder i Gudbjerg, er død
 • Peder Jensen, 30 år indsidder i Holmdrup
 • Maren Jensd., 24 år tjener i Gudme
 • Anne Jensd., 22 år tjener i Gudme
 • Marie Jensd., 20 år tjener i Brændeskov
 • halvbroder Jens Nielsen, 40 år, gårdmand i Gudme
 • halvbroder Hans Nielsen, gårdmand i Vejstrup, 50 år
 • halvbroder Peder Nielsen, 45 år boelsmand i Ore.
 • Peder Rasmussen, husmand i Ollerup, VI-62, 08.07.1814
 • oo Anne Sophie Nielsd.,, lavværge faderen Niels Rasmussen Pave
 • Rasmus Pedersen, 5 år
 • Peder Pedersen, 5 uger ved skifte 14.12.1814
 • Tilsynsværge farfader og formynder Hans Jørgensen Hemmedrup
 • i boet er et stueur som tilhører enkens broder Hans Nielsen i Ollerup
 • Bodil Olesd., Holmdrup, VI-64, 14.07.1814
 • oo husmand Jesper Andersen
 • Anne Jespersd., 10 år
 • Maren Jespersd., 8 år
 • Anders Jespersen, 2 år
 • Tilsynsværge morbroder Niels Olsen husmand i Skårupøre
 • Husmand Christen Pedersen Ib og hustru Anne Jørgensd., Fiskop, VI-65, 16.07.1814
 • Hans arvinger
 • en søster Kirstine Jørgensd. oo husmand Mads Knudsen Kudsk i Fiskop
 • en broder Anders Pedersen Ib, 60 år, indsidder i Egense
 • Hendes arvinger var
 • en broder Henrich Jørgensen, 60 år
 • en halvbroder Jørgen Andersen, indsidder i Lumby
 • en do Jørgen Jørgensen, husmand i Tørresø
 • søster Maren Jørgensd. oo husmand Christian Andersen i Hasmark
 • en ditto Kirsten Jørgensd. oo Hans Jensen indsidder i Tor... på Sletten
 • en halvsøster Anne Marie Andersd. oo Rasmus Nielsen, husmand i Baadsøe
 • en søstersøn Anders Christiansen er fæster af stervbohuset.
 • Niels Hansen forrider og hustru Karen Rasmusd. i Skovsbo, VI-70, 04.08.1714
 • ønsker skifte, da de afstår deres fæstegård til sønnen Erich Christian Nielsen
 • Erich Nielsen, fæster gården
 • Rasmus Nielsen, 27 år,
 • Hans Nielsen, 15 år
 • Mette Kirstine Nielsd. oo Hans Hansen i Svendborg
 • Anne Nielsd. oo gårdmand Jørgen Pedersen Vangeled i Skovsbo
 • Peder Pedersen, gårdfæster i Lakkendrup, VI-72, 27.09.1814
 • oo Karen Andersd., lavværge husmand Knud Andersen her af byen, hendes broder
 • Skiftet blev foretaget af Hvidkilde efter begæring af forpagter Clausen på Heldagergård
 • Knud Pedersen, 9 år
 • Morten Pedersen, 4 år
 • Tilsynsværge farbroder gårdmand Christen Pedersen i Lumbye på Tåsinge
 • Rasmus Erichsen, gårdfæster i Sørup, VI-73, 10.10.1714
 • ønsker skifte da fæstegården afstås til sønnen Hans Rasmussen
 • Erich Rasmussen, 40 år, husmand på Kølleskoven
 • Hans Rasmussen, 33 år fæster gården
 • Maren Rasmusd. oo daglejer Rasmus Pedersen i Sørup
 • Rasmus Erichsen oo Birthe Nielsd., som er stedmoder til børnene
 • Jørgen Berntzen, husmand og væver i Rårud, VI-74b, 18.10.1814
 • oo Anne Margrethe Pedersd., lavværge Jørgen Rasmussen, Lunde
 • Bernt Jørgensen, 15 år
 • Søren Jørgensen, 8 år
 • Peder Jørgensen, 8 år
 • Anne Jørgensd. oo gårdmand Morten Andersen i Dongshøjrup
 • Karen Jørgensd., 24 år tjener i Vejstrup
 • Lisbeth Jørgensd., 19 år tjener i Egebjerg
 • Grethe Jørgensd., 11 år hos søsteren i Dongshøjrup
 • Tilsynsværge gårdmand Hans Pedersen her af byen
 • Anne Marie Jensd., Heldagergård, VI-75b, 26.10.1814
 • oo forpagter Erich Clausen på Heldagergård
 • Claus Clausen, 26 år
 • Mathias Clausen, 20 år
 • Karen Clausen oo Mads Fløjtrup, skytte på Hvidkilde
 • Maren Clausen oo gårdfæster Povl Larsen i Lakkendrup
 • Marie Clausen, ugift er hjemme
 • Ide Clausen oo gartner Gerstorf i Pasop
 • Johanne Clausen, er død
 • Christian Diderichsen, 8 år, er på stedet
 • Pouline Clausen, 15 år er hjemme
 • Anders Nielsen Balleman, gårdmand i Øster Skerninge, VI-77b, 31.10.1814
 • oo Maren Pedersd., lavværge Mads Jørgensen, gårdmand i Øster Skerninge
 • Anne Marie Andersd. oo gårdmand Ove Larsen Kjærgaard i Øster Skerninge
 • Bodil Larsd., Holmdrup, VI-81, 07.11.1814
 • oo 1 Jens Nielsen Tvedemand, skifte 14.08.1802
 • Lars Jensen, 26 år, dragon
 • Hans Jensen, 20 år
 • Kirsten Jensd., 24 år tjener i Holmdrup
 • Johanne Jensd., 22 år, værge halvbroder Niels Jensen i Holmdrup
 • oo 2 gårdmand Poul Thomasen i Holmdrup
 • Hans Christensen, tjenestekarl hos gårdmand Christen Ploug i Ollerup, VI-85, 27.12.1814
 • halvsøster Margrethe Olesd. oo gårdmand Niels Hansen i Ollerup
 • halvsøster Kirsten Olesd. oo indsidder Jens Pedersen ibd.
 • halvsøster Maren Olesd. ugift tjener i Ballen
 • halvbroder Jens Olesen er død
 • Peder Jensen, 9 år
 • Maren Jensd., 12 år
 • Tilsynsværge gårdmand Rasmus Rasmussen af Espe
 • Mette Kirstine Hansd., enke efter Peder Hansen, gårdmand i Holmdrup, VI-86b, 04.01.1815
 • enken skiftede da hun afstod gården til sønnen Christen Pedersen
 • søn Hans Pedersen, gårdmand i Øster Åby
 • søn Christen Pedersen, 37 år, hjemme i fødegården
 • en datter Anne Kirstine Pedersd. oo gårdmand Jørgen Jensen i Holmdrup
 • en datter Maren Pedersd., 31 år, ugift og hjemme
 • Anne Nielsd., Holmdrup, VI-90, 24.01.1815
 • oo gårdmand Jens Nielsen Rytter
 • Johanne Jensd., 19 år
 • Niels Jensen, 15 år
 • Bodil Margrethe Jensd., 11 år
 • Lars Jensen, 5 år
 • Maren Jensd., 3 år
 • Værge sognefoged Rasmus Kiergaard i Øster Skerninge, som er børnenes morbroder
 • Maren Hansd., Skarø, VI-91b, 31.01.1815
 • oo 1 gårdmand Hans Mortensen
 • Morten Hansen, 22 år tjener i Vester Skerninge
 • Hans Hansen, 17 år
 • Jacob Hansen, 9 år
 • Johanne Hansd., 15 år
 • Anne Hansd., 12 år
 • Værge farbroder Rasmus Mortensen af Skarø
 • oo 2 gårdmand Poul Iversen
 • Margrethe Andersd., Holmdrup, VI-95, 21.02.1815
 • oo husmand Rasmus Væver i Holmdrup
 • Hans Rasmussen, 17 år
 • Poul Rasmussen, 14 år
 • Anne Marie Rasmusd., 20 år
 • Værge indsidder Peder Jensen af Holmdrup
 • Maren Nielsd. i Rødskebølle, enke efter Anders Madsen, VI-95b, 03.03.1815
 • Niels Andersen, 31 år, forpagter i Svanninge Præstegård
 • Mads Andersen, 26 år bor hos sin ovennævnte broder
 • Hans Andersen, 20 år tjener i Egeskov
 • Dorthe Andersd., 17 år er hjemme
 • Niels Pedersen, gårdfæster på Skarø, VI-96, 13.04.1815
 • oo Sophie Mortensd.
 • Peder Nielsen, 16 år
 • Jørgen Nielsen, 9 år
 • Anne Cathrine Nielsd., 18 år
 • Johanne Nielsd., 4 år
 • Karen Nielsd. oo gårdfæster Claus Nielsen i Slæbæk
 • Anne Pedersd., Fiskop, VI-97b, 02.05.1815
 • oo husmand Hans Pedersen i Fiskop
 • Anne Hansd., 18 år
 • Lenne Hansd., 14 år
 • Formynder Hans Andersen i Fiskop
 • Kirstine Nielsd., Skovsbo, VI-99b, 08.06.1815
 • oo Erich Nielsen, gårdmand i Skovsbo
 • Moderen Tikke Kristine Nielsd. oo 2 gårdmand Hans Christian Madsen i Egense
 • broder Rasmus Nielsen, 27 år, soldat
 • do Peder Nielsen, 24 år, soldat
 • do Jørgen Nielsen, 17 år
 • en søster Johanne Nielsd., 20 år
 • Anne Kirstine Poulsd., indsidderske hos gårdmand Rasmus Poulsen i Heldager, VI-100, 10.06.1815 Hendes børn med handskemager Steffen Pedersen i Svendborg, som endnu var i live, men
 • havde levet adskilt fra sin kone i mange år
 • Peder Steffensen, 23 år, snedkersvend i Fåborg
 • Poul Steffensen, 20 år smedesvend i Svendborg
 • Anton Peder Steffensen, 18 år på Hvidkilde
 • Margrethe Magdalene Kryger, ved Hvidkilde, VI-104, 23.09.1815
 • oo fisker Riget ved Hvidkilde
 • Henrich, 20 år
 • Poul, 13 år
 • Erich, 12 år
 • Dorthe Malene, 23 år
 • Trine Magdalene, 18 år
 • Pauline Caroline , 8 år
 • Født værge Anders møller i Nielstrup Mølle
 • Niels Hansen gårdfæster i Holmdrup, VI-104b, 20.10.1815
 • oo Johanne Pedersd.
 • Hans Nielsen, 48 år
 • Jørgeen Nielsen, 44 år
 • Rasmus Nielsen, 28 år, fæster gården efter faderen
 • Lars Nielsen, 24 år
 • Maria Nielsd. oo indsidder Jens Larsen her i byen
 • Maren Nielsd., 32 åe ugift
 • Anne Nielsd. oo husmand Jens Nielsen, ibm.
 • De umyndiges formynder Peder Jørgensen, husmand her af byen
 • Jørgen Jørgensen Lidske, skovfoged og husmand i Holmdrup, VI-197b, 20.10.1815
 • oo Johanne Marie Hansd.,
 • Jørgen Jørgensen, 15 år
 • Værge farbroder husmand Peder Jørgensen her af byen
 • Bodil Marie Andersd., Kirkeby, VI-107, 09.12.1815
 • oo 1 Jørgen Sørensen
 • Anders Jørgensen, 28 år husmand i Pasop
 • oo 2 husmand Jørgen Rasmussen i Kirkeby
 • Jens Pedersen, gårdmand i Kirkeby, VI-108, 29.01.1816
 • oo 1 Mette Pedersd., skifte 18.12.1793
 • Christen Jensen, 28 år tjener i Kværndrup Præstegård
 • Bodil Jensd., 43 år, tjener på Langholm
 • Maren Jensd. oo Anders Juul i Egense, er død
 • Jytte Andersd. oo gårdmand Jørgen Larsen i Egense
 • Johanne Andersd., sy-jomfru på Hvidkilde
 • Marie Jensd. oo gårdmand Niels Hansen i Tved, er død
 • Hans, 2 år
 • Johanne Jensd. oo forpagter Niels Nielsen i Kværndrup
 • oo 2 Grethe Hansd., lavværge Lars Nielsen Ringer, husmand i Kirkeby
 • Jørgen Jensen, 21 år er hjemme
 • Hans Jensen, 19 år
 • Jens Jensen, 16 år
 • Rasmmus Jensen, 13 år
 • De umyndiges fødte værge er selvejergårdmand Morten Larsen i Kirkeby
 • Sophie Jørgensd., Skovsbo, VI-109, 30.01.1816
 • oo Rasmus Hansen Pave, gårdmand i Skovsbo
 • Hendes fader gårdmand Jørgen Larsen i Tordengårdene i Sørup
 • Peder Jørgensen, husmand i Holmdrup, VI-111, 13.02.1816
 • oo 1 Anne Sophie Jensd.
 • Jørgen Pedersen, 40 år, indsidder i Buet
 • Karen Pedersd. oo indsidder Hans Pedersen i Hesselager
 • Marie Pedersd. oo gårdmand Søren Pedersen i Buet
 • Anne Pedersd. oo rebslager Simon Møller i Svendborg
 • Mette Pedersd., 29 år, opholder sig på en herregård på Fyn
 • oo 2 Kirstine Jensd.
