Hvidkilde skifteprotokol V, 1790-1812 Baroniet Lehns skifteprotokol

| | | | |
Hvidkilde skifteprotokol V, 1790-1912 Baroniet Lehns skifteprotokol
De 11 første sider mangler

 De første 11 sider mangler

 • Lars Olsen, ungkarl i Mynderup, V-12, 29.06.1791
 • Arvingerne er
 • moderen Anne Hansd. oo Henrich Larsen Bruun
 • broderen Jørgen Olsen, gårdmand i Øster Skerninge
 • Søsteren Kare Olsd.
 • Halvbroderen Ole Larsen
 • Halvbroderen Lars Henrichsen
 • Halvbroderen Mads Henrichsen
 • Anne Erichsd., Sørup, V-13, 05.07.1791
 • oo gårdmand Rasmus Erichsen i Sørup
 • Erich Rasmussen, 17 år
 • Hans Rasmussen, 11 år
 • Maren Rasmusd., 13 år
 • Tilsynsværge mosters mand Erich Christiansen af Sørup
 • Niels Madsen, Egebjerg, V-14, 06.07.1791
 • Arvinger er
 • moderen Anne Hansd. oo Rasmus Nielsen, gårdmand i Egebjerg
 • helbroder Hans Madsen i København, af 2. kuld
 • helbroder Henrich Madsen, gårdmand i Mynderup, af 2. kuld
 • halvsøster Maren Madsd. oo Thomas Nielsen, Margrethedal på Løjtved gods, 1. kuld
 • halvsøster Maren Rasmusd., 13 år af 3. kuld
 • halvsøster Karen Rasmusd., 11 år af 3. kuld
 • Skifte efter faderen 04.02.1768
 • Sn. Jørgen Thune, Egebjerg, V-15, 11.07.1791
 • oo Sara Nellemand
 • helbroder Erich Thune, Itzehoe, købmand
 • helbroder A... Thune, skrædermester i København
 • helbroder Jacob Thune, sognepræst for Vexnise menighed på Lolland
 • halvbroder NielsThune, fordum skoleholder i Tved, er død
 • Hans Thune i Nesby ved Odense
 • Bodil Elisabeth Thune, ugift, her i stervboen
 • Ellen Sophie Thune, oo Peder Knudsen i København
 • en fuldsøster Hylleborg Thune oo Andreas Veilig, sognedegn i Køng
 • Endvidere mødte enken Sara Nellemanns
 • broder Conrad Nellemann i Kværndrup
 • broder Mogens Nellemann, Leebek gods i Jylland er død
 • Jens Nellemann på Leebæk i Jylland
 • Rasmus Nellemann, byfoged i Assens
 • Johannes Nellemann i Kolding
 • broder Niels Nellemann i Fåborg, hans søn Rasmus Nellemann mødte
 • broder Peder Nellemann er død
 • Rasmus Ludvig Nellemann, bor i en ejendomsmølle på Falster
 • søster Kirsten Nellemann oo gårdmand Anders Nielsen i Høje, er død
 • Maren Andersd. oo sn. Hansen på Kølsholt i Jylland, er død
 • Anders, i Ribe Skole, værge morfaderen Anders Nielsen Høje
 • søster Anne Nellemann, enke efter Lars Smith, boende på Minendal ved Wedelsborg
 • søster Karen Nellemann boende på Massenøe, enke efter Jeppe Frederiksen på Masenøe
 • søster Louise Nellemann, oo skipper Mathias Nielsen i Stige, er død
 • Johanne Marie oo controlleur ?Deure i Horsens
 • Karen oo sn. Amnitsbøl, Faarupgård i Jylland, er død
 • efterladt et barn
 • Madame Sophie Dorthe Weine, Hvidkilde Ladegaard, V-01.08.1791
 • oo forpagter sn. Rasmussen, Hvidkilde Ladegaard
 • Albrecht Christopher Rasmussen, 10 år
 • Johanne Margrethe Henriette Rasmussen, 7 år
 • samt en datter af 1. ægteskab
 • Sophie Magdalene Eleonora Einfeld, værge morbroder hollænderforpagter Johan
 • Weiner på Palsgaard i Jylland
 • Karen Hansd., Kogtved Strandhuse, V-26b, 05.10.1791
 • oo husmand Marqvar Svendsen, Kogtved Strandhuse
 • Karen Marqvardsd., 9 år
 • Anne Marqvardsd., 7 år
 • Mette Marie Marqvarsd., 3 år
 • Tilsynsværge for børnene morbroderen Peder Hansen Buch af Ollerup
 • Peder smed i Sørup, V-31, 09.12.1791,
 • oo Margrethe Jensd., lavværge Lars Hansen i Sørup
 • Karen Pedersd., 24 år
 • Værge hendes svoger lars Rasmussen fra Mynderup
 • enkens søn i forrige ægteskab med Henrich Sørensen: Hans Henrichsen giver hende aftægt
 • Anne Marie Hansd. i Holmdrup, V-31b, 19.12.1791
 • oo gårdmand Jens Pedersen i Holmdrup
 • Peder Jensen, 6 år
 • Hans Jensen, 3 år
 • Marcus Rasmussen, ungkarl i Skovsbo hos gårdmand Peder Juel, V-32, 11.01.1792
 • Arvingene er
 • helbroder Ole Rasmussen, 26 år
 • Halvbroder Rasmus Pedersen, 17 år
 • halvsøster Ingeborg Pedersd., 20 år
 • halvsøster Anne Marie Pedersd., 19 år
 • De yngstes fader er gårdmand Peder Juel i Skovsbo.
 • Den afdødes fader var Rasmus Olesen, skifte 07.06.1767
 • Moderen Johanne Marcusd., skifte 06.12.1782
 • Rasmus Mortensen, husmand i Dongshøjrup, V-33, 13.02.1792
 • oo Margrethe Larsd.
 • Rasmus Rasmussen, gårdmand i Dongshøjrup på Mullerup gods
 • Karen Rasmusd. oo gårmand Hans Erichsen i Tved, på Broholms gods
 • Anne Margrethe Rasmusd., 23 år
 • Johanne Rasmusd., Skovsbo, V-33b, 04.04.1792
 • oo unge Hans Christensen Brock i Skovsbo
 • Christen Hansen, 6½ år
 • Anne Hansd., 4 år
 • Kirsten hansd., 1½ år
 • Formynder for børnene gamle Hans Nielsen Brock af Skovsbo
 • Anne Hansd., Egebjerg, V-35, 21.04.1792
 • oo gårdmand Rasmus Nielsen, Egebjerg
 • Den afdødes børn:
 • Hans Madsen i første ægteskab og
 • Maren Rasmusd., 14 år
 • Karen Rasmusd., 12 år, de 2 yngste i sidste ægteskab
 • Amalie Margrethe Madsd., Egense, V-36, 26.04.1792
 • oo hjulmand Christen Clausen, husbeboer i Egense
 • Apeloene Christensd., ½ år
 • Tilsynsværge barnets morfader Mads Nielsen af Egense
 • Rasmus Hansen, ungkarl, hos husmand Jeppe Jørgensen i Gundestrup, V-37, 11.05.1792
 • Hans arvinger er
 • Marie Hansd. oo Jeppe Jørgensen, en helsøster til afdøde
 • Lisbeth Rasmusd. oo gårdmand Marqvar Nielsen i Hundstrup, halvsøster, er død
 • Niels Marqvardsen, 13 år
 • Maren Rasmusd., Holmdrup, V-38, 25.05.1792
 • oo Morten Jørgensen i Holmdrup
 • Arvingerne er hendes børn i forrige ægteskab
 • Johanne Hansd., 30 år oo Dines Bentzen i Dongshøjrup
 • Maria Hansd., 28 år
 • Kirsten Hansd., 26 år, tjener her i gården
 • Maren Hansd., 21 år
 • Tilsynsværge børnenes morfader gårdmand Rasmus Rasmussen i Kirkeby
 • Christian Hansen, husmand i Mynderup, V-39, 15.06.1792
 • oo Maren Rasmusd., lavværge gårdmand Anders Rasmussen i Mynderup
 • Hans Christiansen, 17 3/4 år
 • Tilsynsværge Henrich Larsen Bruun, gårdmand i Mynderup
 • Jørgen Jeronimus, landsoldat fra Holmdrup, V-39b, 20.07.1792
 • Arvingerne er hans søskende
 • helbroder Diderich Jeronimus, myndig, tjener i Holmdrup
 • helsøster Anna Jeronimus, 21 år, hos Bertel Hansen i Holmdrup
 • halvbroder Niels Jensen, myndig, tjener i Svendborg
 • halvbroder Hans Jensen, husmand i Holmdrup, myndig
 • halvbroder Morten Jensen, husmand i Pasop, myndig
 • halvbroder Peder Jensen, husmand i Holmdrup, myndig
 • halvbroder Rasmus Jensen, husmand i Heldager, myndig
 • halvsøster Maren Jensd. oo husmand Christen Nielsen fra Slæbæk
 • Søren Rasmussen, ungkarl i Gundestrup, V-40, 20.08.1792
 • Arvinger er
 • moderen Mette Marie Sørensd.
 • helbroder Anders Rasmussen, gårdfæster i Gundestrup
 • helbroder Rasmus Rasmussen, hos hans broder
 • helsøster Anne Margrethe Rasmusd. oo gårdmand Peder Larsen i Høje
 • helsøster Dorthe Rasmusd. oo husmand Mouritz Hansen på Løjtved gods i Horshaugn
 • helsøster Maren Rasmusd., 24 år
 • helsøster Birthe Rasmusd., 20 år
 • skifte efter faderen Rasmus Andersen i Gundestrup, 07.01.1779
 • Jomfru Maria West i Pasop, V-41b, 02.09.1792
 • Arvingerne er
 • fabrikeur West i Pasop
 • Lars Jensen, skræder i Egense
 • Hans Jensen, skræder i Ringe
 • Ole West i København
 • Kirstine Margrethe West oo Mads Rasmussen smed, i Søemarke på Lolland
 • de var alle helsøskende til den afdøde.
 • Marie Hansd., Sørup. V-43, 01.10.1792
 • oo husmand Lars Jørgensen, Sørup
 • Jørgen Larsen, 12 år
 • Hans Larsen, 6 år
 • Anne Larsd., 3 år
 • en datter 4 uger gammel
 • Til stede var morbroderen Jens Andersen
 • Anne Cathrine Andersd., Ballen, V-43b, 09.10.1792
 • oo Rasmus Ahrentzen, husmand i Ballen
 • Anne Rasmusd. oo Hans Ditlev Eggertsen i Ballen
 • Anders Rasmussen, 17½ år
 • Niels Rasmussen, 16 år
 • Ahrent Rasmussen, 14 år
 • Christen Ahrentzen, husmand i Ballen, V-44, 02.03.1793
 • oo Johanne Niels., lavværge Peder Frederiksen, Egense
 • Niels Christensen, 15 år
 • Anne Marie Christensd., 12 år
 • tilsynsværge farbroder Rasmus Ahrentzen, husmand i Ballen
 • Niels Berntsen, gårdmand i Kogtved, V-46b, 02.04.1793
 • oo Karen Hansd.
 • Povl Nielsen, 20 år
 • Jørgen Jørgensen, gårdmand i Gundestrup, V-48, 06.04.1793
 • oo Birthe Marie Hansd., lavværge gårdmand Anders Rasmussen, Gundestrup
 • Arvinger er den afdødes 2 søstre
 • Maren Jørgensd. oo Rasmus Andersen, skoleholder i Vester Skerninge
 • Anne Mortensd. oo husmand Peder Jørgensen i Vester Skerninge
 • Hans Hansen Schiøtte, gårdmand i Egense, V-49, 11.04.1793
 • oo Maren Knudsd., lavværge hendes kierste Jens Rasmussen fra Egense
 • Johanne Hansd., 22 år
 • Hans Hansen, 18 år
 • Knud Hansen, 12 år
 • Maren Hansd., 9 år
 • samt den afdødes søn af første ægteskab
 • Søren Hansen, som er myndig
 • De umyndiges værge deres morbroder Morten Banketofte i Egense
 • Peder Hansen, husmand i Kogtved, V-52, 18.04.1793
 • oo 1
 • Hans Pedersen, gårdmand i Kogtved
 • Rasmus Pedersen, gårdmand i Skovsbo
 • Jens Pedersen, smedemester ved København
 • oo 2 Anne Nielsd.
 • Christen Rasmussen, husmand i Ollerup, 52b, 29.04.1793
 • oo Maren Hansd., lavværge hendes kierste Hans Hansen
 • Hans Christensen, 6½ år
 • Sophie Amalie Christensd., 4 år
 • beskikket værge husmand Christian Jensen
 • Maren Nielsd., i Ollerup, V-53b, 29.04.1793
 • oo Mathias Jensen, væver i Ollerup
 • Niels Mathiasen
 • Morten Mathiasen, begge myndige
 • Christine Dorthe Mathiasd., 19 år
 • Kirstine Johansd., Egense, V-55, 11.05.1793
 • oo Anders Hansen Buk, husmand i Egense
 • Johannes Andersen, 15 år
 • Formynder Hans Larsen i Egense
 • Anne Cathrine Hansd., Egense, V-57, 30.05.1793
 • oo 1
 • Maren Larsd., 18 år, værge farbroder Niels Pedersen Dyngeborg i Skovsbo
 • oo 2 husmand Rasmus Nielsen i Egense
 • Birthe Marie Clausd., Egense, V-58, 30.05.1793
 • oo indsidder Rasmus Hansen i Egense
 • Hans Rasmussen, 5 år, værge morbroder Christen Clausen i Egense
 • Karen Hansd., Pasop, V-59b, 01.06.1793
 • oo husmand Hans Madsen i Pasop
 • Niels Andersen Ploug i Sørup. - Der var ingen arv.
 • mademoiselle Rose Charles ....... på Hvidkilde, V-60b, 04.06.1793
 • alle arvingerne opholder sig i Schweitz
 • Søren Hansen Jyde, indsidder i Sørup hos gårdmand Jørgen Larsen, V-61, 13.06.1793
 • arving er en datter Johanne Sørensd. oo i Hesselager
 • Pigen Maren Nielsd. i Sct. Jørgens Hospital, V-61b, 14.06.1793
 • en helbroder Anders Nielsen Sandbierg, gårdmand i Ballen
 • en helsøster Jytte Kirstine Nielsd. oo Lars Knudsen, indsidder i Egense
 • en helsøster Apelone Nielsd. oo i Jylland
 • en helsøster Mette Kirstine Nielsd. oo indsidder Christen Knudsen i Kirkeby
 • en halvsøster Johanne Nielsd. oo Knud Pedersen Lidske, gårdmand i Egense
 • Rasmus Pedersen og hustru Hanne Christensd., Kogtved Strandhuse, V-63, 25.06.1793
 • de boede hos sønnen husmand Anders Rasmussen i Kogtved Strandhuse
 • de øvrige børn var
 • Hans Rasmusssen, husmand i Kogtved Strandhuse
 • Peder Rasmussen, husmand i do
 • Maren Rasmusd. enke efter unge Hans Boesen, husmand i Kogtved
 • Anne Marie Rasmusd. oo gårdmand Lars Pedersen i Brydegård ved Sct. Jørgens hospital
 • Johan Christophersen, aftægtsmand i Sørup, V-63b, 25.06.1793
 • hos sønnen Rasmus Johansen, gårdfæster i Sørup
 • oo Karen Rasmusd.
 • Rasmus Johansen, gårdfæster i Sørup
 • Hans Johansen, tjener hos præsten i Sct. Jørgensgård
 • Christopher Johansen, tjener
 • Maria Johansd. oo husmand Hans Krag i Heldager
 • Maren Johansd. oo gårdmand Rasmus Hansen i Sørup
 • Karen Johansd. oo gårdmand Povel Nielsen i Sørup
 • Rasmus Pedersen Foged, gårdmand i Rårud, V-64b, 26.06.1793
 • oo Maren Larsd., lavværge gårdmand Hans Andersen i Dongshøjrup
 • Peder Rasmussen, 15 år
 • Bodild Rasmusd., 31 år
 • Karen Rasmusd. oo gårdmand Hans Jensen i Gundestrup
 • Anne Rasmusd., 23 år
 • de umyndiges værge gårdmand Peder Andersen i Heldager
 • Søren Jacobsen, gårdmand i Øster Skerninge, død på Høybyegård på Lolland. V-67b, 04.07.1793
 • oo Maren Hansd.
 • Hans Sørensen oo og opholder sig i gården
 • Jacob Sørensen, 26 år
 • Anne Sørensd. oo husmand Rasmus Arentzen i Ballen
 • Karen Sørensd. oo Johan Juchumsen i Holsten ved Kiel
 • Bodil Erichsd., Ollerup, V-75b, 09.08.1793
 • oo 1 Simon Henrichsen, Ollerup
 • Lars Simonsen, 21 år
 • Niels Simonsen, 19 år
 • oo 2 Hans Madsen oo 3 Niels Rasmussen Pave, gårdmand i Ollerup Hans Nielsen, 12 år Anne Sophie Nielsd., 10 år De umyndiges formynder gårdmand Niels Knudsen i Ollerup
 • Jens Hansen Hvidkilde i Fiskop, V-78b, 04.09.1793 oo Karen Jørgensd.
 • Hans Jensen i Fiskop, myndig
 • Lars Jensen, do, myndig
 • Jørgen Jensen, 21 år
 • Morten Jensen, 17 år
 • Johanne Jensd. oo oo indsidder Søren Ravn i Sørup
 • Maren Jensd., 36 år
 • Kirsten Jensd. oo Bøymann, værtshusmand og musikanter i Kiel
 • Karen Jensd. oo indsidder Rasmus Jensen i Egense
 • Christen Christophersen Ploug, gårdfæster i Ollerup, V-79b, 16.09.1793
 • oo Anne Jensd., lavværge gårdmand Peder Buck, Ollerup
 • oo 1 Ole Michelsen, skifte 08.03.1780
 • Jens Olsen
 • Kirsten Olsd.
 • Maren Olsd.
 • oo 2 Christen Christophersen Ploug
 • Ole Christensen, 12 år
 • Hans Christensen, 6 år
 • Formynder for børnene unge Hans Skytte fra Egense
 • Jens Rasmussen væver i Kogtved, V-81, 21.09.1793
 • oo Marie Rasmusd., lavværge Povl Sørensen, gårdmand i Kogtved
 • Rasmus Jensen, 1/4 år
 • Dorthea Jensd., 10 år
 • Johanne Marie Jensd., 7 år
 • Formynder væver Hans Hansen fra Sct. Jørgensgård
 • Gregers Pedersen, husmand i Trollehuset, ?Kirkeby, V-85b, 07.11.1793
 • oo Anne Marie Nielsd.
