Hvidkilde skifteprotokol IV, 1771-1790

| | |
Hvidkilde skifteprotokol IV, 1771-1790
 • Appelone Jørgensd., Heldager, IV-2, 05.12.1771
 • oo husmand Carl Splitter, snedker
 • Johannes, 28 år
 • Henrich, 17 år
 • Jørgen, 13 år
 • Else Marie, 24 år
 • Maren, 20 år
 • Anne Kirstine, 10 år
 • Maren og Anne Jensd., gårdmand Hans Andersens steddøtre i Ollerup, IV-2b, 06.01.1772
 • Arvinger var deres søskende:
 • en halvbroder Peder Jørgensen, 15 år
 • en broder Jørgen Jensen, 11 år
 • Deres værger farbroderen Hans Knudsen af Dongshøjrup og Peder Pedersen Handskemager i Svendborg var overværende.
 • Birthe Jørgensd. i Heldager, IV-3b, 11.01.1772
 • oo husmand Rasmus Tromslaar, Heldager
 • Arvinger er hendes børn:
 • Frands Hansen
 • Niels Hansen
 • Jacob Hansen, alle myndige og bor i Heldager
 • Maren Erichsd. i Heldager, IV-4, 22.01.1772 (ved samling 3.2.1772: Rødskebølle)
 • oo gårdmand Frands Hansen i Heldager
 • Hans Frandsen, 4 år
 • Anna Frandsd., 3 år
 • Børnenes morfader Erich Hansen af Søerup var tilsynsværge
 • Povel Hansen, gårdmand i Kogtved, IV-6b, 20.02.1772
 • oo Karen Hansd., lavværge hendes stedfader Jens Larsen af Ørbæk
 • Hans Povelsen, 19 år
 • Lars Povelsen, 16 år
 • Peder Povelsen, 1 år
 • Margrethe Povelsd., 11 år
 • Mette Povelsd., 9 år
 • Formynder og nærmeste pårørende gårdmand Peder Hansen af Øster Skerninge
 • Simon Larsen, husmand i Aahuset i Ollerup, IV-7, 06.03.1772
 • oo Maren Mortensd., lavværge hendes broderRasmus Mortensen af Ollerup
 • Arvinger er den afdødes søskende:
 • en søster Maren Larsd. enke af Peder Dyngeborg, til huse i Egense
 • en broder Peder Larsen Søgaard, er død og har efterladt
 • Hans Pedersen, husmand i Vester Skerninge
 • Lars Pedersen, husmand i Vester Skerninge
 • Karen Pedersd.
 • Cathrine Pedersd.
 • Maren Pedersd.
 • en broder Rasmus Søgaard er død og har efterladt sig
 • Rasmus Rasmussen Søgaard i Kogtved
 • Else Rasmusd. oo husmand Niels Olsen i Sørup
 • en søster Karen Larsd. er død og har efterladt sig
 • Maren tjener i Svendborg
 • Maren tjener i København
 • Anna er død og har efterladt sig 3 børn
 • en søster Anna Larsd. er død og har efterladt sig
 • Povel Madsen bor i Øxendrup
 • Karen Madsd. oo og bor i Øxendrup
 • Hans Pedersen Øeboe, husmand i Ulbølle, IV-9, 10.06.1772
 • oo Maria Andersd., lavværge Anders Graae fra Vester Skerninge
 • Anna Hansd. er død nogle dage efter faderen
 • Maren Jørgensd., Mynderup, IV-9b, 10.06.1772
 • oo gårdmand Lars Jensen i Mynderup
 • Jens Larsen, 5½ år
 • Jørgen Larsen, 2 år
 • Anne Marie Larsd., 3 år
 • Tilsynsværge morbroderen Ole Jørgensen her af byen
 • Povel Larsen, gårdmand i Heldager, IV-10b, 01.07.1772
 • oo Ellen Clausd., lavværge hendes broder Rasmus Hovmand af Svendborg
 • Jens Povelsen, 25 år
 • Lars Povelsen, 24 år
 • Hans Povelsen, 21 år
 • Rasmus Povelsen, 17 år
 • Anna Margrethe Povelsd., 19 år
 • Johanne Povelsd., 10 år
 • Anne Kirstine Povelsd., 5 år
 • Deres farbroder gårdmand Jørgen Pedersen i Heldager var overværende.
 • Niels Hansen, husmand og væver i Ulbølle, IV-11b, 19.06.1772
 • oo Kirstine Pedersd., lavværge Niels Rasmussen
 • Elsebeth Nielsd.
 • Til stede farbroderen husmand Christian Hansen i Mynderup
 • Elsebeth Hansd., Holmdrup, IV-12b, 05.11.1772
 • oo 1 Jens Nielsen
 • Niels Jensen, her på steden, 23 år
 • Hans Jensen, 21 år
 • Morten Jensen, 18 år
 • Peder Jensen, 15 år
 • Rasmus Jensen, 12 år
 • Maren Jensd., 11 år
 • Til stede var moderens broder Peder Hansen her af byen
 • oo 2 Hieronius Diderichsen, gårdmand i Holmdrup
 • Diderik Hieroniusen, 8 år
 • Jørgen Hieroniusen, 4 år
 • Anna Hieroniusd., 1½ år
 • Hans Hansen, 4 år, gårdmand Rasmus Hansens stedsøn i Kogtved, IV-14b, 16.11.1772
 • moderen Inger Rasmusd. er gift med Rasmus Hansen
 • en fuldbroder Rasmus Hansen, 8 år, værge farbror Hans Søegaard af Sørup
 • en halvbroder Jens Hansen, 17 år, tjener Anders Mosegård i Sørup
 • en halvsøster Inger Hansd. tjener også Anders Mosegård
 • de 2 sidstnævntes værge deres farbroder Christen Jensen af Sørup
 • Henvisning til skifte efter faderen Hans Jensen af Kogtved 03.04.1770
 • Rasmus Jensen, husmand og væver i Holmdrup, IV-15b, 26.09.1772
 • oo Inger Rasmusd.
 • en datter Johanne Rasmusd. skulle tjene i København
 • Peder Jespersen, gårdmand i Rårud, IV-17, 28.11.1772
 • oo Margrethe Rasmusd., lavværge Hans Rasmussen
 • Kirsten Pedersd., 20 år
 • Anna Pedersd., 18 år
 • Dorthe Pedersd., 16 år
 • Karen Pedersd., 10 år
 • Margrethe Pedersd., 6 år
 • Rasmus Pedersen, 4 år
 • Hans Pedersen, 1 år
 • På børnenes vegne var til stede Rasmus Rasmussen af Albjerg og Rasmus Andersen af Dongshøjrup
 • Lisbeth Nielsd., Holmdrup, IV-18b, 18.12.1772
 • oo 1 Hans Jørgensen
 • Giertrud Jørgensd., 21 år, værge farbror Rasmus Jørgensen af Heldager
 • oo 2 Jens Nielsen, gårdmand i Holmdrup
 • Hans Jensen, 13 år
 • Niels Jensen, 11 år
 • Karen Jensd., 10 år
 • Hieronius Diderichsen, gårdmand i Holmdrup, IV-19, 28.12.1772
 • oo 1 Elsebeth Hansd.
 • Diderich Hieroniusen, 8 år
 • Jørgen Hieroniusen, 4 år
 • Anne Hieroniusd., 1½ år
 • Værge deres farbroder Rasmus Diderichsen af Heldagergaard
 • oo 2 Anne Kirstine Hansd., lavværge Bertel Hansen af Holmdrup
 • Jens Christiansen, husmand i Øster Skerninge, IV-23, 31.12.1772
 • oo Maria Christiansd., lavværge Mads Nielsen
 • Jørgen Jensen, 17 år
 • Søren Jensen, 5 år
 • Christian Jensen, 3 år
 • Mette Kirstine Christiansd., 14 år
 • Overværende som nærmeste pårørende gårdmand Søren Jacobsen her af byen
 • Hans Himmerig, gårdmand i Ollerup, IV-23b, 16.01.1773
 • oo 1 Karen Jensdatter
 • Peder Hansen, 27 år
 • Jens Hansen, 21 år
 • Anne Marie Hansd., 19 år
 • Karen Hansd., 15 år
 • oo 2 Maren Rasmusd.
 • Ole Jørgensen, gårdmand i Mynderup, IV-24, 12.02.1773
 • oo Anna Hansd., lavværge stedfader Hans Knudsen i Gundestrup
 • Jørgen Olesen, 8 år
 • Hans Olsen, 3 år
 • Maren Olsd., 10 år
 • Karen Olsd. 7 år
 • Børnenes værge dres farbroder Peter Jørgensen af Ollerup og Anders Jørgensen af
 • Gundestrup
 • Mette Pedersd., Vester Skerninge, IV-25, 25.01.1773
 • oo 1 Rasmus Rasmussen Hytteballe, skifte 02.12.1771
 • Hans Rasmussen, 8 år
 • Peder Rasmussen, 6 år
 • Frands (!) Pedersen, 3 år
 • Værge for disse børn er deres far- og morbrødre Jens Rasmussen væver af Kogtved
 • og Jørgen Pedersen af Vester Skerninge
 • oo 2 Rasmus Hansen Hytteballe, gårdmand i Vester Skerninge
 • Karen Rasmusd., 9 uger
 • Lars Jensen, gårdmand i Mynderup, IV-26, 25.03.1773
 • oo 1 Maren Povelsd.
 • Maren Larsd., 12 år
 • oo 2 Maren Jørgensd.
 • Jens Larsen, 6 år
 • Jørgen Larsen, 2 år
 • Anne Marie Larsd., 1 år
 • oo 3 Mette Marie Nielsd., lavværge gårdmand Niels Nielsen, Ulbølle
 • Børnenes værger deres morbrødre Peder Jørgensen af Ollerup og Anders Jørgensen
 • af Gundestrup
 • Stedsønner er Mads og Rasmus Knudssønner efter deres fader ifølge skifte 21.09.1773!(63)
 • Maren Mortensd., Åhuset, Ollerup, IV-28, 10.04.1773
 • oo Jørgen Jørgensen, indsidder
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Anders Mortensen, en fuldbroder, husmand i Ollerup på Egeskov gods.
 • Rasmus Mortensen, en fuldbroder, gårdmand i Ollerup er død
 • og har efterladt sig 4 sønner og 2 døtre
 • Povel Andersen, en halvbroder i Ollerup på Egeskov Gods
 • Mette Mortensd. oo husmand Rasmus Pedersen Kudsk i Øster Skerninge
 • Anna Kirstine Mortensd., er død og har efterladt sig 2 sønner og 3 døtre
 • Niels Jensen, gårdmand i Mynderup, IV-28b, 30.04.1773
 • oo Mette Pedersd., lavværge broderen Niels Pedersen, gårdmand i Espe på Fjellebro gods
 • Anna Nielsd., 7 år
 • Maria Nielsd., 3½ år
 • Johanne Nielsd., 1 år
 • Værge farbroderen Hans Jensen af Skovsbo
 • enkens fæstemand er Ole Pedersen.
 • Hans Jacobsen smed i Ollerup, IV-29b, 14.01.1773
 • oo Giertrud Hansd.,
 • Arvinger er mandens søskende:
 • en broder Jens Jacobsen, smed i Hundtofte
 • Jens Rasmussen Buck, gårdmand i Ballen, IV-32, 15.05.1773
 • oo Johanne Hansd., lavværge hendes broder Peder Hansen Vest af Øster Skerninge
 • Anders Jensen, 16 år
 • Anne Marie Jensd., 6 år
 • Børnenes værge deres farbroder Peder Buck af Ollerup
 • Peder Andersen, gårdmand i Kirkeby, IV-32b, 24.05.1773
 • oo Maren Pedersd.
 • Peder Pedersen, 7 år
 • Mads Pedersen, 5 år
 • Marie Pedersd., 1 år
 • Værge deres farbroder Anders Larsen af Dongshøjrup
 • Enkens stedbørn har arv til gode, de er:
 • Mads Rasmussen
 • Christian Rasmussen
 • Seier Engelbreht Mørch, Sørup, IV-33b, 01.01.1773
 • Arvingerne er
 • en søn Andreas Mørch, 26 år, som farer udenlands med skibene fra København
 • en søn Knud Mørck, 15 år
 • en datter Inger Johanne Mørck, 21 år
 • en datter Bolette Elisabeth Mørck, 17 år
 • en datter Thrine Marie Mørck, 13 år
 • Den afdødes stedfader var Hans Jørgen Harboe i Kristiania
 • Jørgen Jensen, 12 år, afg. Jens Knudsens søn i Ollerup, IV-44, 17.06.1773
 • han var hos Peder Pedersen handskemager i Svendborg.
 • Arving er hans halvbroder Peder Jørgensen, 18 år, som tjener på Hvidkilde gods.
 • Husmand Hans Jeppesen, Holmdrup, IV-45, 27.06.1773
 • oo 1
 • Anders Hansen, 8 år
 • Karen Hansd., 5 år
 • Værge morbroder Peder Andersen, ....mand i Svendborg
 • oo 2 Giertrud Nielsd.