 • Anne Sophie Pedersd. oo Søren Poulsen, vægter i Svendborg
 • Lars Pedersen, 26 år, tjener i Buet
 • Maren Pedersd., 22 år, tjener i København
 • Lisbeth Pedersd., 20 år tjener i Svendborg
 • Johanne Pedersd., 18 år, tjener i Holmdrup
 • Dorthe Pedersd., 14 år er hjemme
 • ved skiftesamling 13.03.1816 er Boet angivet som Boholt
 • Johanne Hansd., enke efter Dines Bentzen i Dongshøjrup, VI-114, 03.02.1816
 • Rasmus Dinesen, 25 år er i Sjælland
 • Hans Hansen, 33 år, dennes opholdssted vides ej
 • Kathrine Dinesd., 27 år opholder sig i Kirkeby
 • Maren Dinesd., 18 år
 • Jens Dinesen, 22 år
 • Johanne Rasmusd., Skovsbo, VI-115, 07.03.1816
 • oo gårdmand Lars Johansen i Skovsbo
 • Arvinger er den afdødes søskende:
 • Jørgen Rasmussen, er død
 • Jens Jørgensen, 40 år, gårdmand i Skovsvo
 • Hans Jørgensen, 30 år, yjener i Svendborg
 • Gertrud Jørgensd., 40 år tjener på stedet
 • Mette Kirstine Jørgensd. oo Erich Andersen, bødker i Svendborg
 • Apelone Rasmusd. oo gårdmand Peder Vangeled i Skovsbo
 • Sidsel Rasmusd., 60 år forhen oo Rasmus Rasmussen Søegaard i Kogtved
 • Frederice Frederichsd., indsidderske i Holmdrup, VI-117, 13.03.1816
 • søn Johan Hansen, 50 år, justitsråd i København
 • søn Frederik Hansen, 40 år tjener på Fraugdegård ved Odense
 • søn Christian Hansen, 39 år. opholder sig på Lolland
 • søn Jørgen Hansen, 33 år tjener Bøgeskovgård
 • søn Bertus Hansen, 37 år tjener i Svendborg
 • Jørgen Rasmussen, husmand i Kirkeby, VI-119, 06.04.1816
 • oo Bodil Rasmusd., far gårdmand Rasmus Thøsing
 • Arvinger er hans søskende
 • Rasmus Rasmussen, gårdmand i Mynderup
 • Mads Rasmussen, gårdmand i i Egeskov
 • Niels Rasmussen, gårdmand i Voldstrup
 • Anne Rasmusd. enke efter gårdmand Christen Hansen i Hundstrup
 • Johanne Rasmusd., enke efter gårdmand Marqvar Nielsen, forhen gårdmand i Hundstrup
 • Mette Rasmusd. oo husmand Rasmus Nielsen i Åby
 • Maren Rasmusd. oo husmand Henrich Hansen i Stågerup
 • Niels Rasmussen Pave, gårdmand i Høje, VI-119b, 09.04.1816
 • oo 1 Maren Frandsd.
 • Pernille Nielsd. oo Casper Jensen, bor i Svendborg
 • 2. Karen Nielsd. oo gårdmand Knud Jørgensen ved Hadersleben i Sønderjylland 3. Rasmus Nielsen, 33 år, tjener hjemme
 • Anne Marie Nielsd. oo Rasmus Hansen, tjener sognefoged Hans Andersen
 • i Dongshøjrup
 • oo 2 Karen Pedersd.
 • Anne Nielsd., 28 år er hjemme, skifte VI-123, 28.05.1816
 • Jørgen Nielsen, 23 år er hjemme
 • Anders Jensen, husmand i Trollehuset, VI-121, 01.05.1816
 • oo Anne Marie Nielsd., værge hendes søn husmand Anders Nielsen, husmand i Ollerup
 • en broder Rasmus Jensen, 66 år, gårdmand i Kirkeby
 • en broder husmand Hans Jensen er død
 • Jens Hansen, 26 år, tjener i Svendborg
 • Bodil Hansd., 22 år tjener skolelærer Macheprang i Kirkeby
 • Maren Hansd., 20 tjener gårdmand Jørgen Ravn i Øster Skerninge
 • Malene Jensd., 72 år er i Ballen, hendes søn er Friedrich Sandberg
 • Maren Jensd., er død
 • husmand Anders Clausen, 47 år, i Kirkeby
 • Bodil Clausd. oo gårdmand Anders Nielsen i Vester Skerninge
 • Trine Clausd. oo husmand Rasmus Buch i Vester Skerninge
 • Grethe Clausd. er død
 • Jens Mortensen, 10 år i Ulbølle
 • Maren Nielsd., 6 år hos husmand Anders Clausen i Kirkeby
 • Grethe Nielsd. oo skomager Christian Løe i Ulbølle
 • Anne Nielsd. oo husmand Rasmus Blume i Egebjerg
 • Karen Larsd. oo husmand Peder Albertsen i Rantzausminde
 • Hans Nielsen, husmand i Rårud, VI-126, 19.08.1816
 • oo Kirsten Jensd., lavværge gårdmand Hans Rasmussen Gemahl i Slæbæk
 • broder Rasmus Nielsen, husmand i Egebjerg, 50 år
 • søster Mette Johanne Nielsd., er død
 • Hans Hansen, tjener gårdmand Søren Ladefoged i Slæbæk, 18 år
 • Niels Hansen, 14 år, tjener på Slæbækgård
 • husmand Anders Tordens enke i Rødskebølle, VI-126b, 19.08.1816
 • datter Rikke Sophie Andersd., 46 år oo indsidder Mads Rasmussen her i huset
 • datter Johanne Andersd., 44 år oo husmand Erich Rasmussen i Rødskebølle
 • datte Anne Kirstine Andersd., 41 år oo husmand Anders Nielsen ved Fjellebro
 • Itte Amalie Kirstine Michaelsd., Rødskebølle, VI-128, 05.09.1816
 • oo Friedrich Madsen, husfæster i Rødskebølle
 • Mads Friedrichsen, 23 år
 • Michel Friedrichsen, 21 år
 • Anne Sophie Friedrichsd., 18 år, tjener på Løjtved
 • Marie Friedrichsd., 14 år, hjemme
 • morbroder Adolf Hans Vilsøe, borger og smedemester i Rudkøbing
 • Lars Steffensen, husmand i Rødskebølle, VI-129, 23.11.1816
 • oo 1
 • Mette Marie Larsd., 20 år
 • Else Larsd., 18 år
 • Dorthea Larsd., 12 år
 • oo 2 Maren Nielsd., værge broder hjulmand Ole Nielsen af Ballen
 • Niels Larsen, 7 år
 • Karen Larsd., 3 år
 • børnenes værge farbroder selvejergårdmand Hans Steffensen i Hundtofte
 • Anders Hansen Øboe, husfæster i Fiskop, VI-130b, 23.01.1817
 • oo Karen Hansd., lavværge Peder Knudsen, husfæster Rantzausminde
 • Hans Andersen, 45 år, fæster af stervbostedet
 • Karen Andersd. oo daglejer Poul Christian Andersen i Svendborg
 • Anna Andersd. oo husfæster Søren Sørensen, Fiskop
 • Maren Andersd. oo husmand Jens Nielsen i Strandhuse
 • Anne Kirstine Nielsd., enke efter skovrider Jasper Steinfeldt, Sørup, VI-132b, 30.04.1817
 • Hans arvinger var:
 • en broder Hans Henrich Steinfeldt, er død
 • Hans Henrich Steinfeldt, er ligeledes død
 • Margaretha Christina Steinfeldt
 • Dorthea Elisabeth Steinfeldt, begge ugifte
 • Elisabeth Margrethe Dortehea Steinfeldt, er død
 • oo 1 tjenestekarl H.I. Lafrentz
 • Hans Henrich Lafretz
 • Johan Henrich Lafretz
 • oo 2 med en Hansen
 • Christian Jacob Diderich Hansen
 • Abara Henrich Hansen
 • en søster Catrine Sofie Steinfeldt, er død
 • Claus Heik
 • Chatharina Margrethe Heik
 • Henrich Heik, er død
 • Claus Frederik Heik
 • Hendes arvinger:
 • en broder Rasmus Nielsen
 • en søster Henrich Madsens enke i Mynderup
 • en søster Anders Larsens enke i Troense
 • en søster Anne Ch. Nielsd. oo Anders Degn i Vester Skerninge
 • Hans Rasmussen, gårdfæster i Egense, VI-134, 09.05.1817
 • Anne Dorthea Hansd. oo Søren Hansen, ny fæster af gården
 • Maren Hansd., 19 år
 • Johanne Marie Hansd., 16 år er hjemme
 • Børnenes værge den afdødes broder Frands Thygesen, gårdmand i Øster Skerninge
 • en anden broder var mødt indsidder Jens Rasmussen i Egense
 • Bodil Andersd., Egebjerg, VI-135, 13.05.1817
 • oo gårdfæster Anders Knudsen i Egebjerg
 • Otto Diderich Andersen, 37 år, selvejergårdmand i Kirkeby
 • Knud Andersen, 35 år, tjener hjemme
 • Anders Andersen, 33 år, selvejergårdmand ved Syltemaen i Vester Skerninge
 • Christian Andersen, 31 år, fæstegårdmand i Kirkeby
 • Mads Andersen, 29 år tjener på Skerningegård
 • Hans Andersen, 27 år fraværende ved auxellerikorpset i Frankrig
 • Mette Marie Andersd. oo Peder Hansen, smed i Vester Skerninge
 • Anne Dorthea Andersd. oo Peder Knudsen, møller i Hørup, er død
 • Knud Pedersen, 8 år
 • Anne Marie Pedersd., 15 år
 • Karen Pedersd., 13 år
 • Anne Dorthea Pedersd., 6 år
 • Anne Andersd. oo gårdmand Poul Pedersen i Findinge
 • Regine Andersd. ugift, tjener hjemme
 • Hans Jørgen Pedersen, husmand og skrædder i Ollerup, VI-138, 20.05.1817
 • oo Birthe Lauritsd. Slamberg, værge hendes søn Lars Michael Christensen
 • Arvingerne var:
 • en mostersøn Rasmus Christophersen, 56 år, indsidder hos Rasmus Larsen, Ollerup
 • en do Jørgen Christophersen, 54 år, husmand i Lunde
 • en do Hans Christophersen, 53 år, selvejerhusmand på Ollerup Skovmark
 • en do Poul Christophersen, 48 år, selvejerhusmand på Ollerup Skovmark
 • en do Anders Christophersen, 40 år, husmand i Ollerup
 • Hans Pedersen Strøjer, gårdfæster i Holmdrup, VI-142b, 30.05.1817
 • skifte da han afgiver sin fæstegård til sønnen Anders Hansen
 • Anders Hansen, 35 år
 • Rasmus Hansen, 25 år
 • Peder Hansen, 17 år
 • Maren Hansd. oo husmand Hans Jensen i Tved
 • Johanne Hansd. oo selvejergårdmand Jens Larsen i Skårup
 • Anne Kirstine Hansd., 20 år
 • Maren Jørgensd., enke efter Jacob Johansen væver i Holmdrup, VI-146, 12.06.1817
 • Arvinger er hendes børn:
 • Johan Jacobsen, 28 år, soldat ved kongens regiment i Helsingør
 • Maren Jacobsd., 25 år hjemme
 • Helvig Jacobsd., 18 år, hjemme
 • Kirsten Rasmusd., Rantzausminde, VI-147b, 22.06.1817
 • oo husmand Lars Pave
 • sønnen Rasmus Larsen
 • Søren Rasmussen Ladefoged, gårdfæster i Slæbæk, VI-148, 25.06.1817
 • oo Mette Kirstine Ditlevsd.
 • Maren Sørensd., 1½ år, værge farbroder Johan Jørgen Rasmussen, Vester Mølle
 • Dorthea Rasmusd., enke efter gårdfæster Lars Juul i Sørup, VI-150, 11.07.1817
 • Skifte da hun afgiver fæstegården til sin søn Poul Larsen, lavværge gårdfæster Peder Rasmussen
 • Poul Larsen, 35 år
 • Rasmus Larsen, 33 år
 • Lars Larsen, 28 år
 • Jørgen Larsen, 21 år
 • Engeborg Larsd. oo gårdmand Rasmus Juul i Skovsbo
 • Hans Rasmussen, gårdmd. og Maren Rasmusd., Tordengården i Rødskebølle, IV-152b,23.07.1817
 • Rasmus Hansen, 34 år, gårdmand i Skovsbo
 • Peder Hansen, 30 år, i stervbogården
 • Poul Hansen, 25 hjemme overtager fæstet af gården
 • Hans Christian Høi og hustru i Heldager, VI-154, 11.08.1817
 • Skifte da de afgiver gården til sønnen Peder Jørgensen
 • Peder Jørgensen Hansen
 • Rasmus Hansen
 • Bodil Hansd. oo gårdmand Hans Pedersen i Vejstrup
 • Apellone Hansd. oo husmand Peder Jensen i Oure
 • Maren Hansd. oo husmand Niels Rasmussen i Tved
 • Anne Hansd., 30 år ugift
 • Anna Margrethe Hansd., Sørup, VI-156b, 29.11.1817
 • oo indsidder Hans Rasmussen hos faderen gårdmand Rasmus Hansen i Sørup
 • Rasmus Hansen, 3½ år
 • Værge den afdødes søskendebarn Mads Christensen fra Vester Skerninge
 • Jens Nielsen, gårdfæster i Dongshøjrup og Anne Marie Madsd., VI-158b, 29.11.1817
 • Skifte da de afstår fæstegården til Jørgen Pedersen fra Krarup mod at han ægter deres
 • datter Karen Jensd.