 • Arvingerne er
 • en halvbroder Ole Pedersen, er død
 • Maren Olsd. oo gårdmand Niels Jacobsen, Egebjerg
 • Kirsten Olsd. oo husmand Jacob Nielsen, Egebjerg
 • en halvsøster Karen Pedersd., er død
 • Christen Pedersen, myndig, fra Øster Skerninge
 • Anna Pedersd., ugift
 • Rasmus Nielsen, gårdfæster i Sørup, V-88, 06.12.1793
 • oo Maren Rasmusd., lavværge Hans Rasmussen Gemahl, Slæbæk
 • Maria Rasmusd., 16 år
 • Karen Rasmusd., 15 år
 • Niels Rasmussen, 14 år
 • Formynder farbroderen Niels Nielsen, gårdmand i Sørup
 • Mette Pedersd., Kirkeby, V-89, 18.12.1793
 • oo gårdmand Jens Pedersen, Kirkeby
 • Peder Jensen, 10 år
 • Christen Jensen, 7 år
 • Bodil Jensd., 21 år
 • Karen Jensd., 23 år oo gårdmand Anders Juel i Egense
 • Grethe Jensd., 19 år
 • Marie Jensd., 17 år
 • Johanne Jensd., 12 år
 • Tilsynsværge morbroderen gårdmand Søren Pedersen fra Tved
 • Hans Andersen, møller i Nederste Ørkild Mølle i Svendborg, V-91b, 27.01.1794
 • oo Christiane Porup, lavværge broderen selvejer Jacob Møller Porup, Østergård på Langeland
 • Anders Hansen, 18 år
 • Mads Hansen, 16 år
 • Maren Hansd., 21 år
 • Sophia Amalie Hansd., 10½ år
 • Anne Kirstine Hansd., 8½ år
 • Pigen Marie Pedersd., i gårdmand Hans Andersens gård i Dongshøjrup, V-93, 12.02.1794
 • Arvingerne er
 • en helbroder Peder Pedersen
 • en helbroder Mads Pedersen, begge myndige
 • en halvbroder Anders Rasmussen, 16 år
 • en halvbroder Jens Rasmussen, 13 år
 • På de umyndige børns vegne var deres fader gårdmand Rasmus Pedersen, Kirkeby
 • til stede
 • Sadelmager Nicolaj Weis på Hvidkilde, V-93b, 20.02.1794
 • en datter Cathrine Nicolajsd. oo tømmermand Hans Pedersen i Viersted på Lolland
 • en datter Grethe Nicolajsd. oo husmand Niels Juel i Rårud
 • en datter Anne Nicolajsd. oo consumpsbetjent ?Borig i Svendborg
 • en datter Marie Nicolajsd., 28 år, tjener på Wedelsborg
 • Enken Karen Rasmusd., hos Rasmus Hytteballe i Skovsbo, V-99b, 01.03.1794
 • enke efter Niels Michelsen
 • Birthe Nielsd., enke efter trompeter Siersted i Odense
 • Anne Nielsd. oo hanskemager Hans Jacob i Odense
 • Anne Marie Nielsd. oo pottemager Johannes i Odense
 • Stine Nielsd. oo skomager Svend i Odense
 • Maren Nielsd. tjener justitsråd Bekker i Svendborg, 30 år
 • Karen Nielsd, oo husmand Daniel Knudsen i Skovsbo er død
 • Johanne Danielsd., 12 år
 • Christen Knudsen, aftægtsmand i Kirkeby, V-104, 10.04.1794
 • oo Mette Kirstine Nielsd., lavværge broderen Anders Nielsen Sandbierg i Ballen
 • Arvingerne er hans søskende
 • Peder Knudsen, gårdmand på Bjørnemose gods i Tved
 • Hans Knudsen, gårdmand i Kogtved
 • Rasmus Knudsen, i Kogtved er død
 • Maren Rasmusd. oo væver Hans Hansen i Sct. Jørgensgård
 • Marie Rasmusd. oo gårdmand Rasmus Øboe i Skovsbo, er død
 • Christen Rasmussen bosiddende i København
 • Knud Rasmussen, husmand i Skovsbo
 • Marie Elisabeth Jørgensd., Holmdrup, V- 105, 28.04.1794
 • oo Jens Jensen, gårdmand i Holmdrup
 • Arvinger er henes børn i første ægteskab, samt deres fælles børn
 • Jørgen Jensen, 26 år
 • Karen Nielsd. oo gårdmand Hans Nielsen i Brenderup på Glorup Gods
 • Anne Nielsd. oo Lars Davidsen, gårdmand i Brenderup på Glorup Gods
 • Maren Nielsd. oo købmand Mads Nielsen i Svendborg
 • Sophia Jensd. oo Frands Sørensen, smed i Holmdrup
 • Niels Jensen, 27 år
 • Knud Pedersen Holm, husmand i Kogtved Strandhuse og hustru Sophie Hansd., V-109b, 06.09.1794
 • Hans Knudsen, 19 år
 • Anne Dorthea Knudsd., 24 år
 • Værge morbroderen gårdmand Jens Hansen af Egense.
 • Ungkarl Jørgen Larsen Juel i Skovsbo, V-110b, 06.09.1794
 • hans søskende
 • helbroder Peder Larsen Juel, gårdmand i Skovsbo
 • helbroder Rasmus Larsen Juel, gårdmand i Skovsbo
 • helbroder Lars Larsen Juel, gårdmand i Sørup
 • helsøster Anne Larsd. oo Otto Bech som skal være død
 • Mette Pedersd., Fiskop, V-113, 01.11.1794
 • oo husmand Hans Nielsen Brok, Fiskop
 • hendes arvinger er
 • en helbroder Jens Pedersen, 58 år, hvor han er vides ikke
 • en helbroder Anders Pedersen, husmand oo og bor i Ballen
 • en halvbroder Alexander Pedersen, husmand oo og bør i Ørbæk
 • en helsøster Margrethe Pedersd. oo Johan Larsen, gårdmand i Ørbæk
 • en helsøster Maren Pedersd i hospitalet i Ørbæk, 48 år ugift
 • en helsøster Anne Pedersd. oo Peder Olsen, indsidder i Ballen
 • en halvsøster Dorthe Pedersd. oo og indsidder i Langå
 • Niels Andersen Ploug, gårdmand i Sørup, V-115, 13.11.1794
 • oo Dorthe Christine Rasmusd., lavværge hendes kierste Niels Jensen
 • Anders Nielsen, 21 år
 • Rasmus Nielsen, 19 år
 • Hans Nielsen, 12 år
 • Johanne Cathrine Nielsd., 10 år
 • Anne Marie Nielsd., 7 år
 • Værge deres morbroder Hans Rasmussen Smed, gårdmand i Sørup
 • Rasmus Hansen, gårdmand på Skarø, V-116, 19.11.1794
 • oo Susanne Nielsd., lavværge tjenestekarlen på gården Morten Pedersen, som hun ægter
 • Hans Rasmussen, 22 år
 • Bodil Rasmusd. oo smeden Hans Christophersen på Drejø
 • Marie Rasmusd., 35 år
 • Maren Rasmusd., 32 år, værge farbroder Jens Hansen, gårdmand på Skarø
 • Karen Rasmusd. oo husmand Rasmus Ditlevsen på Drejø
 • Anne Cathrine Rasmusd., 18 år
 • Anne Rasmusd., 13 år
 • Kirsten Jensd., Gundestrup, V-117, 28.11.1794
 • oo gårdmand Anders Jørgensen, gårdmand i Gundestrup
 • Christopher Andersen, 5½ år
 • Tilsynsværge morbroderen Rasmus Jensen, gårdmand i Hundtofte
 • Hans Hansen Trap, gårdmand i Heldager, V-118b, 04.12.1794
 • oo Voldborg Andersd.
 • Claus Hansen, 15 år
 • Hans Hansen, 1 år
 • Maren Hansd., 18 år
 • Anne Kirstine Hansd., 6 år
 • Tilsynsværge deres morbroder gårdmand Peder Andersen i Heldager
 • Karen Jensd., Egense, V-121, 15.12.1794
 • oo gårdmand Anders Jensen Juel, Egense
 • Jens Andersen, 5 uger
 • Jytte Kirstine Andersd., 5 år
 • Johanne Andersd., 2 år
 • Tilsynsværge morfaderen Jens Pedersen, gårdmand i Kirkeby
 • Johanne Cathrine Andersd., Skarø, V-127, 10.01.1795
 • oo gårdmand Rasmus Hansen Juel, Skarø
 • oo 1 Rasmus Hansen
 • Hans Rasmussen, 12 år
 • i sidste ægteskab
 • Rasmus Hansen Rasmussen, 8 år
 • Lars Rasmussen
 • Tilsynsværger morbrødrene Hans og Rasmus Andersen, begge gårdmænd på Skarø
 • Tjenestepigen Maren Sørensd. hos degnen sn. Holm i Egese, V-128, 13.01.1795
 • Arvinger på faderens side var:
 • Niels Hansen, gårdmand i Veistrup, Vejstrupgårds gods
 • Maren Hansd. enke efter husmand Jørgen Hansen i Hesselager
 • Anna Andersd. enke efter gårdmand Rasmus Hansen i Vormark
 • Kirsten Jørgensd. oo Johannes Christensen, smed i Frørup
 • Johanne Jørgensd. enke efter skræder Lind i Vormark
 • Anne Jørgensd. enke efter gårmand Christen Jensen i Hesselager
 • de var alle søskendebørn til den afdødes fader.
 • På mødrene side mødte
 • afdøde Mads Hansens børn i Gudme, han var broder til hendes moder
 • Axel Madsen, gårdmand i Gudme
 • Johanne Madsd. oo husmand ?Gaaren Jørgensen i Gudme
 • afdøde Hans Hansens børn i Øre på Hesselager gods, moderens broder
 • Hans Hansen, 26 år
 • Peder Hansen, 16 år
 • Niels Hansen, 14 år
 • Rasmus Hansen, 11 år
 • Jørgen Hansen, 9 år
 • afdøde Jørgen Hansen i Hesselager, moderens broder
 • datter oo husmand Anders Povelsen i Holmdrup
 • Jens Rasmussen Ravn, gårdmand i Slæbæk, V-130, 05.03.1795
 • oo Karen Rasmusd., lavværge gårdmand Michel Nørregaard i Ballen
 • Jacob Jensen, 19 år
 • Rasmus Jensen, 17 år
 • Anders Jensen, 8 år
 • Eggert Jensen, 3 år
 • Elisabeth Jensd., 14 år
 • af hans første ægteskab, skifte 16.03.1774
 • Hans Jensen, gift og bosiddende i København
 • Niels Jensen, 21 år tjener i Ollerup
 • Tilsynsværge farbroderen Jørgen Rasmussen Ravn, tjenende på Hvidkilde
 • Maria Hansd., Ollerup, V-132, 27.05.1795
 • oo husmand Peder Pedersen tærsker, Ollerup
 • Hans Pedersen, 6½ år
 • Formynder husmand Rasmus Rasmussen skræder af Ollerup
 • Anne Jensd., Holmdrup, V-134b, 15.04.1795
 • oo husmand Peder Andersen i Holmdrup by
 • Hendes børn af 1. ægteskab
 • Jens Jensen, tjener i Slæbæk er myndig
 • Mette Jensd. er her på stedet, 28 år
 • Johanne Nielsd., Heldager, V-136, 22.04.1795
 • oo indsidder Henrich Carlsen Snedcker
 • Carl Christian Henrichsen, 13 år
 • Niels henrichsen, 6 år
 • Apelone Henrichsd., 11 år
 • Tilsynsværge morbroderen Peder Nielsen Ullemand af Skovsbo
 • Maren Jørgensd., Ollerup, V-137, 27.06.1795
 • oo husfæster Peder Rasmussen Skræder i Ollerup
 • Hans Jørgen Pedersen, 32 år hos fabrikant West i Sørup
 • Jens Andersen, husmand i Dongshøjrup by, V-137b, 29.06.1795
 • oo Elsebeth Andreasd., lavværge Niels Hansen gårdmand i Dongshøjrup
 • Anders Jensen, 4 år
 • Hans Jensen, ½ år
 • Tilsynsværge farbroderen gårdmand Rasmus Andersen i Dongshøjrup
 • Hans Hansen, ungkarl i Sct. Jørgens Hospital, V-139, 04.08.1795
 • Arvingerne var
 • farbroder Henrich Povelsen som er død
 • Herman Henrichsen i Ollerup
 • Stine Henrichsd. oo Iver Rasmussen i Pasop
 • farbroder Jørgen Povelsen, er død
 • Lars Jørgensen, husmand i Sørup
 • morbroder Christen Madsen er død
 • Hans Christensen, husmand i Sørup
 • Grethe Sophia Christensd. er død
 • Johanne Caspersd. oo skovrider Christian ?Leboeg i Svendborg
 • Anne Marie oo Friederich Friederichsen i Svendborg, er død
 • Jacob Peder
 • Anne
 • Johanne Margrethe oo Christian skræder i Svendborg
 • d.. Kirsten Christensd. enke efter Jeens Schade i Kirkeby
 • Sidsel Christensd. oo husmand Andrs Olsen i Rødskebølle
 • moster Sidsel Madsd. oo Rasmus Andersen i Sørup, er død
 • Maren Rasmusd. enke efter Jeppe Nielsen i Skovsbo
 • moster Kirsten Madsd. oo Peder Christensen, er død
 • efter 1. ægteskab: Anne Pedersd. i Hospitalet
 • efter 2, ægteskab med Johan Bertelsen
 • Peder Johansen på Højbygård på Lolland
 • Marie Johansd. oo Lars bødker i Tved
 • moster Karen Madsd. oo ?gl. Ole er død
 • Anne Dorthe oo Stephen skomager i Svendborg
 • moster Anne Madsd. oo men er død
 • Ole Pedersen, er død
 • Mads Olsen, ladefoged på Nielstrup
 • Hans Olsen
 • Peder Olsen
 • Marie Olsd.
 • Maren Jensd. oo Anders Lindegård skomager i Svendborg
 • faster Karen Povelsd. oo er død
 • Povl Pedersen i Svendborg
 • Bodil Pedersd. oo, men er død
 • Rasmus Pedersen
 • Lars Pedersen
 • Johanne Marie Pedersd.
 • Karen Pedersd.
 • Johanne Pedersd. oo indsidder Jørgen Jørgensen i Dongshøjrup
 • Indsidder Rasmus Diderichsen hos husmand Henrich Jacobsen, husmand i Heldager, V-140b, 28.09.1795
 • søn Heronius Diderichsen er død
 • Diderich Heroniusen, 31 år
 • Anne Heroniusd. oo husmand Morten Jørgensen i Holmdrup
 • datter Sidsel Diderichsd. oo Christen Pave, daglejer i Sørup: søn Diderich Albjerg i Sørup
 • datter Johanne Diderichsd. oo husmand Rasmus smed i Holmdrup
 • Gothardo Christiane Petronelle Werchmeister, ved Hvidkilde, V-141, 05.10.1795
 • oo gartner ved Hvidkilde Johan August Posern
 • Casper Herman, 3 år
 • Christiane agdalene 5 uger
 • Tilsynsværge mosters mand velærværdige hr. Landt i Heselager
 • Mads Pedersen, gårdmand i Øster Skerninge, V-144, 12.10.1795
 • oo Anne Sophia Hansd., lavværge Christen Povlsen her af byen
 • Hans, 18 år
 • Peder, 14 år
 • Karen, 11 år
 • Lisbeth 3½ år
 • Formynder Anders Nielsen Ballemand her af byen
 • Anders Jørgensen, gårdmand i Gundestrup, V-145b, 16.11.1795
 • oo 1 Karen Mortensd., skifte IV-84, 09.02.1776
 • Jørgen Andersen, 22 år
 • oo 2 Dorthe Christophersd., IV-202, 16.10.1784
 • oo 3 Kirsten Jensd., V-117, 28.11.1794
 • Christopher Andersen, 6 år
 • oo 4 Anne Marie Jørgensd., lavværge Johannes Rasmussen fra Ulbølle
 • Anders Pedersen, husmand i Pasop, V-146b, 18.11.1795
 • oo Karen Rasmusd., lavværge Jørgen Rasmussen fra Pasop
 • Peder Andersen, 15 år
 • Rasmus Andersen, 13 år
 • Hans Jørgen Andersen, 7 år
 • Karen Andersd., 11 år
 • Beskikket formynder gårdmand Christen Hansen af Sørup
 • Pigen Karen Hansd., indsidder hos husmand Chrisen Jensen i Sørup, V-148b, 19.12.1795
 • Arvingerne er
 • halvsøster Kirsten Mortensd. er død
 • Mathias væver, husmand i Ollerup
 • Christiane er enke og bor i Aastrup
 • Karen oo Hans Larsen Kokkenborg i Ollerup
 • Anne Marie oo Peder Kudsk i Øster Skerninge
 • Marie ......, hospitalslem i Sct. Jørgens Hospital, V-148b, 09.01.1796 
 • Arvinger er hendes børn, som er Rasmus Christensen, Skerning Balle Niels Christensen i Ollerup, begge myndige
 • Maren Andersd., Dongshøjrup, indsidder hos gårdmand Jens Nielsen, V-149, 23.01.1796
 • enke efter Knud Pedersen i Dongshøjrup
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • Rasmus Andersen, død
 • Niels Rasmussen Pave, gårdmand i Høje, myndig
 • Anders Rasmussen, husmand i Slæbæk, myndig
 • Hans Rasmussen, gårdmand i Kirkeby, myndig
 • Jens Rasmussen, 40 tjener i Høje
 • Rasmus Rasmussen, 34 år, skræder i Dongshøjrup
 • Lars Rasmussen, 33 år bor i Sjælland
 • Johanne Rasmusd. oo gårdmand unge Niels Hansen i Dongshøjrup
 • Karen Rasmusd. , ugift tjeneri Dongshøjrup
 • Kirsten Andersd., død
 • Niels Sørensen, myndig, tjener i Slæbækgård
 • Anne Sørensd. oo Mathias Frandsen, husmand i Ollerup på Skjoldemose gods
 • Johanne Andersd., død
 • Johanne Mortensd. oo Anders Hansen Fald, Stenstrup
 • Maren Mortensd. oo husmand Peder Hansen i Myllinge
 • Karen Andersd., død
 • Johanne Andersd.