 • Rasmus Jensen, gårdmand i Holmdrup, IV-46, 05.04.1773
 • oo Ellen Jørgensd., lavværge Jørgen Pedersen f Heldager
 • Anna Rasmusd., 5 år
 • Hans Rasmussen, 2 år (evt. Jens)
 • Anne Lispet Rasmusd. (ved skiftesamling 03.07.1773)
 • Børnenes værge farbroder Hans Nælsen her af byen
 • Jytte Kirstine Rasmusd., Ballen, IV-48, 28.07.1773
 • oo Jesper Mortensen, gårdmand i Ballen
 • Kirstine Jespersd., 14 år
 • Maren Jespersd., 12 år
 • Anne Marie Jespersd., 9 år
 • Mette Kirstine Jespersd., 3 år
 • overværende børnenes morbroder Lars Andersen og Rasmus (I underskriften er det Anders og
 • Lars Rasmussen).
 • Ole Jacobsen Banketoft, gårdmand i Egense, IV-49, 07.08.1773
 • oo Kirsten Knudsd., lavværge Morten Jørgensen
 • Rasmus Olsen, 12 år
 • Johanne Olesd., 4½ år
 • Børnenes formynder Knud Jørgensen Banketofte af Egense
 • Efterkommeren i gården er Morten Jørgensen
 • Anders Nielsen, gårdmand i Rårud, IV-49b, 17.06.1773
 • oo Agnete Sørensd., lavværge faderen Søren Pedersen smed i Skovsbo
 • Niels Andersen, 10 år
 • Iver Andersen, 5 år
 • Anne Marie Andersd., 8 år
 • Kirsten Andersd., 2 år
 • På børnenes vegne var overværende deres farbror Mads Nielsen af Egense og Niels
 • Rasmussen af Holmdrup
 • Jens Nielsen Juel, gårdmand i Egense, IV-51, 15.11.1773
 • oo Jytte Nielsd., lavværge hendes broder Anders Nielsen i Ballen
 • Niels Jensen, 21 år
 • Peder Jensen, 14 år
 • Anders Jensen, 11 år
 • Dorthea Jensd., 5 år
 • Børnenes formynder Knud Pedersen Lidske i Egense
 • Erich Hansen, gårdmand i Sørup, IV-59b, 11.02.1774
 • oo Bodil Pedersd., lavværge Anders Hansen Kudsk her af byen
 • Maren Erichsd. oo Frands Hansen, gårdmand i Rødskebølle, er død
 • har efterladt sig 2 børn
 • Anna Erichsd. oo Rasmus Hansen her på stedet
 • Jørgen Pedersen, gårdmand i Heldager, IV-53b, 26.02.1774
 • oo Doorte Rasmusd.
 • Den salig mands efterladte børn:
 • Peder Jørgensen, 34 år
 • Ellen Jørgensd. oo gårdmand Hans Christophersen i Holmdrup
 • En stedsøn Hans Hansen havde løn til gode
 • Rasmus Pedersen Holse, gårdmand i Rødskebølle, 55b, 07.03.1774
 • oo Maren Jeppesd.
 • Peder Rasmussen, 21 år
 • Lars Rasmussen, 15 år
 • Jeppe Rasmussen, 12 år
 • Jørgen Rasmussen 1½ år
 • Anna Rasmusd., 18 år
 • Maria Rsmusd., 9 år
 • Sophia Rasmusd., 6 år
 • Børnenes formynder Mourits Andersen af Rødskebølle
 • Kommende fæster af gården er Jens Hansen.
 • Rasmus Pedersen Pave i Høje, IV-56b. 19.03.1774
 • oo Maren Frandsd.
 • Hans Pedersen, 6½ år
 • Lars Pedersen, 9 uger
 • Anna Pedersd., 10½ år
 • Maren Pedersd., 9 år
 • Kirsten Pedersd., 3 år
 • Børnenes formynder Frands Hansen, gårdmand i Rødskebølle
 • Frederik Mathiesen, smed i Egense, IV-57b, 06.03.1774
 • oo 1 skftebrev af 10.05.1764
 • Johan Frederiksen, bor i København
 • Johanne Malene Frederiksd. oo Hans Nielsen, Randershandskemager i Odense
 • Frederica Frederiksd. oo Hans Johansen skytte i Holmdrup
 • Mette Kirstine Fredriksd., 26 år
 • oo 2 Mette Rasmusd.
 • Kirstine Henrichsd., Holmdrup, IV-64, 11.04.1774
 • enke efter Jørgen Snedker i Holmdrup
 • mons. Henrich Jørgensen Holm, forvalter på Assestrup i Lolland
 • Elisabeth Jørgensd., 28 år
 • Karen Jørgensd., 24 år
 • Anne Jørgensd., 22 år
 • Lars Larsen, gårdmand i Gundestrup, IV-65, 23.02.1774
 • oo Birthe Marie Hansd.
 • Arvinger er mandens søskende:
 • en broder Niels Larsen opholder sig i gården
 • en broder Knud Larsen er død
 • Karen Knudsd. oo Christen Nielsen i Haagerup på Brahetrolleborg gods
 • en broder Rasmus Larsen, boede i Tved er død
 • Susanne Rasmusd. oo feldbereder Hans Christensen i Nykøbing Falster
 • Anna Rasmusd. tjener i Nykøbing Falster
 • Anna Hansd., Holmdrup, IV-69, 30.03.1774
 • oo 1 Jens
 • Jens (evt. Jonas) Jensen, husmand i Holmdrup
 • Peder Jensen bor i Svendborg
 • Hans Jensen tjener her på stedet
 • Rasmus Iversen var gårdmand her i byen er død
 • Niels Rasmussen
 • Anna Rasmusd.
 • Anna Lispet Rasmusd.
 • Deres stedfader er Hans Christophersen
 • Kirsten Jensd. i Skårup er enke var oo Jens Pedersen
 • Karen Jensd. oo Lars Jensen, husmand i Gudbjerg på præstens gods
 • Ellen Jensd. oo Anders Iversen på Tiselholt gods i Oure
 • Anna Jensd. oo Peder Andersen husmand i Holmdrup
 • Anna Margrete Jensd. oo Jens Pedersen, husmand i Skårup på præstens gods
 • oo Lars Nielsen, gårdmand i Holmdrup
 • Jørgen Nielsen Juel, gårdmand i Egense, IV-70, 12.11.1774
 • oo Kirstine Hansd., lavværge Knud Hansen i Egense
 • Niels Jørgensen, 13 år
 • Peder Jørgensen, 11 år
 • Nærmestepårørende Peder Larsen Juel og Peder Vangeled begge af Skovsbo
 • Karen Mortensd., på Skarø, IV-71b, 12.07.1774
 • oo Peder Ipsen, gårdmand på Skarø
 • Lone Pedersd., 36 år
 • Jørgen Larsen, afg. Lars Jensens søn i Mynderup, IV-72b
 • en helbroder Jens Larsen, 7 år
 • en fuldsøster Anna Maria Larsd., 3 år
 • en halvsøster Maren Larsd., 12 år
 • Til stede morbrødrene Anders Jørgensen og Peder Jørgensen af Gundestrup og Ollerup
 • Skifte efter Lars Jensen 25.03.1773
 • Anne Markusd. i Strandhusene, IV-73b, 10.10.1774
 • oo Niels Jeppesen væver i Strandhusene
 • Markus Nielsen, 3 år
 • Maren Nielsd., 15 år
 • Mette Sophie Nielsd., 9 år
 • Peder Pedersen Fisker ved Hvidkilde, IV-74, 07.11.1774
 • oo Ide Dorthea Ibsd.,
 • Cathrine Kirstine Pedersd., 1 år
 • Peder Nielsen, gårdmand i Gundestrup, IV-75, 21.01.1775
 • oo Karen Hansd., lavværge Rasmus Hansen af Slæbæk
 • Niels Pedersen, 10 år
 • Hans Pedersen, 3 år
 • Mads Pedersen, 1 år
 • Anna Cathrine Pedersd., 8 år
 • Else Pedersd., 6 år
 • På børnenes vegne var tilstede farbroderen Rasmus Nielsen fra Hundstrup
 • Lars Hansen Kok, inderste hos Peder Rasmussen i Kogtved Strandhuse, IV-76, 22.08.1774
 • Arvinger er
 • en søster Anne Hansdatter oo gårdmand Rasmus Andersen på Skarø og
 • 3 søstre i Ærøskøbing
 • en halvsøster Anna Hansd. oo gårdmand Rasmus Hansen på Skarø
 • en fuldsøster Maren Hansd. oo Hans Jørgensen på Ærøskøbing , er død
 • Jørgen Hansen Øeboe boende i Ærøskøbing
 • Anna Cathrine Hansd., 30 år og gift
 • Kirstine Hansd., 28 år og gift
 • halvbroder Hans Hansen Kok er død
 • Peder Hansen på Skarø, er død
 • Hans Pedersen, 22 år
 • Morten Pedersen, 20 år
 • Claus Crestensen, gårdmand i Egense, IV-79, 20.03.1775
 • oo 1 Sidsel Mortensd.
 • Birthe Clausd., 31 år
 • Anna Clausd., 30 år
 • Maren Clausd., 28 år
 • oo 2 Appelone Knudsd., værge hendes broder Lars Knudsen her af byen
 • Chresten Clausen, 19 år
 • Johanne Clausd., 20 år
 • Kirstine Clausd., 15 år
 • På børnenes vegne var til stede Jesper Mortensen af Ballen
 • Rasmus Rasmussen, gårdmand i Sørup, IV-79b, 24.04.1775
 • oo Anna Christensd., lavværge gårdmand Lars Larsen Juel, her af byen
 • Rasmus Rasmussen, 28 år
 • Christen Rasmussen, 16 år
 • Maren Rasmusd., 22 år
 • Anna Rasmusd., 13 år
 • Kirsten Rasmusd., 11 år
 • Børnenes formynder morbroderen Rasmus Christensen her af byen.
 • Sønnen Rasmus Rasmussen overtager fæstet af gården.
 • Niels Nielsen, 30 (33 år) år, sal. Niels Rasmussens søn i Ballen, IV-80b, 10.07.1775
 • Arving er moderen Malene Nielsd. og
 • søsteren Anne Margrethe Nielsd. med værge farbroderen Rasmus Rasmussen af Albjerg
 • Henvisning til skifte efter faderen 30.06.1769 og
 • Niels Nielsen tærsker på Hvidkilde af 13.07.1771
 • Maren Nielsd., Rårud, IV-81, 26.07.1775
 • oo 1 Jens Hansen Gemahl
 • Hans Jensen, 11 år
 • Niels Jensen, 7 år
 • Som formynder var til stede farbroderen Peder Hansen af Rårud
 • oo 2 Hans Hansen Gemahl
 • Jens Hansen, 2 år
 • Karen Hansd., 5 år
 • Giertrud Jensd., Skovsbo, IV-82b, 22.11.1775
 • oo Rasmus Rasmussen Strøyer, gårdmand i Skovsbo
 • Anna Margrethe Rasmusd. oo Rasmus Rasmussen Søegaard i Sct. Jørgens Hospital
 • Maren Rasmusd., ugift, fadren var værge
 • Jørgen Rasmussen, som har fæstet gården
 • Apollone Rasmusd. oo gårdmand Peder Jørgensen Vangeled i Skovsbo
 • Johanne Rasmusd. oo gårdmand Rasmus Jensen Grynter i Skovsbo
 • Sidsel Rasmusd. oo gårdmand Rasmus Rasmussen Søegaard i Kogtved.