 • Karen Jensd., 21 år trolovet med Jørgen Pedersen
 • Anne Marie Jensd., 19 år, som er vankundig
 • Maren Jensd., 14 år
 • Anna Jensd., Sørup, VI-159b, 11.12.1817
 • oo gårdfæster Hans Rasmussen i Sørup
 • Arvinger var
 • en broder Niels Jensen, selvejergårdmand i Brudager, 40 år
 • en søster Sophie Jensd oo husfæster Frederich Hansen på Belvedere
 • en søster Karen Jensd., 24 år
 • Birthe Rasmusd., Strandhusene, VI-160b, 15.12.1817
 • oo husmand Hans Pedersen Koch
 • Rasmus Hansen, 17 år
 • Johanne Larsd., i Sct. Jørgens Kloster, VI-162, 28.12.1817
 • hendes moder Anne Kathrine Larsd., ibd
 • en broder Lars Larsen, tjener på Bjørnemose som staldkarl
 • en halvsøster Anne Larsd., 27 år tjener på Klingstrup som bryggerspige,
 • Hans Corfitzen, møller i Hvidkilde eller Røde Mølle og Anne Nielsd., VI-162, 02.02.1818
 • hendes datter af ægteskab med Henning Christensen, møller i Sallinge Mølle
 • Marie Henningsd. oo møller Erich Svendsen i Horne Mølle
 • Deres fælles børn
 • Henning Christian Corfitzen, 25 år
 • Maren Corfitzen oo skolelærer og kirkesanger Holm i Skårup samt landmåler
 • Louise Corfitzen oo Hanssen i Fåborg
 • Grethe Corfitzen, ugift, 21 år
 • Caroline Corfitzen, 20 år
 • Niels Jensen Ploug, gårdfæster i Sørup og hustru, VI-165b, 05.03.1818
 • Skifte da han afgiver fæstet til stedsønnen Anders Nielsen
 • Anders Nielsen, 44 år
 • Rasmus Nielsen, 42 år
 • Hans Nielsen, 35 år
 • Cathrine Nielsd. oo gårdmand Niels Hansen i Sørup
 • Anna Marie Nielsd., 31 år ugift
 • Anders Hansen, gårdfæster i Holmdrup, VI-166, 09.03.1818
 • oo Johanne Sørensd.
 • hans arving er faderen Hans Rasmussen Strøyer her i gården (Pedersen sidst i skiftet)
 • Henvisnig til skifte 16.01.1802 efter hans moder, hvorefter hans søskende har arv tilgode
 • De er Rasmus og Peder Hanssønner samt Anne Kirstine Hansd.
 • Hans Rasmussen, Holmdruphuse, er død for nogle år siden, VI-167,28.03.1818
 • oo Grethe Pedersd., indsidderske i Holmdruphuse
 • Anna Chatharina Hansd., 10 år
 • Christiane Pedersd., Sørup, VI-168, 09.04.1818
 • oo gårdfæster Poul Diderichsen, Sørup
 • Hans Christian Poulsen, 6½ år
 • Anne Marie Poulsd., 8 år
 • Sidsel Cathrine Poulsd., 3 år
 • Maria Poulsd., 1 år
 • Værge morfaderen Poul Pedersen Kudsk af Bjørnemosegård
 • Giertrud Rasmusd., Pasop, VI-169, 23.04.1818
 • oo fabrikant Marius Nielsen i Pasop
 • Rasmus 2½ år
 • Anna Johanne 4½ år
 • Værge morbroder gårdmand Jens Rasmussen Søegaard af Kogtved
 • Morten Hansen, gårdmand i Dongshøjrup, VI-170b, 16.05.1818
 • oo Karen Rasmusd.
 • Hans Mortensen, 14 år
 • Anne Margrethe Nicolajsd., i Holbechshuset i Rårud, VI-171b, 19.05.1818
 • oo husmand Lars Christiansen
 • en søn Jens Nielsen, 36 år, bor i Rudkøbing
 • en do Jørgen Nielsen, 34 år, indsidder i Ringe
 • en do Nicolai Nielsen, 28 år, tjener i Ryslinge Præstegård
 • en datter Jytte Kirstine Nielsd., 32 år, ugift og hjemme
 • Mette Kirstine Jespersd., Egebjerg, VI-174, 23.06.1818
 • oo gårdmand Niels Jacobsen i Egebjerg
 • Hans Nielsen, 18 år
 • Jacob Nielsen, 2 (?20) år, tjener hjemme
 • Anne Marie Nielsd., 14 år
 • Jytte Kirstine Nielsd., 11 år
 • Værge morbroder husmand Morten Jespersen i Øster Skerninge
 • Anne Sofie Nielsd., Ollerup, VI-175, 24.06.1818
 • oo husmand Peder Knudsen i Ollerup
 • hendes søn Rasmus Pedersen, 9 år
 • Værge morbroderen ungkarl Hans Nielsen i Ollerup, tjener hos Niels Pave
 • Morfader gårdmand Niels Pave fra Ollerup
 • Rasmus Hansen, indsidder i Dongshøjrup, VI-176, 27.06.1818
 • oo Anne Marie Nielsd.
 • Maren Rasmusd., 1½ år
 • Værge farbroder Peder Hansen for tiden ladefoged på Nielstrup
 • Hans Andersen, gårdmand i Dongshøjrup, VI-177, 27.06.1818
 • Skifte da han overlader fæstegården til sin søn Lars Hansen, som har fået tilladelse til
 • at ægte hans afdøde broder Rasmus Hansens enke Anne Marie Nielsd., her i gården.
 • Rasmus Hansen, som er død
 • Maren Rasmusd.1½ år
 • Peder Hansen, 35 år, ladefoged på Nielstrup
 • Anders Hansen, 28 år tjener i Lunde Mølle
 • Lars Hansen, 27 år tjener i Svendborg
 • Hans Hansen, 25 år, sammesteds
 • Knud Hansen, 23 år
 • Margrethe Hansd. oo gårdmand Marqvar Nielsen her af byen
 • Karen Hansd., 21 år, hjemme
 • Peder Madsen, gårdmand i Brydegård, VI-179b, 08.07.1818
 • oo Malene Rasmusd., lavværge hendes broder Rasmus Rasmussen i et af Skjoldemoses huse
 • Anne Marie Pedersd., 6år
 • Født værge gårdmand Mads Hansen i Kogtved
 • Mette Marie Nielsd., enke efter gårdmand Henrich Madsen i Mynderup, VI-181b, 09.07.1818
 • Skifte da hun afgiver sin fæstegård til sønnene Niels Henrichsen
 • Mads Henrichsen, 43 år, skytte og bor i Sørup (Fløjtrup)
 • Niels Henrichsen, 41 år
 • Lars Henrichsen, 39 år gårdmand her i byen under Skjoldemose
 • Rasmus Henrichsen, 36 år
 • Hans Henrichsen, 33 år tjener i Holmdrup
 • Jesper Henrichsen, 28 år, underofficier ved Sjellandske Laufe Regiment
 • Apelone Rasmusd., Holmdrup, enke efter gårdmand Johannes Larsen, VI-186b, 12.10.1818
 • Skifte da hun vil afgive sin fæstegård til sønnen Hans Jørgen Johannesen
 • Hans Jørgen Johannesen, 30 år
 • Lars Johannesen, 36 år, tjener hjemme
 • Maren Johannesd., 27 år hjemme
 • Anne Johannesd., 24 år
 • De umyndiges fødte værge var gårdmand Claus Hansen i Heldager
 • Pigen Anne Dorthea Nielsd., i udflyttet gård i Egense, VI-189b, 16.10.1818
 • hos indsidder Knud Rasmussen Øboe og hustru Kirsten Frederiksd.
 • Den afdødes hel- og halvsøskende:
 • helsøskende
 • husmand Frederik Nielsen i Rantzausminde, 52 år
 • Niels Nielsen, 42 år tjener på Bernekildegård
 • Anne Marie Nielsd. oo husmand Jesper Pedersen i Ollerup
 • Mette Sophie Nielsd., 40 år hos husmand Poul Møller i Egense
 • halvsøskende
 • Hans Nielsen, 40 år, husmand i Ollerup
 • Rasmus Nielsen, 62 år, husmand i Ollerup
 • Peder Nielsen, 60 år, husmand i Ollerup
 • Hans Bisgaard, gårdmand i Egense, 58 år
 • Karen Nielsd. oo gårdmand Henrich Clausen i Egebjerg
 • Den afdødes moder er Kirsten Frederiksd.
 • Hans Springsborg, husmand i Dongshøjrup, VI-192b, 14.11.1818
 • oo Anne Mortensd.
 • skrædder Morten Hansen i Dongshøjryp, 42 år
 • Hans Hansen, fisker på Skjoldemose, 40 år
 • Ole Hansen, tjener i Nielstrup Mølle, 38 år
 • Niels Hansen, skytte på Vennerslund på Falster, 32 år
 • Kirsten Hansd. oo Anders Rasmussen i Dongshøjrup
 • Ole Knudsen, gårdmand i Egense, VI-193b, 02.12.1818
 • oo Dorthea Hansd., lavværge Rasmus Nielsen, som fæster gården og ægter enken
 • Hans Olsen, 15 år
 • Knud Olsen, 10 år
 • Rasmus Olsen, 9 år
 • Anne Dorthe Olesd., 19 år
 • Johanne Olesd., 16 år
 • Værge farbroderen Peder Knudsen, husmand i Ollerup
 • Rasmus Jespersen, gårdfæster i Øster Skerninge, VI-199, 01.02.1819
 • oo Mette Ditlevsd.
 • Jesper Rasmussen, 10 år
 • Ditlev Rasmussen, 7 år
 • Jens Rasmussen Søegaard, husmand i Kogtved, VI-200, 11.02.1819
 • oo Maren Rasmusd.
 • Sisel Katrine Jensd., 3½ r
 • Rasmus Jensen, 2 år
 • Jens Jensen, 5 uger
 • Peder Jensen, 5 uger
 • Nærmeste værge for børnene gårdmand Jens Jørgensen Strøier i Skovsbo
 • Karen Madsd., Øster Skerninge, VI-202b, 15.03.1819
 • oo Mads Jørgensen, gårdfæster i Øster Skerninge
 • Jørgen Madsen, 4 år
 • Værge morbroder Peder Madsen, gårdmand af Øster Skerninge
 • Johanne Katrine Jensd., Pasop, VI-203b, 05.05.1819
 • oo husmand Mads Jørgensen i Pasop
 • Hans Jørgen, 17 år i væverlære i Rantzausminde
 • Jens Madsen, 14 år
 • og hans stedbørn
 • Mads Hansen, 25 år soldat i Helsingør
 • Karen Hansd. oo Peder Hansen i Lehnskovhuset
 • Født værge husmand Anders Jørgensen i Pasop
 • Johanne Hansd., Ollerup, VI-206b, 27.09.1819
 • oo husfæster Jørgen Hansen i Ollerup
 • Arvingerne er
 • hendes moder indsidder Anne Marie Andersd.
 • en helbroder Casper Herman Hansen på Hvidkilde, 27 år
 • en helsøster Abel Hansd. oo husmand Rasmus Larsen i Ollerup
 • Giertrud Marie Hansd., Egense, VI-207b, 08.11.1819
 • oo indsidder Jens Rasmussen hos gårdmand Hans Mortensen i Egense
 • Rasmus Jensen, 5 år
 • Frederik Christian Jensen, 2 år
 • Værge morbroder husmand Peder Hansen i Lehnskovhuset
 • Kirsten Poulsd., Egebjerg, VI-208, 29.11.1819
 • oo husmand Peder Rasmussen i Egebjerg
 • Rasmus, 4 år
 • Poul, 4 uger
 • Marie, 12 år
 • Margrethe, 8 år
 • Værge morbroder gårdmand Hans Poulsen fra Heldager
 • Maren Pedersd., Dongshøjrup, VI-209, 06.12.1819
 • oo gårdfæster Peder Andersen, Dongshøjrup
 • Anne Marie, 6 år
 • Karen, 1 år
 • Maren, 14 uger
 • Mette Marie, 14 uger
 • Værge morbroder selvejergårdmand Mads Pedersen i Møllegård i Lunde
 • Anders Hansen, indsidder i Kirkeby, VI-210, 11.12.1819
 • oo Maren Rasmusd., lavværge svigersøn Lars Pedersen, husmand
 • Arvingerne er
 • en helbroder husmand Peder Hansen i Stågerup
 • en halvbroder Rasmus træskomand i Ulbølle Strandhuse
 • en do Jørgen boende ved Trolleborg Seminarium
 • en do Hans som skal opholde sig i Lolland
 • en helsøster Kirsten oo Hans Pedersen ved Høirup Mølle
 • en halvsøster Anne oo Jens Hansen i Stenstrup
 • en helsøster Anne, er død
 • en søn Lars, som skal være i Haderslev
 • en datter Volborre oo degnen i Hæsinge
 • Anne Larsd., Slæbæk, VI-211, 29.01.1820
 • oo Anders Nielsen, skovfoged i Slæbæk
 • Hans, 11 år
 • Niels, 4 år
 • Lars, 4 uger
 • Johanne, 7 år
 • Maren, 5 år
 • Caroline, 2 år
 • Værge morbroderen smedemester Erich Larsen af Svendborg.
 • Mette Pedersd., Rårud, VI-212b, 13.03.1820
 • oo husmand Jens Rasmussen Himmerig, Rårud
 • Appollone Nielsd., 43 år tjener kromand Jørgen Larsen i Egeskov
 • Maren Nielsd., oo kromand Jørgen Larsen, er død uden livsarvinger
 • Anne Dorthea oo kromand Jørgen Larsen
 • Kirsten Jensd. oo fæster her på stedet Christopher Larsen
 • Knud Rasmussen, indsidder i Egense, VI-213, 04.04.1820
 • oo Kirsten Frederiksd.