 • Dine Andersd., begge er for nogle år siden rejst til København
 • Anne Andersd. oo indsidder Niels Hansen i Dongshøjrup
 • Bodil Andersd. enke efter gårdmand Peder Hansen i Maale
 • Maren Rasmusd., i Sct. Jørgens Hospital, V-150, 27.01.1796
 • enke efter Jørgen Pedersen
 • Lars Jørgensen, 22 år
 • Peder Jørgensen, 17 år, opholder sig begge i hospitalet
 • Anne Kirstine Jørgensd., 20 år, tjener i Svendborg
 • Tilsynsværge morbroder Hans Rasmussen Alsing af Kogtved Strandhuse
 • Anne Margrethe Larsd., til huse hos husmand Rasmus Knudsen i Pasop, V-151, 16.02.1796
 • enke efter gårdmand Peder Hansen i Kogtved
 • datter Margrethe Hansd. oo husmand Rasmus Knudsen
 • Charlotte Maria Larsd. Bielke, i Kogtved Strandhuse, V-151b, 23.02.1796
 • oo husmand Hans Rasmussen Alsing i Kogtved Strandhuse
 • oo 1 Sissel Bertelsd., skifte 12.09.1781
 • Arving er hendes med Christian Skytt avlede slegfredbarn
 • Nicoline Marie Skiøtt oo sn. Thørig i København
 • Beskikket værge husmand Peder Madsen, Kogtved Strandhuse
 • Rasmus Rasmussen, gårdmand på Skarø, V-156b, 17.04.1796
 • oo Karen Andersd. oo2 Hans Rasmussen
 • Arvingerne var
 • halvbroder Anders Hansen Øeboe boende i Fiskop
 • halvbroder Rasmus Rasmussen boende på Drejø, er død
 • Niels Rasmussen
 • Rasmus Rasmussen
 • Cathrine Rasmusd., alle myndige
 • halvsøster Maren Hansd. oo Peder Arentzen her på øen
 • Mette Jensd., Skovsbo, V-157, 18.04.1796 oo indsidder Poul Jørgensen Vangeled
 • Arving hendes fader indsidder Jens Skovsbogård i Egense
 • Niels Pedersen Dyngeborg, indsidder i Skovsbo hos husmand Niels Aabye, V-157b, 02.05.1796
 • Arvingerne er hans søskende:
 • broder Lars Pedersen Dyngeborg, død
 • Maren Larsd., ugift tjener i Hvidkilde Ladegård
 • søster Mette Pedersd. oo husmand Jens Himmerig i Rårud
 • søster Elisabeth Pedersd., enke efter gårdmand Lars Juel i Skovsbo
 • Margrethe Jensd., Egense, V-159, 26.05.1796
 • oo gårdmand Anders Jensen Juel
 • Arving hendes fader Jens Pedersen i Kirkeby
 • Kirsten Sørensd., Egense, V-159b, 26.05.1796
 • oo gårdmand Hans Jensen
 • Jens Hansen, 9 år
 • Søren Hansen, 6 år
 • Hans Hansen, 4 år
 • Anne Margrethe Hansd., 7 år
 • Marie Hansd., 1 år
 • Tilsynsværge morfaderen Søren Nielsen fra Åstrup
 • Maren Rasmusd., i Kølleskoven vedSørup, V-161, 30.06.1796
 • oo 1 Rasmus Nielsen
 • Niels Rasmussen, 15 år
 • Maria Rasmusd., 18 år
 • Karen Rasmusd., 17 år
 • Værge morbroder gårdmand Hans Gemahl af Slæbæk
 • oo 2 gårdmand Lars Stephensen
 • Margrethe Andersd., Egebjerg, V-162, 12.07.1796
 • oo gårdmand Rasmus Nielsen
 • Niels Rasmussen, 11 år
 • Hans Rasmussen, 8 år
 • Maren Rasmusd., 14 år
 • Tilsynsværge morbroder Anders Andersen fra Bukkehave Mølle på Tåsinge
 • Hans Olsen, aftægtsmand i Gundestrup hos Anders Rasmussen, gårdmand, V-164, 16.07.1796
 • oo Mette Marie Rasmusses
 • Arvingerne er
 • fuldsøster Maren Olsd. oo Niels Piil i Hundstrup på Trolleborg gods
 • halvsøster Maren oo Hans Hansen i Hundstrup
 • en halvsøster Karen oo gårdmand Anders Jørgensen i Gundestrup er død
 • Jørgen Andersen, 22 år
 • Hans Larsen, gårdmand i Egense og hustru Maren Pedersd., (far Peder Pedersen, Egebjerg) V-164b, 02.08.1796
 • Arvingerne er deres børn
 • Niels Hansen, 23 år
 • Sophie Kirstine Nielsd. oo gårdmand Niels Rasmussen Juel i Egense
 • Johanne Marie Hansd., 28 år
 • Tilsynsværge morbroder gårdmand Morten Marcussen af Mynderup
 • Johan Hansen smed i Egense, V-165b, 10.08.1796
 • oo Johanne Knudsd., formedelst sindssvaghed frataget fornuften
 • datteren Anne Kirstine Johansd., umyndig
 • enkens svoger Jens Rasmussen Thygesen her af byen
 • Hans Knudsens enke i Sct. Jørgens Hospital, V- 167, 16.08.1796
 • søn Niels Hansen, 28 år i København ved artilleriet
 • datter Anne Hansd., 23 år ugift, formynder Marius Sørensen i Strandhuse
 • Birthe Marie Hansd., indsidder i Gundestrup hos gårdmand Hans Jensen, V-169b, 26.09.1796
 • enke efter Jørgen Jørgensen, gårdmand i Gundestrup
 • Arvinger er hendes søskende:
 • halvbroder Hans Nielsen på Skarø, er død
 • halvsøster Karen Nielsd. var gift (Niels Arentsen) på Skarø, er død
 • Kirsten Nielsd. oo Hans Christophersen i Vester Skerninge
 • Christen Nielsen, er død
 • Christen 1/4 år
 • Marie 19 år ugift
 • Giertrud, 10 år, alle børnene er på Skarø
 • Værge deres morstedfader gårdmand Peder Madsen på Skarø
 • Lars Nielsen Øboe, gårdmand i Egense, V-171b, 29.11.1796
 • oo Karen Jørgensd., værge hendes søn Niels Rasmussen Juel, Egense
 • Peder Hansen Gemahl, udflyttet gårdmand fra Rårud til Kirkeby Hede, V-175, 21.02.1797
 • oo Anne Margrethe Nielsd., lavværge Hans Rasmussen Gemahl fra Slæbæk
 • Hans Pedersen, 4½ år
 • Niels Pedersen, 2½ år
 • Anne Pedersd., 9 uger
 • Børnenes værge var efter aftale med den afdøde på hans dødsseng møller
 • Niels Trolle fra Gundestrup
 • Mathias Jensen, væver i Ollerup, V-177b, 11.04.1797
 • oo 1 Maren Nielsd., skifte 29.04.1793
 • Niels Mathiasen, 35 år bor i Øster Skerninge Balle
 • Morten Mathiasen, 30 år tjener præsten i Vester Skerninge
 • Christine Mathiasen, 24 år, ugift er hjemme
 • oo 2 Karen Knudsd., værge gårdmand Peder Knudsen i Ollerup
 • Maren Mathiasd., 1½ år
 • Peder Andersen, husmand i Holmdrup, V-179, 15.05.1797
 • oo Anne Lisbeth Olesd., lavværge gårdmand Hans Jensen i Holmdrup
 • Peder Pedersen, 1 år
 • Tilsynsværge farbroder Rasmus Andersen fra Dongshøjrup
 • Hans Madsen, i Pasop i et udflyttet hus fra Sørup, V-180, 21.07.1797
 • oo Johanne Cathrine Jensd., lavværge gårdmand Niels Jensen Ploug af Sørup udflyttede gårde
 • Mads, 3 år
 • Karen, 16 uger
 • Tilsynsværge farbroder Peder Madsen fra Skarø
 • Marie Lisbeth Carlsd., Holmdrup, V-183b, 29.06.1797
 • oo Jørgen Jørgensen Lidske
 • Arving er hendes helbroder Christen Carlsen i Vester Skerninge på Skjoldemose gods
 • Gamle Hans Mortensen, gårdmand i Skarø, V-186b, 05.08.1797
 • datter Karen oo gårdmand Lars Hansen, ibm
 • datter Kirsten oo husmand Hans Mortensen, ibm
 • Maren Rasmusd., Skarø, V-187, 07.08.1797
 • oo gårdmand Rasmus Hansen Juel
 • Arving er afdødes moder Kirsten Jensd. oo gårdmand Rasmus Nielsen på Drejø
 • søster Anne Cathrine, ugift
 • søster Karen, ugift, begge tjener på Drejø
 • Værge farbroder Anders Christensen, gårdmand på Drejø
 • Hans Rasmussen Søegaard, gårdmand i Sørup,V-187b, 28.09.1797
 • oo Maren Hansd.
 • Arvinger er hans søskende:
 • 1.. søster Johanne oo gårdmand Peder Knudsen i Tved, er død g har efterladt sig børn
 • Søren, 37 år gårdmand i Tved
 • Rasmus, 31 år, gårdmand i Tved
 • Mette oo gårdmand Jens Pedersen i Kirkeby, er død
 • Karen oo Anders Juel i Egense, er død
 • Karen, 6 år
 • Johanne 4 år
 • Bodil, ugift
 • e Maria, ugift
 • Johanne, ugift
 • g.. Peder, 14 år
 • Christen, 12 år
 • søster Margrethe oo gårdmand Hans Pedersen i Tved
 • søster Johanne oo gårdmand Jørgen Hansen i Skårup
 • søster Maria ugift, opholdr sig hos Hans Pedersen i Tved
 • Inger oo gårdmand Rasmus Hansen i Kogtved
 • Maria, ugift, opholder sig i Sct. Jørgens Hospital
 • broder Peder Rasmussen, vides ikke hvor er levende eller død.
 • Rasmus Johansen, gårdmand i Rødskebølle i en fra Sørup udskiftet gård, V-188b, 28.09.1797
 • oo Karen Christensd., lavværge faderen Christen Hansen, gårdmand i Sørup
 • enkens trolovede fæstemand er Jens Hansen fra Hvidkilde
 • Karen Rasmusd., 2 år
 • Margrethe Rasmusd., 14 uger
 • Værge børnenes farbroder ungkarl Hans Johansen af Rødskebølle
 • Rasmus Knudsen, gårdmand i Egense, V-190, 16.10.1797
 • oo Kirsten Friedrichsd., værge gårdmand Rasmus Hytteballe i Egense
 • Arvingerne er hans søskende
 • Hans Knudsen, her i Egense
 • Peder Knudsen, ibm.
 • Niels Knudsen, tjener i Øster Skerninge, alle myndige
 • Jytte Knudsd., ugift tjener her i byen
 • Kirsten Knudsd., ugift, tjener ibm
 • Johanne Knudsd., ugift
 • Johanne Jørgensd., Øster Skerninge, V-191, 01.11.1797
 • oo gårdmand Hans Sørensen
 • Søren, 3 år
 • Maren, 7 år
 • Tilsynsværge Svend Aagesen her af byen som er besvogret på moderens side
 • Lars Bruun, aftægtsmand hos sønnen Hans Larsen Bruun i Øster Skerninge, V-191b, 05.11.1797
 • Hans børn er
 • Henrich oo gårdmand i Mynderup
 • søn Mads oo gårdmand i Ollerup
 • søn Hans er fæster af stedet
 • datter Apelone oo gårdmand Jens Andersen, Skerning Balle
 • Enken Maren Hansd. i Sørup, afstår sin fæstegård til sønnen Hans Nielsen, V-193, 09.12.1797
 • hendes børn er
 • søn Johannes Nielsen, skoleholder i Kogtved
 • søn Rasmus Nielsen, gårdmand i Egebjerg
 • søn Hans Nielsen, fæster gården efter moderen
 • datte Anne Marie Nielsd. enke efterJohan forrider i Pasop
 • Anne Hansd., Mosegård i Sørup, V-194, 04.01.1798
 • oo Anders Mosegaard, gårdmand i Sørup
 • Margrethe oo gårdmand Rasmus Madsen i Egense
 • Bodil Marie oo Peder Iversen, som enkemanden har afstået gården til
 • Mads Sørensen smed, og hustru Maren Pedersd., Skovsbo, V-194b, 06.01.1798
 • Søren, 32 år
 • Peder, 29 år
 • Hans Christian, 24 år
 • Anders, 23 år
 • Rasmus, 22 år
 • Marie oo gårdmand Jens Nielsen i Dongshøjrup
 • Maren, ugift hjemme hos broderen Rasmus som har stedet i fæste
 • Rasmus Andersen, gårdmand i Dongshøjrup, V-196, 08.01.1798
 • oo Johanne Nielsd., lavværge gårdmand Peder Andersen i Skovsbo
 • Arvingerne er hans søskende:
 • fuldbroder Jens Andersen, Dongshøjrup er død
 • Anders, 6 år
 • Hans, 3 år
 • fuldbroder Jesper Andersen, husmand i Holmdrup
 • halvbroder Peder Andersen, boede i Holmdrup, er død
 • Peder 1 år
 • halvbroder Hans Andersen, boede i Trollehuset, er død
 • Anders, 25 år
 • fuldsøster Karen Andersd. oo gårdmand Frands Pedersen i Viby på Hindsholm
 • fuldsøster Maren Andersd. oo indsidder ? ibm
 • Cathrine Malene Madsd., Heldager, V-197b, 20.02.1798
 • oo gårdmand Rasmus Jørgensen
 • Mads Rasmussen, 28 år
 • Jørgen Rasmussen, 25 år
 • Kirsten Rasmusd. oo husmand Peder Lydersen i Holmdrup
 • Abelone Rasmusd. oo gårdmand Johannes Larsen i Holmdrup
 • Anne Maria Rasmusd. oo gårdmand Jens Pedersen i Holmdrup
 • Dorthe Rasmusd., ugift her i gården
 • Johanne Jørgensd., indsidder i Holmdrup, V-198, 13.03.1798
 • enke efter gårdmand Hans Jørgensen
 • Arvinger er hendes søskende
 • fuldbroder Rasmus Jørgensen, gårdmand i Heldager
 • fuldbroder Hans Jørgensen er død
 • Giertrud oo Cornelius Saderup i Svendborg
 • søster Anne Jørgensd. er død
 • Anders Madsen gårdmand i Skårup
 • Hans Madsen, ungkarl tjener ibm
 • Jørgen Madsen, husmand i Holmdrup
 • Karen Madsd. oo gårdmand Niels Tromslager i Heldager
 • Maren Madsd. oo husmand Christen Bæntsen i Skårup
 • søster Karen Jørgensd. død
 • Kort Hansen, gårdmand i Øster Åby
 • Hans Hansen, ugift, tjener i bem. Åby, 24 år
 • Mads Hansen, ugift, 30 år, tjener i bem. Åby
 • Karen Hansd. oo gårdmand Rasmus Hansen i bem. Åby
 • Kirsten Hansd. oo gårdmand Rasmus Rasmussen, ibm.
 • søster Giertrud er død
 • Jørgen Hansen, 19 år tjener i førbemeldte Åby
 • Lars Hansen, 14 år, tjener i Holmdrup
 • Anne Kirstine Hansd., tjener i Skårup, ugift
 • Anne Lucie Hansd., tjener tolder Laurbjerg i Svendborg
 • søster Maren Jørgensd. er død
 • Kirsten Andersd. oo husmand Niels Jørgensen i Holmdrup
 • Peder Nielsen, i Sct. Jørgens Hospital, V-199, 19.03.1798
 • Hans børn er
 • Rasmus Pedersen, 31 år
 • Lars Pedersen, ....
 • Anne Marie Pedersd. oo indsidder Niels Nielsen i Kogtved Strandhuse
 • Karen Pedersd., ugift tjener i Svendborg
 • Hans Rasmussen, gårdmand i Rårud, V-199b, 26.03.1798
 • oo Grethe Rasmusd., lavværge gårdmand Rasmus Nielsen i Dongshøjrup
 • Arving er
 • en søster Lisbeth Rasmusd. oo husmand Rasmus Knudsen i Holmdrup er død
 • Rasmus, 29 år tjener i Kirkeby
 • Henrich, 22 år tjener i Egebjerg
 • Hans, 18 år tjener her i gården
 • Johanne Sofie Struk, indsidder i Holmdrup, V-201, 17.04.1798 se V-222b
 • var hos gårdmand Jørgen Lidske i Holmdrup
 • Christian Pedersen, husmand i Skovsbo, V-201b, 27.04.1798
 • oo Kirsten Pedersd.
 • Jens Hansen Kok og hustru Anne Margrethe Rasmusd., på Skarø, V-202, 01.05.1798
 • De var begge i live men havde overdraget deres fæstegård til svigersønnen Hans Andersen
 • Deres børn var:
 • Peder Jensen, gårdmand på Drejø
 • Anne Cathrine Jensd. oo Hans Andersen, som fæster stedet
 • Maren Jensd. oo gårdmand Jens Pedersen på Drejø
 • halvbroder Hans Pedersen, gårdmand på Drejø
 • halvbroder Morten Pedersen, gårdmand på Skarø
 • Johan Hermansen, Nielstrup Mølle, V-204, 30.05.1798
 • oo Birthe Iversd. Birch
 • søn Christian Therkild, 33 år
 • søn Emilius Marcus, 28 år
 • søn Rasmus Hansen, studious, 21 år
 • søn Herman, 20 år i Hattebæks Mølle
 • Jens Andreas Martin, 18 år hos fabrikant Neermann i København
 • søn Anders, 16 år
 • søn Hartvig Gotfred, 12 år
 • datter Anne oo postmester Jens Duus i Hals i Jylland
 • Formynder og curator hr. Graff fra Svindinge
 • Peder Larsen Juel, gårdmand i Skovsbo, V-205, 31.05.1798
 • oo 1
 • søn Rasmus Pedersen, 26 år
 • datter Ingeborg Pedersd. oo gårdmand Jørgen Frandsen i Krarup
 • Anne Marie Pedersd., 27 år, ugift, værge farbror Rasmus Juel fra Sørup
 • oo 2 Maren Nielsd.
 • Povl, 14 år
 • Tilsynsværge farbroder gårdmand Lars Juel, Sørup
 • Marie Rasmusd., Egebjerg, V-207, 19.06.1798
 • oo husmand Rasmus Hansen Lange
 • Hans Rasmussen, 32 år, er sidste efteåre bortrømt, ingen ved hvor han er
 • Kirsten Rasmusd., 30 år, ugift
 • Maren Rasmusd., 19 år
 • Christen Pedersen, husmand i Fiskop, Egense sogn, V-207b, 03.07.1798
 • oo Kirsten Pedersd.
 • hans moder Cicilia Jørgensd. oo Poul Jensen i Heldager
 • broder Knud Pedrsen i Slæbæk
 • Ellen Kirstine Rasmusd., Holmdrup, V-208, 04.07.1798
 • oo smeden Seelemann, Holmdrup
 • søn Falentin, inderste i stervboen, er for få dage siden død
 • Faderen er således eneste arving
 • Ole Knudsen, Hundstrup, indlogeret hos husmand Niels Rasmussen, V-208b, 07.07.1798
 • Arvinger er hans søskende:
 • helsøster Anne Knudsd. oo fæsteren Niels Rasmussen, Hundstrup
 • halvbroder Rasmus Knudsen, 56 år
 • halvbroder Mads Knudsen, 50 år, begge tjener på Hvidkilde
 • halvsøster Karen Knudsd. oo Peder snedker i Horsehaven på Langeskov Gods
 • halvsøster Inge Knudsd. oo Jørgen Hansen i Kogtved
 • halvsøster Mette Knudsd. oo Mads Møller i Stågerup
 • Maren Olesd., Egebjerg, V-211, 15.09.1798
 • oo gårdmand Niels Jacobsen, Egebjerg
 • Rasmus, 12 år
 • Peder, 8 år
 • Maren, 10 år
 • Jacob, 5 år
 • Johanne, ½ år
 • Ole, 4 år
 • Tilsynsværge husmand Jacob Nielsen, som er deres mosters mand
 • Maren Larsd., Dongshøjrup, V-211b, 11.10.1798
 • oo gårdmand Rasmus Rasmussen Nørregaard
 • Arvingerne er den afdødes børn
 • Lars Nielsen, 28 år, den afdødes søn, fra før hun blev gift med Rasmus Rasmussen
 • Karen Rasmusd., 24 år
 • Dorthe Rasmusd., 20 år
 • Pigernes tilsynsværge var gårdmand og sognefoged Hans Andersen
 • Lars Rasmussen Ploug, i udflyttet gård i Ollerup, V-212, 31.10.1798
 • oo Marie Andersd., lavværge broderen Hans Andersen fra Dongshøjrup
 • Rasmus Larsen, 18 år, curator Rasmus Rasmussen fra Ollerup
 • Der var intet at arve, da gården havde været brændt året før
 • Michel Hansen Nørregard, gårdmand i Ballen, V-212b, 21.11.1798
 • oo Johanne Ditlevsd., lavværge gårdmand Hans smed fra Slæbæk
 • Arvinger er den afdødes søskende:
 • fuldbroder Hans Hansen Holmdrup, er død ved samling 30.09.1799
 • søn Niels skoleholder ved Ringsted
 • søn Hans bor i Hundstrup
 • datter Agnete Hansd. bor på Lærgenborg gods på Sjælland
 • fuldbroder Hans Hansen, er død
 • Hans, morbroder Peder Andersen gårdmand i Skovsbo
 • søster Anne Margrethe Hansd., søn Hans Marqvardsen i Vester Skerninge
 • halvsøster Maren Jørgensd. oo gårdmand Mads Rasmussen i Nybo på Trolleborg gods
 • halvsøster Anne Sophie Hansd., død
 • Mads Jensen, 60 år, skal være i Marstal på Ærø, er død ved samling 30.09.1799
 • søn Hans Madsen, 22 år
 • søn Povl Madsen, 20 år
 • Hans Jensen i Holsten
 • Lars Jensen er død
 • Anette, ugift tjener i Sandholt Lyndelse
 • Margrethe, vides ikke hvor er
 • Maren Jensd. i Holsten
 • Birthe Cathrine Jensd. oo indsidder Mads Albrechtsen i Gudme
 • Karen Frederiksd., Egebjerg, V-215b, 06.12.1798
 • oo gårdmand Rasmus Bødker
 • søn Niels, 4 år
 • søn Mads, 2 år
 • datter Karen, 9 uger
 • Tilsynsværge morbroder Morten Frederiksen tjenende på Nielstrup
 • fæsteren har afstået gården til ungkarl Rasmus Andersen fra Dongshøjrup
 • Morten Pedersen, gårdmand på Skarø, V-216, 12.01.1799 far Peder Hansen
 • oo Susanne Nielsd.
 • hans moder Anne Margrethe Rasmusd. oo gårdmand Jens ?Hansen, Skarø
 • broder Hans Pedersen, gårdmand på Skarø
 • en halvbroder Peder Jensen, gårdmand på Drejø
 • halvsøster Maren Jensd. oo gårdmand Hans Pedersen på Drejø
 • halvsøster Anne Kathrine Jensd. oo gårdmand Hans Andersen på Skarø
 • Severine Jensd., i Svendborg Bymølle, 14.01.1799, Hans Jensen, er død ved samling V-233, 23.01.1800
 • oo Hans Jensen, som er meget syg
 • søn Jens, 12 år
 • søn Hans Ditlev, 5 år
 • datter Giertrud Kathrine, 15 år
 • datter Karen, 8 år
 • datter Johanne Marie, 3 år
 • datter Mette Kirstine, 3 uger
 • Værge morbroderen Peder Jensen fra Øster Hæsinge
 • Hans Jensen var syg og sengeliggende, hans broder Johannes Jensen i Svindinge Kohave
 • Kirsten Madsd., Fiskop, V-217b, 23.01.1799
 • oo Christen Pedersen Ib
 • en datter Anne Nielsd. oo daglejer Jørgen Hansen i Svendborg
 • Jørgen Andersen, indsidder og skræder i Øster Skerninge, V-219b, 18.02.1799
 • oo Birthe Christophersd.