 • Maren Madsd., Sørup, IV-83b, 28.11.1775
 • oo 1 Rasmus Jensen
 • Mads Rasmussen, 12 år
 • Birthe Rasmusd., 9 år
 • Nærmeste værge Peder Pedersen smed af Sørup
 • oo 2 Rasmus Nielsen, gårdmand i Sørup
 • Rasmus Rasmussen, 4 år
 • Karen Rasmusd., 3 år
 • Karen Mortensd., Gundestrup, IV-84, 09.02.1776
 • oo Anders Jørgensen, gårdmand i Gundestrup
 • Jørgen Andersen, 2 år
 • Værge morfaderen Morten Rasmussen her i gården
 • Maren Pedersd., Ballen, IV-84b, 06.03.1776
 • oo husmand Christen Arentzen i Ballen
 • hendes arvinger er
 • en søn Peder Axelsen, 20 år
 • en datter Johanne Axelsd., oo skomager Rasmus Johansen i Fåborg
 • Claus Andersen, gårdmand i Kirkeby, IV-85, 16.02.1776
 • oo Maren Jensd., værge hendes fader Jens Rasmussen her i gården
 • Anders Clausen, 9 år
 • Bodil Clausd., 7 år
 • Cathrine Clausd., 3½ år
 • Margrethe Clausd., 1½ år
 • Børnenes værge deres farbroder Niels Andersen Ploug i Sørup
 • Mette Hansd., Øster Skerninge, IV-87b, 25.04.1776
 • oo gårdmand Jørgen Rasmussen
 • Hans Jørgensen, 3 år
 • Tilsynsværge morbroderen Niels Hansen fra Sørup
 • Johanne Larsd., Sørup, IV-88, 02.08.1776
 • oo husmand Christian Andersen i Pasop
 • Maria Christiansd., 16 år
 • Anna Kirstine Bertelsd., Holmdrup, IV-88, 12.08.1776
 • oo 1 Hans Nielsen
 • Bertel Hansen, gårdmand i Holmdrup
 • Hans Hansen, 19 år
 • Mette Kirstine Hansd. oo gårdmand Peder Hansen i Holmdrup
 • Karen Hansd. oo Peder Eskegaard i Tved på Bjørnemose gods
 • Agnete Hansd. oo Christian Pedersen gårdmand i Skårup på Klingstrup gods
 • oo 2 gårdmand Iver Pedersen af Holmdrup
 • Mads Iversen, 18 år
 • Peder Iversen, 13 år
 • Niels Iversen, 8 år
 • Anna Iversd., 17 år
 • På pigens vegne var overværende Johan Frederiksen af Svendborg
 • Niels Hansen, gårdmand på Skarø, IV-90, 03.09.1776
 • oo Karen Jensd., lavværge gårdmand Rasmus Hansen, Skarø
 • Anna Nielsd., 14 år
 • Knud Jørgensen Banketoft, inderste i Egense hos gårdmand Morten Jørgensen, IV-90b, 11.02.1777
 • arvinger er mandens børn
 • Maren Knudsd. oo gårdmand Hans Hansen Skytte i Egense
 • Kirsten Knudsd. oo Morten Jørgensen her i gården
 • Karen Knudsd. oo husmand Hans Hansen Lange, ibidem
 • Johanne Knudsd., 28 år
 • Margrethe Knudsd., 23 år
 • Hans Rasmussen Hovmand, husmand i Holmdrup, IV-91b, 07.11.1776
 • oo Maren Rasmusd.,
 • Rasmus Hansen, 19 år
 • Johanne Hansd., 14 år
 • Maren Hansd., 12 år
 • Kirsten Hansd., 10 år
 • Maren Hansd., 6 år
 • Formynder gårdmand Hans Jørgensen af Holmdrup
 • Ingeborg Jespersd., Ballen, IV-92, 14.04.1777
 • oo gårdmand Anders Nielsen Balmand i Ballen
 • Anna Maria Andersd. 2½år
 • Karen Jensd., Øster Skerninge, IV-93, 30.04.1777
 • oo gårdmand Peder Madsen, Øster Skerninge
 • Mads Pedersen, nu boende her i gården
 • Lisbeth Pedersd. oo husmand Jørgen Jensen Dyngeborg i Ballen
 • Maren Pedersd. oo gårdmand Anders Nielsen Balmand her i byen
 • Hans Christophersen, Øster Skerninge, IV-94, 30.04.1777
 • oo Anne Sophie Hansd.,
 • Maria Hansd., 5 år
 • Værge farbroderen Christopher Hansen Buch af Øster Skerninge
 • Simon Henrichsen, gårdmand i Ollerup, IV-95, 10.05.1777
 • oo Bodil Erichsd., lavværge Rasmus Ibsen af Lunde
 • Lars Simonsen, 5 år
 • Niels Simonsen, 2 år
 • Sophia Simonsd., 7 år
 • Børnenes værge deres farbroder Claus Henrichsen af Egebjerg
 • Anna Hansd., Øster Skerninge, IV-97b, 09.07.1777
 • oo 1 Hans Mortensen i Kværndrup
 • Morten Hansen, 14 år
 • Hans Hansen, 10 år
 • Dorthe Hansd., 12 år
 • Værge farbroder Rasmus Mortensen af Dongshøjrup
 • oo 2 gårdmand Peder Rasmussen i Øster Skerninge
 • Rasmus Pedersen, 6 år
 • Jens Pedersen, 3 år
 • Lars Hansen Buch, husmand i Pasop, IV-98b, 09.10.1777
 • oo Maria Hansd.
 • Hans Larsen, 8½ år
 • Jens Larsen, 4 år
 • Niels Larsen, 2 år
 • Værge farbroderen Christopher Hansen Buch af Øster Skerninge
 • Unge Niels Jensen i Skovsbo, Aftægtskontrakt, IV-99, 09.10.1777
 • Gården overlades til landsoldat Svend Rasmussen af Skovsbo
 • Konens klæder skal efter hendes død deles mellem hendes datter Sophia Hansd. og
 • Niels Bisgaards datter Ksaren Nielsd. i Egense
 • Knud Sørensen Jyde, husmand i Ollerup, IV-100, 11.12.1777
 • oo Anna Pedersd., lavværge Jørgen Hansen Hemmedrup
 • Margrethe Knudsd., 27 år
 • Maren Knudsd., 21 år
 • Værge deres morbroder Peder Rasmussen i Hemmedruphuset
 • Niels Rasmussen, husmand i Egebjerg, IV-100b, 11.12.1777
 • oo Mette Pedersd.
 • Apelone Nielsd., 15½ år
 • Maren Nielsd., 11½ år
 • Karen Nielsd., 7 år
 • Dorthea Nielsd., 2 år
 • Nærmeste værge Peder Rasmussen fra Ollerup
 • Niels Rasmussen Staldkarl og husmand i Egense, IV-101b, 04.10.1776
 • oo Maren Rasmusd.
 • Povel Christian Nielsen, 2 år
 • Maria Christensd., Pasop, IV-102b, 13.01.1778
 • oo husmand Peder Nielsen
 • Niels Pedersen, 2 år
 • Værge morfaderen Christen Jensen af Sørup
 • Jesper Mortensen, gårdmand i Ballen, IV-103, 16.02.1778
 • oo 1 Jytte Kirstine Rasmusd.
 • Kirsten Jespersd., 19 år
 • Maren Jespersd., 17
 • Anne Marie Jespersd., 13 år
 • Kirstine Jespersd., 8 år
 • oo 2 Margrethe Rasmusd., stedfader Rasmus Stephensen, i Nybølle på Fjellebro gods
 • Jytte Kirstine Jespersd., 4 år
 • Anne Cathrine Jespersd., 2 år
 • Morten Jespersen, ½ år
 • På samtlige umyndige børns vegne mødte som formynder Lars Rasmussen af Ollerup
 • og Anders Rasmussen af Dongshøjrup.
 • Peder Rasmussen Buck, gårdmand i Ollerup, IV-106, 11.04.1778
 • oo Karen Jensd.
 • Rasmus Pedersen, 12 år
 • Christen Pedersen, 6 år
 • Kirstine Pedersd., 10 år
 • Overværende som børnenes formynder Jørgen Hansen Hemmedrup, gårdmand af Ollerup
 • Jacob Rasmussen, gårdmand i Egebjerg, aftægtskontrakt, IV-107, 22.04.1778
 • svigersønnen Fredrich Pedersen får fæstebrev på gården
 • Frederik Pedersens kones søstre er
 • Kirsten, Anna og Maria Jacobsdøtre
 • Jomfru Cathrina Maria Mørch i Avernakø Præstegaard, IV-108, 18.07.1778
 • hun var til opdragelse hos præsten sn. Laurits Nyetoft på Avernakø.
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Andreas Mørch, 29 år
 • Knud Mørch, 18 år
 • Inger Johanne Mørch, 24 år
 • Bolette Mørch, 20 år
 • Hendes fader Engelbrecht Mørch i Sørup, skifte 17.07.1773
 • Hans Madsen, gårdmand i Ollerup, IV-111b, 23.05.1778
 • oo Bodil Erichsd.
 • Arvinger er hans efterladte søskende:
 • Niels Madsen, gårdmand i Kirkeby
 • Anne Kirstine Madsd., 20 år
 • Johannes Madsen, husmand i Egense, IV-112b, 04.10.1778
 • Arvinger er hans børn
 • Mads Johansen, 26 år
 • Kirstine Madsd., 32 år
 • Anne Marie Madsd., 15 år
 • Børnenes værge deres morbroder Jeppe Nielsen af Skovsbo
 • Maren Hansd., Sørup, IV-117, 18.11.1778
 • oo Lars Larsen Juel, gårdmand i Sørup
 • Hans Larsen, 8 år
 • Ingeborg Larsd., 3 år
 • Johanne Johansd., Gundestrup Mølle, IV-118, 07.01.1779
 • oo 1 Christen Hansen Møller
 • Johan Christensen, boede i København, var gift, er død
 • Johanne Cathrine Johansd., 5 år
 • Hans Christensen, 25 år, er her på stedet
 • Johanne Christensd., 42 år ugift er hos stedfaderen
 • Margrethe Christensd. oo Elias Christiansen i Kallekoe på Holstenshus gods
 • Johanne Christensd. oo skipper Peder Jacobsen Møller i Fåborg
 • Karen Christensd. oo Rasmus Larsen i Ulbølle Strandhuse, Rødkilde gods
 • oo 2 Jørgen Hansen
 • Christiane Jørgensd., 14 år
 • Rasmus Andersen, gårdmand i Gundestrup, IV-119b, 07.01.1779
 • oo Mette Marie Sørensd., værge hendes broder Jens Sørensen af Kaahusene
 • Søren Rasmussen, 23 år
 • Anders Rasmussen, 15 år
 • Rasmus Rasmussen, 14 år
 • Anne Margrethe Rasmusd., 20 år
 • Dorthe Rasmusd. 18 år
 • Maren Rasmusd., 12 år
 • Birthe Rasmusd., 6 år
 • Nærmeste værge gårdmand Jørgen Jørgensen af Gundestrup
 • Anne Christophersd., Egense, IV-120b, 12.02.1779
 • oo gårdmand Christen Nielsen i Egense
 • Niels Christensen, 16 år
 • Christopher Christensen, 13 år
 • Hans Jensen, gårdmand i Skovsbo, IV-120b, 21.02.1779
 • oo Margrethe Hansd.
 • Jens Hansen, 30 år
 • Anne Cathrine Hansd. oo husmand Lars Dyngeborg i Egense
 • Mette Hansd. opholdende sig på stedet
 • Den kommende fæster Peder Andersen fra Ollerup skal ægte Mette Hansd.
 • Hans Knudsen, gårdmand i Gundestrup, IV-121b, 29.03.1779
 • oo Karen Hansd., lavværge Jens Povelsen af Vester Skerninge
 • Hans Hansen, gårdmand i Rårud
 • Den nye fæster i gårdene er Hans Mortensen som giver Karen Hansd. aftægt
 • Hans Blichfeldt, Kogtved, IV-122, 28.11.1779
 • Han var fattig, og der blev ikke noget til overs at arve efter begravelsen var betalt.
 • Claus Henrichsen, gårdmand i Egebjerg, aftægtskontrakt, IV-122b, 10.05.1779
 • sønnen Henrich Clausen har fået gården i fæste
 • Kirsten Jørgensd., i Sct. Jørgens Hospital, IV-123, 03.08.1779
 • Hendes efterladenskaber blev udddelt til de i hospitalet værende lemmer:
 • Madame Wulf Povel Diderichsen
 • Maren Nielsd. Kirsten Larsd.
 • Jomfru Faaborg Birthe Kochenborgs
 • Peder Petersen Lars Frederiksen
 • Hans Knudsen Jens Tryggesen
 • Hans Thygesen Lars Bruun
 • Cathrine Plougs Skole Kirsten
 • Peder Nielsen Hans Olsens enke
 • Peder Madsen Skole Hans
 • Maria Skovsbogaards Margrethe Bruuns
 • Christen Rasmussen Anders Møller
 • Knud Liskes enke Birthe Corfitzsd.
 • Jytte Bierings Maren Larsd.
 • Rasmus Søegaard
 • Rasmus Madsen, husmand i Heldager, IV-123b, 18.06.1779
 • oo Anna Villumsd.
 • Villum Rasmussen, 15 år
 • Johanne Rasmusd., 14 år
 • Værge husmand Frands Hansen af Heldager
 • Anna Knudsd., Ollerup, IV-124
 • oo husmand Lars Juel i Ollerup
 • Maren Larsd., 25 år
 • Anna Maria Larsd., 11 år
 • Rasmus Larsen, 8 år
 • Gl. Hans Hansen (Christensen) Fisker, indsidder i Ollerup, IV-124b, 07.10.1779
 • oo 1 Anna Povelsd.
 • Christen Hansen fisker er død
 • Simon Christensen
 • Hans Christian Christensen
 • Povel Hansen er død
 • Christen Povelsen
 • Hans Christian Povelsen
 • Hans Hansen, husmand i Ollerup
 • Eva Hansd. oo Offer Jensen i Egeskov, er død
 • Jens Offersen
 • Hans Offersen
 • oo 2 Kirsten Hansd.
 • Karen Hansd.
 • Anna Hansd.
 • Engel Hansd.