 • Hans arvinger:
 • Niels Rasmussen, gårdmand i Egense, er død
 • Rasmus, 30 år
 • Peder, 29 år
 • Jørgen, 21 år
 • Johanne, 24 år oo Rasmus Nielsen, gårdfæster i Holmdrup
 • Mette Rasmusd. oo indsidder Rasmus smed i Egense
 • Johanne, 60 år oo Jens Schousbogaard ved Svendborg, svigersøn Poul Frandsen,Tved
 • hans stedddatter Mette Sophie Nielsd. havde tilgode ifølge skøde af 26.01.1809
 • Peder Rasmussen, gårdfæster i Egebjerg, VI-214, 09.04.1820
 • oo Maren Hansd.
 • Rasmus, 24 år
 • Maren, 30 år
 • Karen, 28 år
 • Malene, 26 år
 • Anne Kathrine, 20 år
 • Kirsten, 18 år
 • Jørgen Svendsen, gårdmand i Egense, VI-215, 10.04.1820
 • oo Anne Marie Jensd.
 • Svend, 26 år
 • Jens, 9½ år
 • Anne Marie, 23 år
 • Mette, 5 år
 • Værge farbroder Ove Svendsen af Øster Skerninge
 • Cathrine Marie Jensd., Heldager, VI-216, 18.04.1820
 • oo gårdmand Rasmus Poulsen, Heldager
 • Jens, 30 år
 • Appellone, 14 år
 • Ellen Kirstine, 11 år
 • Maria Lisbeth, 9 år
 • Anna Margretha, 7 år
 • Værge morbroder Peder Jensen fra Brændeskov
 • Tjenestekarl Erich Jensen i Øster Skerninge, født i Vester Åby, VI-217, 25.04.1820
 • han tjente hos gårdmand Jørgen Erichsen i Øster Skerninge
 • Hans arvinger var
 • en helbroder Jørgen Jensen, gårdmand i Vester Åby
 • en halvbroder Lars Jensen, 21 år i Vester Åby
 • en halvsøster Dorthea Jensd., 30 år oo husmand Rasmus Schiøtte ibidem
 • en halvsøster Karen, 14 år
 • en halvsøster Maren, 14 år, alle i Vester Åby
 • Værge for de 2 yngste deres morbroder Knud Madsen fra Nyløkke
 • Maren Madsd., Ollerup, VI-218, 16.05.1820
 • hos svigersønnen husmand Erland Hansen i Ollerup
 • en søn Mads Jørgensen, 38 år, skal bo i København
 • en datte Mette Jørgensd. oo husmand Erland Hansen i Ollerup
 • Jørgen Hansen, husmand på Belvedere, VI-218b, 18.05.1820
 • oo Anne Hansd.
 • Arvingerne var
 • en broder Peder Hansen, 60 år, husmand i Brændeskov
 • en søster Kirsten Hansd., 62 år har været gift med bødker Niels Hansen i Åstrup
 • hendes værge Hans Pedersen fra Åstrup
 • Peder Hansen, gårdfæster i Kogtved, VI-221, 20.06.1820
 • oo Sidsel Jørgensd.
 • Hans Pedersen, 16 år
 • Værge farbroderen gårdfæster Mads Hansen her af byen
 • Jochum Cornelius Agerø, aftægtsmand i Øverste Ørkild Mølle i Svendborg, VI-222, 17.09.1820
 • Arvingerne er
 • en broder Johan Henrich Agerøe, konsumsbetjent i Maribo
 • en do Mogens Agerøe, væver skal bo i Odense
 • en søster som skal være bosiddende i Kerteminde
 • en søster Caroline oo skovrider Jørgen Nielsen ved Kirke Søby
 • en do Birthe Sophie , 44 år hos forbemeldte skovrider
 • en do Johanne oo karetmageren i Søby ved Søby Søgård
 • Lise Seelmandsd., ugift pige i Holmdrup, VI-223b, 17.09.1820
 • Arvingerne var:
 • en søster Anne Sophie Seelmans, 20 år
 • en do Kirstine Seelmans oo Lars Nielsen, møller i Skovmøllen ved Bjørnemose
 • Hendes stedfader er Hans Nielsen smed i Holmdrup
 • Jomfru Birgitte Vulf i Sct. Jørgens Kloster, VI-224, 12.10.1820
 • Der var ingen levende arvinger, men effekterne var testamenteret til købmand Rasmus Ras-
 • mussens kone i Svendborg Christiane Rasmussen født Barfod
 • Anne Larsd., indsidder i Ballen, VI-227b, 30.10.1820
 • en søn Lars Olsen Ravn
 • en do Christian Olesen, begge bor i Ballen
 • Kirsten Olesd. oo indsidder Hans Rasmussen på Skarø
 • Mette Kirstine Olesd. oo husmand Peder Nielsen i Øster Skerninge
 • Mathias Tobiasen, husmand i Ballen, VI-229b, 08.12.1820
 • oo Maren Hansd., som har siddet i uskiftet bo
 • Lars Christian, 15 år
 • Birthe Kirstine, 11 år
 • Værge farbroder Tobias Tobiasen fra Skovsbo
 • Hans Pedersen Kock, Kogtved, VI-232, 20.01.1821
 • oo Anne Marie Poulsd.
 • Rasmus Hansen, 20 år i Kolding Strandhuse
 • Værge Jens Pedersen fra bemeldte Strandhuse som født værge
 • Niels Pedersen, gårdfæster i Gundestrup, VI-232b, 27.01.1821
 • oo Anne Marie Nielsd., lavværge gårdmand Anders Rasmussen af Gundestrup
 • Peder, 23 år
 • Niels, 19½ år
 • Else Cathrine, 16 3/4 år
 • Født værge husmand Jørgen Pedersen af Gundestrup
 • Anne Marie Rasmusd., Dongshøjrup, VI-235, 29.01.1821
 • oo gårdfæster Henrich Andersen Nørregaard
 • Anders, 6½ år
 • Rasmus, 4 år
 • Hans, 2 år
 • Født værge gårdmand Rasmus Rasmussen af Dongshøjrup. Ved samling 27.02.1821 var selvejer Hans Truelsen af Hundtofte til stede som værge.
 • Forpagter Rasmussen på Lehnskov, VI-234b, 14.02.1821
 • oo Marie Cathrine Sturm
 • Rasmine A... Catrine, 9 år
 • Værge morfader fabrikuer Sturm i Pasop
 • Enken fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo
 • Karen Madsens, fabrikuer Sturms svigermoder i Pasop, VI-235, 23.02.1821
 • en datter Dorthea Madsen oo fabrikuer Sturm
 • Anne Marie Nielsd., Trollehuset, VI-240, 05.05.1821
 • oo husmand Niels Andersen
 • en søn Anders Hansen, 52 år
 • Jørgen Jensen, gårdfæster Christian Andersens stedsøn i Kirkeby, VI-240b, 07.05.1821
 • en broder Hans Jensen, 25 år her i gården
 • en do Jens Jensen, 23 år
 • en do Rasmus Jensen, 19 år
 • en halvbroder Christen Jensen i Kirkeby, 26 år
 • en halvsøster Johanne Jensd., 40 år
 • en do Bodil Jensd. oo selvejer Rasmus Nielsen i Kirkeby
 • en do Marie Jensd., død
 • en søn Jens i Tved
 • en do Karen, er død
 • en datter Johanne Andersd., 28 år
 • en do Jytte Andersd. oo gårdfæster Jørgen Larsen i Egense
 • Anne Margrethe Pedersd., Hemmedruphuset, Ollerup, VI-241, 12.05.1821
 • oo pottemager Frederik Christian Hansen
 • en datter Anne Kathrine Hansd., 13 år
 • værge gårdfæster Peder Rasmusen af Ollerup
 • Lars Hansen, gårdfæster i Ollerup, VI-242b, 19.05.1821
 • oo hans enke Karen Pedersd., som har sidet i uskiftet bo
 • Peder, 25 år
 • Johanne oo gårdmand Anders Hansen i Ollerup
 • Anne Marie oo gårdfæster Peder Jørgen Hansen i Heldager
 • Marie, 19 år
 • Maren, 13 år
 • Værge gårdfæster Peder Rasmussen af Ollerup
 • Maren Hansd., indsidderske i Holmdrup, VI-244b, 01.06.1821
 • en broderdatter Ide Andersd. oo skræder Lars Rasmussen i Oure
 • en do Marie, 62 år opholder sig i Vejstrup er enke
 • en do Mette Andersd. i Langeskov har været gift med inds. Peder Madsen
 • en do Karen Andersd., enke bor i Svendborg
 • og på den anden side
 • en søstersøn Hans Jørgen, 52 år opholder sig i Aabye
 • en do Peder Jørgen, 50 år i Skårupøre
 • en do Jens Jørgen, 41 år, husmand i Holmdrup
 • en do Christopher Jørgen, 40 år husmand i Oure
 • en søstedatter Mette Jørgensd. oo sognefoged Rasmus Hansen i Skårup
 • Anne Rasmusd., Egebjerg, VI-247, 26.06.1821
 • oo gårdmand Niels Rasmussen i Egebjerg
 • Peder Nielsen, 6 år
 • Rasmus Nielsen, 4 år
 • Niels Nielsen, ½ år
 • Anders, ½ år
 • Børnenes morfader er Rasmus Rasmussen af Sørup
 • Christen Andreasen, husmand på Belvedere, VI-250, 27.06.1821
 • oo Mette Kirstine ?Pedersd.
 • en datter Anne Cathrine Rasmusd. oo skolelærer Rasmussen i Tryggelev på Langeland
 • Pauline Clausen, Holmdrup, VI-252, 09.07.1821
 • oo gårdfæster Christen Pedersen, Holmdrup
 • en datter Maria Cathrine Pedersd.
 • Født værge forpagter Erich Clausen på Heldagergård
 • enkemandens søster Maren Pedersd. havde arv til gode ifølge skifte 04.06.1815
 • Karen Pedersd., ugift hos svogeren husfæster Ole Ladefoged i Egense, VI-257b, 10.07.1821
 • en broder Knud Pedersen, 29 år på Bruksholm
 • en do Peder Jensen, 15 år i Ollerup
 • en søster Anne oo Ole Ladefoged i Søelykken
 • en do Sara oo Poul Diderichsen i Sørup
 • en do Marie, 28 år i Ollerup
 • Den afdødes fader Peder Knudsen Ollerup, skifte 20.05.1809
 • Anne Larsd., hospitalslem i Belvedere, VI-258, 12.07.1821
 • en datter oo husmand Rasmus Hansen på Belvedere.
 • Mads Jensen, gårdfæster i Kogtved, VI-259, 24.07.1821
 • oo Anna Hansd., lavværge hendes broder Mathias Pedersen i Lundeborg
 • en datter Margrethe Madsd., 20 år
 • Værge gårdfæster Rasmus Juul i Kogtved
 • Karen Nielsd., Dongshøjrup, VI-261b, 08.08.1821
 • oo husmand Niels Jørgensen Nis i Dongshøjrup
 • Niels Nielsen, 26 år
 • Anna Nielsd., 22 år
 • Kirsten Nielsd., 19 år
 • Født værge Anders Nielsen Buch i Kirkeby
 • Anna Jespersd., Ollerup, VI-262, 15.08.1821
 • oo gårdfæster Niels Rasmussen Pave
 • en broder Jørgen Jespersen, sognefoged i Vester Skerninge
 • en do Rasmus Jespersen, er død i København
 • en søn Christian
 • en søster Mette Jespersd. enke efter gårdmand Marqvar Mortensen i Ollerup
 • Maren Andersd., Strandhuse, VI-263b, 16.08.1821
 • oo husmand Jens Nielsen væver i Strandhuse
 • Niels, 3 år
 • Caroline, 5 år
 • Født værge husmand Hans Andersen af Fiskop
 • Mette Marie Marqvarsd., Strandhuse, VI-264b, 12.09.1821
 • oo husmand Hans Christophersen, Strandhuse
 • Karen, 3½ år
 • Værge morfader Marqvar Sørensen af Strandhuse
 • Svend Christian West i København, VI-266, 21.09.1821
 • en søn af fabrikant Søren West i Pasop
 • enken får tilladelse til at sidde i uskiftet bo
 • Mette Jørgensd., Kirkeby, VI-266b, 28.09.1821
 • ooo Hans Rasmussen, gårdmand i Kirkeby
 • Rasmus, 14 år
 • Karen oo Hans Jespersen i Kirkeby
 • Inger oo Ole Pedersen i Ollerup
 • Kirsten, 24 år
 • Anna Margrethe, 21 år
 • Værge farbroderen Anders Rasmussen
 • Ingeborg Hansd., enke i Øster Skerninge, VI-267b, 10.10.1821
 • hos sønnen gårdfæster Hans Larsen Bruun i Øster Skerninge, som er eneste arving
 • Johanne Hanses, Hans Hansen Gemahls steddatter i Gundestrup, VI-267b, 20.10.1821
 • Hun var død 13.08.1821, på grund af grasserende skarlagensfeber blev der først skiftet nu.