 • Christopher, 7 år
 • Johanne Kirstine, 4 år
 • Tilsynsværge deres farbroder ungkarl Jens Andersen fra Ollerup
 • Anders Larsen Mosegaard, Egense V-220b, 07.04.1799
 • han døde hos gårdmand Rasmus Madsen i Egense
 • datter Margrethe Andersd. oo gårdmand Rasmus Madsen i Egense
 • datter Bodil Maria Andersd. oo gårdmand Peder Iversen i Mosegård, Sørup
 • Bertel Rasmussen Hemmedrup, Ollerup, V-221, 15.05.1799
 • oo Anne Kirstine Jørgensd.
 • Arvingerne er
 • fuldbroder Hans Rasmussen, 62 år, ugift tjener i gården
 • halvbroder Morten Rasmussen bødker, indsidder i Egense
 • c.halvbroder Hans Rasmussen er død
 • Christian Hansen, rejst til Norge for 7 år siden
 • Dorthe Marie Hansd., død for 2 år siden
 • Lisbeth Margrethe Hansd., oo comptionsbetjent Bergdahl i København
 • halvbroder Peder Rasmussen er død
 • Dorthe Marie Pedersd. oo husmand Anders bødker i Gislev Holme
 • helsøster Dorthea Maria Rasmusd., enke i København
 • halvsøster Kirstine Margrethe Rasmusd., død
 • Peder Lindegaard, gartner i Kbhvn.
 • Dorthe Maria Jensd. oo Christen Hjuler i Stenderup på Haderslev
 • Birthe Jensd. tjener Peder Lindegård i København
 • Anne Kirstine Jensd. oo husmand og skræder Peder Rasmussen her i byen
 • Jomfru Johanne Sofie Struk, V-222b, 24.06.1799, fortsat fra pag. V-201
 • Skiftet blev foretaget i Øster Skerninge præstegård, arvingerne er:
 • en broder Frederik Casper Struk, sognepræst for Øster Skerninge-Hundstrup, er død
 • Hans Struk, sognepræst for Øster Skerninge-Hundstrup
 • 2 Johan Struk, sognepræst Alstrup i Viborg amt
 • Johanne Margrethe Struk oo Christian Eeg, Kgl. Rentekammer i København
 • Else Frederikke Struk, ugift, her på stedet
 • Johanne Juliane Struk enke efter Carl Frederik Behmann, sognepræst på Drejø
 • opholder sig nu i Vester Skerninge
 • søster Bolette Dorthea Struk, enke efter Niels Husum, sognepræst i Nebbelund på Lolland
 • efterladte søn Niels Husum, sognedegn i Nebbelund
 • søster Edel Margrethe Struk, enke efter Johannes Daniel Dau, sognedegn for Strynø
 • er her i præstegården
 • søster Ide Virege Struk opholder sig i Bregninge sogn på Ærø
 • Jasper Steinfeldt, skytte i Sørup, V-225, 14.07.1799
 • oo Anne Christine Nielsd., lavværge købmand Ole Christiansen Boendo fra Svendborg
 • Sidsel Bærntsd., Heldager, V-225b, 22.07.1799
 • oo Ole Nielsen Riise, husmand
 • en fuldbroder Thomas Bærntsen på Langeskov under Løjtved gods
 • fuldbroder Jørgen Bærntsen væver i Rårud
 • fuldbroder Gabriel Bærntsen, 25 år i København
 • Bodil Andersd., Egebjerg, V-226, 22.07.1799
 • oo gårdmand Henrich Clausen, Egebjerg
 • søn Marqvard, 19 år
 • søn Peder, 17 år
 • søn Claus, 14 år
 • datter Anne, 6 år
 • Lars Jørgensen, husmand i Sadelmagerhuset i Rødskebølle, V-226, 27.07.1799
 • oo 1
 • søn Hans, 14 år
 • datter Anne, 9 år
 • oo 2 Anne Cathrine Pedersd.
 • datter Anne Marie, 6 år
 • datter Johanne, 3 år
 • indsidder J(ens) Henrichsen, Kogtved Strandhuse, V-227b, 08.08.1799
 • oo Karen Hansd., værge trolovede fæstemand Christen Pedersen
 • søn Hans Henrich, 8 år
 • søn Peder ..., 5 år
 • datter Kirsten, 9 år
 • datter Maren, 2 år
 • Formynder husmand Hans Rasmussen af Strandhuse
 • Carl Johansen, hos sønnen husmand Henrich Carlsen snedker, Heldager, V-228b, 10.09.1799
 • søn Johannes, skytte på Berritzgård på Lolland
 • søn Henrich, som er mand her på stedet
 • søn Jørgen, forhen husmand i Skovsbo, er død
 • Carl Jørgensen, 9 år
 • Anne, 14 år
 • Apelone, 12 år
 • Sophie, 6 år
 • datter Else Marie enke efter Mads Sølvbjerg, husmand i Skovsbo
 • Maren oo husmand Peder Ollerup her i Sørup
 • Anne Kirstine oo Lars Madsen i Brobyværk
 • Birthe Cathrine Rasmusd., Ollerup, V-229, 19.09.1799
 • oo Schultz Henrichsen, husmand i Ollerup
 • søster Karen i Ravndrup
 • søster enke i Raundrup
 • Hans Hansen Gemahl, gårdmand i Gundestrup, V-232, 28.12.1799
 • oo 1 Maren Nielsd., IV-81, 26.07.1775
 • Jens, gårdmand i Vester Skerninge
 • Karen oo gårdmand Hans Sørensen i Øster Skerninge
 • oo 2 Bodil Larsd., lavværge Niels Trold i Gundestrup Mølle
 • Lars, 22 år, her på stedet
 • Hans, 18 år, tjener i Øster Skerninge
 • søn Anders, 14 år
 • datter Maren, 19 år
 • datter Anne, 10 år
 • datter Kirsten, 2 år
 • Maren Rasmusd., Egense,V-246, 13.03.1800
 • oo gårdmand Hans Jensen i Egense
 • Rasmus Hansen, 2 år
 • Tilsynsværge broderen gårdmand Anders Rasmussen fra Gundestrup
 • Rasmus Hansen Nørregaard, aftægtsmand i Kogtved, V-236b, 14.03.1800
 • oo Inger Rasmusd.
 • fuldbroder Peder Hansen, indsidder i Ørbæk
 • fuldsøster Kirsten Hansd., død
 • søn Hans Rasmussen bor i København
 • søster Dorthe Hansd. oo husmand Hans Jensen i Ørbæk
 • søster Anne Hansd. er død
 • Knud Sørensen, 27 år, tjener i Ørbæk
 • Rasmus Sørensen, 19 år, tjener i Ørbæk
 • Anne Kirstine, 29 år tjener købmand Klemmensen i Svendborg
 • Karen oo gårdmand Hans Hansen her i Kogtved
 • Kirsten, 17 år tjener i oftbemeldte Ørbæk
 • Johan August Posern, gartner ved Hvidkilde, V-240b, 30.04.1800
 • oo Mette Dorthea Fersleff
 • søn Johan Casper Herman Posern er eneste arvin
 • Jens Hansen Holse, gårdmand i Rødskebølle, V-245, 30.05.1800
 • oo 1 Maren Jeppesd.
 • Rasmus, 25 år
 • oo 2 Maren Andersd., værge hendes fader Anders Rasmussen fra Dongshøjrup
 • Anders, 1 år
 • Maren, 13 år
 • Kirsten, 7 år
 • Rasmus Jensen var værge for sine søskende
 • Lars Juul, aftægtsmand hos sønnen Rasmus Larsen i et udflyttet hus i Ollerup, V-245b, 28.05.1800
 • sønnen Rasmus her på stedet, 28 år
 • datter Maren oo Rasmus Rasmussen, selvejer og udflytter af Ollerup
 • datter Anne Marie, ugift, hjemme, formynder Peder Jørgensen fra Nielstrup
 • Bertel Hansen, gårdmand i Holmdrup, V-246, 30.05.1800
 • oo Anne Kirstine Hansd.
 • Hans halvbroder Peder Jensen af Sørup. Der var oprettet testamente, så enken forbliver
 • i uskiftet bo.
 • Karen Hansd., indsidder hos sønnen Niels Pedersen i Gundestrup, V-241, 29.06.1800
 • sønnen gårdmand Niels Pedersen i Gundestrup, 36 år
 • Hans Pedersen, 29 år er i Gundestrup
 • Mads Pedersen, 26 år i Lille Løjtved i Stenstrup sogn
 • Anne Katrine Pedersd. oo Johan Nielsen i Lille Løjtved
 • Else Pedersd., ugift hos broderen Niels, værge gårdmand Hans Jensen i Gundestrup
 • Jens Hansen, gårdmand i Egense, V-248b, 30.06.1800 se V-298
 • oo Kirsten Marcusd., lavværge hendes dattermand Svend Rasmussen fra Skovsbo
 • datter Mette er død
 • Hans Nielsen
 • Karen Nielsd., ved skifte 11.08.1800 oo gårdmand Henrich Clausen i Egebjerg
 • Anne Sofie Hansd., er ligeledes død
 • Hans Knudsen
 • Dorthea Knudsd., er begge i Kogtved Strandhuse
 • Niels Christian Ravn, gårdmand i Rødskebølle, V-251, 26.07.1800
 • oo Anne Kirstine Andersd., lavværge Jens Hansen Ladefoged af Rødskebølle
 • Anders Nielsen, fæster af gården
 • Maren oo husmand Jørgen Madsen i Holmdrup
 • Katrine, 32 år, ugift her i gården
 • Bodil Maria oo gårdmand Jørgen Nielsen i Skårup
 • Maren, 23 er i Holmdrup hos husmand Jørgen Madsen
 • Anne, 20 tjener Niels Ladefoged, gårdmand i Sørup
 • Anne Kirstine Jensd., Ollerup, V-257, 06.10.1800
 • oo Peder Rasmussen, husmand og skræder i Ollerup
 • Hendes søskende
 • Peder Lindegård, gartner ved Rosenborg Have i København
 • Birthe Marie Jensd. oo i København
 • Dorthe Maria Jensd. oo i Stenderup i Holsten
 • Hans Madsen, fhv. gårdmand og hustru Maren Pedersd. i Kogtved, V-263, 15.01.1801
 • Arvingerne er
 • helbroder Mads, 40 år
 • helbroder Peder, 37 år
 • halvbroder Jørgen, 53 år
 • halvsøster Agnete, 53 år oo Hans Henrichsen i Troense
 • Sønnen Peder har overtaget forældrenes gård
 • Maria Hansd., tilhuse hos svigersønnen Niels Hansen Ladefoged i Sørup, V-263b, 22.01.1801
 • datter Birthe Hansd. oo Niels Hansen Ladefoged i Sørup
 • datter Anne Hansd. oo Hans Andersen Ollerup
 • Johanne Ditlevsd., enke i Nørregaard, Øster Skerninge, V-264, 04.01.1801
 • søn Hans Rasmussen Nørregaard, bor i København
 • søn Anders Andersen
 • datter Karen Rasmusd. oo gårdmand Hans smed i Slæbæk
 • Anne Andersd. oo Christen Rasmussen i Øster Skerninge
 • Sønnen Anders Andersen har overtaget gården i fæste og giver moderen aftægt
 • Johanne Pedersd., Køllehuset i Sørup, V-265, 12.02.1801
 • oo Niels Hansen
 • sønnen Peder Nielsen, 15 år
 • født værge gårdmand Hans Rasmussen Gemahl i Slæbæk, som beslægtet med afdøde
 • Johan Forriders enke i Sct. Jørgens Kloster, V-265b, 26.02.1801
 • søn Millius Johansen i Sjælland
 • søn Niels Johansen tjener på Glorup
 • datter Anne Johansd. tjener i Svendborg oo Henrich Iversen
 • datter Kirstine Johansd. i Løjtved
 • Rasmus Jensen Grynter, gårdmand i Skovsbo, V-266, 09.03.1801
 • oo Johanne Rasmusd.
 • Arvingerne er
 • fuldbroder Peder Jensen, husmand bor i Pasop huse
 • fuldsøster Karen Jensd., 60 år tilhuse hos svigersønnen Hans Jensen, husmand i Holmdrup, søn er gårdmand Jens Hansen, Rødskebølle
 • fuldsøster Anne Jensd., enke efter skoflikker Christian Odense i Svendborg
 • søn rebslagersvned Jørgen Madsen i Svendborg
 • halvsøster Sidsel Jensd. i Sct. Jørgens Hospital
 • søn husmand Rasmus Knudsen i Pasop
 • Madame Anne Cathrine Ibsen, hos husfæster Peder Juel, Egense, V-267, 31.03.1801
 • datter Karen Marie Ibsen
 • søn Niels Jørgen Ibsen, 23 år skriverkarl i Frederiksberg
 • Anne Hansd., Øster Skerninge, V-269, 19.05.1801
 • oo Niels Jørgensen bødker
 • søn Hans Andersen Buk, husmand i Skovsbo
 • datter Mette Kirstine Andersd. oo gårdmand Aage Svendsen her i byen
 • Peder Frederiksen, husmand i Øster Skerninge Balle, V-269b, 19.05.1801
 • oo Johanne Nielsd., lavværge Rasmus Nielsen, Dongshøjrup
 • Hans søskende:
 • helbroder Rasmus Fredriksen, i Kogtved
 • helbroder skoleholder Jørgen Frederiksen, Horslunde i Lolland
 • helsøster Kirsten Fredriksd. oo gårdmand Knud Rasmussen i Egense
 • Kirsten Jacobsd., Egebjerg, V-270, 27.05.1801
 • oo Anders Frandsen
 • søn Jacob, 19 år
 • søn Rasmus, 6 år
 • datter Anne, 13 år
 • datter Maren, 9 år
 • Værge morbroder gårdmand Niels Jacobsen her af byen
 • Fabrikant Peder Nielsen, Pasop, hans bo til opbudsbehandling, V-271, 10.08.1801
 • Til opgørelse imellem hans creditorer
 • Hans børn havde arv til gode efter hans mellemste kone Maren Nielsd.
 • Margrethe Rasmusd., Sct. Jørgens Hospital, V-272b, 26.08.1801
 • Arvingerne var
 • broder gårdmand Jørgen Strøger i Skovsbo
 • søster Maren, ugift til huse i Skovsbo
 • søster Abelone oo Peder Vangeled i Skovsbo
 • søster Johanne Rasmusd. oo gårdmand Lars Johansen, ibidem
 • søster Sidsel oo gårdmand Rasmus Søegaard i Kogtved
 • Niels Jensen Juul, Holbækshuset i Rårud, V-274b, 19.10.1801
 • oo Anne Margrethe Nicolajsd., lavværge Hans Smed fra Slæbæk
 • søn Jens, 19 år
 • søn Jørgen, 17 år
 • søn Nicolaj, 12 år
 • datter Jytte Kirstine, 16 år
 • Værge Anders Jensen Juel fra Egense
 • Hans Rasmussen, Øster Skerninge, V-276, 18.11.1801
 • oo Anne Pedersd.
 • Eneste arving er hans fader Rasmus Christensen her af byen
 • Johanne Margrethe Rasmusd., Holmdrup, V-276b, 16.01.1802
 • oo gårdmand Hans Pedersen, Holmdrup
 • søn Rasmus, 9 år
 • søn Anders, 20 år
 • søn Peder, 2 år
 • datter Maren, 16 år
 • datter Johanne, 13 år
 • datter Anne Kirstine, 5 år
 • Tilsynsværge afdødes helbroder Jørgen Rasmussen fra Skårup
 • Hans Povlsen, gårdmand i Øster Skerninge, V-277b, 18.01.1802
 • oo Dorthe Sørensd., lavværge hendes forlovede ungkarl Ole Larsen fra Mynderup
 • Johan Frederik, 18 år
 • Søren, 7 år
 • Rasmus, 4 år
 • Maren, 16 år
 • Mette Marie, 14 år
 • Anne, 13 år
 • Birthe Cathrine, 4 år
 • Værge farbroder Rasmus Povlsen her af byen
 • Maren Andersd., Holmdrup, V-278b, 19.01.1802
 • oo husmand Jesper Andersen i Holmdrup
 • datter Karen Hansd. tjener i Svendborg er eneste arving
 • Formynder Niels Rasmussen fra Sørup
 • Lars Povlsen, Holmdrup Huse, V-279, 15.02.1802
 • oo Maren Caspersd., lavværge Rasmus Nielsen fra Holmdrup
 • Anne Kirstine, 16 år
 • Ellen Margrethe, 13 år
 • Johanne Marie, 10 år
 • Lavværge farbroder Jens Povlsen fra Heldager
 • Anne Jensd., Donget ved Holmdrup, V-280, 13.02.1802
 • oo udflytterhusmand Erich Christensen
 • søn Jens, 14 år
 • søn Hans, 12 år
 • søn Niels, 10 år
 • søn Jørgen, 7 år
 • søn Lars, 1 år
 • datter Bodil Marie, 5 år
 • Fisker Hein ved Hvidkilde, i Ollerup, V-280, 18.03.1802
 • oo Anne Marie Ottesd.
 • Johan Henrik Hein, 12 år er i Roskilde
 • Anne Cathrine Hein, 12 år
 • Apelone Hein, 10 år
 • Christiane Hein, 7 år
 • Christine Margrethe Hein, 5 år
 • Karen Hansd., Kogtved, V-283b, 08.04.1802
 • oo Niels Bærntsen
 • søn Lars Povlsen
 • søn Povl Povlsen
 • søn Hans Povlsen, er død
 • Grethe Povlsen
 • Mette Povlsd.
 • Bertel Hansen og hans enke Anne Kirstine Hansd., Holmdrup, V-281b, 04.04.1802
 • Hans arvinger:
 • a. helbroder Hans Hansen, gårdmand her i byen
 • helsøster Mette Kirstine oo gårdmand Peder Hansen, ibm
 • helsøster Karen oo Erich Hansen i Tved, er død
 • Hans gårdmand i Tved
 • helsøster Agnete oo Christian Pedrsen i Skårup, er død
 • søn Peder, her på stedet
 • Anne Cathrine oo gårdmand Anders Madsen i Skårup
 • halvbroder Peder Iversen, gårdmand i Msegård i Sørup
 • halvsøster Anne Iversd., enke efter Anders Andersen i Skårupøre
 • Hendes arvinger:
 • a. helsøster Johanne enke af Rasmus Hansen smed, Lundby på Tåsinge
 • Karen forhen oo gårdmand Henrich smed i Lundby på Tåsinge, er død
 • Hans, gårdmand i Jesinge på Tåsinge
 • Anne, tjener købmand Casper Brandt i Svendborg
 • halvbroder Niels, er død
 • Hans bor i København
 • Rasmus, gårdmand i Kullerup på Lykkesholm gods
 • Anders, indsidder i Langå på Glorup gods
 • Jens, død
 • en datter ....... på Tåsinge hos Rasmus Frandsen i Vindeby
 • en datter Katrine Mrie, 3 år
 • Johanne oo Anders Friske ved Nyborg
 • Maren enke af Christen Lausen i Svendborg
 • Birthe oo gårdmand Rasmus Erichsen i Sørup
 • helsøster Johanne Marie, død
 • Anders, tjener i Svindinge
 • Margrethe Jørgensd., Øster Skerninge, V-288, 15.05.1802
 • oo husmand Rasmus Hansen, Øster Skerninge
 • af første ægteskab:
 • Mads Svendsen
 • I ægteskab med enkemanden:
 • Mette Kirstine Rasmusd. oo gårdmand Hans Larsen, her i byen
 • Maren Hansd., Gundestrup, afg. Hans Gemahls datter, V-288b, 17.05.1802
 • moderen Bodil Larsd.