 • Johanne Nielsd., Ollerup, IV-125, 07.10.1779
 • oo 1 Anders Jensen Ploug
 • Peder Andersen, gårdmand i Skovsbo
 • Niels Andersen, 17 år
 • Anne Susanne Andersd., 21 år, værge Peder Andersen
 • oo 2 Niels Pedersen
 • Johanne Nielsd. oo gårdmand Hans Mortensen i Dongshøjrup
 • oo 3 gårdmand Lars Rasmussen Ploug
 • De umyndiges værge var deres morbroder Anders Nielsen af Ollerup
 • Anne Marie Larsd, Hendrich Madsens steddatter i Mynderup, IV-125b, 13.10.1779
 • en fuldbroder Jens Larsen 12½ år, formynder morbror gårdmand Peder Jørgensen, Ollerup
 • en halvsøster Maren Larsd., 18 år værge hendes morbroder Hans Povelsen af Stågerup
 • Casper Henrichsen, gårdmand i Skovsbo, Aftægtskontrakt, IV-126b, 14.01.1780
 • sønnen Henrich Caspersen overtager fæstet
 • hans søstre er Maren og Karen Caspersdøtre
 • Iver Pedersen, gårdmand i Holmdrup, IV-127, 07.02.1780
 • oo 1 Anna Kirstine Bertelsd.
 • Mads Iversen, 19 år
 • Peder Iversen, 17 år
 • Niels Iversen, 12 år
 • en datter oo Anders Andersen i Skårupøre på Bjørnemose gods
 • oo 2 Else Sørensd.
 • Anne Kirstine Iversd., ½ år
 • Værge og nærmeste pårørende Johan Frederik Beck af Svendborg
 • Ole Michelsen, gårdmand i Ollerup, IV-129b, 08.03.1780
 • oo Anna Jensd., lavværge gårdmand Peder Hansen i Ollerup
 • Jens Olsen, 11 år
 • Margrethe Olesd., 16 år
 • Kirsten Olesd., 14 år
 • Maren Olesd., 3 år
 • Værge og nærmeste pårørende Jørgen Hansen Hemmedrup, gårdmand i Ollerup
 • Johanne Hansd., Ballen, IV-130, 05.05.1780
 • oo Rasmus Pedersen, gårdmand i Ballen
 • Arvinger er den sal. kones efterladte børn
 • Niels Andersen, gårdmand i Ballen
 • Hans Andersen, 25 år
 • Anders Jensen, 22 år
 • Anne Marie Jensd., 13 år
 • På pigens vegne var til stede hendes morbroder Peder Hansen af Øster Skerninge
 • Niels Madsen, gårdmand i Kirkeby, IV-130b, 23.06.1780
 • oo Maren Jensd., lavværge Anders Nielsen af Ballen
 • Anne Nielsd., 3 år
 • Jytte Nielsd., 1 år
 • Nærmeste pårørende Ole Pedersen Ploug af Egebjerg
 • Anna Knudsd., Egense, IV-131, 22.07.1780
 • oo husmand Hans Hansen Lange i Egense
 • Hans Hansen, 9 år
 • Johanne Hansd., 3 år
 • Jens Rasmussen Hovmand i Holmdrup, IV-131b, 27.07.1780
 • oo Maren Rasmusd., lavværge Rasmus Rasmussen af Kirkeby
 • Arvingerne er den afdødes søskende:
 • en broder Jens Rasmussen, husmand i Rødskebølle
 • en broder Hans Pedersen, 20 år hos stedfaderen Jørgen Hansen i Holmdrup
 • en søster Anne Jensd. er i København og oo
 • Hans Larsen smed, husmand i Egebjerg, IV-182, 19.08.1780
 • oo 1 (Anne Ditlevsd., skifte 16.02.1763)
 • Ditlev Hansen i Egebjerg
 • Anne Margrethe Hansd. oo husmand Mogens Hansen i Vester Skerninge, Brahetr. Karen Hansd. oo Niels Andersen smed i Snarup på Egeskov gods
 • oo 2 Karen Jeppesd.
 • Jeppe Eggertsen møller og hustru Giertrud Nicolaisd., møller i Svendborg, IV-182b, 20.03.1780
 • oo 1 Karen Andersd. Skytte
 • Anders Skytte
 • oo 2 Giertrud Nicolaisd.
 • Nicolai Jeppesen, 13 år
 • Johannes Eggertsen, 11 år
 • Christian Eggertsen, 9 år
 • Jacob Eggertsen, 3 år
 • Karen Jacobsd., 5 år
 • Rasmus Andersen, gårdmand på Skarø, IV-139b, 01.11.1780
 • oo Anna Hansd.
 • Anders Rasmussen har fæstet gården
 • Anna Rasmusd. oo Jørgen Nielsen på Birkholm
 • Malene Rasmusd. oo Peder Rasmussen i Kogtved Strandhuse
 • Johanne Rasmusd. oo Jørgen Hansen på Drejø
 • Karen Rasmusd., 38 år
 • Apelone Knudsd., Egense, IV-140, 18.12.1780
 • oo 1 Claus Christensen
 • Christen Clausen, 24 år
 • Johanne Clausd., 26 år
 • Anne Kirstine Clausd., 20 år
 • Værge morbroder Lars Knudsen
 • oo 2 Hans Nielsen gårdmand i Egense
 • Anna Villumsd., Heldager, IV-140b, 28.12.1780
 • oo 1 Rasmus Madsen
 • Villum Rasmussen, 16 år
 • Johanne Rasmusd., 20 år
 • Værge morfader Christen Hansen af Slæbæk
 • oo 2 Hans Pedersen Kragh, husmand i Heldager
 • Anders Jørgensen og Anne Marie Jørgensd., Hans Hansens stedbørn i Egense, IV-141, 30.04.1781
 • faderen sal. Jørgen Andersen, Egense, skifte 26.07.1769
 • moderen Mette Larsd. oo 2 Hans Hansen, gårdmand i Egense
 • en broder Lars Jørgensen, 21 år
 • en søster Maren Jørgensd., 16 år
 • Deres fødte værge Anders Rasmussen, gårdmand i Dongshøjrup
 • Mette Larsd., Egense, IV-142, 03.05.1781
 • oo 1 Jørgen Andersen
 • Lars Jørgensen, 21 år
 • Maren Jørgensd., 16 år
 • værge deres næstsøskendebarn Anders Rasmussen af Dongshøjrup
 • oo 2 gårdmand Hans Hansen i Egense
 • Johanne Andersd., Holmdrup, IV-142, 08.05.1781
 • oo gårdmad Rasmus Nielsen i Holmdrup
 • Jørgen Rasmussen, myndig, gårdmand i Skårup på Bjørnemose gods
 • Johanne Margrethe Rasmusd.24 år forlovede fæstemand er Hans Pedersen fra Kogtved
 • Hans Pedersen har fæstet gården.
 • Sidsel Bertelsd., Kogtved Strandhuse, IV-142b, 12.09.1781
 • oo Hans Rasmussen Alsing, husmand i Kogtved Strandhuse
 • Bertel Hansen, 14 år
 • Anna Hansd., 13 år
 • Rasmus Hansen, 9 år
 • Christopher Hansen, 4½ år
 • Agnete Andersd., Pasop, IV-143b, 26.05.1781
 • oo Hans Jensen Wold, husmand i Pasop
 • Jørgen Jensen 28 år
 • Anne Marie Hansd., 15 år
 • Værge morbroder Christian Andersen fra Pasop
 • Kirsten Hansd., Egense, IV-144, 13.09.1781
 • oo gårdmand Niels Rasmussen Juel, Egense
 • Arvinger er hendes børn
 • Niels Jørgensen, 21 år
 • Peder Jørgensen, 20 år
 • Karen Rasmusd., Gundestrup, IV-144b, 27.10.1781
 • oo Hans Mortensen, gårdmand i Gundestrup
 • Maria Hansd., 2 år
 • Barnets morfader Rasmus Hansen Gemahl i Slæbæk
 • Jeppe Nielsen, gårdmand i Skovsbo, IV-145b, 25.10.1781
 • oo Maren Rasmusd.
 • Johanne Kirstine Jeppesd.
 • Værge Peder Jørgensen Vangeled her af byen
 • Knud Jørgensen Strøyer, gårdmand i Egense, IV-146b, 24.10.1781
 • oo Johanne Marcusd., værge hendes broder Christen Marcussen af Ballen
 • Jørgen Knudsen, 30 år
 • Marcus Knudsen, 26 år
 • Maren Knudsd., 32 år
 • Anne Kirstine Knudsd., 20 år
 • Johanne Marie Knudsd., 14 år
 • Ide Dorthe Ibsd., ved Hvidkilde, IV-147, 17.11.1781
 • oo 1 Peder Pedersen Fisker, død i 1774
 • Kirstine Christine Pedersd.
 • oo 2 Claus Nielsen fisker ved Hvidkilde
 • Anne Kirstine Clausd., 6 år
 • Morfader er gartner Jeppe Hansen Lund, Arreskov
 • Kirsten Hansd., Skovsbo, IV-148, 21.01.1782
 • oo 1
 • Hans Christensen, 24 år
 • oo 2 Hans Nielsen Brok, husmand i Egense
 • Anders Hansen Buck, Øster Skerninge, IV-148b, 03.06.1782
 • oo Anne Hansd.
 • Arvingerne er hans børn
 • Hans Andersen Buck, husmand i Øster Skerninge
 • Marie Andersd. oo daglejer Rasmus Hansen i Svendborg
 • Hans Andersen Buk, 21 år, tjener på Skarø
 • Mette Kirstine Andersd., 12 år
 • Apelone Andersd., Egense, IV-149, 08.06.1782
 • oo gårdmand Jochum Larsen i Egense
 • Arvinger er hendes børn:
 • Hans Larsen, gårdmand i Dongshøjrup, er død
 • Lars Hansen, 15 år, her i boen, stedfaderen Rasmus Nielsen, Dongshøjrup er værge
 • Jytte Kirstine Rasmusd., oo gårdmand Knud Thøgersen, er død
 • Rasmus Knudsen, tjener her i byen
 • Hans Knudsen, her i boen
 • Niels Rasmussen, staldkarl i Egense, IV-149b, 21.03.1782
 • oo 1 Anna Rasmusd.
 • Poul Christian Nielsen, 7 år
 • oo 2 Anna Dorthe Hansd.
 • Hans Nielsen, 4 år
 • Maren Nielsd., 2½ år
 • Peder Rasmussen Kudsk i Øster Skerninge var til stede som morbroder til den ældste søn
 • Endvidere anmeldte sig Rasmus Nielsen, her i Egense. som slegfredsøn af afdøde, men da han ikke var lyst i kuld og køn, kunne han ikke gøre krav på arv.
 • Dorthe Pedersd. Groth, Øverste Mølle i Svendborg, IV-151, 05.08.1782
 • oo Peder Thomsen i Øverste Mølle
 • Peder Groth Pedersen, 6 år
 • Simon Groth Pedersen, 3 år
 • Anne Kirstine Groth Pedersd., 4 år
 • Børnenes mormoder Kirsten sal. købmand Peder Groths enke fra Svendborg samt
 • konsumptsinspektøren Simon Groth fra Svendborg.
 • Møllerens kone havde været død i næsten 3 år.
 • Maren Hansd. Mynderup, IV-152b, 06.08.1782
 • oo 1 Morten Hansen
 • Hans Mortensen, gårdmand i Hundstrup
 • oo 2 Morten Marcussen, gårdmand i Mynderup
 • Morten Mortensen, 16 år
 • Tilsynsværge Jens Povelsen, Egense er en mosters mand
 • Sn. Morten Christensen, på Nielstrup, IV-153, 20.01.1781
 • oo 1 Christiane Christine Pedersd., var død 5.12.1757 på Bjørnemosegård ved Holstenshus
 • Rasmus Mortensen, som for 4 år siden begav sig til søs, og det vides ikke om han
 • er i live eller ej. Han formodes død på rejse til Middelhavet.
 • oo 2 Anne Catharine Pedersd.
 • Hvis sønnem Rasmus Mortensen er død, er mandens søskende hans arvinger:
 • en broder Rasmus Christensen på Lyø
 • en søster Anne Christensd. oo Key Andersen i Katterøe Strandhuse, er død
 • Anders Keysen
 • Peder Keysen
 • en søster Grethe Christensd. oo en gårdmand ved navn Søren på Bjørnøe
 • en halvsøster Johanne Christensd., var gift i Vester Skerninge, er død
 • Maria Hansd.
 • en halvsøster Maren Christensd. enke efter husmand Jørgen Rasmussen i Høje
 • Mathias Andersen Blok, i værelse på Hvidkilde, IV-168, 17.05.1782
 • Hans børn skal være
 • Povl Abraham Blok i Stavanger i Norge
 • Catharine Mathiasd. Blok oo Ole Martin Saltou, St.Annagade 45, Chritianshavn
 • Johanne Jørgine Blok oo Peder Hansen Borup, tidl. handskemager i Svendborg nu matros, de er separeret og hun bor nu i Svendborg.