 • 1. en helbroder Jens i Rårud
 • en do Rasmus, 15 år, hjemme
 • Maria oo Jens Rasmussen på Svendborg Mark
 • Anne, 24 år, tjener i Svendborg
 • Karen, 22 år er hjemme, er krøbling
 • 6. en halvbroder Hans Hansen, 9 år
 • Værge for den afdødes helsøskende deres farbroder Jens Hansen Gemahl i Vester Skerninge
 • Den afdødes fader Hans Jensen, skifte 20.06.1811
 • Ellen Katrine Nielsd. og Niels Nielsen i Gundstrup, VI-268b, 22.10.1821
 • gårdfæsterenken Anne Marie Nielsd. børn i Gundestrup, de døde af skarlagensfeber
 • moderen Anne Marie Nielsd.
 • helbroderen Peder Nielsen, 24 år
 • Anders Poulsen, indsidder i Holmdrup, VI-269b, 21.11.1821
 • han boede hos husmand Niels Rasmussen, som ifølge testamente arvede alt.
 • Apelone Rasmusd., Fiskop, VI-269b, 24.11.1821
 • oo Henning Hansen, indsidder
 • Hans, 4½ år
 • Anne Marie, 7 år
 • Værge husmand Peder Hansen i Skovsbo
 • Anne Nielsd., Kogtved, VI-270, 26.11.1821
 • oo indsidder Peder Andersen
 • Tilladelse til at sidde i uskiftet bo.
 • Anna Pedersd., indsidder i Slæbæk, VI-270, 07.12.1821
 • en søn Peder Nielsen, 29 år
 • en datter Maren Nielsd., 32 år
 • en datter Barbara Nielsd., 23 år
 • en datter Jacobine, 40 år oo Niels Fingsen i Maareskov
 • Maria Andersd., Ollerup, VI-271, 12.01.1822
 • oo gårdfæster Jens Ploug
 • en søn Rasmus Larsen, 40 år
 • Pigen Anna Magdalene Pedersd., Egebjerg, VI-272b, 02.02.1822
 • var hos enken Maren Hansd. i Egebjerg
 • en broder Rasmus, 24 år, tjener i fødegården
 • 2.en søster Maren, 30 år i Lunde Mølle
 • en do Karen, 28 år, tjener på Hvidkilde
 • en do Anna Kathrine, 20 år tjener i Dongshøjrup
 • en do Kirsten, 18 år, hjemme i gården
 • Pigen Maren Larsd., Ollerup, VI-273, 06.02.1822 far Lars Hansen
 • hos moderen enken Karen Pedersdatter i Ollerup
 • en broder Peder Larsen, 26 år
 • en do Hans Larsen, 17 år
 • en søster Johanne Sophie oo gårdmand Anders Hansen i Ollerup
 • en do Anna Larsd. oo gårdmand Peder Jørgen Hansen i Heldager
 • en do Maria, 20 år er i gården
 • Peder Lykkesen, husmand i Holmdrup, VI-273b, 20.02.1822
 • oo Inger Hansd., lavværge husmand Hans Pedersen i Ollerup
 • en søn Hans, 41 år tjener i Rudkøbing
 • en do Rasmus, 37 år
 • en do Peder Pedersen, 25 år
 • en datter Mette Maria oo Rasmus Rasmussen i stervbohuset
 • en søn Niels, 6 år
 • en datter Anne, 8 år
 • en do Maren, 3 år
 • Lars Rasmussens søn Hans, 1 år i Rødskebølle, VI-274, 23.02.1822
 • der var intet at arve
 • Lars Jacobsen, smedesvend hos smedemester Erich Nielsen i Egense, VI-274, 25.02.1822
 • den afdødes forældre Jacob Hansen og kone, husmand i Grynderup under Trolleborg gods
 • Niels Pedersen, tjenestekarl hos gårdmand Niels Jensen i Holmdrup, VI-274b, 28.02.1822
 • en broder Anders Pedersen er på Sjælland, 36 år
 • en do Hans Pedersen, husmand i Vejstrup, 39 år
 • en do Rasmus tjener i Svendborg, 34
 • en søster Johanne oo Hans Pedersen på Øster Åby mark
 • Erich Jensen Høj, aftægtsmand i Øster Skerninge, VI-276, 08.03.1822
 • hos sønnen gårdmand Jørgen Erichsen. Efterlader sig 3 myndige sønner
 • Johanne Pedersd., Kogtved Strandhuse, VI-276, 10.03.1822
 • oo husfæster Hans Knudsen Holm
 • en søn Knud Hansen, 21 år
 • Kirsten Pedersd., Fiskop, VI-276, 10.03.1822
 • oo Peder Hansen, husaftægtsmand
 • Uskiftet bo.
 • Anna Hansd., Skarø, VI-278b, 28.03.1822
 • oo husmand Anders Rasmussen
 • en broder Anders Hansen bosat på Bornholm
 • en søster Karen Hansd. oo husmand Søren Hansen, Øster Skerninge
 • en søsterdatter oo Henrich Jørgensen på Birkholm
 • Johanne Nielsd., Gundestrup, VI-280b, 15.04.1822
 • oo husfæste Niels Rasmussen
 • Niels, 4 år
 • Rasmus, 2 år
 • Ole, 4 uger
 • Johanne Dorthea, 6 år
 • Værge Anders Rasmussen, Gundestrup
 • Anne Marie Jensd., Øster Skerninge, VI-.281, 19.04.1822
 • oo fæster Peder Sørensen, Øster Skerninge
 • Der var ingen stedbørn, han bliver i uskiftet bo
 • Rasmus Thøsing, gårdfæster i Kirkeby, VI-281b, 04.06.1822
 • oo Johanne Madsd., lavværge boelsmand Mads Pedersen, Slæbæk
 • søn Anders, 45 år
 • do Mads, 25 år
 • datter Marie, 30 år
 • do Bodil, 28 år oo husmand Lars Rasmussen i Kirkeby
 • do Karen, 21 år
 • Som værge for de umyndige blev beskikket husmand Lars Rasmussen
 • Karen Hansd., enke efter Ole Hansen, hos husfæster Niels Johansen i Rårud, VI-282, 14.05.1822
 • Efterladenskaberne tilhører Ollerup-Kirkeby fattigvæsen, da hun havde nydt underhold.
 • Anne Marie Jensd., Øster Skerninge, VI-282b, 15.05.1822
 • oo gårdfæster Peder Sørensen Raun
 • søn Jens, 30 år
 • søn Rasmus, 27 år
 • søn Mads, 25 år
 • datter Maren, 23 år
 • datter Anne, 20 år
 • datter Maria, 17 år
 • datter Karen, 13 år
 • Værge husfæster Peder Danielsen i Øster Skerninge
 • Rasmus Christensen, gårdmand i Ballen, VI-283, 20.05.1822
 • oo Anne Michaelsd., lavværge Anders Jensen, gårdmand i Ballen
 • en søn Jens, 32 år tjener i fødegården
 • en do Nilels, 31 år tjener i Østeråby
 • en do Lars, 28 år er i Oure
 • en do Rasmus, 27 år
 • en do Peder, 25 år
 • en do Christen, 23 år, gårdmand i Oure
 • en do Mads, 20 år, tjener hjemme
 • en do Jørgen, 16 år tjener på Lehnskov
 • en datter Maren oo gårdmand Hans Michelsen i Øster Skerninge
 • en do Karen oo inds. Johannes Rasmussen i Øster Skerninge
 • en do Johanne oo gårdmand Lars Larsen i Øster Skerninge
 • Christen Poulsen, gårdmand Øster Skerninge, VI-284, 21.05.1822
 • efterlader sig en myndig søn Poul som ikke ønsker skifte med moderen.
 • Maren Pedersd., 3 år, Dongshøjrup, VI-284, 23.05.1822
 • Faderen gårdmand Peder Andersen er eneste arving og myndig.
 • Morten Hansen Trold, indsidder i Øster Skerninge, VI-286, 21.06.1822
 • Indgået kontrakt, fritager hans efterladenskaber fra skiftedeling
 • Anders Knudsen, Egebjerg, VI-286, 06.07.1822
 • Arvingerne er myndige
 • Rasmus Poulsen, gårdfæster i Øster Skerninge, VI-286, 16.07.1822
 • oo Mette Marie Rasmusd.
 • en søn Rasmus, 34 år, hjemme i gården
 • en datter Maren, 40 år er hjemme
 • en datter Karen, 37 år oo Johan Hansen, Øster Skerninge
 • en datter Mette Kirstine, 30 år hjemme
 • Værge farbroderen Lars Poulsen af Øster Skerninge
 • Sophie Jørgensd., Hemmedruphuset, Ollerup, VI-287, 29.07.1822
 • oo pottemager Frederik Christian
 • en søn Mads Jørgen uden for ægteskab, 12 år er i Vester Skerninge
 • Poul Larsen, indsidder i Skovsbo, VI-288, 30.07.1822
 • alle arvingerne er myndige
 • Lars Gemahls moder i Gundestrup, VI-288, 03.08.1822
 • Ifølge aftægtskontrakt tilhøre efterladenskaberne sønnen.
 • Birthe Rasmusd., Rødskebølle, VI-288, 09.08.1822
 • oo husmand Lars Holse
 • Testamente fritager ham fra skifte
 • Maria Rasmusd., i Sct. Jørgensgård, VI-288b, 19.08.1822
 • oo aftægtsmand Lars Pedersen Brydegård
 • en søn Hans er død i Nyborg, har efterladt sig enke og 3 børn
 • en søn Peder er død har efterladt sig enke og en datter Anne Marie, på Nielstrup
 • en søn Rasmus, 38, er dømt til at arbejde i Københavns forbedringshus sin livstid
 • Niels Rasmussen Pave, gårdfæster i Ollerup, VI-288b, 22.08.1822
 • en søn Hans, 43 år
 • en datter Anne Sophie Nielsd., er død
 • en søn Rasmus, 13 år her i gården
 • beskikket værge indsidderhusmand Christen Rasmussen, Ollerup
 • sønnen er fæster af gården
 • Niels Ravns enke i Holmdrup, VI-290b, 25.08.1822
 • Arvingerne er myndige
 • Anna Margrethe oo indsidder Lars Rasmussen i Kogtved Strandhuse, VI-290b, 05.09.1822
 • en søn Henrich Jørgensen, 51 år i Svendborg
 • en søn Peder Jørgensen, 48 år i Strandhuse
 • en datter Anne, 42 år oo Peder Randers i Fåborg
 • en datter Maren, 40 år hos faderen
 • en søn Rasmus Larsen, 38 år i Strandhuse
 • Thomas væver i Holmdrup, VI-291b, 05.09.1822
 • Confirmeret testamente fremvist
 • Helvig Jacobsd., Holmdrup, VI-292, 06.10.1822
 • oo husfæster Rasmus Rasmussen
 • Testamente forevist
 • Aftægtsmand Lars Pedersen Brydegård i Sct. Jørgensgård, VI-292, 16.10.1822
 • enkemand, arvingerne som skifte Vi-288, 19.08.1822
 • Peder Grynters enke i Pasop, VI-293, 20.10.1822
 • Testamente forevist
 • Hans Jensen, Rantzausminde, VI-293b, 01.11.1822
 • oo Maria Hansd.
 • søn Jens, 3 år
 • Værge farbroder Knud Jensen i Øster Skerninge
 • Hans Rasmussen Smed, gårdmand i Sørup, VI-294b, 10.02.1823
 • oo Anne Marie Olesd.
 • en søn Rasmus, 32 år
 • en søn Niels, 28 år
 • en søn Ole, 24 år
 • en datter Johanne, 30 år
 • en datter Karen, 30 år
 • en datter Dorthea, 26 år
 • en datter Stine, 20 år
 • Kurator og værge sognefoged Hans Nielsen af Sørup
 • Anmeldt almisselem Karen Henriksd., Rantzausminde, død, VI-296b, 11.02.1823
 • Anmeldt almisselem Anne Eckman, død i Skovsbo, VI-296b, 27.02.1823
 • Anmeldt almisselem Maren Nielsd., Rantzausminde, død, VI-296b, 27.02.1823
 • Anmeldt husmand Niels Kirstein i Pasop, hans datter Caroline, 5 år, død, VI-296b, 04.03.1823
 • Anmeldt husmand Niels Kierstein i Pasop, hans datte Sophie, 3½ år død, VI-296b, 07.03.1823
 • Anmeldt aftægtsmand Hans Christian Høj i Heldager, død, VI-296b, 19.03.1823
 • sønnen Peder Hansen Hj har aftægtskontrakt.
 • Anmeldt husmand Knud Knudsen i Rårud, hans søn Hans Henrik Knudsen, 5½ år, død, Vi-297, 27.03.1823
 • Anmeldt Maren Larsd. datter Anna Pedersd., 5 uger i Sørup, død, VI-297, 27.03.1823
 • Anmeldt Rasmus Poulsen i Heldager, hans søn Jens Rasmussen, 5 år, død, VI-297, 28.03.1823
 • Anmeldt Rasmus Knudsen på Hvidkilde død, VI-297, 05.04.1823. Arvingerne myndige
 • Peder Sørensen, gårdfæster i Øster Skerninge, VI-297, 29.04.1823
 • Skifte da han afstår fæstegården til sin søn Mads Pedersen
 • Jens, 30 år
 • Rasmus, 27 år
 • Mads, 25 år
 • Maren, 23 år
 • Anna, 20 år
 • Maria, 17 år
 • Karen, 13 år
 • Til stede som værge Peder Danielsen af Øster Skerninge
 • Anmeldt indsidder Peder Jensen, Holmdrup, død, VI-299, 02.05.1823
 • Arvingerne myndige
 • Anmeldte husmand Hans Nielsen, Sct Jørgens sogn, hans søn Kristen 3 år, død. VI-299, 19.05.1823
 • Anmeldte Niels Pedersen, gårdmand i Gundestrup, hans fader Peder Nielsen, aftægtsmand, død. VI-299, 21.05.1823. Arvingerne myndige
 • Anmeldte Hans Pedersen væver, Dongshøjrup, datter Karen, 6 år død. VI-299, 26.05.1823
 • Anmeldte Peder Nielsen, gårdmand i Gundestrup, hans moder Marie Nielsd., død. VI-299, 31.05.1823. Han er eneste arving
 • Anna Dorthea Jørgensd. Høje, VI-299, 08.06.1823
 • oo gårdfæster Rasmus Nielsen Pave
 • Niels, 12 år
 • Rasmus, 5 år
 • Beskikket værge gårdmand Lars Hansen i Høje
 • Anmeldt almisselem Grethe Helvigs af Egense, død. VI-300b, 15.06.1823
 • Anmeldt indsidderske Lisbeth Hansd., Øster Skerninge, død, VI-300b, 25.06.1823
 • Arvingerne myndige.
