Brahetrolleborg

Brahetrolleborg
Fredningsstyrelsen: Den trefløjede hovedbygning (1300-1400-tallet; vestfløj 1498 og udbygget 1568 af Henrik Rantzau; østfløj forhøjet 1620 af Kaj Rantzau)*, Kai Lykkes trelængede ladegård (1655, ombygget efter brand 1900)*, ridebanen med lindetræer i græsbevokset oval, fiskedammene mellem hovedbygningen og ladegården og langs landevejen, bindingsværkslængen mellem ladegården og landevejen og hollænderiets hovedbygning (ca. 1780 og senere). F. 1918. Udv. 1984.