 • Mathias Rasmussen, husmand i Egebjerg, IV-176b, 01.10.1782
 • oo Johanne Jensd., lavværge hendes svoger Frederik Pedersen her af byen
 • Christian Mathiesen, 6 år
 • Johanne Marcusd., Skovsbo, IV-177, 06.12.1782
 • oo 1 Rasmus Olsen
 • Marcus Rasmussen, 18 år
 • Ole Rasmussen, 17 år
 • oo 2 Peder Larsen Juel, gårdmand i Skovsbo
 • Rasmus Pedersen, 10 år
 • Ingeborg Pedersd., 14 år
 • Anna Maria Pedersd., 11 år
 • Niels Michelsen, husmand i Skovsbo, IV-177b, 06.12.1782
 • oo KarenRasmusd.
 • Birthe Nielsd., 40 år
 • Anne Nielsd., 39 år
 • Anne Marie Nielsd., 32 år
 • Karen Nielsd., 30 år
 • Maren Nielsd., 24 år
 • Kirstine Nielsd., 20 år
 • Værge Mads Sørensen smed her af byen
 • Karen Knudsd., Egense, IV-178b, 12.12.1782
 • oo gårdmand Lars Nielsen, Egense
 • Rasmus Larsen, 12 år
 • Niels Larsen, 8 år
 • Hans Larsen, 5 år
 • Værge morbroderen Hans Knudsen fra Rødskebølle
 • Karen Frandsd. gammel indsidder i Christen Hansens gård i Pasop, IV-179, 20.12.1782
 • Hendes arvinger er
 • en søster Anne Frandsd. enke efter Anders Niels, er på Sct. Jørgens Hospital
 • en søster Johanne Frandsd., død i Sørup, hendes børn
 • Peder Nielsen, 48 år bor i Sct. Jørgensgård Kloster
 • Hans Nielsen, 46 år tjener Anders Kudsk i Sørup
 • Niels Johansen, 40, hos unge Rasmus Hansen i Sørup
 • Karen Nielsd. oo Hans Post i Svendborg
 • Margrethe Pedersd., Kogtved Strandhuse, IV-180, 14.01.1783
 • oo husmand Hans Rasmussen Alsing
 • Hendes børn:
 • Jandam Hansen Giemsøe, 16 år, disciplin i Odense Skole
 • Anne Marie Hansd. Giemsøe, 15 år, her i boen.
 • Værger gårdmand Rasmus Hansen Juel og husmand Mads Pedersen, i Skovsbo, som hver
 • er gift med en søster til den afdøde. Henvisning til skifte 06.09.1781 efter faderen
 • Jens Andersen, husmand på Skarø, IV-181, 15.01.1783
 • oo KarenThomasd.
 • Karen Jensd., 8 år
 • Værge farbroderen Niels Andersen
 • Jomfru Anne Severine Bruun, hos husmand Hans Rasmussen Alsing, IV- 181b, 20.01.1783
 • moderen madame Mette Bruun, salig Peder Lunds enke i Aaby
 • Thomas Lund i Øster Skerninge
 • Øllegaard Kirstine Lund oo sn. Daniel Schiøts på Bøyden
 • Frederica Christine Lund er på Nakkebølle
 • Niels Rasmussen Bisgaard, gårdmand i Egense, IV-183b, 12.02.1783
 • oo Kirsten Frederiksd.
 • Hans Nielsen, 34 år
 • Rasmus Nielsen, 31 år
 • Peder Nielsen, 26 år
 • Hans Nielsen, 22 år
 • Frederik Nielsen, 13 år
 • Niels Nielsen, 12 år
 • Jørgen Nielsen, 12 år
 • Karen Nielsd., 20 år
 • Anne Marie Nielsd., 13 år
 • Mette Sophie Nielsd., 8 år
 • Anne Dorthe Nielsd., 4 år
 • Tilsynsværge Jens Hansen ibidem.
 • Jørgen Hansen Hemmedrup, gårdmand i Ollerup, IV-185, 05.04.1783
 • oo Johanne Jensd.,
 • Hans Jørgensen, 22 år
 • Anders Jørgensen, 14 år
 • Anne Jørgensd., 20 år
 • Tilsynsværge Rasmus Pedersen smed af Ollerup
 • Niels Jensen, gårdmand i Skovsbo, IV-185b, 12.04.1783
 • oo MarenRasmusd.
 • Rasmus Nielsen
 • Hans Nielsen, gårdmand i Egense
 • Jens Nielsen, gårdmand i Skovsbo
 • Niels Nielsen, tjener her i gården
 • Kirstine Nielsd. oo Jørgen Nielsen, husmand i Sørup
 • Karen Nielsd., ugift
 • Jens Jensen, husmand i Holmdrup, IV-186, 19.04.1783
 • oo Anne Margrethe Rasmusd., værge svogeren Poul Hansen fra Aaby
 • Jens Jensen, 10 år
 • Anne Cathrine Jensd., 6 år
 • Anders Jensen, 4 år
 • Mette Jensd., 2 år
 • Værge farbroder Hans Jensen, gårdmand i Holmdrup
 • Anders Hansen Kudsk, gårdmand i Søerup, IV-186b, 16.05.1783
 • oo Bodil Clausd.
 • Den afdødes børn er:
 • Johan Andersen, husmand i Pasop
 • Hans Andersen, gårdmand i Ollerup
 • Rasmus Peder Andersen, gårdmand i Kogtved
 • Enken er stedmoder til sønnerne
 • Karen Rasmusd., Skarø, IV-188b, 30.03.1783
 • oo gårdmand Hans Nielsen på Skarø
 • Arvingerne er hendes søskende
 • en søster Sidsel Rasmusd. oo afg. gårdmand Hans Rasmussen, Skarø, er død (skifte 03.06.1751)
 • Rasmus Hansen, gårdmand på Skarø
 • Lene Hansd. oo Lorenz Jacobsen gårdmand på Hjortø (se skifte 10.08.1747)
 • Maren Hansd. oo ...... Nielsen, gårdmand på Drejø
 • en søster Anne Rasmusd. død i ægteskab med Søren Jacobsen på Strynø
 • Rasmus Sørensen, gårdmand på Strynø
 • Lars Nielsen, gårdmand i Holmdrup, IV-189, 02.08.1783
 • oo Barbara Knudsd.
 • Niels Larsen, 8 år
 • Johanne Hansd., Øster Skerninge, IV-190b, 09.10.1783
 • oo husmand Hans Andersen Buk
 • Anne Kirstine Hansd., 4 år
 • barnets mormoder Anne Knudsd. fra Staagerup
 • Anne Sophie Jensd., Kogtved, IV-191, 06.10.1783
 • oo husmand Peder Jørgensen i Kogtved
 • Jørgen Pedersen, 7 år
 • Karen Pedersd., 8 år
 • Maria Pedersd., 4 år
 • Anne Pedersd., 3 år
 • Mette Pedersd., 1 år
 • Morfader Jens Rasmussen Skovsbogaard i Egense
 • Maren Rasmusd., Ollerup, IV-191b, 21.11.1783
 • oo 1 Anders Rasmussen Hemmedrup
 • Maria Andersd. oo husmand Hans Hansen Huus oo 2 gårdmand Hans Madsen i Ollerup Ole Pedersen Ploug, Egebjerg, IV- 191b, 26.11.1783 oo Anne Hansd., lavværge Mouritz Andersen i Rødskebølle
 • Mads Olsen, 15 år
 • Hans Olsen, 13 år
 • Maria Olsd., 8 år
 • Peder Olsen, 4 år
 • Værge Jens Rasmussen Ploug, husmand i Røde Mølle
 • Maren Hansd., Sørup Tordengårde, IV-192b, 10.12.1783
 • oo gårdmand Rasmus Pedersen Pave
 • Peder Rasmussen, død som gårdmand i Høje
 • Hans Pedersen, 15 år
 • Lars Pedersen, 9 år
 • Anne Kirstine Pedersd., 20 år oo korporal Jacob Vildkutz i Svendborg
 • Maren Pedersd., 18 år
 • Kirsten Pedersd., 13 år
 • Hans Rasmussen, 36 år, bor her i gården
 • Niels Rasmussen, 31 år, gårdmand i Ollerup
 • Maren Rasmusd. oo Herman Henrichsen i Ollerup
 • Anders Rasmussen, Skarø, IV-193, 13.12.1783
 • Arvinger er moderen Anne Hansd. ee Rasmus Andersen
 • en søster Malene Rasmusd. i ægteskab med Peder Rasmussen, i Kogtved Strandhuse
 • en søster Anne Rasmusd. oo Jørgen Nielsen på Birkholm under grevskabet Langeland
 • en søster Johanne Rasmusd. oo gårfmand Jørgen Hansen på Drejø under Hvedholm gods
 • en søster Karen Rasmusd., død for 3 år siden her i gården
 • Sofie Mortensd., værge gårdmand Peder Madsen her af øen.
 • Maren Jacobsd., Ollerup, IV-193b, 08.01.1784
 • oo Stephen Jochumsen, smed i Ollerup
 • Carl Steffensen, 9 år
 • Abelone Stefensd., 11 år
 • værge morfaderen Henrich Jacobsen fra Øster Skerninge
 • Anders Andersen, gårdmand i Nørregaard i Ballen, IV-194, 16.02.1784
 • oo Johanne Ditlevsd, værge broderen Jens Ditlevsen fra Svindinge
 • Anders Andersen, 10 år
 • Anne Andersd., 23 år
 • Anne Marie Andersd., 14 år
 • Værge for børnene sn. Landt fra Ullemose, da deres slægtninge var udeblevet.
 • stedsønnen Hans Rasmussen har arv til gode iflg. skiftebrev 28.04.1758.
 • Michael Hansen fra Vester Skerninge er nu fæster af gården
 • Anne Margrethe Pedersd., Ollerup, IV-196, 20.02.1784
 • oo Peder Pedersen Tærsker, husmand i Ollerup
 • Niels Pedersen, 22 år
 • Peder Pedersen, 16 år
 • Anders Pedersen, 10 år
 • Maren Pedersd., 24 år
 • På børnenes vegne var gårdmand Lars Ploug i Ollerup til stede.
 • Hans Rasmussen, husmand i Køllehuset i Rødskebølle, IV-196b, 01.05.1784
 • oo Anne Nielsd.
 • Niels Hansen, 25 år
 • Dorthe Hansd. , 18 år
 • Daniel Knudsen, husmand i Skovsbo, IV-197, 30.05.1784
 • oo Karen Nielsd., lavværge Rasmus Rasmussen Hytteballe i Vester Skerninge
 • Johanne Danielsd.
 • Værge farbroder Hans Knudsen i Egense
 • Kirsten Juchumsd., Heldager, IV-197b, 11.06.1784
 • enke efter Anders Nielsen i Heldager
 • Jochum Andersen, husmand i Egebjerg
 • Mette Andersd., 13 år er på Nielstrup
 • Rasmus Hansen, smed, gårdmand i Sørup, IV-198, 22.06.1784
 • oo Johanne Hansd.
 • Hans Rasmussen, fuldmyndig
 • Dorthe Christine Rasmusd. oo gårdmand Niels Pave i Sørup
 • Kirsten Rasmusd., Egense, IV-198, 01.07.1784
 • oo husmand Anders Rasmussen Helvig i Egense
 • Rasmus Andersen, 21 år
 • Maren Andersd., 26 år
 • Tilsyndværge gårdmand Hans Larsen i Egense
 • Rasmus Rasmussen, gårdmand i Sørup IV-198b, 09.08.1784
 • oo Anne Rasmusd., lavværge hendes forlovede Niels Hansen af Sørup
 • Rasmus Rasmussen, 9 år
 • Hans Rasmussen, 6 år
 • Peder Rasmussen, 4 år
 • KirstenRasmusd., 8 år
 • Maren Rasmusd., 2 år
 • Anne Rasmusd., 6 uger
 • Værge farbroderen Christen Rasmussen, Sørup
 • Sidsel Pedersd., Skovsbo, IV-199b, 09.08.1784
 • oo Mads Pedersen Buk, husmand i Skovsbo
 • Arvinger er hendes søskende
 • Kirstine Pedersd. oo gårdmand Rasmus Larsen Juel i Skovsbo
 • Margrethe Pedersd. oo degnen i Herringe sen. Giemsøe, er død
 • Jandam Giemsø, 17 år i Odense Skole
 • Anne Giemsøe, 16 år, tjener i Svendborg
 • Niels Rasmussen Gemahl, gårdmand i Gundestrup, IV-200b, 17.08.1784
 • oo Karen Hansd.