 • helbroder Lars, 25 år
 • helbroder Hans, 20 år
 • helbroder Anders, 17 år
 • helsøster Anne Margrethe, 13 år
 • halvbroder Jens, gårdmand i Vester Skerninge
 • halvsøster Karen oo gårdmand Hans Sørensen i Øster Skerninge
 • Hans Hansen, gårdmand i Egense, reg.V-284, skifte V-289b, 22.05.1802
 • oo enken ...... Rasmusd., lavværge Hans Rasmussen af Egense
 • Hans barn af første ægteskab:
 • Mette Marie, 18 år, værge morbroder Peder Sørensen af Kogtved
 • Børn i sidste ægteskab med enken:
 • Anne Marie, 12 år
 • Mette, 10 år
 • 3., Maren, 8 år
 • Susanne, 4 år
 • Værge deres Jens Rasmussen her af byen
 • Karen Nielsd., Egebjerg, V-291, 08.06.1802
 • oo husmand Hans Nielsen, Egebjerg
 • Niels, 9 år
 • Mads, 5 år
 • Rasmus, 3 år
 • Johanne, 7 år
 • Maren, ½ år
 • Johanne Hansd., Egense, V-292, 05.07.1802
 • oo indsider Hans Nielsen, Egense
 • Hans, 7 år
 • Henrich, 6 år
 • Niels, 4 år
 • Karen, 3 år
 • Maren, 1/4 år
 • Rasmus Nielsen, husmand i Kirkeby, V-292b, 17.07.1802
 • oo Maren Rasmusd., lavværge gårdmand Jens Pedersen her af byen
 • Niels, 12 år
 • Rasmus, 7 år
 • Bodil Marie, 21 år
 • Kirsten, 19 år
 • Johanne, 16 år
 • Anne Margrethe, 14 år
 • Anne Marie, 4 år
 • Værge farbroder Hans Nielsen fra Rørbek inder Berrtizgård i Lolland
 • Anders Hansen, afg. gårdmand Hans Gemahls søn i Gundestrup, V-292b, 26.07.1802
 • moderen Bodil Larsd.
 • helbroder Lars, 25 år
 • helbroder Hans, 20 år
 • helsøster Anne Margrethe, 15 år
 • halvbroder Jens, gårdmand i Vester Skerninge
 • halvsøster Karen oo gårdmand Hans Sørensen i Øster Skerninge
 • Jens Nielsen Tvedemand, gårdmand i Holmdrup, V-294, 14.08.1802
 • oo Bodil Larsd., værge gårdmand Hans Iversen i Holmdrup
 • Af mandens 1. ægteskab med Anne Pedersd.
 • Niels Jensen, 30 år
 • Maren, 32 år oo smeden Christian Seelmann
 • Anne Marie, 34 år, ugift
 • Af ægteskabet med enken
 • Lars Jensen, 13 år
 • Hans, 10 år
 • Anne, 15 år
 • Kirsten, 11 år
 • Johanne, 9 år
 • Værger morbrødrene gårdmændene Peder og Christen Larsssønner af Gudbjerg
 • Jens Hansen, gårdmand i Egense og hustru Kirsten Marcusd., reg.V-248b, V-298, 01.10.1802
 • Hans arvinger:
 • søster Mette er død
 • Hans Nielsen
 • Karen Nielsd. oo gårdmand Henrich Clausen i Egebjerg
 • søster Anne Sophie er død
 • Hans Knudsen i Kogtved Strandhuse
 • Dorthea Knudsd. oo sn. Zacharias Nielsen i Kogtvedgård
 • Hendes arvinger af 1. ægteskab med Jens Hansen
 • Anne Marie Jensd. oo skoleholder Jørgen Frederiksen i Taarslunde, Lolland
 • Maren Jensd. er død
 • Jens, 15 år
 • Rasmus, 13 år
 • Peder, 7 år
 • Karen
 • Stine
 • Inger
 • De er alle hos faderen Svend Rasmussen i Skovsbo
 • Hans Knudsen, husmand i Egebjerg, V-299, 15.12.1802
 • oo Anne Elisabeth Hansd., værge Rasmus Nielsen her af byen
 • Hans arvinger var
 • en broder Ole Knudsen, død og har efterladt sig en datter
 • en søster oo indsidder Lars Nielsen i Egense
 • en søster oo husmand Rasmus Knudsen i Åstrup
 • Peder Buch, husmand i Ollerup, V-299b, 18.12.1802
 • oo Karen Jensd., lavværge Leboritz Hansen
 • Arvingerne var:
 • søster Anne Marie Hansd. oo husmand Hans skræder i Egebjerg
 • Karen Hansd. oo Marqvar Sørensen i Strandhusene er død
 • Karen, 18 år
 • Anne, 16 år
 • Mette Marie, 14 år
 • Hans Sørensen, gårdmand i Øster Skerninge, V-300b, 20.01.1803
 • oo 1 Johanne Jørgensdatter, skifte 01.11.1797
 • 1. Søren, 8 år 2. Maren, 13 år Værge farbroder Jacob Sørensen af Svendborg
 • oo2 Karen Hansd.,, værge hendes broder Hans Jensen fra Gundestrup
 • Jørgen Gislev, husmand i Holmdrup, V-301, 22.02.1803 oo Karen Hansd. Arvingerne er 1. helbroder gårdmand Niels Hansen her i byen 2. helbroder Hans Hansen i Egense er død
 • Anne Marie
 • Anne Marie
 • Maren
 • Susanne
 • en søsterdatter Charlotte
 • en søsterdatter Kirsten, begge sidstnævnte hos Niels Hansen i Holmdrup
 • halvsøster Anne Hansd. oo gårdmand Rasmus Fredriksen i Kogtved
 • halvsøste Margrethe Hansd. oo gårdmand Povl Sørensen i Kogtved
 • halvsøster Dorthea Hansd. er død
 • Anders Rasmussen
 • en datter på Lykkesholm gods
 • Niels Hansen Tromslaae, husmand i Heldager, V-301b, 12.03.1803
 • oo 1 Johanne Graae
 • Anne oo indsidder Hans Hansen i Egebjerg, er død
 • Kirsten, 14 år
 • Johanne, 12 år
 • Hans, 11 år
 • Niels, 8 år
 • oo 2 Helle Marie Nielsd.
 • Niels, 32 år
 • Jens, 29 år
 • oo 3 enken Karen Madsd., lavværge morbroder gårdmand Rasmus Jørgensen fra Egense
 • Kirsten, 21 år
 • Mads, 18 år
 • Hans, 15 år
 • Marie, 10 år
 • Værge morbroder Anders Madsen fra Skårup
 • Karen Jensd., Egense, V-302, 14.03.1803
 • oo gårdmand Hans Nielsen i Egense
 • Arving hendes fader Jens Skovsbogård
 • Rasmus Juel, gårdmand i Ballen, V-304, 30.04.1803, ved samling 28.06.1803 kaldes han Holm
 • oo Agnete Pedersd., lavværge gårdmand Niels Juel fra Egense
 • Arvingerne er
 • broder Peder Juel i Egense, død
 • Rasmus Pedersen
 • søster Bodil Pedersd. oo indsidder Lars Poulsen i Øster Skerninge
 • Mette Kirstine Nielsd., enke efter Christen Knudsen i Egense, V-305, 03.06.1803
 • Arvingerne var
 • broder Anders Nielsen i Ballen, død
 • Niels Andersen
 • Lars Andersen
 • Frederik Andersen
 • Jens Andersen
 • Apelone Andersd. oo husmand Michel Hansen i Jylland
 • Jytte Kirstine Nielsd. enke af Hans Knudsen i Egense
 • halvsøster Johanne Nielsd. oo gårdmand Knud Lidske,
 • Else Jørgensd., Anders Pedersens enke hos Jørgen Larsen, Tordengården i Sørup, V-305b, 14.06.1803
 • Arvingerne er på hendes side
 • en broder Lars Sørensen i Meile Mølle ved Nyborg
 • en broder Peder Sørensen, smed i Høje, Lunde sogn
 • Anders Pedersens arvinger
 • helsøster Maren Pedersd. oo gårdmand Anders Pedersen, Dongshøjrup
 • broderdatter Cathrine Christensd. oo Erich Clemmensen i Seintved i Ørbæk
 • halvbroder Cornelius Pedersens datter Anne Sophie oo husmand Rasmus
 • Phillipsen i Bremerhus i Åby sogn
 • halvbroder indsidder Hans Pedersen i Høje Lunde, hans datter
 • Anne Hansd., 36, ugift tjener selvejer Peder Hansen i Rødme
 • Christen Hansen, gårdmand i Lundekilde, Sørup, V-309, 15.07.1803
 • oo Cathrine Mouritzd., lavværge gårdmand Hans Jespersen i Sørup
 • Hans Christensen, 23 år
 • Mouritz Christensen, 20 år
 • Anders Christensen, 14 år
 • Børge Christensen, 10 år
 • Karen Christensd. oo gårdmand Jens Hansen
 • Maren Christensd. oo selvejer Jens Nielsen i Ollerup
 • Marie Kirstine Christensd., 17 år
 • Frands Jensen, husmand i Tinghuset i Kirkeby, V-310b, 25.07.1803
 • oo Karen Mortensd.
 • Arving afdødes moder Kirsten Christensd., indsidder hos gårdmand Hans Kaster
 • i Kirkeby. Pag. 311 står hun er indsidder hos skoleholderen.
 • en fuldbroder Christen Jensen, myndig tjener i Gundestrup Mølle
 • en fuldbroder Casper Jensen, myndig, tjener i Svendborg
 • Niels smed, husmand i Ballen i Øster Skerninge, V-311b, 03.11.1803
 • oo Karen Olesd.
 • Hans børn af 1. ægteskab med Karen Andersdatter
 • Anne Marie Nielsd., er for 30 år siden rejst til Kiel
 • Af 2. ægteskab med Karen Olesdatter
 • Niels Nielsen, hjemme på stedet
 • Ole Nielsen, tjener hr. Landt i Ullemose
 • Karen Nielsd. oo husmand Mads Hansen i Ulbølle
 • Maren Nielsd., tjener i Elleskov Mølle, Hundstrup
 • Hans Rasmussen, husmand i Egebjerg, V-313, 27.11.1803
 • oo Apelone Hansd.
 • Arvingerne er
 • helsøster Maren Rasmusd. oo gårdmand Jesper Rasmussen i Vester Skerninge
 • søn Jørgen Jespersen gårdmand i Vester Skerninge
 • halvsøster Karen Hansd. i Lunde, død
 • 3 sønner og 3 døtre, på disses vegne Anders Marqvardsen
 • halvsøster Anne Hansd., forhen i Ollerup er død
 • Mette Jørgensd. oo Hans Jørgensen i Bremerhus
 • halvsøsterdatter Anne Mette Kirstine Hansd.
 • Niels Hansen, gårdfæster i Egense, V-313b, 05.12.1803
 • oo Bodil Nielsd.
 • Maren Nielsd., 5 år
 • Karen Nielsd., 3 år
 • Formynder Rasmus Pedersen i Skovsbo
 • Hans Hansen Bæk, husmand i Ollerup, V-314b, 09.12.1803 oo Maren Hansd. Christen Hansen, 10 år
 • Tilsynsværge husmand Leboris Hansen
 • Barbare Knudsd., Holmdrup, V-317, 02.01.1804
 • oo gårdmand Hans Iversen
 • Arvingerne er hendes søn i 1. ægteskab
 • Niels Laursen, husmand i Holmdrup
 • Anne Sophie Espe, Lehnskov, V-318, 03.01.1804
 • oo forpagter Mogens Nielsen på Lehnskov
 • Testamente: hendes søster Bolette Ingeborg Espe, eller hvis hun er død til
 • skoleholder Lars Nielsens enke Anne Marie Nielsen fra Berringe i Lolland
 • hans arvinger:
 • Henrich Nielsen, strand- og Toldinspektør i Ålborg
 • Lars Nielsen, skoleholder i Lolland, hans børn og
 • Elsebeth Margrethe Bredal i København, hendes børn
 • Hans Leboritzen, husmand i Ollerup, V-320b, 13.01.1804
 • oo Anne Nielsd.
 • Af hans 1. ægteskab
 • Leboritz Hansen, husmand i Ollerup
 • Knud Hansen, husmand i Vester Skerninge
 • af 2. ægteskab
 • Niels Hansen, tjener gårdmand Niels Pave i Ollerup
 • Jacob Hansen, her i huset
 • Kirsten Hansd. tjener gårdmand Lars Hansen her i byen
 • Skovfoged Møllers enke Marie Hansd. i Holmdrup, 321b, 21.01.1804
 • søn Casper Johansen, skomager i Troense
 • søn Johannes Johansen, for 18 år siden rejst til Jylland
 • Frederik Johansen, pottemager i Vejle i Jylland
 • Marcus Johansen, smed i Næstved
 • Carl Johansen, ugift her på stedet
 • Marie Johansd. oo skipper Christian Andersen. bor ved Svendborg
 • Povline Johansd., 24 år, tjener på Tåsinge
 • Giertrud Hansd., Egense, V-324b, 25.02.1804
 • oo Rasmus Nielsen bødker i Egense
 • en datter Ingeborg Knudsd., 25 år tjener i Svendborg
 • Margrethe Andersd., Egense, V-325, 27.02.1804
 • oo Rasmus Madsen sognefoged i Egense
 • Lars Rasmussen, 10 år
 • Amalie Margrethe, 13 år
 • Anne Kirstine, 8 år
 • Tilsynsværge nærmeste slægtning Peder Iversen fra Mosegaard i Sørup
 • Hans Pedersen Ib, husmand i Egense, V-331b, 08.03.1804
 • oo Karen Jydens
 • Arvingerne er
 • broder Christen Ib, husmand i Skovsbo
 • broder Anders Ib, indsidder i Egense
 • søster Maren Pedersd., død
 • Karen Jørgensd. oo husmand Mads Kudsk i Fiskop
 • Rasmus Ahrentzen, husmand i Ballen, V-332, 10.04.1804 oo 1 Anne Cathrine 1. Anders Rasmussen, myndig, tjener på Skarø 2. Niels Rasmussen, 29 år, hjemme 3. Ahrent Rasmussen, 27 år, gårdmand i Holmegård 4. Anne Rasmusd. oo husmand Hans Ditlev Eggertsen, Ballen
 • oo 2 Anne Sørensd., lavværge broder Jacob Sørensen fra Slæbækgård
 • Johanne Pedersd., enke, hos gårdmand Peder Rasmussen i Heldager, V-333, 17.03.17804
 • Arvingerne er
 • en broder Rasmus Foged, forhen gårdmand, er død
 • Peder Rasmussen, gårdmand i Heldager, myndig
 • Bodil. 37 år i Rårud
 • Anne, 26 år i Rårud
 • Karen oo gårdmand Hans Jensen i Gundestrup
 • søster Anne Pedersd. enke hos sin søn Peder Andersen, gårdmand i Heldager
 • søster Maren Pedersd., død var oo gårdmand Niels Mortensen i Rødme
 • Morten Nielsen, gårdmand i Rødme
 • Maren, enke bor i Klingstrup Mølle
 • søn Peder Erichsen i Klingstrup Mølle
 • Anne er død, var gift med gårdmand Lars Erichsen i Alberg
 • Erich Larsen, 21 år
 • Niels Larsen, 16 år
 • Kirsten Larsd., 23 år, tjener kirkeværge Hans Erichsen i Tved
 • Marie Christiansd., Øster Skerninge, V-338, 14.04.1804
 • oo husmand Mads Nielsen
 • søn Jørgen Jensen, møller og gift på Ærø
 • datter Mette Kirstine Jensd. oo forpagter Pedersen på Søholt i Lolland
 • Lars Juul, gårdmand i Sørup, V-340, 28.09.1804
 • oo 1 Maren Hansd.
 • Hans Larsen, gårdmand i Egense
 • oo 2 Dorthe Rasmusd.
 • Poul Larsen, 22 år
 • Rasmus Larsen, 19 år
 • Lars Larsen, 15 år
 • Jørgen Larsen, 8 år
 • Ingeborg Larsd. oo gårdmand Rasmus Juul i Skovsbo
 • Karen Larsd., 17 år
 • Sophie Christern, i Teglgården, død på Borritzgård i Lolland, V-341b, 01.10.1804
 • oo hr. godsinspektør Frands Macheprang
 • Arvinger er
 • en broder amtmand F. Christern i Meckelnborg
 • en broder amtmand Casper Christern på Ritzerod ved Lybeck
 • en søster madame Ditmer i Trempe
 • datter Albertine Ditmer, opholder sig på stedet
 • Anne Nielsd., Egebjerg, V-343, 02.10.1804, død for 4 år siden
 • oo indsider Hans Hansen i Egebjerg. i uskiftet bo, men vil indgå nyt ægteskab
 • Hans Hansen, 13 år
 • Niels Hansen, 9 år
 • Kirsten Hansd., 15 år
 • Johanne Hansd., 14 år
 • Niels Aaby, død 14.9.1804, enken Maria Nielsd., død ved skifte, V-343b, 30.10.1804
 • deres børn var:
 • Niels Nielsen, 18 år
 • Rasmus Nielsen, 7 år
 • Anne Nielsd., 11 år
 • enken havde uden ægteskab
 • datter Ellen Marie Rasmusd., 28 år, er i sterbboen og
 • datter Anne Kirstine 21 år
 • Værge morbroder Peder Rasmussen Lidske, husmand i Fiskop i stedet for fabroderen
 • skræder Jørgen Nielsen i Svendborg
 • Peder Nielsen, Egense, V-344b, 08.11.1804
 • oo Maren Rasmusd.
 • Rasmus Pedersen, 25 tjener Rasmus Rytter i Sørup
 • Niels Pedersen, 19 år tjener Rasmus Juel i Skovsbo
 • Lars Pedersen, 14 år tjener gårdmand Hans Andersen i Skarø
 • Peder Pedersen, 8 år
 • Anne Pedersd., 24 år tjener gårdmand Peder Iversen i Sørup
 • Formynder farbroder Rasmus Pedersen bødker her af byen
 • Marie Rasmusd., i Sct. Jørgens Hospital, V-349, 24.12.1804
 • oo Johan Carlsen, beboer af hospitalets grund
 • Anne Dorthea Johansd., 5 år
 • Maria Johansd., 2 år
 • Malene Marcusd., Øster Skerninge, V-350b, 03.01.1805
 • oo 1 Jens Erichsen
 • Erich Jensen
 • Anne Kirstine Jensd. oo Rasmus Hansen, selvejer fra Høje
 • oo 2 Ove Hansen, husmand
 • Anders Madsen, gårdmand i Kølleskoven, Sørup, V-354b, 25.03.1805
 • oo Maren Nielsd., værge Niels Nielsen Vandmosehus
 • Niels Andersen, 21 år
 • Mads Andersen, 18 år
 • Hans Andersen, 10 år
 • Mette Sophie Andersd., 7 år
 • Farbroder Hartvig Madsen, gårdmand i Stenstrup på Krogenlund Gods
 • Kirsten Rasmusd., Holmdrup, V-357, 08.06.1805
 • oo gårdmand Peder Christiansen, Holmdrup
 • Bertel Pedersen, 14 uger
 • Agnete Pedersd., 2½ år
 • Tilsynsværge morbroder gårdmand Hans Rasmussen af Bjerreby på Tåsinge
 • Karen Nielsd., Ollerup, V-358, 15.06.1805
 • oo Michel Hansen
 • Hans Christian Michelsen, 22 år tjener gårdmand Peder Rasmussen i Ollerup
 • Niels Mickelsen, 17 år tjener gårdmand Jens Johansen i Rårud
 • Anne Kirstine Mickelsd. 25 år er hjemme
 • Hans Hansen Gemahl, husmand i Rårud, V-359b, 28.06.1805
 • oo Kirsten Jensd., lavværge husmand Niels Hansen af Dongshøjrup
 • Karen Hansd., 15 år
 • Værge Hans Rasmussen Gemahl af Slæbæk, som nærmeste slægtning
 • Niels Juul, gårdmand i Egense, V-360, 30.08.1805
 • oo Kirstine Nielsd.