 • Anmeldt Maren Rasmusd., Kirkeby død. VI-300b, 02.07.1823
 • Arvingerne myndige.
 • Anmeldte gårdmand Henrik Christensen, Egense, søn Hans 5½ år, død. VI-300b, 02.07.1823
 • Anmeldte husmand Jens Andersen, Dongshøjrup, datter Birthe 6½ år, død. VI-300b, 10.07.1823
 • Anmeldte gårdmand Jørgen Erichsen, Øster Skerninge, hans moder Karen Jørgensd., død.
 • VI-300b, 19.07.1823. Han arver ifølge aftægtskontrakt.
 • Anmeldte gårdmand Hans Rasmussen i Hulgården, hans fader aftægtsmand Rasmus Hansen, død.
 • VI-300b, 19.07.1823. Han arver ifølge aftægtskontrakt.
 • Anmeldte Jørgen Pedersen Vangeled i Skovsbo, hans moder Apelone Rasmusd., død., VI-301, 24.07.1823. Arvingerne myndige.
 • Anmeldte gårdmand Rasmus Ploug, Holmdrup, hans datter Inger, 17 år, død. VI-301, 01.08.1823.
 • Anmeldt husmand Hans Sørensen Møller i Lehnskovhuset, død, VI-301b, 18.08.1823
 • Anmeldte Niels Rasmussen, Skovsbo, hans søn Anders død. VI-301b, 24.08.1823
 • Anmeldt almisselem Marie Christiansd., Skovsbo, død., VI-301b, 01.09.1823
 • Anmeldte Peder Søegaard i Vester Skerninge, at Peder Sørensen, husmand i Sørup, død på Skjoldemose. VI-301b, 03.09.1823
 • datter Ellen oo Peder Søgaard, Vester Skerninge
 • --------------------------------------
 • Herefter har jeg udeladt anmeldelserne. Jeg har kun medtaget registrerings- og skifteforretninger.
 • --------------------------------------
 • Maren Hansd., Egense, VI-302b, 08.12.1823
 • oo gårdmand Hans Bisgaard
 • Hans, 17½ år
 • Mette, 20 år
 • Anna Sophie, 14 år
 • Kirsten, 12 år
 • Værge morbroder gårdmand Lars Hansen, Øster Skerninge
 • Anna Hansd., Ollerup, enke efter husfæster Peder Bisgaard, VI-307, 24.03.1824
 • datteren Anne Marie oo husmand Peder Tønnesen, som har fæstet stedet.
 • Hans Jensen, husmand i Holmdrup, VI-309b, 29.05.1824
 • oo Kirstine Olesd.
 • Hans Hansen, kirkesanger og skolelærer i Søllinge
 • Dorthe Elisabeth oo indsidder Jens Hansen her på stedet
 • Knud Jensen Hansen, 13 år
 • kun den yngste søn er avlet i ægteskab med enken.
 • Testamente:
 • Hans Pedersen, fisker og husmand i Kogtved Strandhuse og Karen Schultz, VI-312, 17.08.1823
 • Arvinger er svogeren husmand og lods Christopher Hansen og hustru Anne Pedersd.børn:
 • Hans Christophersen
 • Sidsel Kirstine Christophersd.
 • Peder Christophersen
 • Endvidere skal moder og svigermoderen Dorthe Rasmusd. forsørges af Hans Chroistophersen Hans Pedersens dødsfald anmeldes 15.07.1824. Hans søster er Anne Pedersd.
 • Hans Christophersen, 21 år, Sidsel Kirstine, 18 år, Peder 10 år.
 • Giertrud Kirstine Christiansd., Skovsbo, VI-317, 13.12.1824
 • oo husmand Jens Jørgensen Nis
 • Anne Margrethe, 20 år
 • Bodil Marie 6 år
 • Rasmus Blume, indsidder i Egebjerg, VI-319b, 04.01.1825
 • oo Anna Nielsd.
 • Niels, 21 år
 • Hans, 17 år
 • Frands, 14 år
 • Lisbeth, 23 år
 • Maren, 11 år
 • Grethe, 10 år
 • Johanne, 4 år
 • Sidsel Nielsd., Holmdrup, VI-322, 11.04.1825
 • oo gårdmand Rasmus Nielsen, som havde siddet uskiftet siden april 1816
 • Niels Rasmussen, 32 år, skovfoged i Holmdrup
 • Anders Rasmussen, 30 år
 • Rasmus, 27 år
 • Frederik, 16 år
 • Maren Rasmusd., ugift, hjemme
 • Mette, ugift og hjemme
 • Sidsel, ugift og hjemme.
 • Hans Pedersen Kragh, indsidder i Gundestrup, VI-326, 14.04.1825
 • opholdt sig hos sønnen møller Johan Heldager i Gundestrup Mølle, er arving
 • endvidere en søstersøn Niels Jensen, som er myndig
 • Hans Jørgen Hendrichsen, indsidder hos smed Morten Hansen i Sørup, VI-326b, 27.04.1825
 • oo Ane Kathrine Karoline Mortensd.
 • Morten Hansen, smed i Sørup, 31 år
 • Henrikke Margrethe Hansd. ugift
 • Cathrine Marie Hansd.
 • Maren Pedersd., Øster Skerninge, VI-328, 10.06.1825
 • enke efter Anders Nielsen, hos gårdmand Peder Madsen i Øster Skerninge
 • hendes broderbørn:
 • gårdmand Peder Madsen, Øster Skerninge
 • husmand Hans Madsen i Vester Skerninge
 • Elisabeth Madsd. tjener gårdmand Frands Rasmussen, Øster Skerninge
 • en søstersøn
 • Jørgen Madsen, 10 år hos gårdmand Frands Rasmussen
 • Gårdmand Mads Jørgensen, Øster Skerninge var værge for Jørgen Madsen.
 • Rasmus Rasmussen, Sct. Jørgens hospital, fhv.gårdfæster i Ollerup, VI-330b, 27.07.1825 Cathrine Pedersd., som havde plejet den afdøde, opgav arvingerne: Hans broderbørn: A. Michel Rasmussens børn: i Ollerup 1. Lars Michelsen
 • Maren Michelsd.
 • Valborg Michelsd.
 • Ide Kirstine Michelsd.
 • Stine Michelsd.
 • Johanne Michelsd.
 • Marie Michelsd.
 • broderen Peder Rasmussen af Egebjerg
 • Rasmus Pedersen
 • Maren Pedersd.
 • Karen Pedersd.
 • Kirstine Pedersd.
 • Kathrine Pedersd.
 • broderen Hans Rasmussen af Egense
 • Rasmus Hansen
 • Lars Hansen, er død
 • Hans Larsen
 • Mads Hansen
 • Stine Hansd.
 • Der blev fremlagt et gavebrev, hvorefter Cathrine Pedersd. arvede hans efterladenskaber.
 • Hun er enke efter Lars Jørgensen.
 • Peder Hansen, ungkarl på Belvedere, VI-333b, 15.08.1825
 • Han havde opholdt sig hos broderen Rasmus Hansen på Belvedere.
 • Hans moder Ane Hansd., enke efter husmand Hans Poulsen på Belvedere
 • en broder Poul Hansen, 40 år, husmand i Heldager
 • Hans Hansen, 37 år er på stedet
 • en broder Rasmus Hansen, 33 år, husmand på stedet
 • en søster Elisabeth Hansd. oo Hans Hansen i Svendborg
 • en søster Ellen Kirstine Hansd., tjener i Bregninge præstegård
 • en søster Marie Hansd. tjener i Svendborg
 • Karen Sørensd., Rårud, VI-335, 01.09.1825
 • enke efter husmand Jørgen Johnsen i Dongshøjrup
 • Var hos Jens Johnsen, gårdmand i Rårud. Arvingerne var myndige.
 • Jonas Jensen, indsidder i Rårud, VI-336b, 26.10.1825
 • Var hos svigersønnen gårdmand Jacob Jensen af Rårud. Arvingerne myndige.
 • Søren West, husmand og fabrikkør i Pasop, VI-236b, 31.10.1825
 • søn Jens West, 58 år, husmand og fabrikør i Pasop
 • søn Poul West, 50 år, husmand og fabrikør i Sørup
 • søn Henrik West, 42 år kobbersmedemester i Middelfart
 • søn Frederik West, , , 37 år, guldsmed i Svendborg
 • en afdød søn i København
 • Svend Christian West
 • Amalie West
 • en datter Marie enke efter forpagter Pløhn hos fabrikør Horn i Pasop
 • en datter Malene West, ugift opholder sig hos inspektør ?Dentie på Tåsinge
 • Magrethe West oo Bertel Dam, boende på stedet.
 • Marie Rasmusd., Dongshøjrup, VI-338b, 08.12.1825
 • Hendes moder Ane Marie Nielsd. oo sognefoged og gårdmand Lars Hansen, Dongshøjrup
 • halvbroder Rasmus Larsen, 5 år
 • halvbroder Lars Larsen, 4 år
 • Den afdøde havde arv ifølge skiftebrev af 28.12.1818, samt faderens mødrene arv efter
 • skifte 29.03.1808
 • Jens Hansen Ulv, gårdmand i Rødskebølle, VI-340b, 12.12.1825
 • oo Ane Marie Jensd., lavværge hendes fader Jens Andersen Ulv
 • Hans søskende:
 • ungkarl Niels Hansen, 28 år, tjener i Svendborg
 • Christian Hansen, indsidder og væver i Tved, 25 år
 • Kirsten Hansd. oo husmand Hans Rasmussen i Albjerg under Broholm Gods
 • Mette Kirstine Hansd. oo husmand Hans Rasmussen i Tved
 • Regine Hansd., ugift tjener på Broholm
 • Marie Jensd., Øster Skerninge, VI-342, 23.12.1825
 • oo gårdmand Jørgen Erichsen i Øster Skerninge
 • Karen Jørgensd., ugift og hjemme
 • Jens Jørgensen, 14 år
 • Apelone Jørgensd., ugift og hjemme
 • Født værge gårdfæster Anders Jensen af Ballen
 • Ane Pedersd., Egebjerg, VI-347, 24.12.1825
 • oo husmand og smed Lars Ditlevsen, Egebjerg, var uskiftet, men ønskede at indgå ægteskab
 • Ditlev Larsen, 16 år
 • Peder Larsen, 11 år
 • Christian Larsen, 4 år
 • Margrethe Larsd.
 • Maren Larsd.
 • Født værge gårdmand Christen Pedersen af Egebjerg
 • Christen Pedersen, gårdmand i Holmdrup, VI-348b, 06.01.1826
 • oo 1 Pauline Clausen
 • Marie Cathrine Christensd.
 • oo 2 Ane Mortensd., værge gårdmand Jens Jensen, Øster Åby
 • Barnets værge var den eneste farbroder selvejergårdmand Hans Pedersen i Øster Åby
 • Enkens moder er Mette Madsd i Rødme, enke efter Morten Nielsen, skifte 13.12.1816
 • Enkens broder Niels Mortensen, til stede på modrens vegne
 • Maren Olesd., Heldager, VI-354b, 07.01.1826
 • oo 1 Rasmus ..
 • Else Rasmusd., ugift tjener på Græsholmene
 • Marie Rasmusd. oo Lars Hansen, er på stervbostedet
 • oo 2 husmand Lars Jensen, Heldager
 • Karen Larsd. oo husmand Christen Christensen på Tved Mark
 • Ole Iversen Larsen, 22 år
 • Bodil Marie Larsd., ugift, tjener i Rødskebølle
 • Gertrud Andersd., Gundestrup, VI-354, 27.01.1826
 • skovfoged og husmand Niels Rasmussen i Gundestrup, hans svigermoder
 • Intet at arve
 • Niels Jacobsen, Egebjerg, indsidder og aftægtsmand, VI-354b, 25.01.1826
 • var hos svigersønnen Peder Larsen. Arvingerne var myndige
 • Hr. Johan Heinrich Hein, Dyrehavehuset ved Hvidkilde, VI-355, 22.02.1826
 • oo Marie Hein, født Jørgensen, havde bevilling til uskiftet bo
 • Peder Conrad Hein, 6 år
 • Poul Christian Martin Hein, 5 år
 • Rasmus Larsen Kiægaard, gårdmand i Øster Skerninge, VI-358b, 01.04.1826
 • oo Marie Sørensd., lavværge husmand Henrich Madsen, Øster Skerninge
 • Lars Rasmussen, 34 år
 • Søren, 33 år, tjener i Svendborg
 • Hans, 31 år, tjener i Svendborg
 • Anders, ibidem
 • Peder, 17 år er hjemme
 • Maren, ugift tjener hjemme
 • Johanne, ugift, tjener i Stågerup
 • Anne Marie, ugift tjener hjemme
 • Værge for de umyndige gårdmand Ove Larsen af Øster Skerninge
 • Mette Jensd. (tilføjet Jørgensd.), indsidder hos Ahrent Rasmussen i Ballen, VI-363b, 26.06.1826
 • søn Lars Jensen, husmand i Ollerup, 53 år
 • søn Jørgen Jensen, husmand i Slæbæk
 • datter Karen Jensd. oo husmand Jørgen Phillipsen i Hundstrup
 • datter Kirsten Jensd. oo gårdmand Ahrent Rasmussen her på stedet
 • datter Sidsel Jensd. , ugift, husholderske på Langensøe
 • Anne Marie Sørensd., Øster Skerninge, VI-365, 28.07.1826
 • enke efter sognefoged og gårdmand Rasmus Larsen Kiærgaard i Øster Skerninge
 • Arvingerne er hendes børn med hendes nylig afdøde mand, skifte 358b, 01.04.1826
 • Sønnen Lars Rasmussen beholder fødegården i fæste.