 • Arving er hans fader gårdmand Rasmus Gemahl i Slæbæk
 • Enkens børn med sin forrige mand Peder Nielsen havde arv tilgode ifølge skifte 21.01.1775
 • Maren Jeppesd., Rødskebølle, IV-201, 01.09.1784
 • oo 1 Rasmus Holse
 • Peder Rasmussen, 32 år
 • Lars Rasmussen, 25 år
 • Jesper Rasmussen, 21 år
 • Jørgen Rasmussen, 12 år
 • Anne Rasmusd. oo Lars Lidske i Kværndrup
 • Maria Rasmusd. 20 år
 • Sophie Rasmusd., 16 år
 • oo 2 Jens Hansen Holse
 • Rasmus Jensen, 9 år
 • De umyndiges tilsynsværge er Bertel Jørgensen i Rødskebølle
 • Anne Ivers i Egense, IV-201, 11.10.1784
 • Arving er Hans Pedersen, 13 år i Egense, som er en dattersøn af afdøde
 • Faderen Peder Pedersen Juel i Egense er værge
 • Dorthe Christophersd., Gundestrup, IV-202, 16.10.1784
 • oo Anders Jørgensen, gårdmand i Gundstrup
 • Christopher Andersen, 4 år
 • Tilsynsværge barnets mosters mand Jørgen Nielsen fra Haagerup på Brahetrolleborg gods
 • Peder Jørgensen, ungkarl i Holmdrup, tjenete gårdmand Hans Christophersen, IV-202b, 21.10.1784
 • Arvinger er hans søskende:
 • Ellen Jørgensd. oo Hans Christophersen i Holmdrup
 • en halvbroder Hans Hansen, gårdmand i Heldager
 • en halvbroder Mads Hansen Ballemand, indsidder i Øster Skerninge
 • en halvsøster Maren Madsd. oo murmester Hans Andersen i ....
 • Karen Rasmusd., Sørup, IV-205, 07.12.1784
 • oo Rasmus Nielsen Saugmand, gårdmand i Sørup
 • Niels Rasmussen, 13 år
 • Tilsynsværge morbroderen Jens Rasmussen af Sørup
 • Hanne Christensd. i Brydegaard, IV-205b, 28.12.1784
 • oo husmand Jacob Jensen væver i Brydegaard
 • Arvinger er hendes moder Maria Nielsd
 • en søster Anne Christensd., begge i Sct. Jørgens Kloster
 • en broder Rasmus Christensen, 36 år tjener i ØsterSkerninge
 • en broder Niels Christensen, 31 år tjener i Egense
 • Niels Iversen, ungkarl, tjener hos Bertel Hansen i Holmdrup, IV-206b, 26.01.1785
 • Arvingerne er hans søskende:
 • en helbroder Mads Iversen, 25 år
 • en helbroder Peder Iversen, 21 år
 • en helsøster Anne Iversd. oo sn. Anders Andersen Skårupøre
 • en halvsøster Mette Kirstine Hansd. oo gårdmand Peder Hansen fra Holmdrup
 • en halvsøster Karen Hansd. oo Erich Hansen i Tved
 • en halvsøster Agnete Hansd. oo gårdmand Christian Pedersen i Skårup er død
 • Peder Christiansen, 9 år
 • Anne Cahrine Christiansd., 12 år, - af Klingstrup gods
 • en halvsøster Anne Kirstine Iversd. , 5 år hos stedfaderen Hans Jensen i Holmdrup
 • Skifte efter moderen 12.08.1776
 • Skifte efter faderen 06.03.1780
 • Johanne Marie Rasmusd., Ollerup, IV-207b, 29.12.1784 oo husmand Lars Rasmussen Juel, Ollerup Arvinger er hendes søskende
 • en broder Mathias Rasmussen, husmand i Egebjerg, er død
 • Hans Christian Mathiasen, 9 år
 • en søster Karen Rasmusd., oo afg. Jochum Bertel Bering i Kirkeby
 • Niels Bering, 26 år er i København
 • Rasmus Bering, 23 eri Ollerup
 • Caroline Christiane Bering, 20 år, tjener præsten i Ollerup
 • en søster Anne Cathrine Rasmusd. oo John Nielsen, spækhøker i København, er død
 • Niels Johnsen hos faderen i Lille Købmagergade i København
 • Jacob Rasmussen Hyllebeck, husmand i Egebjerg, IV-209b, 25.01.1785
 • oo Elisabeth Hansd.
 • Den afdødes efterladte børn:
 • Rasmus Jacobsen, 25 år tjener i Espe
 • Else Jacobsd., 28 år tjener i Odense
 • Karen Jacobsd., 16 år, her i boen
 • Agnete Christine Poulsd., Øster Skerninge, IV-210b, 19.02.1785
 • oo husmand Hans Andersen Buk i ØsterSkerninge
 • Den afdødes efterladte børn
 • Niels Jespersen, skomager i Ollerup
 • Johannes Jespersen, smedesvend i Flensborg
 • Morten Jespersen, skomager i Humble sogn på Langeland
 • Rasmus Rasmussen Toftemand, husmand i Ollerup, IV-212, 28.02.1785
 • oo Maren Hansd., værge hendes trolovede kierste Christen Rasmussen
 • Anne Marie Rasmusd., 4 år
 • Maren Rasmusd., 1 år
 • Børnenes tilsynsværge Hans Madsen i Ollerup
 • Johan Christensen og datter Johanne Cathrine, Gundestrup Mølle, IV-212, 12.04.1785
 • Han er død i København for nogle år siden. Hans Hustru gift igen med Hans Christensen.
 • Hans eneste datter Johanne Cahtine Møller, er nu afgået ved døden, begravet 06.08.1782.
 • Henvisning til skiftebrev 24.11.1754 efter Christen Hansen møller og
 • Johanne Johansd. den 07.01.1779.
 • Johan Christensens søskende er
 • Hans Christensen, møllersvend i København
 • Margrethe Christensd. oo Elias Christensen i Katterød
 • Karen Christensd. oo Rasmus Larsen i Ulbølle Strandhuse
 • Johanne Christensd. oo skipper Peder Møller i Fåborg
 • Johanne Cathrine Christensd. ugift i København
 • en halvsøster Christiane Jørgensd. oo Niels Møller i Gundestrup Mølle
 • Anna Pedersd., Holmdrup, IV-213b. 07.05.1785
 • oo Jens Nielsen, gårdmand i Holmdrup
 • Arvinger er den afdødes efterladte børn
 • Hans Pedersen, myndig, ladefoged på Lundsgaard
 • Peder Pedersen, myndig, kudsk på Bjørnemose
 • Karen Pedersd. oo Anders Rasmussen, gårdmand i Torpe på grevskabet Langeland
 • Voldborg Christine Pedersd., 24 år tjener i gården
 • Anne Marie Jensd., 17 år, tjener Rasmus Saugmand i Sørup
 • Maren Jensd., 15 år tjener broderen Peder Kudsk
 • Niels Jensen, 13 år, hos faderen i gården
 • Formanden i gården var Peder Jensen, skifte 26.01.1763
 • Anne Cathrine Pedersd. Holst, Dongshøjrup, IV-216b, 14.05.1785
 • oo husmand Dines Bentzen i Dongshøjrup
 • Den afdøde skal være født i København og der været gift med løjtnant Lauberg.
 • Maren Rasmusd., Ollerup, IV-217b, 24.05.1785
 • oo husindsidder Hermann Henrichsen i Ollerup
 • Anna Hermandsd., 18 år tjener Lars Ploug i Ollerup
 • Peder Hermandsen, 10 år
 • Rasmus Hermandsen, 8 år
 • Henrich Hermandsen, 4 år
 • Kirsten Christophersd., indsidder hos husmand Niels Olsen i Sørup, IV-218b, 01.06.1785
 • Hendes arvinger er:
 • broder Christopher Svendsen fra Ulbølle
 • broder Hans Svendsen fra Sterrehuset ved Ulbølle
 • Jørgen Hansen fra Stenstrup er en søstersøn
 • broder Rasmus Svendsen i Lunde
 • Hans Nielsen Veistrup, husmand i Holmdrup, IV-219, 03.06.1785
 • oo Maren Andersd.
 • Karen Hansd., 7 år
 • Værge farbroder Rasmus Nielsen Saugmand i Sørup
 • Jens Hansen og hustru Johanne Andersd., Skarø, IV-219, 16.06.1785
 • Jens Hansens arvinger er
 • en broder Rasmus Hansen er død
 • Hans Rasmussen er død (+28.03.1767)
 • Johanne Hansd. oo Jens Arentzen
 • Karen Hansd. oo Jens Josepsen i Sørup
 • Anne Hansd. oo Rasmus Andersen på Skarø
 • Maren Hansd. oo Jesper Rasmussen på Drejø
 • Malene Hansd. oo Hans Rsmussen på Drejø
 • Kirsten Hansd. oo Christen Nielsen på Skarø
 • en søster Malene Hansd. er død på Birkholm
 • Niels Rasmussen bor på Birkholm
 • Jens Rasmussen Tøsing døde i Kirkeby
 • Rasmus Jensen bor i Kirkeby
 • Hans Jensen bor i Kirkeby
 • Maren Jensd. oo Lars Pave i Kirkeby
 • Malene Jensd. oo Anders Sandberg i Ballen
 • Hans Rasmussen er død på Skarø
 • Rasmus Hansen, gårdmand på Skarø
 • Malene Hansd. oo Lorenz Jacobsen på Hjortø
 • Maren Hansd. oo Christian Nielsen på Drejø
 • en søster Anne Hansd. er død på Strynø
 • Karen Rasmusd. oo Jens Olsen i Marstal
 • Johanne Andersd. arvinger er:
 • en broder Peder Andersen er død på Hjortø
 • Inger Pedersd. oo Henning Jeppesen på Drejø
 • en broder Niels Andersen, er død i Søby på Tåsinge
 • Maren Nielsd. enke efter Hans Svendsen i Strammelse
 • Karen Nielsd. død i ægteskab med Rasmus Hansen, Søby
 • Niels Rasmussen, 20 år på Tåsinge
 • Kirsten Rasmusd., 16 år
 • Maren Rasmusd., 13 år
 • Jens Larsen, husmand i Ollerup, IV-220, 17.06.1785
 • oo Mette Jørgensd., værge Leboritz Hansen, skræder i Ollerup
 • Lars Jensen , 12 år
 • Sidsel Jensd., 9 år
 • Karen Jensd., 6 år
 • Jørgen Jensen, 3 år
 • Kirsten Jensd., 14 dage ved skiftesamling 20.10.1785
 • Børnenes værge Niels Johansen, Ollerup på Egeskov Gods
 • Maren Frandsd., Høje, IV-221, 15.07.1785
 • oo gårdmand Niels Rasmussen Pave i Høje
 • Den afdødes efterladte børn:
 • Anne Pedersd. oo corporal Vildschøld ved det Fynske Dragonregiment
 • Maren Pedersd., 20 år
 • Hans Pedersen, 16 år
 • Kirsten Pedersd., 13 år
 • Lars Pedersen, 12 år
 • Pernille Nielsd., 10 år
 • Karen Nielsd., 7 år
 • Rasmus Nielsen, 5 år
 • Anne Marie Nielsd., 2 år
 • Børnenes morfader er Frands Hansen fra Kogtved
 • Stedbørnene har arv til gode efter faderen iflg. skifte 19.03.1774
 • Mads Iversen, ungkarl i Holmdrup, IV-223b, 14.01.1786
 • Hans søskende er arvinger:
 • Peder Iversen, 23 år tjener i Holmdrup
 • Anne Iversd. oo sn. Anders Hansen i Skårupøre
 • Mette Kirstine Hansd. oo Peder Hansen, gårdmand i Holmdrup
 • Karen Hansd. oo Erich Hansen i Tved
 • Bertel Hansen, gårdmand i Holmdrup
 • Hans Hansen, gårdmand i Holmdrup
 • Anne Kirstine Iversd., 6 år hos gårdmand Hans Jensen i Holmdrup
 • Lars Pedersen Dyngeborg, husmand i Egense, IV-226, 29.03.1786
 • oo Anne Cathrine Hansd., lavværge Jens Hansen af Skovsbo
 • Maren Larsd., værge farbroder Niels Pedersen Dyngeborg af Skovsbo
 • Peer Thomasen Møller, Øverste Mølle i Svendborg, IV- 227, 07.04.1786
 • oo Margrethe Christine Thomases
 • Peder Pedersen, 10 år hos madame salig Groths i Svendborg
 • Anne Kirstine Pedersd., 8 år i København
 • Simon Pedersen, 7 år he i boen
 • Børnenes værge farbroderen Jens Thomasen i Skårup
 • Enkens moder Anne Hasenkam af Odense
 • Maren Olesd., pige i Mynderup, IV-242, 11.04.1786
 • Hendes moder Anne Hansd. oo gårdmand Henrich Larsen Bruun i Mynderup
 • broder Jørgen Olsen, 21 år
 • Hans Olsen, 16 år
 • søster Karen Olsd., 18 år
 • halvbroder Ole Larsen, 12 år
 • halvbroder Lars Henrichsen, 7 år
 • halvbroder Mads Henrichsen, 4 år
 • Skifte efter faderen 12.02.1773
 • Hans Pedersen Boesen, husmand i Kogtved, IV-243, 19.05.1786
 • oo Maren Hansd.