 • Niels Nielsen, 21 år
 • Rasmus Nielsen, 17 år
 • Peder Nielsen, 14 år
 • Jørgen Nielsen, 7 år
 • Kirstine Nielsd, 23 år
 • Johanne Nielsd., 10 år
 • Tilsynsværge farbror Knud Rasmussen, gårdmand i Egense
 • Karen Andersdatter ., Skarø, V-364, 06.09.1805
 • oo 1 Anders Nielsen
 • Niels Andersen, husfæster i Ballen på Ullemose gods
 • Rasmus Andersen, på Skarø
 • Hans Andersen, gårdmand på Skarø
 • Johanne Cathrine Andersd. oo gårdmand Rasmus Hansen, Skarø, begge døde
 • a. Hans Rasmussen, ca. 22 år tjener gårdmand Peder Krog i Strammelse på Tåsinge b. Rasmus Hansen Rasmussen, 18 år tjener Rasmus Hansen Juel, her
 • oo 2 Rasmus Hansen Juel, Skarø
 • Lars Rasmussen, 15 år
 • oo 2 Rasmus Rasmussen oo 3 gårdmand Hans Rasmussen Strangesen, Skarø
 • Niels Rasmussen, hos sønnen Rasmus Nielsen, gårdmand i Holmdrup, V-367, 29.09.1805
 • oo 1 Maren Pedersd.
 • Margrethe Nielsd, enke efter Peder Helgesen i Skrårup
 • Mette Nielsd. oo sognefoged Rasmus Rasmussen i Albjerg, er død
 • Niels Rasmussen, gårdmand i Vormark
 • Rasmus Rasmussen tjener sin broder
 • Peder Rasmussen
 • Hans Rasmussen, 2 sidste tjener faderen
 • Maren Rasmusd. oo gårdmand Anders Hansen i Oure
 • Marie Rasmusd. oo gårdmand Lars Rasmussen i Oure
 • Bodil Nielsd. oo Frederik Rasmussen i Hesselager Mølle, er død
 • Rasmus Fredriksen, bor i Vormark
 • Niels Frederiksen, møller i Broholms Mølle
 • Helle Frederiksen tjener broder Rasmus i Vormark
 • Maren Frederiksd. oo gårdmand Mads Nielsen i Albjerg
 • Zidsel Frederiksd. oo gårdmand Jørgen Hansen i Vormark
 • Karen Frederiksd. , gift tjener på Hesselagergård
 • Margrethe Frederiksd., ugift tjener i Skårupøre
 • oo 2 Maren Nielsd.
 • Rasmus Nielsen, gårdmand her på stedet.
 • Ove Hansen, husmand i Øster Skerninge, V-373, 15.11.1805
 • oo Engel Hansd., lavværge husmand Anders Frandsen af Egebjerg
 • hans fader gårdmand Hans Ovesen i Øster Skerninge
 • Ditlev Rasmussen Holm, gårdmand i Ballen, V-373b, 13.12.1805
 • oo Margrethe Rasmusd., lavværge husmand Niels væver af Ullemose huse
 • Rasmus Ditlevsen, 23 år
 • Mette Ditlevsd., 27 år
 • Johanne Marie Ditlevsd., 25 år
 • Rasmus Søegaard, gårdmand i Kogtved, V-376, 14.12.1805
 • oo Sidsel Kirstine Rasmusd.
 • søn Jens Rasmussen var også værge for sin søster
 • Giertrud Rasmusd.
 • Maren Hansd., Dongshøjrup, V-386, 24.01.1805
 • oo gårdmand Jens Knudsen
 • Kirsten Jensd., 2 måneder
 • Tilsynsværge gårdmand Peder Andersen, Heldager
 • Den tidligere fæster af stedet gårdmand Knud Hansens enke Kirsten Jensd, er på stedet.
 • Datteren Kirsten Jensd., er død ved skifte 18.07.1806, V-398
 • Jørgen Rasmussen, gårdfæster i Ollerup, V-390b, 31.05.1806
 • oo Mette Jespersd., lavværge gårdmand Niels Rasmussen af Ollerup
 • Peder, 25 år
 • Mette, 20 år
 • Grethe, 16 år
 • Marie, 7½ år
 • Anne Jensd., Ollerup, V-394, 17.06.1807
 • oo 1 Ole Mikkelsen
 • Margrethe Olsd. oo husmand Niels Bøy i Ollerup
 • Kirsten Olsd. oo indsidder Jens Pedersen i Ollerup
 • Jens Olsen, forhen selvejergårdmand i Ollerup er død
 • Maren, 3 år
 • Peder, ½ år
 • Maren Olesd., 29 år, ugift tjener hjemme
 • oo 2 Christen Christophersen
 • Ole Christensen, 25 år, soldat i Kiel
 • Hans Christensen, 19 år
 • oo 3 Christen Olesen Ploug
 • Christian Seelmann, husmand og smed i Holmdrup, V-395, 10.07.1806
 • oo Maren Jensd.
 • Ellen Kirstine Christiansd., 7 år
 • Anne Sophie Christiansd., 4 år
 • Lise Christiansd., 1 år
 • værge ungkarl Johannes Fallentin Seelmann af Holmdrup
 • Maren Hansd., fæsterinde af hus i Rødskebølle, V-398b, 29.08.1806
 • oo afdøde Bertel Jørgensen, hjulmand i Rødskebølle
 • søn Hans Bertelsen, 53 år er hjemme
 • datter Johanne Bertelsd. oo husmand Niels Nielsen, snedker i Gudbjerg på Mullerup gods
 • de er begge døde
 • datter Anne Kirstine Bertelsd. oo gårdmand Henrich Jørgensen i Hesselager på Vejstrupgård
 • Jørgen Henrichsen
 • Bertel Henrichsen
 • Hans Henrichsen
 • Jens Henrichsen
 • Edel Margrethe Bertelsd., 55 år her i stervboen
 • Rasmus Klingenberg, Svendborg Bymølle, V-406, 09.09.1806
 • oo madame Hedevig Klingenberg
 • Christian Hansen Schultz Klingenberg, 7 år
 • Ramus Caspare Klingenberg, 2 år
 • Elsebeth Marie Christiane Klingenberg, 10 år
 • Marie Magdalene Klingenberg, 4 år
 • Niels Hansen, til huse i et hus på Sct. Jørgens Præstegårds grund, V-401, 04.11.1806
 • oo Birthe Maria Hansd.
 • en søster Ana Hansd. tjener apoteker Lacoppidan
 • Karen Deichman, indsidder i Tinghuset i Kirkeby, V-401b, 17.11.1806
 • en datter oo selvejer Otte Diderich Andersen af Kirkeby
 • Anne Kirstine Fiskers K.d., indsidder i Skovsbo hos husmand Mads Pedersen, V-402, 04.11.1806
 • en søn uden ægteskab Jørgen Christophersen, 8 år, er i Egense præstegård
 • en søster oo husmand og væver Niels Rasmussen i Tved
 • Peder Madsen, gårdfæster på Skarø, V-404, 20.01.1807
 • oo Giertrud Nielsd.
 • en broder Hans Madsen, husmand i Pasop, er død
 • Mads Hansen, 13 år
 • Karen Hansd., 7 år,
 • Stedfader Mads Jørgensen i Pasop
 • Kirsten Rasmusd., kokkepige på Hvidkilde, V-405, 25.01.1807
 • Eneste arving
 • halvsøster Anne Nielsd. oo husmand og snedker Peder Andersen i Ellerup på Mullerup deres børn:
 • Niels Pedersen, 26 år for tiden i Holsten som soldat
 • Anders Pedersen, 24 år i Ellerup
 • Rasmus Pedersen, 20 år ibid
 • Hans Pedersen, 16 år
 • Kirsten Pedersd., 14 år
 • ? en søsterdatter Maren Andersd. i Sørup
 • Hans Nielsen, aftægtsgårdmand på Skarø, V-405b, 07.02.1807
 • boede i et hus opført af gårdmand Rasmus Juul, på gården, som han havde fæstet
 • en søster Karen Nielsd. oo Niels Arentzen på Skarø
 • Christen Nielsen er død var gift med Kirsten Hansd.
 • Christen Nielsen, 10 år hos stedfader Hans Madsen på Skarø
 • Anne Marie Christensd. oo gårdmand Rasmus Nielsen på Birkholm
 • Giertrud Christensd., 19 år
 • Kirsten Nielsd. oo husmand Hans Christophersen i Vester Skerninge, er død
 • Christopher Hansen, landsoldat
 • Anders Hansen, 22 år
 • Karen Hansd. oo indsidder Erik Kudsk i Stenstrup
 • en søn uden ægteskab Niels Jensen, husmand i Ballen
 • Karen Rasmusd., Slæbæk, V-415, 16.06.1807
 • oo 1 Jens Ravn
 • Jacob Jensen, gårdmand i Rårud
 • Rasmus Jensen, 29 år
 • Anders Jensen, 20 år
 • Eggert Jensen, 15 år
 • Elisabeth Jensd., 26 år
 • oo 2 Hans smed, gårdmand i Slæbæk
 • Peder Rasmussen Kok, husmand i Strandhusene, Sct Jørgens sogn, V-416b, 24.07.1807
 • oo Lehne Rasmusd. fra Skarø, se skifte IV-139b, 01.11.1780
 • Christen Pedersen, husmand i Strandhusene, på sørejse i Østersøen
 • Hans Pedersen, husmand og lods sammested
 • Anne Pedersd. oo gårdmand Hans Jensen på Birkholm
 • Karen Pedersd. oo husmand Jørgen Pedersen i Egense
 • Ole Larsen, gårdfæster i Øster Skerninge, V-420b, 05.10.1807
 • oo Dorthe Sørensd., lavværge husmand Hans Rasmussen af Ollerup
 • Lars Olsen, 5 år
 • Formynder farfader Henrich Bruun af Mynderup
 • Hans Nielsen Brok, husmand i Fiskop, V-421b, 17.10.1807
 • oo Birthe Marie Hansd.
 • en broder Jørgen Nielsen, husmand på Trolleborg gods i Ballen
 • en søsterdatter Mette Marie Jørgensd. oo husmand Niels Madsen i Stenstrup
 • Anne Rasmusd., Sørup, V-422b, 14.11.1807
 • oo 1 Rasmus Rasmussen, skifte 09.08.1784
 • Rasmus Rasmussen, dragon
 • Hans Rasmussen, soldat på Sjælland
 • Peder Rasmussen, dragon
 • Kirsten Rasmusd. oo gårdmand Hans Nielsen i Egense
 • Maren Rasmusd., 24 år
 • Anne Rasmusd., 22 år
 • oo 2 gårdfæster Niels Hansen i Sørup
 • Lars Nielsen, 15 år
 • Mette Kirstine Nielsd., 20 år
 • Karen Nielsd., 18 år
 • Grethe Nielsd., 16 år
 • Hans Mortensen, gårdmand på Skarø, V-424b, 01.12.1807
 • oo Maren Hansd.
 • Morten Hansen, 15 år
 • Hans Hansen, 10 år
 • Jacob Hansen, 1 år
 • Johanne Hansd., 8 år
 • Anne Hansd., 3 år
 • Farbroderen Rasmus Mortensen
 • Peder Rasmussen, gårdmand i Heldager, V-425b, 03.12.1807
 • oo Voldborg Andersd.
 • Arvingerne var
 • hans moder Karen Hansd. oo Jens Iversen (Joensen) i Rårud
 • søster Karen Rasmusd oo gårdmand Hans Jensen i Gundestrup
 • Bodil Rasmusd., 40 år
 • Anne Rasmusd., 35 år
 • Jesper Hansen, gårdmand i Øster Skerninge, V-433b, 22.12.1807 oo 1 Anne Rasmusd. Rasmus Jespersen, 51 år, har fæstet gården i 1804 datterdatter Mette Marie, 14 år, er her i gården
 • Værge hendes fader Mads Jørgensen, husmand i Ollerup
 • oo 2 Birthe Marie Jørgensd.
 • Anne Jespersd. oo Jens Erichsen her af byen
 • Rasmus Tobiasen, Fiskop, V-436b, 28.01.1808
 • oo Maren Jensd.
 • Hans Rasmussen, 26 år i transport med Rasmus Frandsens fartøj fra Vindeby
 • Anne Rasmusd. oo Henrik Jørgensen i Svendborg
 • Marie Rasmusd., 19 år
 • Leboritz Hansen, husmand i Ollerup, V-437, 13.02.1808
 • oo Mette Nielsd.
 • en broder Knud Hansen, 43 år husmand i Syltemaen på Skjoldemose gods
 • en broder Niels Hansen, 36 år husmand i Hundstrup
 • en broder Jacob Hansen, 30 år
 • en søster Kirsten Hansd., 27 år tjener på Nielstrup
 • Karen Larsd., Dongshøjrup, V-438, 16.02.1808, ved skifte 17.03.1808 kaldes hun Nielsd., også Nielsd. i kb
 • oo 1 gårdmand Rasmus Andersen
 • Niels Rasmussen, gårdmand i Høje
 • Anders Rasmussen, husmand i Slæbæk
 • Hans Ramussen, gårdmand i Kirkeby
 • Jens Rasmussen, tjener her i gården
 • Rasmus Rasmussen, 50 år opholder sig i gården
 • Lars Rasmussen, gårdmand i Sjælland i Rynkevangsgården ved Kalundborg
 • Johanne Rasmusd. oo husmand Niels Hansen her i byen, er død
 • Hans Nielsen, 22 år
 • Knud Nielsen, 18 år
 • Kirsten Nielsd.
 • Maren Nielsd.
 • Karen Rasmusd.
 • oo 2 Hans Larsen, Dongshøjrup
 • Lars Hansen
 • oo 3 Rasmus Nielsen
 • Maren Rasmusd., Dongshøjrup, V-445, 28.03.1808
 • oo gårdmand og sognefoged Hans Andersen i Dongshøjrup
 • Rasmus Hansen, 25 år, soldat i København
 • Peder Hansen, 24 år, dragon ved Kerteminde
 • Anders Hansen, 18 år
 • Lars Hansen, 17 år
 • Hans Hansen, 16 år
 • Knud Hansen, 13 år
 • Maren Hansd., 22 år
 • Karen Hansd., 11 år
 • Tilsynsværge deres morbroder Lars Rasmussen af Mynderup
 • Maren Carlsd., i Heldager, V-446b, 04.04.1808
 • oo husmand Peder Jørgensen Ollerup
 • Jørgen Pedersen, 23 år er i Brobyværk
 • Jens Pedersen, 20 år
 • Carl Pedersen, 17 år
 • Albreth Pedersen, 15 år
 • Peder Pedersen, 13 år
 • Apelone Sophie Pedersd. oo rokkedrejer Anders Jensen i Brobyværk
 • Anne Sophie Pedersd., 26 år
 • Tilsynsværge morbroder Henrich Carlsen, her af byen
 • Johanne Nielsd., husmand Peder Frederiksens enke i Ballen, V-448b, 11.06.1808
 • oo 1 Christen Ahrentzen
 • en søn Niels Christensen, 30 år er i huset
 • datter Anne Marie Christensd. 28 år tjener i Hørup
 • Karen Rasmusd., Pasop, V-450b, 12.07.1808
 • oo 1 Anders Rasmussen
 • Peder Andersen, 26 år
 • Rasmus Andersen, 24 år, begge p.t. soldater i Fåborg
 • Hans Jørgen Andersen, 22 år
 • Karen Andersd., 23 år
 • oo husmand Jørgen Rasmussen Een
 • Jonas Jørgensen, indsidder i Dongshøjrup hos sønnen Jørgen Jonasen, V-452, 19.07.1808
 • søn husmand Jørgen Jonasen i Dongshøjrup
 • søn Jens Jonasen, gårdfæster i Rårud
 • datter Kirsten Jonasen oo Rasmus skræder i Svendborg, er død
 • Niels Rasmussen, 21 år, væversvend i Lunde
 • Anne Rasmusd. oo artillerist Mathias Hansen, p.t. ved regiment i Nyborg
 • Karen Jonasd. oo husmand Knud Madsen i Bredstrup ved Fredericia
 • Indsidder Jørgen Andersen, i Øster Skerninge, V-458, 07.10.1808
 • oo Birthe Christophersd., hun havde siddet i uskiftet bo i ca. 10 år
 • Christopher Jørgensen, 17 år
 • Johanne Christine Jørgensd., 14 år
 • Formynder kystunderbefalingsmand og smed Mads Jørgensen i Øster Skerninge
 • Rasmus Nielsen Saugmand, gårdmand i Sørup, V-460, 17.10.1808
 • oo 1 Karen Rasmusd.
 • Niels Rasmussen, 37 år borger i Svendborg
 • oo 2 Ingeborg Rasmusd.
 • Rasmus Rasmussen, 20 år
 • Hans Rasmussen, 16 år
 • Peder Rasmussen, 13 år
 • Birthe Cathrine Rasmusd., 18 år
 • Marie Johansd., Heldager, V-461, 25.10.1808
 • oo husmand Hans Pedersen Krag, Heldager
 • Johan Jørgen Hansen, 21 år
 • Anne Hansd. oo husmand Jens Nielsen i Heldager
 • Mads Nielsen, aftægtsmand i Egense hos sønnen sognefoged, gårdmand Rasmus Madsen, V-461b, 03.11.1808
 • sønnen Rasmus Madsen
 • Amalie Margrethe Madsd. oo hjulmand Christen Clausen, Egense er død
 • Apelone Christensd., 17 år
 • Ole Magaard i Teglgården, V-462, 08.11.1808
 • oo madame Johanne Chatrine Magaard, født Stær
 • Jacob Magaaard, 22 år. p.t. på sørejse til Norge
 • Nicoline Catrine Magaard oo skipper Christopher Clausen, Ulbølle Strandhuse
 • Johanne Jacobine Magaard oo murmester Fredrich Aagaard, i Bisserup på Sjælland
 • Ane Sofie Magaard oo skolelærer Boje Mathiasen i København
 • Ellen Clausd., enke i Heldager, hos gdm. Rasmus Poulsen, V-467, 21.11.1808
 • oo 1 Poul Larsen
 • sønnen Rasmus Poulsen her på stedet
 • Jens Poulsen, 62 år, tjener her på stedet
 • Lars Poulsen, forhen husmand i Holmdrup, død for 7 år siden
 • Anne Chirstine, 23 år
 • Ellen Margrethe, 19 år
 • Johanne Marie, 16 år
 • Værge stedfaderen Peder Nielsen, husmand i Holmdrup
 • Hans Poulsen, husmand i Pasop
 • Grethe Poulsd. oo købmand Anton Krejberg i Svendborg
 • Johanne Povlsd. oo husmand Povl Jensen i Heldager
 • Anne Kirstine Poulsd. oo handskemager Steffen Pedersen i Svendborg
 • Karen Larsd., Sørup, afg. gårdmand Lars Juuls datter, , V-470b, 20.12.1808
 • moderen Dorthea Rasmusd.
 • broder Poul Larsen, 27 år
 • broder Rasmus Larsen, 25 år
 • broder Lars Larsen, 19 år
 • broder Jørgen Larsen, 13 år
 • søster Ingeborg Larsd. oo gårdmand Rasmus Juul i Skovsbo
 • halvbroder Hans Larsen, gårdmand i Egense
 • Erich Jensen, husfæster i Ringskovhuset, Holmdrup, V-474, 06.04.1809
 • oo Johanne Christiansd., har siddet i uskiftet bo siden forrige år, men
 • hun agter nu at indgå nyt ægteskab med Erich Andersen fra Albjerg
 • Christian Erichsen, 16 år
 • Jens West Erichsen, 13 år
 • Niels Erichsen, 7 år
 • Rasmus erichsen, 2½ år
 • Karen Erichsd., 10 år
 • Formynder farbroder Rasmus Erichsen, husmand i Holmdrup
 • Peder Pedersen Buch, gårdmand i Egebjerg, V-474b, 08.04.1809
 • oo Maren Andersd.