 • Ingeborg Ovesd., Øster Skerninge, VI-369b, 11.09.1826
 • oo gårdmand Peder Madsen
 • Anders, 8 år
 • Mads, 6 år
 • Frands, 4 år
 • Maren, 14 dage
 • Værge den afdødes fader gårdmand Ove Larsen af Øster Skerninge
 • Jens Nielsen, husmand i Heldager, VI-374, 03.01.1827
 • oo 1
 • Niels Jensen, 18 år i Gundestrup, lavværge Johan Heldager, Møller
 • oo 2 Karen Pedersd., lavværge gårdmand Claus Hansen i Heldager
 • Johan Jensen, 12 år
 • Johanne Kirstine Jensd., 10 år
 • Formynder husmand Niels Nielsen af Kogtved
 • Testamente
 • Henrich Hansen, husmand i Stågerup og hustru Maren Rasmusd., VI-378, 30.05.1821
 • Testamente
 • Christian Hansen væver og hustru Margrethe Christiansd., Sellebjerghus, Slæbæk, VI-379b, 30.08.1812
 • Maren Caspersd., indsidder hos husmand Christopher Hansen i Holmdrup, VI-381, 25.01.1827
 • en datter Anne Margrethe Larsd. oo Christopher Hansen, her på stedet
 • en datter Anne Kirstine Larsd., enke efter sømand Lars Winther i Svendborg
 • en datter Marie Larsd. oo i København med en mand ved navn Møller
 • Anne Marie Hansd., Holmdrup, VI-382, 25.01.1827, hun var død 12.06.1821
 • oo Hans Pedersen, indsidder hos hendes stedfader Jørgen Madsen i Holmdrup
 • Johanne Kirstine Hansd., 6 år
 • Den umyndiges værge husmand Niels Erichsen af Skårup
 • Enkemandens fader er Peder Rasmussen af Kellerup
 • Rasmus Nielsen, bødker og aftægtsmand i Rantzausminde, VI-387, 09.02.1827
 • oo Maren Jensd., til huse hos Carl Peder Johansen
 • Arvinger er den afdødes broderbørn:
 • indsidder Rasmus Pedersen, bor på Kølleskoven
 • husmand Niels Pedersen, på Falster
 • husmand Lars Pedersen på Korshavn
 • ungkarl Peder Pedersen, tjener i Svendborg
 • Ane Pedersd. oo husmand Rasmus Hansen i Rantzausminde
 • Kirsten Rasmusd., Dongshøjrup, VI-389, 24.03.1827
 • oo gårdmand Rasmus Rasmussen, Dongshøjrup
 • Rasmus Rasmussen, 28 år, tjener hjemme i fødegården, overtager fæstegården
 • Karen Rasmusd. oo gårdmand Niels Rasmussen, Egebjerg
 • Anne Rasmusd., ugift, er hjemme
 • Marie Kirstine Rasmusd., er hjemme.
 • Værge gårdmand Lars Hansen af Dongshøjrup
 • Hans Jørgensen, husmand i Holmdrup, VI-392b, 25.03.1827
 • oo 1
 • Jørgen Hansen, 51 år, gårdmand i Skårup
 • Lars Hansen, 45 år, tjener på Klingstrup
 • Anne Kirstine Hansd. oo husmand Rasmus Christensen her på stedet
 • Johanne Sofie Hansd. ugift, er i Svendborg
 • oo 2 Karen Christensd, lavværge husmand Christen Jeppesen af Høje
 • Niels Nielsen, husmand i Kogtved, VI-394b, 04.04.1827
 • oo Karen Hansd., lavværge gårdmand Rasmus Juul af Kogtved
 • helbroder husmand Jens Nielsen i Heldager er død
 • Johan Jensen, 13 år
 • Anne Kirstine Jensd., 11 år
 • halvbroder gårdmand Mads Nielsen af Øster Åby, 30 år
 • halvbroder husmand Hans Nielsen i Vejstrup, 28 år
 • Marie Kirstine Nielsd., Fiskop, VI-395b, 05.04.1827
 • oo husmand Christopher Poulsen af Fiskop
 • den afdødes moder aftægtskone Inger Hansd.
 • husmand og væver Marcus Nielsen i Pasop, 55 år og halvbroder
 • halvsøster Maren Nielsd. oo gårdmand Ole Juul i Skovsbo
 • halvsøster Mette Sophie Nielsd. oo boelsmand Marqvar Rasmussen i Ollerup
 • en fuldbroder Hans Nielsen, husmand i Fiskop
 • en broder husmand og væver Jens Nielsen i Sct. Jørgensgårde
 • fisker Peder Nielsen ved Hvidkilde
 • Søren Nielsen, 30 år, fraværende som sømand, er bosiddende i Holland
 • Karen Nielsd. oo husmand Rasmus Rasmussen i Holmdrup
 • Anne Sophie Nielsd. oo husmand Anders Christiansen i Fiskop
 • Christiane Nielsd. oo husmand Jens Pedersen ved Lammehave
 • Maren Jensd., Rødskebølle, VI-397, 19.04.1827
 • oo husmand Lars Christensen, Rødskebølle
 • Jens Larsen, 26 år
 • Karen Larsd., tjener i Svendborg
 • Johanne Larsd., tjener i Tordengården
 • Anne Marie Larsd., 14 år
 • Inger Margrethe
 • De umyndiges værge daglejer Mads Jensen, husejer i Svendborg
 • Karen Henningsd., Ballen, VI-404, 07.06.1827
 • oo gårdmand Christian Olsen Ravn i Ballen
 • Henning Christiansen, 20 år
 • Inger Christiansd., 18 år
 • Lars Christiansen, 15 år
 • Johannes Christiansen, 12 år
 • Sophie Christiansd., 6 år
 • Tilsynsværge husmand Henrich Hansen af Ballen
 • Født værge gårdmand Peder Henningsen fra Drejø
 • Hans Sørensen, gårdmand i Brydegård, VI-409, 16.07.1827
 • oo Anne Marie Rasmusd., lavværge gårdmand Niels Zachariasen
 • Søren Hansen, 24 år
 • Rasmus Hansen, 20 år
 • Magdalene Hansd. oo Jens Nielsen, husmand og væver i Strandhuse
 • Anne Sophie Hansd. , ugift og hjemme
 • Maren Hansd., ugift
 • Mette Marie Hansd., 11 år
 • Beskikket værge gårdmand Hans Bertelsen af Kogtved
 • Testamente
 • Christen Olsen Ploug, fæstegårdmand i Ollerup og hustru Maren Rasmusd., VI-411b, 20.12.1809
 • Adamine Benedigte Christensd., indsidder i Sørup hos husmand Peder Ulv, VI-412b, 31.08.1827
 • enke efter Peder Nielsen indsidder i Sørup,
 • Den afdøde var født i Vigerslev sogn ved Odense
 • Indsidder Peder Hansen af Pasop er gift med en steddatter af afdøde
 • Karen Christensd., Rødskebølle, VI-414b, 06.08.1827
 • oo gårdmand Jens Hansen, Rødskebølle
 • Karen Rasmusd., ugift
 • Margrethe Rasmusd. oo husmand Knud Pedersen i Tømmerup
 • ovennævnte var enkemandens stedbørn
 • Hans Jensen, 28 år
 • Christen Jensen, 26 år
 • Peder Jensen, 18 år
 • Niels Jensen, 15 år
 • Hans Jensen, 12 år
 • Værge morbroderen Hans Christensen, gårdmand i Sørup
 • Jens Knudsen, gårdmand i Dongshøjrup, VI-418b, 30.08.1827
 • oo Birthe Cathrine Hansd., værge hendes fader aftægtsmand Hans Rsmussen af Rødskebølle
 • Knud Jensen, 20 år
 • Hans Jensen, 18 år
 • Maren Kirstine Jensd., 15 år
 • Peder Jensen, 12 år
 • Anne Johanne Jensd., 10 år
 • Mouritz Jensen, 7 år
 • Sophie Jensd., 5 år
 • Marie Jensd., 3 år
 • Kirsten Jensd., 1½ år
 • Værge farbroder gårdmand Hans Knudsen af Rødskebølle
 • Indsidder Jens Rasmussen, Egense, VI-421b, 25.10.1827, han var død for 4 år siden
 • oo indsidder Anne Pedersd. hos gårdmand Peder Hansen i Egense
 • Rasmus Peder Jensen, 18 år
 • Peder Jensen, 17 år
 • Jørgen Jensen, 15 år
 • Maren Jensd.
 • Marie Jensd.
 • Født værge for de umyndige gårdmand Frands Rasmussen af Øster Hæsinge
 • Anne Pedersd., Skovsbo, VI-423b, 04.12.1827
 • oo indsidder Hans Rasmussen i Skovsbo
 • Anne Kirstine Josephsd., enkemandens steddatter
 • Peder Hansen, 8 år
 • Anne Marie Hansd., 4 år
 • Maren Hansd.
 • Børnenes værge gårdmand Ole Juul af Skovsbo
 • Lars Hansen, gårdmand i Øster Skerninge, VI-425, 31.12.1827
 • oo Anne Marie Jørgensd., lavværge husmand Jens Jørgensen Nis af Skovsbo
 • Hans, 30 år
 • Jørgen, 27 år
 • Niels, 24 år
 • Peder, 18 år
 • Ove, 16 år
 • Anne, hjemme og ugift
 • Karen, 9 år
 • De umyndiges værge husmand Niels Pedersen af Rantzausminde
 • Ole Nielsen, hjulmand i Ballen, VI-429b, 09.02.1828, han var død i december 1826
 • oo Bodil Cathrine Andersd., lavværge husmand Jens Andersen, Øster Skerninge
 • Niels Olsen, 23 år
 • Anders, 10 år
 • Anne Sofie oo Ole Larsen, indsidder i Øster Skerninge
 • Magdalene Olesd., ugift
 • Karen Olesd., ugift
 • Værge for de umyndige boelsmand Niels Nielsen af Strandhuse
 • Christopher Nielsen, indsidder i Rantzausminde, VI-432, 10.03.1828
 • oo Johanne Cathrine Hansd.
 • Giertrud Marie Christophersd., 4 år
 • Værge Peder Hansen Møller af Lehnskovhuset
 • Johanne Hansd., Skarø, VI-433, 18.03.1827
 • oo husmand Hans Jensen, Skarø
 • Hans, 8 år
 • Jens, 6 år
 • Johanne, 2 år
 • Værge den afdødes broder husmand Morten Hansen af Skarø
 • Hans Bisgaard, gårdmand i Egense, VI-435, 10.04.1828
 • oo Karen Jørgensd., lavværge Hans Christian Madsen af Egense
 • Mette Hansd., ugift
 • Hans Hansen, 22 år
 • Anne Sofie, 18 år
 • Kirsten Hansd., 16 år
 • Værge og formynder gårdmand Hans Hansen af Egense
 • Kirsten Jensd., Holmdrup, VI-436b, 15.04.1828
 • oo gårdmand Hans Jørgen Johansen, Holmdrup
 • Bodil hansd., 8 år
 • Johannes Hansen, 6 år
 • Abelone Hansd., 4 år
 • Ane Hansd., 2 år
 • Værge gårdmand Niels Jensen af Holmdrup
 • Hvidkilde Skifteprotokol VII, 1828-1836
 • Baroniet Lehns skifteprotokol
 • Anne Mari<b>e Jørgensd., Skarø, VII-3, 18.09.1828
 • oo 1 gårdmand Anders Jørgensen i Gundestrup
 • oo 2 gårdmand Rasmus Hansen på Skarø
 • Arvingerne er
 • en søster Karen Jørgensdatter gift i Ulbølle med husmand Johan Hergelsen
 • dennes søn er Rasmus Jørgen Johansen
 • en søster, som er død og har efterladt:
 • forpagter Vegener på Fanøe samt dennes 2 brødre, den ene forpagter i Jylland og den anden død og har efterladt sig børn
 • husmand Christen Larsen af Øster Hæsinge oo søster Karen Jørgensd.
 • en stedsøn i gården er gårdmand Lars Rasmussen, hvor den afdøde opholdt sig.