 • Den afdødes børn er arvinger
 • Hans Hansen Boesen, husmand i Kogtved
 • Anne Margrethe Hansd. oo smed Nikolaj Poulsen af Brudager
 • Anne Margrerthe Hansd., EgenseIV-244, 19.06.1786
 • oo Jens Povlsen, gårdmand i Egense
 • Hans Jensen, 23 år
 • Povl Jensen, 9 år
 • Værge: morbrødrene Hans Hansen fra Gundestrup og Jørgen Hansen af Vester Skerninge
 • Den ældse søn har gården i fæste.
 • Maren Jacobsd., Egebjerg, IV-245, 07.07.1786
 • oo Frederik Pedersen, gårdmand i Egebjerg
 • Karen Frederiksd., 16 år
 • Morten Frederiksen, 11 år
 • Bodil Maria Fredriksd., 6 år
 • tilsynsværge morbroder gårdmand Niels Jacobsen af Egebjerg
 • Rasmus Hansen, gårdmand på Skarø, IV-245b, 11.08.1786
 • oo Johanne Cathrine Andersd., lavværge kierste og ny fæster Rasmus Hansen Juel fra Averakø
 • Hans Rasmussen, 4 år
 • Rasmus Hansen Rasmussen, 3 uger
 • Hans Jensen Vold, husmand i Pasop, IV-246b, 02.12.1786
 • oo Anne Axelsd., lavværge Hans Pedersen fra Øster Skerninge
 • Den afdødes efterladte børn
 • Anne Marie hansd., 21 år
 • Jens Hansen, 5 år
 • Tilsynsværge Christian Andersen fra Pasop
 • Knud Hansen, husmand i Hundstrup, IV-247, 20.01.1787
 • oo Anne Knudsd., lavværge Anders Nielsen i Hundstrup
 • Arvinger er hans brødre:
 • Hans Hansen i Egense
 • Anders Hansen i Ollerup
 • Niels Hansen, gårdmand i Kværndrup
 • Johanne Hansd. enke efter Hans Huus i Ollerup
 • Rasmus Hansen, ungkarl i Kogtved, hos stedfar Rasmus Hansen Nøregaard, IV-248, 05.02.1787
 • hans moder Inger Rasmusd. oo Rasmus Hansen Nørregaard
 • en halvbroder Jens Hansen, husmand i Ballen på Ullemose gods
 • halvsøster Inger Hansd. oo Niels Jeppesen, væver i Strandhusene
 • Johanne Nielsd., Rårud, IV-248, 21.02.1787
 • oo gårdmand Hans Mortensen, Rårud
 • Den afdødes børn
 • Morten Hansen, 4 år
 • Karen Hansd., 2 år
 • Marie Hansd., 4 uger, er død ved skiftesamling 05.06.1787
 • børnenes morfader gårdmand Niels Hansen af Dongshøjrup
 • Dorthe Marie Mortensd., Egense, IV-249, 27.02.1787
 • oo husindsidder Hans Jensen Tyggesen
 • Jens Hansen, 9 år
 • Barnets morbroder Johan Mortensen af Egense.
 • Maren Jensd., Kirkeby, IV-249b, 13.03.1787
 • oo 3 gårdmand Lars Pedersen Pave, Kirkeby
 • Arvinger er den afdødes børn
 • Anders Clausen, 20 år
 • Bodil Marie Clausd., 17 år
 • Anne Catrine Clausd., 14 år
 • Anne Nielsd., 10 år
 • Jytte Nielsd., 7 år
 • Karen Larsd., 3 år
 • Værge morbrødre gårdmand Rasmus Jensen og Anders Jensen af Kirkeby
 • oo 1 Calus Andersen
 • oo 2 Niels Madsen
 • Ellen Rasmusd., Skovsbo, IV-251, 31.03.1787
 • oo Niels Pedersen Dyngeborg, husmand i Skvsbo
 • Arvinger er den afdødes børn
 • Rasmus Nielsen, selvejer i Tommerup sogn
 • Peder Nielsen, boelsmand på Egense præstemensalgods i Skovsbo
 • Abelone Nielsd. oo Hans Tærsker i Heldager
 • Maren Nielsd. oo husmand Peder Lidske i Skovsbo
 • Johanne Nielsd. oo Hendrich snedker i Heldager
 • Engel Marie Nielsd. oo indsidder Niels Nielsen Åby i Skovsbo
 • Jens Hansen Himerig, husmand i Holmdrup, IV-252b, 14.05.1787
 • oo Maren Andersd.
 • Arvinger er den afdødes søskende:
 • en broder Peder Hansen, gårdmand i Ollerup
 • en søster Anne Marie Hansd. oo husmand Hans Johansen i Egebjerg
 • en søster Karen Hansd. oo husmand Marqvar Svendsen i Kogtved
 • Rasmus Hansen Gemahl, gårdmand i Slæbæk, IV-254, 03.06.1787
 • Arvingerne er hans børn
 • Hans Rasmussen i Slæbæk, myndig, har faderens gård i fæste
 • Lars Rasmussen, 21 år
 • Maren Rasmusd. oo gårdmand Rasmus Nielsen på Kølleskoven
 • Karen Rasmusd. oo gårdmand Hans Mortensen i Rårud, er død
 • Marie Hansd.
 • Sophie Rasmusd. oo gårdmand Rasmus Rasmussen i Skovsbo
 • Karen Hansd., Sørup, IV-254b, 16.06.1787
 • oo gårdmand Rasmus Christensen, gårdmand i Sørup
 • Hans Rasmussen, myndig, husmand i Sørup
 • Lars Rasmussen, myndig, gårdmand i Mynderup
 • Peder Rasmussen, 26 år opholder sig her i gården
 • Dorthe Rasmusd. oo gårdmand Lars Larsen Juel i Sørup
 • Maren Rasmusd. oo gårdmand Hans Andersen i Dongshøjrup
 • Anne Margrethe Rasmusd., 15 år
 • Anne Marie Jensd., Skarø, IV-255, 22.06.1787
 • oo gårdmand Hans Mortensen, Skarø
 • Karen Hansd., 16 år
 • Kirsten Hansd., 11 år
 • Hans Hansen Boesen, husmand i Kogtved, IV-256, 14.07.1787
 • oo Maren Rasmusd., lavværge hendes broder Peder Rasmussen i Kogtved Strandhse
 • Anne Sofie Hansd., 25 år
 • Birthe Margrethe Hansd., 21 år
 • Peder Hansen, 17 år
 • Hans Hansen, 13 år
 • Kirstine Hansd., 11 år
 • Børnenes værge deres fasters mand Nicolaj Poulsen smed i Brudager
 • Bertel Jørgensen, hjulmand i Rødskebølle, IV-256b, 22.08.1787
 • oo Maren Hansd., lavværge gårdmand Hans Knudsen i Rødskebølle
 • Hans Bertelsen, 34 år, opholder sig i boen
 • Dorthe Bertelsd. oo husmand Niels Nielsen snedker i Gudbjerg på Mullerup gods
 • Anne Kirstine Bertelsd. oo gårdmand Henrich Jørgensen i Hesselager på Vejstrup- gårds gods
 • Edel Margrethe Bertelsd., 36 år her i boen
 • Lars Poulsen Juel, indsidder i Skovsbo, IV-257, 22.06.1787
 • oo Lisbeth Pedersd.
 • Arvinger den afdødes børn
 • Peder Larsen Juel, gårdmand i Skovsbo
 • Rasmus Larsen Juel, , gårdmand i Skovsbo
 • Lars Larsen Juel, gårdmand i Sørup
 • Jørgen Larsen Juel, myndig, tjener i Skovsbo
 • Anne Larsd. oo Otte Bek i Hals i Jylland
 • Skifte efter moderen 02.04.1762
 • Maren Madsd., Kogtved, IV-260, 20.10.1787
 • oo husmand Peder Hansen Jyde, Kogtved
 • Arvinger er den afdødes børn
 • Maren Rasmusd. oo Hans Hansen væver i Sct. Jørgensgaard
 • Hans Pedersen, 37 år gårdmand i Holmdrup
 • Rasmus Pedersen, staldkarl på Hvidkilde, 34 år
 • Jens Pedersen, 31 år, smedesvend i København
 • Hans Nielsen Rytter, gårdmand i Sørup, IV-260b, 29.10.1787
 • oo Anne Christiansd.
 • Maren Hansd., 24 år
 • Anne Hansd., 20 år
 • Værge den ældste datters forlovede Rasmus Rasmussen, som er i gården
 • Mette Sørensd., Egense, IV-261b, 20.12.1787
 • oo gårdmand Hans Hansen, Egense
 • Mette Hansd., 6 år
 • Barnets tilsynsværger morbrødrene Povel Sørensen, gårdmand og Marqvar Sørensen
 • husmand, begge i Kogtved
 • Peder Hansen Vest, gårdmand i Øster Skerninge, IV-262, 23.02.1788
 • oo Margrethe Hansd., lavværge Jørgen Olsen af Mynderup
 • Lisbeth Pedersd., 9 år
 • Barnets værge gårdmand Mads Pedersen af Øster Skerninge som er gift med en faster
 • Jørgen Olsen er enkens kierste og ny fæster af gården.
 • Skiftet indeholder synsforretning over fæstegården.
 • Gerhard Clausen, skriverkarl på Hvidkilde, IV-266, 19.03.1788
 • Arvingerne er
 • Hans moder skovrider Clausens enke Inger Hansd. i Tranekær på Langeland
 • broder Frederik Clausen i København
 • søster Grethe Clausen på Valløe Kloster
 • søster Johanne Clausen på Langeland
 • broder murersvend Claus Clausen fra Sandholt
 • Anne Pedersd., Egebjerg, IV-271, 09.03.1788
 • oo husmand Jochum Andersen, Egebjerg
 • Anders Jochumsen, 5½ år
 • Jørgen Pedersen skræder i Sørup hos Christian Jensen, IV-272, 23.05.1788
 • Arvingerne er:
 • en farbrodersøn Jørgen Larsen, husmand i Egebjerg
 • en søsterdattersøn Søren Larsene Ravn, indsidder i Skovsbo
 • en søsterdattersøn Rasmus Hansen, husmand i Egebjerg
 • en søsterdattersøn Tønnes Hansen, opholdende sig ved Odense
 • Søsterdatter Kirsten Nielsd. enke efter Jens Knudsen i Pasop, nu hos Hans Frandsen
 • i Tordengårdene
 • Maria Elisabeth Pedersd. oo Peder skræder i Svendborg
 • Cathrine Pedersd., enke efter Thomas skræder i Svendborg
 • Ole Rasmussen, husmand i Kirkeby
 • Hanne Hansd. oo gårdmand Lars Rasmussen i Mynderup
 • Rasmus smed i Holmdrup
 • Chrestense Rasmusd. enke efter Rasmus Pottemager i Svendborg
 • Johan Hermansen i Haagerup på Trolleborg gods
 • Hans Jørgensen, indsidder i Ollerup på Skjoldemose gods
 • Christen Andersen, smed i Svendborg
 • Maria Cathrine Andersd., indsidder hos Niels tømmermand i Svendborg
 • Maren Nielsd., Dongshøjrup, unge Niels Hansens stedmoder, IV-274, 26.05.1788
 • Arvingerne er
 • en brodersøn Peder Rasmussen i Hemmedrup
 • en broderdatter Birthe Rasmusd. i Gundestrup, er død
 • Jørgen Pedersen
 • Johanne Marie, Anne Margrethe og Karen Pedersdøtre
 • Faderen Peder Jørgensen i Gundestrup mødte som værge
 • Karen Nielsd., Skovsbo, IV-274b, 04.06.1788
 • oo husmand Rasmus Rasmussen, Skovsbo
 • den afdødes eneste barn Johanne Danielsd., 6 år
 • Værge farbroder Lars Svendsen af Egense
 • Jens Hansen, Egebjerg, IV-275, 18.07.1788, hos Jørgen Thune i Egebjerg
 • Arving er en mosterdatter Mette Jørgensd. oo landsoldat Hans Mortensen i Trunderup
 • Anne Larsd., Slæbæk, IV-275, 20.08.1788
 • oo gårdmand Hans Rasmussen Gemahl, Slæbæk
 • Arvinger er hendes forældre Lars Mortesen og Cathrine Simonsd. fra Gudbjerg
 • Christiane Jørgensd., Gundestrup Mølle, IV-275b, 01.10.1788
 • oo møller Niels Nielsen i Gundestrup Mølle
 • Niels Nielsen, 6 år
 • Jørgen Nielsen, 1½ år
 • Værge morfaderen Jørgen Hansen opholdende sig i stervboen.