 • helsøskende
 • Maren Pedersd. oo Hans Larsen, gårdmand i Egense, er død
 • Niels Hansen er død
 • Maren Nielsd., 8 år
 • Karen Nielsd., 7 år
 • Stedfar gårdmand Rasmus Holse i Egense
 • ?Fikke Kirtstine Nielsd. oo gårdmand Hans Christian Madsen i Egense
 • Johanne Marie oo husmand Jørgen Liske i Holmdrup
 • Agnete Pedersd., enke efter gårdmand Rasmus Pedersen i Ballen
 • halvsøskende
 • Niels Marqvardsen, er død
 • Hans Nielsen, gårdmand i Slæbæk
 • Marqvar Nielsen, soldat ved sjællandske jægerkorps
 • Johanne Nielsd. oo gårdmand Hans Jensen i Skårupøre
 • Anne Marqvardsd. oo Claus Henriksen, er død
 • Henrich Clausen her i byen
 • Morten Marqvardsen, er død
 • Morten Mortensen, gårdmand i Mynderup
 • Hans Jensen, gårdmand i Holmdrup, V-476, 22.04.1809
 • oo Maren Nielsd., lavværge hendes fader møller Niels Larsen i Skovmøllen
 • Hans Hansen, 7 år
 • Værge husmand Jens Pedersen af Skårup oo afdødes søster
 • Anne Hansd., på Kølleskoven, Sørup, V-479, 09.05.1809
 • oo husfæster Lars Steffensen
 • Else Marie Larsd., 10 år
 • Mette Marie Larsd., 12 år
 • Maren Larsd., 7 år
 • Dorthe Larsd., 4 år
 • Værge morfader Hans Hansen fra Snarup
 • Jørgen Knudsen, røgter på Hvidkilde Ladegaard, V-479b, 15.05.1809, 03.07.1809 kaldes han Curtsen
 • Rasmus Hansen, i et kammer på Hvidkilde, V-480, 16.05.1809
 • en brodersøn husmand Hans Hansen, 50 år i Dongshøjrup
 • ditto husmand Rasmus Hansen i Holmdrup, 38 år
 • broderdatter Elisabeth Hansd. oo husfæster unge Hans Brok i Fiskop
 • ditto Karen Hansd. oo husmand Søren Sørensen, samme sted
 • ditto Dorthea Hansd. oo husmand Peder Jensen i Holmdrup
 • Maren Rasmusd., Egense, V-481, 11.06.1809
 • oo husmand Hans Jensen, Egense
 • søn Rasmus Pedersen, 30 år soldat på Langeland
 • søn Niels Pedersen, 25 år, artillerist på Lolland
 • Lars Pedersen, 19 år tjener på Drejø
 • Peder Pedersen, 14 år
 • Anne Pedersd., 28 år tjener i Sørup
 • Niels Nielsen Trolle, møller i Gundestrup, V-481b, 19.06.1809
 • oo 1 Christiane Jørgensd., skifte 01.10.1788
 • Niels Nielsen Trolle, 26 år,
 • Jørgen Nielsen Trolle, 22 år
 • oo 2 Martine Marie Trolle
 • Hans Kragh Trolle, 20 år
 • Rasmus Trolle, 15½ år
 • Johan Trolle, 13 år
 • Christian Trolle, 8 år
 • Lars Trolle, 7 år
 • Anne Trolle, 17 år
 • Karen Trolle, 15 år
 • Christine Trolle, 9 år
 • Født værge for de umyndige gårdmand Jørgen Jensen af Holmdrup, søm nærmeste fædrene slægt
 • Jørgen Andersen, gårdmand i Gundestrup, V-493, 26.06.1809
 • oo Kirsten Andersd.
 • Anders Jørgensen, 9 år
 • Niels Jørgensen, 6 år
 • Morten Jørgensen, 1½ år
 • Karen Jørgensd., 12 år
 • Anne Jørgensd., 11 år
 • Maren Jørgensd., 7 år
 • Værge nærmeste beslægtede på faderens side husmand Hans Holmdrup i Hundstrup
 • Henrich Rasmussen Bluhme, indsidder i Egebjerg, hos gdm. Rasmus Nielsen, V-494, 29.06.1809
 • oo Marie Stephensd.
 • Peder henrichsen, 2 år
 • Værge farbroder Rasmus Rasmussen Bluhme, husmand samme sted
 • Kirstine Hansd., Holmdrup, V-497b, 08.08.1809
 • oo husmand Hans Jensen, har siddet uskiftet siden januar 1808, indgår nu nyt ægteskab
 • Hans Hansen, 18 år
 • Elisabeth Hansd., 21 år
 • Værge morbroder Jens Hansen Ladefoged, gårdmand i Sørup
 • Erich Pedersen, husfæster i Fiskop, V-498, 21.08.1809
 • oo Maren Banke Jørgensd.
 • Hans fader Peder Pedersen, gårdfæster på Drejø
 • søn sognefoged Hans Pedersen på Drejø
 • Jørgen Rasmussen Strøyer, gårdmand i Skovsbo, V-500b, 20.10.1809
 • oo Kirsten Hansd.
 • Jens Jørgensen, 32 år, overtager fæstet af gården
 • Hans Jørgensen, 34 år
 • Mette Kirstine, 20 år
 • Giertrud, 31 år
 • Formynder gårdmand Peder Andersen, ibid.
 • Hans Ovesen, Øster Skerninge, skifte da sønnen Lars Hansen overtager gården, V-502, 28.10.1809
 • faderen Hans Ovesen
 • børnene
 • Hans Hansen, 40 år
 • Lars Hansen, 32 år
 • Lisbeth Hansd., 36 år
 • Maren Hansd. oo gårdmand Hans Nielsen Bisgaard i Egense
 • Anne Hansd., 34 år
 • Formynder farbroder Svend Ovesen fra Øster Skerninge
 • Maren Nielsd., Ollerup, V-503b, 07.11.1809
 • oo Steffen Jochumsen smed i Ollerup
 • Niels Christian, 21 år
 • Jacob, 19 år
 • Kirsten Knudsd., Egense, V-504, 04.12.1809
 • oo 1 Ole Jacobsen
 • Rasmus Olesen, 36 år indsidder i Skovsbo
 • Johanne Kirstine Olesd. oo husmand Henrich Nielsen Rytter her af byen
 • Knud Olsen, husmand i Stenstrup
 • oo 2 Morten Banketoft, gårdmand i Egense
 • Hans Mortensen, 28 år
 • Birthe Marie Mortensd. oo husfæster Morten Hvidkilde i Skovsbo
 • Jørgen Sørensen, husmand i Kirkeby, V-505b, 11.12.1809
 • oo Bodil Marie Andersd.
 • Anders Jørgensen, 21 år
 • Niels Nielsen, afg. gårdmand Niels Rasmussen Juuls søn af Egense, V-507b, 15.01.1810
 • moderen Kirstine Nielsd. oo gårdmand Hans Christian Madsen, Egense
 • Rasmus Nielsen, 20 år
 • Peder Nielsen, 18 år
 • Jørgen Nielsen, 10 år
 • Kirstine Nielsd., 27 år
 • Johanne Nielsd., 19 år
 • Marie Olesd., Egense, V-508, 19.01.1810
 • oo gårdmand Hans Rasmussen, Egense
 • Anne Dorthea Hansd., 20 år
 • Maren Hansd., 12 år
 • Johanne Hansd., 9 år
 • Værge morbroder Ole Knudsen, gårdmand i Egense
 • Margrethe Kirstine Rømer, enke efter kaptajn Rømer, i Dyrehaugehuset, V-509, 17.02.1810
 • hos svigersønnen hr. Martin Broge oo Eleonora Vilhelmine Rømer
 • hun var død hos sin anden datter
 • Sofie Magdalene Kongstad på Ørstedgård i Jylland
 • søn major og adjudant Carl Ludvig von Rømer i København
 • Kirsten Pedersd., aftægtskone i Skovsbo hos sønnen Rasmus Juul, V-509b, 07.03.1810
 • oo Rasmus Larsen
 • gårdmand Svend Rasmussen af Skovsbo
 • gårdmand Rasmus Rasmussen Juul af Skovsbo
 • Hans Andersen, gårdmand, Ollerup, V-513, 14.04.1810
 • oo Anne Hansd.
 • Lars Hansen, 39 år gårdfæster i Ollerup
 • Anders Hansen, 29 å, er hjemme
 • Hans Hansen, 25 år eri Sørup
 • Anne Sophie Hansd., oo gårdmand Thorben Michelsen i Albjerg
 • Birthe Marie Hansd., 23 år ugift
 • Bodil Marie Hansd., 20 år tjener i Sørup
 • Karen Pedersd., Pasop, V-517b, 24.04.1810
 • oo husfæster Anders Jeppesen i Pasop
 • Peder Andersen, 18 år
 • Hans Andersen, 5 år
 • Anna Andersd., 16 år
 • Værge morbroder Hans Henrichsen smed af Sørup
 • Hans Pedersen, tjenestekarl i Rårud, afg. Peder Hansen Gemahls søn, V-519, 04.06.1810
 • moderen Anna Margrethe Nielsd. oo gårdfæster Anders Nielsen
 • Niels Pedersen, 16 år
 • Anne Pedersd., 13 år
 • halvbroder Peder Andersen, 9 år
 • Formynder Rasmus Nielsen, husmand i Rasenborghuset i Kirkeby
 • Mads Svendsen, husfæster i Belvedere, V-519b, 04.09.1810
 • søn Svend Madsen, 24 år, nuværende fæster af huset
 • søn Anton Morten Madsen, 21 år
 • Formynder nærmeste slægt gårdmand Erich Jensen Høj af Øster Skerninge
 • Maren Jensd. i Fiskop, enke efter Rasmus Tobiasen, V-520b, 06.11.1810
 • Jens Rasmussen, 29 år, er på stedet
 • Anna Margrethe Rasmusd. oo Henrich Jørgensen fisker
 • Anne Marie Rasmusd, tjener på Krogenlund
 • Karen Knudsd., Egense, V-521, 16.11.1810
 • oo 1 Hans Schiøtte
 • Hans Hansen, 34 år
 • Knud Hansen, 30 år
 • Johanne Hansd., død oo Hans Nielsen her i byen
 • Hans Hansen, 16 år
 • Heinrich Hansen, 14 år
 • Niels Hansen, 11 år
 • Karen Hansd., 9 år
 • Maren Hansd., 7 år
 • Maren Hansd., 28 år oo Lykke Hansen, husfæster i Heldager
 • oo 2 Jens Rasmussen Thygesen
 • Rasmus Frederichsen og hustru Anne Hansd. i Kogtved, gårdafståelse, V-522, 23.11.1810
 • sønnen Hans Rasmussen overtager fæstegården
 • de øvrige børn er
 • Frederich Rasmussen, 36 årbor i Vemmenæs på Tåsinge
 • Niels Rasmussen, 28 år soldat i København
 • Rasmus Rasmussen, 24 år
 • Karen Rasmusd. er død oo daglejer Johan Carlsen i Svendborg
 • Dorthea Johansd., 11 år
 • Marie Johansd., 6 år
 • Dorthea Rasmusd., 28 år tjener i Dongshøjrup
 • Kirstine Rasmusd. oo husmand Peder Boesen her i byen
 • Rasmus Jensen, tjenestekarl, afg. Jens Ravns søn i Slæbæk, V-525b, 15.12.1810
 • Hans søskende er arvinger:
 • gårdmand Jacob Jensen, Rårud
 • Anders Jensen, er fraværende som soldat
 • Eggert Jensen, 19 år, værge hans stedfader gårdmand Hans Jørgensen Smed i Slæbæk
 • Lisbeth Jensd. oo kroemand Johan Hansen i Ellerup
 • ovennævnte var helsøskende. Afdødes halvsøskende:
 • Hans Jensen, i København er død, har efterladt sig 5 børn
 • Niels Jensen, 36 år, ugift, i krigstjeneste ved kronens jægercompagni
 • Karen Hansd., hospitalslem i et udflyttet hus i Hundtofte, V-527, 15.01.1811
 • søn Hans Pedersen, 50 år, som den afdøde var hos
 • Ole Pedersen, 43 år, husmand i Rødme
 • Jørgen Pedersen, husmand i Egense
 • Peder Pedersen, tjener i Kirkeby
 • Niels Hansen, gårdmand i Holmdrup, V-527b, 19.01.1811
 • oo Johanne Pedersd., lavværge Christen Pedersen, gårdmand i Holmdrup
 • Hans Nielsen, 44 år
 • Jørgen Nielsen, 40 år
 • Rasmus Nielsen, 24 år
 • Lars Nielsen, 20 år tjener i Heldager
 • Marie Nielsd. oo indsidder Jens Larsen i Holmdrup
 • Maren Nielsd., 28 år ugift og hjemme
 • Anne Nielsd. oo husmand Niels Jensen i Tved
 • Mette Nielsd., enke efter Hans Hviid i Dongshøjrup, V-529, 15.02.1811
 • Hans Hansen, 14 år
 • Niels Hansen, 9 år
 • Anders Hansen, 1 år
 • Værge morbroder Hans Nielsen, husmand i Rårud
 • Margrethe Jespersd., Ny Holmegaard i Øster Skerninge, V-530b, 04.03.1811
 • oo 1 Jesper Mortensen Holm
 • Morten Jespersen, 33 år er husmand i Øster Skerninge
 • Jytte Jespersd. oo selvejerhusmand Rasmus Nielsen Tøsing, Ballen
 • Anne Katrine Jespersd. oo husmand Jørgen Jensen Hvidkilde ved Langeskov
 • oo 2 Ditlev Rasmussen Holm
 • Mette Ditlevsd. oo gårdmand Rasmus Jespersen, Øster Skerninge
 • Johanne Marie Ditlevsd. oo fæsteren af gården gårdmand Hans Danielsen.
 • Andreas Bauer, husmand i Sørup, V-533b, 27.03.1811
 • oo Mette Hansd.
 • Christian Hellevad Andreasen, 2 år
 • Sofie Maria Agathe Andreasd., 5 år
 • Formynder gårdmand Rasmus Diderichsen af Sørup
 • Rasmus Hansen, husmand og væver i Øster Skerninge, V-536, 27.03.1811
 • oo 1 Margrethe Jensd.
 • Mette Kirstine Rasmusd. oo gårdmand Hans Larsen i Øster Skerninge
 • oo 2 Karen Hansd.
 • Giertrud Nielsd., enke efter gårdmand Peder Madsen, Skarø, V-537, 29.03.1811
 • Hun er ikke død, men ønsker skifte da gården er overtaget af Hans Hansen
 • oo 1 Hans Rasmussen, som døde i 1767
 • Karen Hansd. oo husmand Jens Josephsen i Sørup, er død
 • Niels Jensen, 30 år
 • Ane Hansd. oo Rasmus Andersen, på Skarø, er død
 • Maren Rasmusd. oo gårdmand Hans Hansen her i gården
 • Gertrud Rasmusd. oo husmand Hans Nielsen, Skarø
 • Katrine Rasmusd. oo husmand Peder Rasmussen i Syltemaen
 • Maren Hansd. oo skibsbygger Jørgen Rasmussen på Drejø
 • Johanne Hansd. oo husmand Jens Arentzen, Skarø
 • Kirsten Hansd. oo husmand Hans Madsen, Skarø
 • Lene Hansd. oo husmand Hans Rasmussen på Drejø
 • Rasmus Hansen, gårdmand på Skarø, er død
 • Hans Rasmussen, 29 år
 • Rasmus Hansen Rasmussen, 25 år
 • oo 2 Peder Madsen, skifte 18.02.1807, ingen livsarvinger
 • Susanne Nielsd., enke efter Rasmus Hansen, Skarø, V-539b, 30.03.1811
 • Hun er ikke død, men ønske skifte da gården er fæstet af sønnen Hans Rsmussen.
 • Hans Rasmussen, fæster af gården
 • Bodil Rasmusd. oo smed Hans Christophersen på Drejø
 • Anne Marie Rasmusd. oo Morten Mortensen på Drejø
 • Maren Rasmusd. oo Erich Hansen husmand på Drejø
 • Karen Rasmusd. oo husmand Rasmus Ditlevsen på Drejø
 • Anne Katrine Rasmusd. oo Christopher Pedersen på Drejø
 • Anne Rasmusd. , 29 år, ugift og hjemme
 • Peder Rasmussen Kudsk, gårdmand i Øster Skerninge, V-543, 06.04.1811
 • oo 1 Anne Kirstine Hansd.
 • Rasmus Pedersen, 38 år, er fæster af gården
 • Jens Pedersen, 35 år tjener i Vester Skerninge
 • oo 2 Anne Marie Jensd.
 • Hans Jensen, indsidder hos gårdmand Knud Pedersen Heldager i Holmdrup, V-544b, 08.04.1811
 • hans fader Jens Nielsen Heldager er ældgammel og indsidder i gården
 • oo 1 Lisbeth Nielsd.
 • Niels Jensen, husmand i Tved på Broholm gods
 • Karen Jensd. oo husmand og skræder Jens Rasmussen i Gudme, Broholm gods
 • oo 2 Kirsten Rasmusd.
 • Lisbeth Jensd. oo gårdmand Knud Pedersen her i gården
 • Johan Jensen, 32 år tjener her i gården.
 • Johanne Ditlevsd., enke i Nørregaard i Øster Skerninge, V-546, 09.04.1811
 • oo 1 Rasmus Hansen, gårdfæster af Nørregaard
 • Hans Rasmussen, bor i København
 • Karen Rasmusd. oo gårdmand Jens Rasmussen i Slæbæk, er død
 • Jacob Jensen, gårdmand i Rårud
 • Anders Jensen, 23 år
 • Erich Jensen, 19 år
 • Lisbeth Jensd. oo Johan Hansen kromand i Ellerup
 • oo 2 Anders Nørregaard, fæster af Nørregaard
 • Anders Andersen, nuværende fæster af Nørregaard
 • Ane Andersd. oo husmand Christen Rasmussen i Ballen
 • Stine Mathiasd., almisselem i Sct. Jørgens Kloster, hos smed Steffen Jochumsen i Ollerup
 • V-549, 19.04.1811
 • en søn Mathias Svendsen, 8 år
 • Formynder morbroder Niels Mathiasen, husmand og væver i Ballen
 • Karen Larsd. på ?Falden, V-550b, 25.04.1811
 • oo gårdmand Hans Pedersen, gården tilhører forpagter Clausen på Heldagergård,
 • som havde overdraget skiftet til Hvidkilde
 • Anne Katrine Hansd., 11 år
 • Karen Hansd., 9 år
 • Anne Margrethe Hansd., 6 år
 • Maren Hansd., 3 år
 • Værge morbroder gårdmand Morten Larsen i Kirkeby
 • Peder Rasmussen, indsidder i Himmeldruphuset ved Nielstrup, V-556b, 03.05.1811
 • Hans svigerfader er indsidder Hans Rasmussen i Himmeldruphuset.
 • Anders Hansen Buk, husfæster i Øster Skerninge, V-559, 03.05.1811
 • oo 1 Stine Johansd.
 • Johannes Andersen, 36 år, soldat
 • oo 2 Anne Cathrine Rasmusd.