 • Lars Christiansen, gårdmand i Kogtved, VII-4b, 20.10.1828
 • oo Maren Rasmusd., lavværge gårdmand Søren Poulsen af Kogtved
 • Christen, 12 år
 • Rasmus, 4 år
 • Karen, 1 år
 • Johanne, 10 år
 • Værge indtil videre gårdmand Anders Ploug af Sørup
 • Den afdødes broder gårdmand Peder Christiansen i Vejstrup er født værge
 • Morten Rasmussen, husmand i Dongshøjrup, VII-6, 21.10.1828
 • oo Maren Jørgensd., lavværge Mads Pedersen af Lunde
 • Anne
 • Sofie, begge hjemme og ugifte
 • Lavværge gårdmand Jørgen Rasmussen, Øster Skerninge
 • Maren Jørgensd. er død ved skiftesamling 22.12.1828
 • Den ældste datter ægter Henrich Pedersen af Stenstrup, som overtager stedet
 • Niels Hansen, tjenestekarl hos smed Jens Jørgensen i Dongshøjrup, VII-8, 10.12.1828
 • en broder Hans Hansen, tjener på Egneborg ved Trolleborg
 • en søster Johanne Hansd. oo husmand Jesper Dyngeborg i Øster Skerninge
 • Kirsten Hansd., er død, efterladt 4 børn under fattigvæsenet i Ulbølle
 • Karen Mortensd., Tinghuset i Kirkeby, VII-14b, 03.01.1829
 • oo husmand Rasmus Andersen
 • Arvinger er den afdødes søskende og søskendebørn:
 • broder indsidder Søren Mortensen i Tved, 70 år
 • broder Hans Mortensen er død
 • Mads Hansen, bor i København
 • Hans Hansen, husmand i Tved
 • Sara Hansd., ugift
 • Rasmus Hansen
 • søster Anne Cathrine Mortensd., død
 • Jens Pedersen, 24 år
 • Hans Pedersen, 21 år
 • Morten Pedersen, 18 år
 • De opholder sig alle i Heden i Salling
 • søster Lovise Mortensd., huskone i Hemmedruphuset i Ollerup
 • for hende mødte hendes søn Rasmus Larsen, 33 år
 • en broder Jens Mortensen, han er bortrømt for flere år siden, vides ikke hvor han er
 • Testamente
 • husmand Jørgen Rasmussen, Belvedere og hustru Johanne Hansd., VII-21, 10.05.1814
 • Jytte Kirstine Andersd., Egense, VII-22, 26.01.1829
 • oo gårdmand Jørgen Larsen, Egense
 • Karen Margrethe Christophersd., enkemandens steddatter
 • Christopher Jørgensen, 14 år
 • Johanne Marie Jørgensd., 11 år
 • Peder Jensen Jørgensen, 8 år
 • Lars Jørgensen, 5 år
 • Anne Kirstine Jørgensd., 2 år
 • Værge morfader Anders Juul af Egense
 • Hans Bertelsen Juul, indsidder hos rebslager og husmand Jens Jensen i Rødskebølle, VII-24, 28.01.1829
 • Arvingerne er hans søskendebørn
 • snedker Møllers hustru i Gudbjerg Skov
 • snedker Hans Christian Jensen på Højes Dong
 • gårdmand Bertel Henrichsen i Hesselager
 • husmand Jørgen Henrichsen i Brudager
 • gårdmand Hans Henrichsen Juul i Svnninge
 • indsidder Anders Pilegaards hustru på Høje Mark
 • Den afdøde havde i levende live skænket Hans Henriksen Juul i Svanninge hvad han måtte
 • efterlade sig
 • Anders Pilegaard fremviste aftægtskontrakt, hvorefter han skulle have efterladenskaberne.
 • Gartner Gjersdorf i Pasop, VII-25, 08.02.1829
 • oo Ida Kirstine Clausen, værge forpagter Clausen fra Heldagergård
 • Henrik Ernst, 15 år
 • Maria Amalie, ugift
 • Karen Johanne, 10 år
 • Hans, 7 år
 • Erik, 5 år
 • Fritz, 3 uger
 • Værge for børnene hr. Clausen fra Brudagergård
 • Jørgen Pedersen Vangeled, gårdmand i Skovsbo, VII-31, 11.05.1829
 • oo Anne Nielsd., lavværge Jens Jørgensen Strøyer af Skovsbo
 • Niels Jørgensen, 13 år
 • Karen Jørgensd., 10 år
 • Formynder gårdmand Jørgen Larsen af Egense
 • Lars Pedersen, indsidder i Øster Skerninge, VII-34b, 01.06.1829
 • Maren Hansd., lavværge gårdmand Ove Kjærgaard
 • Rasmus Larsen, 22 år
 • Hans Larsen, 21 år
 • Jørgen Larsen
 • Anne Larsd.
 • Maren Larsd.
 • Anne Marie Larsd.,
 • Giertrud Larsd.
 • Karen Larsd., 9 år
 • Værge formynder Hans Larsen Bruun, gårdmand i Øster Skerninge
 • Anne Hansd., aftægtsgårdkoe i Ollerup, hos sønnen gårdmand Anders Hansen, VII-35, 01.06.1829
 • gårdmand Anders Hansen i Ollerup
 • Lars Hansen er død
 • Peder Larsen, 32 år
 • Hans Larsen, 23 år
 • Johanne Sofie Larsd. oo Anders Hansen her i gården
 • Anne MarieLarsd. oo gårdmand Peder Hansen Høj i Heldager
 • Marie Larsd. oo gårdmand Hans Pedersen Hovmand i Ollerup
 • Hans Hansen, gårdmand i Sørup
 • Anne Sofie Hansd. oo gårdmand Torben Mikkelsen i Albjerg
 • Birthe Marie Hansd. oo husmand Jørgen Hansen i Albjerg
 • Bodil Marie Hansd. oo gårdmand Jens Nielsen i Sørup
 • Mikkel Hansen, husmand i Ollerup, VII-38, 10.06.1829
 • Hans efterladte børn er:
 • oo 1
 • husmand Hans Christian Mikkelsen, Egebjerg
 • ' 2. indsidder Niels Mikkelsen i Tved
 • oo 2 Anne Kirstine Rasmusd., lavværge husmand Niels Rasmussen af Vester Skerninge
 • Karen Mikkelsd., ugift
 • Rasmus Mikkelsen, 19 år
 • Svend Rasmussen, gårdmand i Skovsbo, VII-40, 11.06.1829
 • Hans efterladte børn er
 • Jens Svendsen, 43 år fæster af gården
 • Rasmus Svendsen, 41 år, husmand i Ulbølle
 • Peder Svendsen af Skovsbo
 • Karen Svendsd. oo boelsmand Hans Pedersen i Skovsbo
 • Inger Svendsd., ugift
 • Lars Jensen, husmand og enkemand i Heldager, VII-42b, 12.06.1829
 • Ole Iver Larsen, 25 år
 • Karen Larsd. oo husmand Christen Christensen på Tved Mark
 • Marie Larsd., tjener i Svendborg
 • Kirsten Frederiksd., indsidder hos gårdmand Mads Rasmussen Ravn i Egense, VII45b, 25.07.1829
 • Frederik Nielsen, er død
 • husmand Jørgen Frederiksen i Fiskop
 • husmand Niels Nielsen Bisgaard i Hemmedruphuset
 • Jørgen Nielsen, aftægtsmand i Skårup
 • Anne Marie Nielsd. oo husmand Knud Mortensen i Knarrebekshusene
 • Mette Sofie Nielsd., ugift, værge husmand Poul Christian Nielsen, Egense
 • Poul Henriksen, gårdmand i Kirkeby, VII-46b, 27.07.1829
 • oo Mette Hansd., lavværge indsidder Rasmus Hansen i Stenstrup
 • Hans, 28 år
 • Henrik, 20 år
 • Jens, 14 år
 • Karen
 • Mette Kirstine, 22 år
 • Anne Kirstine
 • Pouline
 • Johanne Marie
 • Anne Dorthea
 • I stedet for den fødte værge den afdødes broder Anders Henriksen i familiehuset ved Trolleborg, mødte gårdmand Bertel Sørensen i Hundstrup
 • Johanne Sofie Larsd., Ollerup, VII-48, 29.07.1829
 • oo gårdmand Anders Hansen
 • Niels Andersen, 13 år
 • Lars, 12 år
 • Hans, 10 år
 • Peder, 6 år
 • Rasmus, 4 år
 • Christian, 2 år
 • Jens, 7 uger
 • Født værge den afdødes broder Peder Larsen af Ollerup
 • Ellen Hansd., Egense, VII-51b, 25.08.1829
 • oo gårdmand Mads Rasmussen Ravn, Egense
 • Rasmus, 17 år
 • Niels, 15 år
 • Anne Kirstine, 12 år
 • Hans, 9 år
 • Peder, 9 år
 • Ane Marie, 6 år
 • Jørgen, 3 år
 • Christopher, ½ år
 • Værge gårdmand Niels Olsen Kragh af Mynderup
 • Rasmus Pedersen Juul, gårdmand i Skovsbo, 25.08.1829, afsluttet 21.12.1829, VII-77
 • oo Ingeborg Larsd., værge gårdmand Ole Juul af Skovsbo
 • Peder, 26 år
 • Lars, 21 år
 • Maren oo husmand Christopher Poulsen
 • Karen, ugift og hjemme, værge Christopher Poulsen
 • Anne Marie Jensd., i aftægt hos sønnen gårdmand Svend Jørgensen i Egense, VII-59, 05.09.1829
 • Svend Jørgensen, gårdmand i Egense, 35 år
 • Jens Jørgensen, 19 år
 • Mette Jørgensd., ugift
 • Anne Marie Jørgensd. oo gårdmand Hans Hansen af Egense
 • Kirsten Nielsd., indsidder i Skovsbo, VII-60, 07.09.1829
 • søn Jens Rasmussen, 26 år
 • Maren Rasmusd. oo indsidder Jens Andersen i Skovsbo
 • Sidsel Rasmusd., ugift
 • Karen Rasmusd., ugift
 • Værge for de 2 døtre var deres morbroder gårdmand Claus Nielsen i Slæbæk
 • Forpagter Erich Christian Tommerup, på Hvidkilde Ladegård, VII-60b, 10.09.1829
 • oo Hedkee født Sehested, lavværge krigsråd Kampe af Svendborg
 • Marie Frederikke, 12 år
 • Carl Theodor Godtholt, 10½ år
 • Fredrik Jørgen, 8½ år
 • Hans, 6 år
 • Hannibal Sehested, 3/4 år
 • Født værge hr. major Sehested til Nordskov
 • Anders Jeppesen, husmand i Pasop, VII-64, 12.09.1829
 • oo 1
 • Peder, 37 år
 • Hans, 24 år
 • Anne, enke efter gartner Peder Nielsen ved Stensgård på Langeland
 • oo 2 Johanne Hansd., lavværge hendes broder husmand Hans Hansen Udenby i Egense
 • Morten, 14 år
 • Karen, hjemme og ugift
 • Karen Rasmusd., Skovsbo, VII-65b, 17.09.1829
 • oo indsidder og bødker Mads Hansen West
 • Den afdødes børn
 • Jørgen Andersen, 21 år
 • Anne Jensd., ugift
 • i ægteskabet med enkemanden
 • Dorothea Madsd., 10 år
 • Hansine Madsd., 7 år
 • Værge morbroderen indsidder Hans Rasmussen af Skovsbo.
 • Jesper Andersen, Holmdrup, VII-70, 28.09.1829
 • oo 1 Bodil Olesd.
 • Anders, 17 år
 • Anne, 16 år
 • Karen, 23 år
 • oo 2 Karen Rasmusd., lavværge Peder Pedersen, gårdmand Holmdrup
 • Anne Kirstine Nielsd., enke efter gårdmand Hans Hansen i Ulbølle, VII-72, 05.10.1829
 • hun var hos svigersønnen gårdmand Rasmussen Ravn i Egense
 • Ellen Hansd. oo Mads Rasmussen Ravn, er død
 • Rasmus Madsen, 17år
 • Niels Madsen, 14 år
 • Anne Kirstine Madsd., 12 år
 • 4- Hans Madsen, 9 år
 • Peder Madsen, 9 år
 • Anne Marie, 7 år
 • Jørgen Madsen, 4 år
 • Christian Madsen, ½ år
 • Karen Hansd. oo gårdmand Niels Olsen Kragh i Mynderup
 • Anne Marie Hansd. oo Peder Nielsen Huus, gårdmand i Ulbølle
 • Madame Lund i Sct, Jørgensgård hospital, VII-83, 15.11.1829
 • datter Pauline, enke bager Golk i Saxkøbing
 • Grethe oo husmand Peder Kampen i Flentinge
 • Mette Kirstine Rasmusd., Øster Skerninge, VII-84, 05.12.1829
 • oo gårdmand Hans Larsen Bruun, Øster Skerninge
 • Lars, 34 år
 • Hans Jørgen, 24 år, soldat i Helsingør
 • Anna Cathrine oo husmand Ole Jacobsen i Egebjerg
 • Ingeborg, ugift og hjemme.
 • Claus Hansen Riise, indsidder i Heldager, VII86, 09.12.1829
 • oo Maren Olsd., Lavværge gårdmand Claus Hansen, Heldager
 • Arvinger er hans søstre
 • Anne Hansd. oo Hans Hansen, husmand på Tved Mark
 • halvsøster Bodil Kirstine oo aftægtsmand Anders Frandsen i Egebjerg
 • halvsøster Maren Hansd., ugift er i Tved
 • Hans Jensen, gårdmand i Holmdrup, VII-88, 13.12.1829
 • oo 1.
 • Lars Hansen, 18 år
 • Karen, ugift
 • oo 2 Maren Jørgensd., lavværge gårdmand Jens Pedersen af Skårup
 • Jørgen, 9 år
 • Iver, 3 år
 • Johanne, 7 år
 • Anne Kirstine, 5 år
 • Værge den afdødes broder Peder Iversen af Sørup
 • Microfilm M5819 slutter her