 • Iver Olsen i Øster Skerninge præstegård, IV-276, 20.10.1788
 • eneste arving er Anne Marie Olesd. i Egense oo gårdmand Hans Rasmussen, Egense
 • hendes fader Ole Hansen var halvbroder til afdøde, hendes stedfader er Knud Lidske,
 • gårdmand i Egense
 • Mette Pedersd., Hvidkilde, IV-277, 09.11.1788
 • oo gartner Johan August Sosern ved Hvidkilde
 • den afdødes børn:
 • Peder Matzen, gartner på Falster
 • jomfru Else Marie Matzen i Næstved hos generalmajor Rebstorf
 • Rasmus Hansen Thyggesen, gårdmand i Egense, IV-280b, 31.12.1788
 • oo Susanne Hansd.
 • Hans Rsmussen, 29 år
 • Jens Rasmussen, 27 år
 • Lars Rasmussen, 24 år
 • Frands Rasmussen, 23 år
 • Else Rasmusd. oo gårdmand Jørgen Knudsen, Egense
 • Marie Rasmusd. oo gårdmand Hans Hansen, Egense
 • Hans Jørgensen, indsidder i Holmdrup, IV-281, 1788 (far Jørgen Pedersen Krag, Vester Ml, V.Skr.)
 • oo Johanne Jørgensd.
 • Arvingerne er
 • halvbroderen Lars Hansen, er død
 • Johannes Larsen, gårdmand i Holmdrup
 • Hans Larsen, husmand i Lolland
 • Lars Larsen, husmand i Kværndrup
 • Anne Larsd. oo Ole Rafn i Ballen
 • Maren Larsd. Johannes Hidtorp, skytte i Lolland
 • Karen Larsd. oo gårdmand Rasmus Clausen i Lolland
 • halvsøster Anne Hansd.s børn
 • Anders Nielsen i Holmdrup
 • Hans Nielsen, gårdmand i Brenderup på Glorup gods
 • Rasmus Nielsen i Holmdrup
 • Lisbeth Nielsd. oo Jens Anthon i Svendborg
 • halvsøster Karen Hansd.
 • Niels Nielsen Trold i Gundestrup
 • søskendebarn Peder Henrichsen i Ollerup (mor Bodil Jørgensdatter)
 • Jens Pedersen, gårdmand i Holmdrup Anne Pedersd. oo husmand Hans Pedersen i Ollerup søskendebarn Niels Henrichsen, gårdmand i Egense Karen Pedersd. i Vester Mølle, søster til hans fader
 • Henrich Jacobsen, husmand i Heldager
 • Jens Jacobsen i Skovsbo, skoleholder
 • Hans Jacobsen ved Teglovnen i Pasop
 • Christen Jacobsen, pottemager i Svendborg, er død
 • Marie Christensd. i Svendborg
 • Anne Kirstine Jacobsd. i Sørup er død oo Niels Hansen Mosegård
 • Jacob Nielsen, boende i Egebjerg
 • Karen Nielsd. oo Michel Hansen i Ollerup
 • Bodil Nielsd. oo Poul Jespersen i Ballen
 • Jens Pedersen i Svindinge, som var broder af Hans Jørgensens fader, er død
 • Johan Jensen, gårdmand i Svindinge
 • Anne Rasmusd. i Sørup, var faste til afdøde
 • Rasmus Diderichsen i Heldager
 • Johanne Diderichsd. oo smeden Rasmus Pedersen her i byen
 • Sidsel Diderichsd. oo Christen Pave i Sørup
 • Jeronius Diderichsen er død
 • Didderich Jeroniusen, tjener på Magaard
 • Jørgen Jeroniusen tjener i Holmdrup
 • Anne Jeroniusd. tjener i Holmdrup
 • Hans Houmann, næstsøskendebarn til Anna Hansd., Hans Jørgensens halvsøster
 • Johanne Hansd. oo Dienes Bentzen i Høerup
 • Maria Hansd. tjener sn. Thune i Egebjerg
 • Kirsten Hansd. opholder sig her i byen
 • Maren Hansd. tjener i Slæbæk
 • Kirsten Jørgensd., som var søskendebarn til Hans Jørgensens moder
 • Rasmus Jørgensen i Heldager
 • Giertrud Jørgensd. oo husmand Hans Jørgensen i Holmdrup
 • Anna Jørgensd. enke efter Mads Andersen i Skårup
 • Karen Jørgensd. oo Hans Baltzer, gårdmand i Ollerup
 • Maren Jørgensd. død i Holmdrup
 • Kirsten Andersd.
 • Hans Jørgensen, død i Holmdrup
 • Giertrud Hansd.
 • Anne Jenses, var søskendebarn til Hans Jørgensens moder
 • Peder Jensen, daglejer i Svendborg
 • Hans Jensen, gårdmand i Holmdrup
 • Anne Jensd. oo Peder Andersen i Holmdrup
 • Kirsten Jensd. enke efter Jens Pedersen i Skårup
 • Grethe Jensd. oo Jens væver i Skårup
 • Ellen Jensd. enke efter gårdmand Anders Jensen i Oure
 • Karen Jensd. oo Johan Sjælland i Gudbjerg
 • Rasmus Jensen, er død
 • Niels Rasmussen tjener i Holmdrup
 • Anna Rasmusd. tjener i Svendborg
 • Lisbeth Rasmusd. tjener i Holmdrup
 • Jens Jensen er død i Holmdrup
 • Jens Jensen tjener i Holmdrup
 • Anders Jensen tjener do
 • Anna Cathrine Jensd. tjener do
 • Mette Jensd. tjener do
 • afg. Maren Andersd. søskendebarn til Hans Jørgensens moder, død i Holmdrup
 • Anders Poulsen gårdmand i Holmdrup
 • Hans Poulsen, husmand i Holmdrup
 • Maren Poulsd. oo Rasmus Nielsen i Holmdrup
 • Anna Poulsd. tjener i Svendborg
 • afg. Hans Hansen, søskendebarn til Hans Jørgensens moder
 • Peder Hansen, gårdmand i Holmdrup
 • Anna Hansd. oo Henrich Jacobsen i Heldager
 • Elisabeth Hansd. død i Holmdrup
 • Niels Jensen, ladefoged på Hvidkilde
 • Maren Jensd. oo Christen Nielsen i Slæbæk
 • Hans Jensen, husmand i Holmdrup
 • Morten Jenssen, husmand i Pasop
 • Peder Jensen, husmand i Holmdrup
 • Karen Hansd. i Tved er død
 • Hans Larsen i Tved
 • Maren Hansd. død i Skårup
 • Kirsten oo Rasmus Jørgensen på Thurø
 • Maren oo skræder Rasmus i Øster Åby
 • Michel i Skårup
 • Rasmus væver i Skårup
 • Hans Jørgensen, gårdmand i Åby
 • Karen Hansd., død i Holmdrup
 • Rasmus Nielsen, gårdmand i Sørup
 • Claus Nielsen i Svendborg
 • Maren Nielsd. oo Jens Vest i Åby
 • Hans Nielsen er død i Åby
 • Karen Hansd.
 • Kirsten smeds, som var faster til Hans Jørgensen Pedersdatter oo Rasmus Jørgensen, Egense, skifte 01.10.1738)
 • Peder Rasmussen er død i Egense
 • Rasmus Pedersen, gårdmand i Egense
 • Lars Pedersen, i Egense
 • Søren Rasmussen er død i Egense
 • Dorthe Sørensd. oo Hans Knudsen i Egense
 • Anna Sørensd. oo Hans Pedersen, husmand i Vester Skerninge
 • Jens Rasmussen er død i Egense
 • Peder Jensen i København
 • Birthe Jensd. tjener i Svendborg
 • Dorthe Marie Jensd. tjener i Jylland
 • Stine Jensd. tjener i Ollerup
 • Birthe Rasmusd., død i Sørup oo Rasmus Jensen, III-123, 28.07.1761
 • Rasmus Rasmussen, gårdmand i Sørup
 • Ingeborg Rasmusd. oo Rasmus Nielsen i Sørup
 • Karen Rasmusd. oo Niels Nielsen, gårdmand i Sørup
 • Maren Nielsd., Pasop, IV-289, 16.03.1789
 • oo fabriquer Peder Nielsen
 • Hans Nielsen Pedersen, 6 år
 • Erich Christian Pedersen, 5 uger
 • Marie Cathrine Pedersd., 10 år
 • Anne Margrethe Pedersd., 3 år
 • Børnenes værge deres morfader Niels Jørgensen, husmand i Skårupøre
 • Peder Jørgensen Hovmand, gårdmand i Ollerup, IV-290, 25.03.1789
 • oo Margrethe Kirstine Hansd., lavværge husmand Leboritz Hansen med hendes kierste Niels Christensen af Egense
 • Karen Pedersd., 20 år
 • Else Cathrine Pedersd., 18 år
 • Johanne Pedersd., 12 år
 • Hans Pedersen, 6 år
 • Ole Pedersen, 3 år
 • Børnenes værge deres farbroder Anders Jørgensen af Gundestrup
 • Søren Jørgensen, husmand i Holmdrup, IV-291, 22.04.1789
 • oo Maren Hansd., lavværge Hans Poulsen, gårdmand i Holmdrup
 • Jørgen Sørensen, 17 år
 • Anna Sørensd., 13 år
 • Sophie Sørensd., 12 år
 • Tilsynsværge gårdmand Jens Nielsen i Holmdrup
 • Hanne Christiane Hansd., Mynderup, IV-291b, 13.07.1789
 • oo gårdmand Lars Rasmussen i Mynderup
 • Hans Larsen, 5½ år
 • Karen Larsd., 2 år
 • Tilsynsværge børnenes morfader Peder Pedersen smed i Sørup
 • Giertrud Jørgensd., Holmdrup, IV-292, 02.10.1789
 • oo husmand Hans Jørgensen i Holmdrup
 • Anne Kirstine, 14 år
 • Jørgen, 13 år
 • Johanne, 11 år
 • Lars Hansen, 6 år
 • Tilsynsværge morbroderen Rasmus Jørgensen, gårdmand i Heldager
 • Jomfru Elisabeth Christine Einfeldt, på Hvidkilde Ladegaard, IV-292b, 11.11.1789
 • Arvinger er hendes moder og søskende
 • Madame Sophia Dorthea Rasmussen, værge hendes mand hollænder sn. Rasmussen
 • Sophie Magdalene Eleonora Einfeldt, værge hr, Thomsen på Fraugdegård ved Odense
 • halvbroderen Albrecht Christopher Rasmussen, 8½ år
 • halvsøster Johanne Margrethe Henriette Rasmussen, 6 år
 • Faderen Johan Jørgen Einfeldt, skifte 19.09.1779
 • søsteren Johanne Margrethe Einfeldt, skifte 22.05.1779
 • broderen Johan Jørgen Einfeldt, skifte 16.05.1782
 • Maren Pedersd., Kirkeby, IV-293b, 25.11.1789
 • oo gårdmand Rasmus Jensen i Kirkeby
 • Anders Rasmussen, 12 år
 • Jens Rasmussen, 9 år
 • samt enkemandens stedbørn, skifte efter deres fader 24.05.1773
 • Peder Pedersen, 23 år
 • Mads Pedersen, 21 år
 • Marie Pedersd., 17 år
 • På de umyndiges vegne mødte skoleholder Lars Andersen i Kirkeby
 • Jens Erichsen Høj, husmand i Øster Skerninge, IV-294, 23.02.1790
 • oo Malene Marcusd., lavværge Aage Hansen af Øster Skerninge
 • Den afdødes børn
 • Erich Jensen Høy, gårdmand i Øster Skerninge
 • Anne Kirstine Jensd., 22 år tjener i Vester Skerninge
 • Erich Jensen, 11 år
 • Jørgene Thune og Sara Nellemann, Egebjerg, Testamente, IV-294b, 14.02.1787
 • gensidigt testamente, da de ikke har nogen livsarvinger.
 • Maren Pedersd., Heldager, IV-295, 16.03.1790
 • oo Frands Hansen i Heldager
 • Peder Frandsen, 10 år og tvillingebroderen
 • Hans Frandsen, 10 år
 • Mette Frands., 14 år
 • Grethe Frandsd., 12 år
 • Anne Frandsd., 7 år
 • Karen Frandsd., 5 år
 • Tilsynsværge Peder Andersen, gårdmand af Heldager
 • Karen Jensd., Holmdrup, IV-295, 29.04.1790
 • oo husmand Hans Poulsen
 • Maren Hansd., 4 år
 • Johanne Hansd., 1½år
 • Tilsynsværge morfader Jens Rasmussen fra Lundeborg
 • Anne Jeppesd., Rårud, 10.05.1790
 • oo gårdmand Peder Hansen Buch i Rårud
 • Den afdødes børn:
 • Hans Rasmussen, 52 år tjener hos købmand Ole Groth i Svendborg
 • Maren Rasmusd., 60 år oo JørgenRasmussen indsidder i Kværndrup
 • Svend West, pensionist på Lehnskov, IV-296b, 10.05.1790
 • Hans børn
 • Johan Vest på Lehnskov
 • Christian Vest er død
 • Jørgen Engelbrecht, 19 år
 • Maria Margrethe, 26 år
 • Henriette Johane, 23
 • Johan Chritian, 21 år
 • Agnete Cathrine, 25 år
 • Frederica Dorthea, 17 år