 • Hans Andersen, 17 år
 • Rasmus Andersen, 13 år, værge farbroder Hans Jespersen i Sørup
 • Ellen Mosegaaards i Sct. Jørgens Hospital, V-559b, 04.05.1811
 • en søn Anders Nielsen
 • en søn Lars Nielsen
 • en søn Hans Nielsen, skræder i Høje
 • en datter Maren Nielsd. tjener postmester Grejby i Svendborg
 • Jens Povlsen, tjenestekarl hos broderen Rasmus Povlsen i Heldager, V-560, 22.05.1811
 • en broder Lars Povlsen, husmand i Holmdrup, er død
 • Anne Larsd. oo sejlmagersvend Lars Vinter, bor til leje i Svendborg
 • Ellen Margrethe Larsd., 18 år
 • Johanne Marie Larsd., 16 år
 • broder Hans Povlsen, husmand på Galgebakken i ved Sørup
 • en broder Rasmus Povlsen, gårdfæster i Heldager
 • en søster Anne Margrethe Povlsd. oo købmand Anton Krejberg i Svendborg, er død
 • Joseph Krejberg, 22 år, købmand i Svendborg
 • Marie Elisabeth Krejberg oo gæstgiver Børgesen i Svendborg, er død
 • Johan Kristian Børgesen, 1½ år
 • Anne Margrethe Børgesen, ½ år
 • Johanne Povlsd. oo husmand Povl Jensen af Heldager
 • Anne Kirstine Povlsd., opholder sig i Svendborg
 • Jørgen Rasmussen, indsider hos husfæster Rasmus Allested i Egebjerg, V-561, 22.05.1811 1. en broder Jens Rasmussen, gårdmand i Slæbæk, er død
 • Jacob Jensen, gårdmand i Rårud
 • Anders Jensen, 22 år, soldat
 • Eggert Jensen, 19 år hos stedfader gårdmand Hans smed i Slæbæk
 • Lisbeth Jensd. oo kromand Johan Jensen i Ellerup
 • Hans Jensen er død i København, har efterladt sig 6 børn
 • en broder Lars Rasmussen Høj, gårdmand i Stågerup, er død
 • Rasmus Larsen Høj, gårdmand i Stågerup
 • Anne Marie Larsd. oo gårdmand Lars Mikkelsen i Øster Skerninge
 • en broder Anders Rasmussen, husmand i Hesselager
 • en søster Anne Rasmusd. oo selvejergårdmand Rasmus Ravn i Øster Skerninge, er død
 • Hans Rasmussen, 42 år, tjener i Svendborg
 • en halvsøster Bodil Rasmusd. enke efter gårdmand Christen Nielsen i Egense
 • en halvsøster Maren Rasmusd. oo husmand Rasmus Allested i Egebjerg
 • Karen Jensd., Ollerup, V-563b, 15.06.1811
 • oo husmand Lars Kokkenborg =Hans Larsen Kokkenborg
 • en broder Mathias Jensen, er død
 • Niels Mathiasen, 48 år, husmand i Ballen
 • Stine Mathiasd., er død
 • Mathias Svendsen, 8 år
 • en søster Christiane Jensd. , er død
 • Kirstine Nielsd. oo husmand Rasmus i Tybrind ved Frederiksgave
 • Maren Nielsd. oo husmand Hans Larsen i Trolleborg
 • en søster Anne Marie Jensd., enke efter gårdmand Peder Kudsk i Øster Skerninge
 • Anne Hansd., Mynderup, V-565b, 15.06.1811
 • oo 1 Ole Jørgensen
 • Jørgen Olsen Vest, husmand i Ollerup
 • Karen Olesd. oo selvejergårdmand Peder Rasmussen Ejlersen i V. Skerninge
 • oo 2 Lars Nielsen
 • Ole Larsen, gårdmand i Øster Skerninge, er død
 • Lars Olesen, 8 år
 • oo 3 Henrich Larsen Bruun
 • Lars Henrichsen, gårdmand i Stågerup
 • Mads Henrichsen, tjener hjemme
 • Hans Jensen, gårdmand i Gundestrup, V-566, 20.06.1811
 • oo Karen Rasmusd., værge gårdmand Jens Joensen i Rårud
 • Maren Hansd., 18 år
 • Anne Hansd., 14 år
 • Karen Hansd., 12 år
 • Johanne Hansd., 2 år
 • Jens Hansen, 9 år
 • Rasmus Hansen, 5 år
 • Tilsynsværge farbroder Jens Gemahl, gårdmand i Vester Skerninge
 • Hans Rasmussen Hytteballe, gårdmand i Øster Skerninge, V-571, 28.07.1811
 • oo 1 Johanne Hansd.
 • Rasmus Hansen, gårdfæster i Egense
 • Maren Hansd. oo selvejerhusmand Niels Nielsen i Ollerup, er død
 • Niels Nielsen, 18 år
 • Johanne Nielsd., 16 år
 • Karen Nielsd., 11 år
 • oo 2 Maren Andersd., lavværge gårdmand Hans Larsen af Øster Skerninge
 • Hans Hansen, 28 år, tjener i fødegården
 • Søren Hansen, 25 år, husmand i Øster Skerninge
 • Johanne Marie Hansd., er død
 • Anders Andersen, 11 år
 • Anne Regine Hans, i Sct. Jørgensgårds Kloster, V-574, 10.09.1811
 • en søn Frederik Johansen, smed i Troense, 36 år
 • en søn Anton Johansen, 34 år er i Troense
 • en søn Bertus Johansen, 31 år bor ved Sct. Jørgens Kloster
 • oo Maren Andersd.
 • Mette Kirstine Johansd., ugift tjener på Tåsinge
 • Karen Rasmusd., Dongshøjrup, V-574b, 10.09.1811
 • oo Henrich Andersen Skytte, gårdmand i Dongshøjrup
 • Maren Henrichsd., 11 år
 • Formynder morbroder Lars Rasmussen, i Dongshøjrup
 • Grethe Jensd., Ollerup, V-575b, 10.09.1811
 • oo husmand Peder Pedersen Tærsker, Ollerup
 • en helbroder Povl Jensen gårdmand i Ollerup, er død
 • Anne Marie Povlsd., 19 år, morbroder husmand Mads Hansen af Stågerup
 • en broder Peder Jensen Buk af Stågerup, 50 år
 • en halvsøster Anne Jensd., 45 år oo husmand Jacob Cortsen
 • en halvsøster Karen Jensd. oo selvejer husmand Rasmus Larsen Juul, Ollerup
 • en halvsøster søster Mette Jensd., 40 år oo selvejer Anders Jørgensen af Ollerup
 • en halvbroder Anders Povlsen, gårdmand i Krarup, er død
 • Claus Andersen, 26 år, soldat i Sjælland, tilsynsværge Rasmus Pedersen smed af
 • Ollerup
 • Hans Danielsen, gårdmand på Nyholm i Øster Skerninge, V-579, 07.10.1811
 • oo Johanne Marie Ditlevsd., lavværge broder husmand Morten Jespersen af Øster Skerninge
 • Maren Hansd., 5 år
 • Anne Margrethe Hansd., 1 år
 • Formynder deres farbroder Peder Danielsen, husmand i Øster Skerninge
 • enkens tilkommende mand er Mads Nielsen
 • Anne Kirstine Hansd., Heldager, V-580, 14.10.1811
 • oo husmand Jens Nielsen, Heldager
 • Niels Jensen, 3½ år
 • Tilsynsværge morbroderen Johan Heldager skolelærer af Gundestrup
 • Peder Rasmussen Mynderup, indsidder i Hemmedruphuset i Ollerup, V-582, 14.10.1811
 • Boet var fallit, der var intet at arve.
 • Marie Pedersd., Kogtved, V-582b, 29.10.1811
 • oo 1 Jens Rasmussen
 • Dorthea Jensd., 28 år
 • Johanne Marie Jensd., 26 år , begge ugifte
 • oo 2 Mads Henrichsen, husmand i Kogtved
 • Marie Kirstine Madsd., 13 år
 • Tilsynsværge morbroder husmand Peder Bæk af Gudbjerg
 • Jacob Jensen væver, ved Brydegård, V-583, 02.11.1811
 • oo Karen Christensd., lavværge Rasmus Peder Andersen, af Sct. Jørgensgårds Hospital
 • Hanne Dorthe Jacobsd., 25 år
 • Anne Jacobsd., 21 år
 • Formynder Lars Pedersen af Brydegård
 • Hans Jørgensen Smed, fæstegårdmand i Slæbæk, V-584, 22.11.1811
 • oo Mette Kirstine Ditlevsd., værge svoger Corfits Christensen smed i Gudbjerg
 • hendes broder Jacob Ditlevsen er ejer af Strandskovgården
 • Mette Cathrine Hansd., 2 år
 • Tilsynsværge farbroder husmand Mads Jørgensen, husmand og smed i Øster Skerninge
 • Store Peder Olsen i Heldager, husmand, V-584, 12.12.1811
 • oo 1 Ellen Pedersd.
 • Ole Pedersen, 21 år
 • Hans Pedersen, 19 år
 • Lisbeth Pedersd., 18 år
 • Niels Pedersen,
 • Kirsten Pedersd., 14 år
 • Susanne Pedersd., 11 år
 • Iver Pedersen, 7 år
 • Tilsynsværge, farbroder fæstehusmand Lars Jensen væver af Heldager
 • oo 2 Johanne Pedersd., lavværge husmand Henrich snedker af Heldager
 • Anne Pedersd., indsidder, enke efter Hans Rasmussen i Øster Skerninge, V-586b, 20.01.1812
 • oo 1
 • Peder Rasmussen, 50 år, gårdmand i Stenstrup på Cecilienlund
 • Mads Rasmussen, 38 år er død
 • Anne Margrethe Madsd. Nørregaard
 • hendes moder Karen Pedersd. Nørregaard i Boltinggårds Enemærke
 • Anne Cathrine Rasmusd. enke efter Anders Hansen Buk/Bæk, er her i huset
 • Knud Pedersen Lidske og hustru Johanne Nielsd., gårdfæste i Egense, V-588, 20.01.1812
 • De havde begæret skifte
 • Ole Knudsen, nuværende fæster af gården
 • Peder Knudsen, 36 år, tjener som matrialkudsk på Hvidkilde
 • Johanne Nielsd. oo 1 med Ole Hansen:
 • Anne Marie Olesd. oo gårdmand Hans Rasmussen Thygesen i Egense
 • Ane Rasmusd., indsidder hos lodsen Hans Kok i Strandhuse, V-589, 21.01.1812
 • en søn Christen Pedersen i Strandhuse er død
 • Hans Christensen, 12 år
 • Hans Pedersen Kok, 36 år, lods i Strandhuse, hos hvem moderen boede
 • Anne Pedersd. enke efter Hans Jensen på Drejø
 • Karen Pedersd. oo husmand Jørgen Pedersen i Rantzausminde
 • Mette Hansd., Kogtved, V-590, 31.01.1812, Christen Knudsen, V-595b, 11.02.1812
 • oo 1 Andreas Bauer
 • Christen Andreasen, 3 år
 • Sophie Marie Agathe, 5 år
 • oo 2 indsidder Christen Knudsen, Kogtved
 • Ingeborg Christensd., 1/4 år
 • Tilsynsværge børnenes morbroder husmand Jørgen Hansen i Ollerup
 • Christen Knudsens fader er husmand Christen Pedersen på Kølleskoven
 • Mette Marie Sørensd., Gundestrup, enke efter Hans Olsen i Gundestrup, V-591, 01.02.1812
 • oo 1 gårdmand Rasmus Andersen i Gundestrup
 • en datter Anne Margrethe Rasmusd. oo Peder Larsen, bor i Svendborg
 • en datter Dorthe Rasmusd. oo Mogens Hansen på Langeskovs gods
 • en søn Anders Rasmussen, 52 år fæstegårdmand i Gundestrup
 • Rasmus Rasmussen, 46 år bor på Trolleborg gods
 • Maren Rasmusd. oo gårdmand Hans Jensen i Egense, er død
 • Rasmus Hansen, 14 år tjener i Gundestrup
 • Birthe Rasmusd. oo husmand Povl Jensen i Egense
 • Jens Nielsen, gårdmand i udflyttet gård fra Skovsbo, V-93b, 07.02.1812
 • oo Anne Rasmusd.
 • Niels Jensen, 26 år
 • Rasmus Jensen, 25 år
 • Povl Jensen, 20 år
 • Ane Jensd., 22 år
 • Karen Jensd., 18 år
 • Anne Margrethe Jensd., 17 år
 • Værge farbroderen husmand Niels Nielsen i Egense
 • Hans Hansen bødker, husmand i Egebjerg, V-596b, 23.02.1812
 • oo 1 Sidsel Marie Rasmusd.
 • Anne Hansd., 15 år
 • Rasmus Hansen, 14 år
 • Hans Hansen, 12 år
 • oo 2 Maren Pedersd.
 • Jørgen Hansen, 7 år
 • Lars Hansen, 5 år
 • Anders Hansen, 3 år
 • Sidsel Marie Hansd., 9 år
 • Methe Larsd., Dongshøjrup, V-597, 14.02.1812
 • oo husmand og smed Jørgen Clausen, Dongshøjrup
 • Jens Jørgensen, 32 år, smed i Dongshøjrup
 • Jørgen Jørgensen, 28 år, corporal i det fynske lette dragonregiment
 • Anne Margrethe Jørgensd. , er enke
 • Maren Jørgensd. oo husmand Morten Rasmussen, nuværende fæster af stervstedet
 • Peder Pedersen Tærsker, indsidder i Ollerup, V-600b, 03.03.1812
 • Maren Pedersd., indsidder i Stågerup oo Niels Ole Andersen
 • Niels Pedersen, 51 år, tjener i Øster Skerninge
 • Peder Pedersen, 40 år, tjener i Øster Skerninge
 • Anders Pedersen, 36 år, bor i Ollerup, har fæstet faderens hus
 • Hans Pedersen, 25 år, væver på Skjoldemose Gods
 • Agnete Pedersd., aftægtskone hos gårdmand Ahrent Rasmussen i Ballen, V-601b, 09.03.1812
 • hun har tidligere været beboer af gården
 • helsøsters datter Fikke Kirstine Nielsd. oo gårdmand Hans Christian Madsen i Egense
 • helsøsterdatter Johanne Hansd. oo husmand og skovfoged Jørgen Lidske i Holmdrup
 • helsøstersøn Niels Hansen er død
 • Karen Nielsd.
 • Maren Nielsd., tjener begge i Korshavn
 • Formynder gårdmand og sognefoged Rasmus Holse
 • halvbrodersøn gårdmand Morten Mortensen af Mynderup
 • halvbrodersøn Hans Nielsen, gårdmand i Slæbæk
 • halvbrodersøn Marqvar Nielsen, , gårdmand i Dongshøjrup
 • halvbroderdatter Johanne Johanne Nielsd. oo Hans Jensen i Skårupøre
 • halvsøstersøn gårdmand Henrik Clausen af Egebjerg
 • Anne Rasmusd., Gundestrup, V-602, 10.03.1812
 • oo husmand Jørgen Pedersen Sallinge i Gundestrup
 • Rasmus Jørgensen, 15 år
 • Lars Jørgensen, 12 år
 • Formynder grdmand Jørgen Pedersen af Kragegård i Vester Åby
 • Anne Hansd., Gundestrup, V-602b, 10.03.1812
 • oo gårdmand Peder Nielsen Degn, Gundestrup
 • Niels Pedersen, næsten 25 år
 • Maren Pedersd. oo gårdmand Anders Rasmussen, Gundestrup
 • Maren Rasmusd., enke efter væver Hans Hansen i Kogtved, V-607, 08.04.1812
 • søn Rasmus Hansen, 40 år er i Nakskov på Lolland
 • søn Morten Hansen, 32 år er i Frørup
 • en søn 34 år, er i Kogtved
 • Ole Hansen, husfæster i Rårud, V-610b, 06.05.1812
 • oo Karen Olesd.
 • Niels Olsen, 41 år, husmand i Skårupøre
 • Johanne Olesd. oo Jacob Abraham i Nyborg, men er enke
 • Anne Marie Olesd. oo gårdmand Hans Rasmussen Smed i Sørup
 • Stine Olesd. oo gårdmand Hans Jensen i Holmdrup
 • Maren Olesd. oo Niels Johansen, tilkommende fæster af stervbostedet
 • Bodil Olesd. oo husmand Jesper Andersen, i Holmdrup
 • Anne Olesd. tjener på en gård i Lolland
 • Niels Jeppesen Væver, husfæster i Strandhusene, V-611, 13.05.1812
 • oo 1 Anne Marqvarsd.
 • Marcus Nielsen, 37 år. husfæster i Pasop
 • Jens Nielsen, 36 år, husfæster i Fiskop
 • Mette Sophie Nielsd. oo selvejergårdmand Marqvar Rasmussen i Ollerup
 • oo 2 Inger Hansd.
 • Hans Nielsen, 36 år, husfæster i Fiskop (se pag. 620
 • Jens Nielsen, 34 år er i stervboen
 • Peder Nielsen, 32 år
 • Søren Nielsen, fylder 18 år 28.09., på rejse til Norge
 • Karen Nielsd., 29 år, ugift tjener i Sct. Jørgens Præstegård
 • Anne Sophie Nielsd., 26 år, ugift, tjener i Svendborg
 • Marie Kirstine Nielsd., 22 år, ugift tjener i Sct. Jørgens Præstegård
 • Christiane Nielsd., 15 år
 • Anne Margrethe Nielsd., 12 år
 • Johan Herring, stadsjæger i kammer på Hvidkilde, V-623, 16.05.1812
 • Erich Christensen, indsidder i Holmdrup, V-615b, 19.05.1812
 • oo 1 Anne Jensd.
 • Jens Erichsen, 23 år tjener i Gudbjerg
 • Hans Erichsen, 21 år, soldat i Helsingør
 • Niels Erichsen, 20 år, tjener i Kogtved
 • Jørgen Erichsen, 18 år, tjener i Brudager
 • Bodil Marie Erichsd., tjener i Gudbjerg
 • Lars Erichsen, 11 år er hjemme
 • Værge farbroder Jens Christensen smed i Tved
 • oo 2 Marie Christensd.
 • Ole Abraham, indsidder i Kogtved, V-616, 27.05.1812
 • oo Anne Hermandsd., lavværge husmand Christen Pedersen i Kølleskoven
 • Abraham Olsen, 22 år, indkaldt til tjeneste på Langeland
 • Rasmus Olsen, 17 år, tjener på Drejø
 • Anders Olsen, 14 år
 • Maren Olesd., 19 år, tjener i Svendborg
 • Kirsten Olesd., 9 år
 • Anne Marie Olesd., 6 år
 • Værge sognefoged Anders Hansen af Stågerup
 • Anne Margrethe Magnusd., Kølleskoven, V-617, 30.05.1812
 • oo husfæster Christen Pedersen i Kølleskoven
 • Hans Jørgen Christensen, 12 år
 • Peder Knudsen Christensen, 3 år
 • Magnus Christensen, ½ år
 • Christen Knudsen, er nu død
 • Ingeborg Christensd. hos morbroder Jørgen Hansen i Ollerup
 • Marthe Christensd., 20 år, tjener på Hvidkilde
 • Maren Rasmusd., indsidderenke i Kogtved, V-617b, 30.05.1812
 • Rasmus Hansen, 30 år
 • Peder Hansen, 28 år, husmand i Kogtved
 • Niels Hansen, 26 år, husar ved regimentet på Sjælland
 • Hans Hansen, 19 år, væversvend i Strandhusene
 • Kirsten Hansd., 30 år tjener i Vejstrup
 • Maren Hansd., tjener på Hvidkilde
 • Maren Rasmusd., Stågerup, V-619b, 02.06.1812
 • oo husfæster Henrich Hansen.
 • Testamente om at sidde i uskiftet bo
 • Hans Johansen, indsider i Egebjerg, V-620b, 09.05.1812
 • Johan Hansen, 26 år, soldat i Helsingør
 • Kirsten Hansd., 32 år er hjemme
 • Hans Nielsen Skiøtte af Egense, V-621b
 • oo Trine Christophersd.
 • Christopher Hansen, 41 år, fæster af fødegården i Egense
 • Hans Hansen, 40 år i Odense, men er død, oo Frederiche Aophia Raahauge
 • Niels Hansen, 12 år
 • Hans Hansen, 10 år
 • Frits Hansen, 4 år
 • Peder Hansen, 1 år
 • Henrich Hansen, 33 år, soldat på Langeland
 • Stine Hansd., 29 år tjener på Hvidkilde
 • Johanne Hansd., 27 år oo gårdmand Niels Nielsen i Egense
 • Anders Mortensen, indsidder hos sønnen gårdmand Morten Andersen i Dongshøjrup, V-622b, 26.06.1812
 • Morten Andersen, gårdmand i Dongshøjrup
 • Maren Andersd., 28 år er på stedet
 • Hendes værge Jørgen Berntsen af Rårud
 • Maren Pedersd., Rødskebølle, V-629b,, 04.08.1812
 • oo husfæster Knud Pedersen
 • Peder Knudsen, 16 år
 • Karen Knudsd., 21 år
 • Værge morbroder gårdfæster Hans Pedersen i Dongshøjrup
 • Kirsten Hansd., afg. Hans Johansens datter i Egebjerg, V-631b, 05.09.1812
 • Broderen Johan Hansen er arving
 • Hans Christophersen, aftægtsmand hos gårdmand Jens Rytter i Holmdrup, V-633, 09.09.1812
 • oo Ellen Jørgensd.
 • en søster Anne Dorthe, indsidder i Gudbjerg
 • Jens Balslev Bredsdorff, landmåler på Hvidkilde, V-633b, 04.09.1812
 • oo Karen Havrum Myhre
 • Testamente for at sidde i uskiftet bo.
 • Apelone Hansd., Rødskebølle, V-634b, 28.09.1812
 • oo gårdmand Jens Andersen Ulv, Rødskebølle
 • Anne Marie Jensd., 20 år
 • Sidsel Jensd., 16 år
 • Anne Jensd., 13 år
 • Johanne Margrethe Jensd., 6 år
 • Tilsynsværge gårmand Rasmus Rasmussen Kroemand af Ollerup